on tap toan 6 hki on tap toan 6 hki

de cuong on tap toan 6 HKII

de cuong on tap toan 6 HKII
... 0, góc xOz=1500 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om góc xOy, vẽ tia phân giác On góc yOz Tính số đo góc mOn Bài 13 Cho hai tia ... Vẽ tia Om tia phân giác góc xOy, On tia phân giác góc yOz a) Tính góc xOm b) Tính góc mOn 2ã ã ã ã Bài 15 Cho góc bẹt xOy Một tia Oz thỏa mãn zOy = zOx Gọi Om, On lần lợt tia phân giác zOx ; zOy ... ; zOy ã a) Tính zOx ã ã b) zOm; zOn có hai góc phụ không? Vì sao? Bài 16 Vẽ tam giác ABC biết: a) AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 4cm Đo cho biết số đo góc A b) AB = 6cm; BC = 7cm; AC = 8cm Bài 17 Chứng...
 • 3
 • 433
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TOÁN 6 HKII

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TOÁN 6 HKII
... p) q) + ữ+ + + ữ 11 11 11 12 11 17 11 12 16 27 16 27 20 21 + + + + ; + + + + r) (6- 2 ).3 : ; s) t) ; 15 11 15 13 17 41 13 41 16 2 2 2 2 2 + + + + + + + + + + + + u) + v) ; x)P ... hc sinh khỏ v gii ca lp 6A chim 50% s hs c lp, s hs trung bỡnh chim s hs c lp, s cũn li l hs yu,Tớnh s Hs khỏ v gii, s hs trung bỡnh, bit rng lp 6A cú hs yu Bi 5: Lp 6A cú 45 hs Sau s kt hc kỡ ... Phõn s nghch o ca l; A.-5 B C.1 D 30 x Cõu 6: Ta cú : = thỡ x bng: 40 A.10 B -10 C.-3 D.3 II T lun Bi 1:Thc hin phộp tớnh (Tớnh nhanh nu cú th) 21 66 3 a/ + + + + b/ 12 - ( + ) 7 22 7 Cõu 3:...
 • 8
 • 1,899
 • 64

Đề cương ôn tập toán 6 HKII

Đề cương ôn tập toán 6 HKII
... 18.34 + ( 18).124 36. 17 + 9.( 52 ) Bi 5: So sánh phân số sau: 1 a b ; ; ; ; 3 134 55 74 1 16 c d ; ; ; ; ; ; 124 41 207 83 43 21 19 37 16 24 2525 217 e g 13 2929 245 27 26 49 64 h i 82 75 78 ... e g 13 2929 245 27 26 49 64 h i 82 75 78 95 10 54.107 53 135. 269 133 k A = B = m + 38 + 53.107 + 54 134. 269 + 135 +1 +1 Bài 6: Chứng minh rằng: a 1 = a ( n, a N * ) n( n + a ) n n + a b ... bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot Oy cho % = 300 ; % = 60 0 xOt xOy a Hỏi tia nằm hai tia lại? Vì sao? b Tính góc tOy? c Tia Ot có tia phân giác % hay không? Giải thích xOy Bài 10: Trên nửa mặt phẳng...
 • 2
 • 62
 • 0

Đề cương ôn tập toán 6-HKII

Đề cương ôn tập toán 6-HKII
... đối tia Ot a Tính góc xOm b So sánh góc xOm Góc yOm c Om có phải tia phân giác góc xOy không? Chúc em ôn tập tốt! GVBM Lê Thanh Phong ... mét ? GÓC: *Góc hình gồm hai tia chung góc *Góc bẹt góc có hai cạnh hai tia đối SỐ ĐO GÓC: *Góc vuông có số đo 900 *Góc nhọn có số đo lớn 00 nhỏ 900 *Góc tù có số đo lớn 900 nhỏ 1800 *Góc bẹt có ... tròn, đường kính dây dài TAM GIÁC: Tam giác ABC hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA ba điểm A, B, C không thẳng hàng Bài 21: Vẽ hình : a) - Vẽ tia Oa · · - Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, vẽ tia...
 • 4
 • 155
 • 0

Đề cương ôn tập Toán 6 HKII

Đề cương ôn tập Toán 6 HKII
... AOC không ? sao? d) Gọi OD tia đối tia OB Tính số đo góc DOB Hết PHÒNG GIÁO DỤC ĐẠO TẠO QUẬN TRƯỜNG THCS GIỒNG ÔNG TỐ ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ MÔN: TOÁN (2011 – 2012) Thời gian: 90 phút (không kể ... ĐÀO TẠO QUẬN TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA ĐỀ KIẾN NGHỊ HKII_ Năm học: 2011-2012 Môn: Toán Thời gian: 90 phút Bài 1: Thực phép tính (3đ) a) -1 26 + 97 + 2 26 14 + 7 25 − 13 − + + c) 19 19 −1 + ... phải tia phân giác góc xOz không? Vì sao? c) Vẽ tia Ot tia đối tia Oy, tính góc zOt? PHÒNG GD & ĐT QUẬN TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN Bài (3 đ) Thực phép tính:...
 • 8
 • 551
 • 4

Ôn tập Toán 6 HKII -trongnhan

Ôn tập Toán 6 HKII -trongnhan
... 72 e, 16 24 13 g, 27 82 26 75 Khơng có cố gắng muộn màng ! a/ g/ −1 −4 −4 b/ 12 56 1257 4 56 123 & 461 128 h/ 18 17 c/ 1111 3333 17 1717 & 19 1919 i/ 4.9 − 4 .6 8.5 + 4.2 2002 1997 & ;d/ 20 06 2001 ... 128) – 128.( - 512) b) (187 -23) – (20 – 180) 3/ − 6/ 3  =0  2x + ÷ − 5 25  x < ...
 • 9
 • 188
 • 0

Đề cương ôn tập toán 6 HKII 2013

Đề cương ôn tập toán 6 HKII 2013
... 21n + 25 Bài 18 Tìm x nguyên để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất: Đề cương ôn tập Toán a) A = ( x − 1) + 2008 b) B = x + + 19 96 c) C = Bài 19 Tìm x nguyên để biểu thức sau đạt giá trị lớn a) P ... Đề cương ôn tập Toán b) Tính số trang sách bạn Nga đọc ngày 1; ngày c) Tính tỉ số số trang sách mà bạn Nga ... Tính zOx ; zOy ; b) zOm; zOn có hai góc phụ không? Vì sao? Bài 16 Vẽ tam giác ABC biết: a) AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 4cm Đo cho biết số đo góc A b) AB = 6cm; BC = 7cm; AC = 8cm Bài 17 Chứng minh...
 • 3
 • 69
 • 0

Đề cương ôn tập toán 6 HKII( theo chuẩn) năm học 2012 - 2013

Đề cương ôn tập toán 6 HKII( theo chuẩn) năm học 2012 - 2013
... 11 11 - - - - 36 d) + e) f) + 14 42 40 35 - 11 13 13 - g) h) m) + (- 3) 16 24 - 12 18 - - 3 - 11 n) + k) 14 - 20 6) Thực phép nhân chia phân số : - - 5 - 14 - a) b) c)5 10 121 - 14 - d )- : e) ... : e) : (- ) f )4 : (- ) 5 - - 10 21 - 25 - g) () h) : 4 a) TOÁN TỔNG HP : 7)Thực phép tính : - - a )( + ) b) - ( + ) 7 10 30 11 - 13 - - 10 c)( + ) d) :( + - ) 36 18 24 27 12 - 10 - - e)( + ... I SỐ HỌC : 1) Tìm số nguyên x y biết : x - - 16 - a) = b) = 14 36 y - x - x - c) = d) = = 12 60 - 10 y 2)Rút gọn phân số tối giản : - 18 - 27 - 52 a) b) c) 48 - 45 1 36 5.12 3.7.17 15.7 - 15.4...
 • 5
 • 211
 • 2

DE CUONG ON TAP TOAN 6 HKII

DE CUONG ON TAP TOAN 6 HKII
... lý Trng THCS Phc Cỏt Nm hc: 2010 2011 16 24 27 26 7 60 14 v b, v c, v d, v e, v g, v 10 72 13 82 75 21 Bi 4:So sỏnh cỏc phõn s sau: 12 56 18 1111 4.9 4 .6 72 98 19 18 15 v & ; a/ b/ v c/ v ;d/ ... sinh S hc sinh lp 6A chim 35% so vi hc sinh ca S 20 hc sinh lp 6B bng s hc sinh lp 6A Cũn li l hc sinh lp 6C Tớnh s hc sinh mi lp? 21 Bi 5: Trờn a cú 24 qu tỏo Hnh n 25% qu tỏo, Hong n s tỏo cũn ... + + + +K + 2.4 4 .6 6.8 2008.2010 18 54 108 990 20.23 23. 26 77.80 13 Bi 5:Tỡm x nguyờn cỏc phõn s sau l s nguyờn a) b) c/ x x 2x Bi 6: Tỡm x: a) ( x 1)3 = 125 b) x + x = 96 c) (2 x + 1)3 =...
 • 5
 • 75
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOAN 6 HKII

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOAN 6 HKII
... (−3).4.(−5). 26 360 7.24 − 21 (22.53.11) *Tính nhanh : 3  −5 −5 + +1 1/ − −  + − ÷ ; 2/ 13  13 10  11 11 1 1 1 + 3/ + (−0,37) + + (−1, 63 ) + (−2,5) + ; 4/ + + + 2 12 20 30 + − 2 2 22 13 + + + 5/ ; 6/ ... -0,75 +  − ÷ 27 5 3    −4  3/ + : − (−2) 4/ 0,25  ÷ :  ÷ 16 4   1 1     /  14 − 12 ÷.4,5 − : (8 − 5, 75) 6/  25% + + 0, 75 ÷:  − ÷ 3 3 2     *Rút gọn : 2.(−13).9.10 ... + x = 511 2/ 6/ x − = y −37 13 −5 1 3/ 2x -70% = -1,7 + ...
 • 4
 • 53
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII VÀ ĐỀ THI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII VÀ ĐỀ THI
... điểm) Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 học sinh đạt loại giỏi Số học sinh giỏi lớp 6A tổng số học sinh Số học sinh giỏi lớp 6B 120% số học sinh giỏi lớp 6A Tính số học sinh giỏi lớp? ... 120 học sinh Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh 20 khối Số học sinh lớp 6B 21 số học sinh lớp 6A Còn lại học sinh lớp 6C Tính số học sinh lớp? BÀI 10 Lớp 6B có 48 học sinh Số học sinh ... giác góc aOc khơng? Vì sao? ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Hãy chọn chữ đứng trước câu trả lời Câu 36 bằng: A 81 B 81 Câu Số nghịch đảo là: −1 A B C 16 C D. 16 D − Điền vào chỗ trống để có khẳng...
 • 18
 • 80
 • 0

BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII VÀ ĐỀ THI

BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII VÀ ĐỀ THI
... điểm) Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 học sinh đạt loại giỏi Số học sinh giỏi lớp 6A tổng số học sinh Số học sinh giỏi lớp 6B 120% số học sinh giỏi lớp 6A Tính số học sinh giỏi lớp? ... 120 học sinh Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh 20 khối Số học sinh lớp 6B 21 số học sinh lớp 6A Còn lại học sinh lớp 6C Tính số học sinh lớp? BÀI 10 Lớp 6B có 48 học sinh Số học sinh ... giác góc aOc khơng? Vì sao? ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Hãy chọn chữ đứng trước câu trả lời Câu 36 bằng: A 81 B 81 Câu Số nghịch đảo là: −1 A B C 16 C D. 16 D − Điền vào chỗ trống để có khẳng...
 • 18
 • 78
 • 1

BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII VÀ ĐỀ THI .dOC

BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII VÀ ĐỀ THI .dOC
... điểm) Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 học sinh đạt loại giỏi Số học sinh giỏi lớp 6A tổng số học sinh Số học sinh giỏi lớp 6B 120% số học sinh giỏi lớp 6A Tính số học sinh giỏi lớp? ... 120 học sinh Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh 20 khối Số học sinh lớp 6B 21 số học sinh lớp 6A Còn lại học sinh lớp 6C Tính số học sinh lớp? BÀI 10 Lớp 6B có 48 học sinh Số học sinh ... giác góc aOc khơng? Vì sao? ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Hãy chọn chữ đứng trước câu trả lời Câu 36 bằng: 81 B A 81 16 C Câu Số nghịch đảo là: −1 A B D. 16 C D − Điền vào chỗ trống để có khẳng...
 • 18
 • 100
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP Toán 6. HKII

NỘI DUNG ÔN TẬP Toán 6. HKII
... phõn giỏc ca gúc xOt khụng ? Vỡ ? au chõn nờn phi i chm li Khi i c THCS M HềA T: TON L MT S NI DUNG ễN THI LấN LP Mụn TON Hố 2010 Bi : Tỡm s nghch o ca Bi : i hn s ; b) Tỡm s i ca s 5 thnh...
 • 7
 • 134
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII(2010)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HKII(2010)
... ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II; MÔN: TOÁN – LỚP ;NĂM HỌC: 2009 – 2010 Câu : Quy tắc trang 88; 90 SGK Áp dụng tính: a/ ... 26 − 27 ; ; 120 120 120 b/ Câu 10: a/ 0; b/ b/ −5 ; 12 Câu 12: a/ x = ; Câu 13: a/ x = ; Câu 14: a/ x = ; Câu 15: a/ x = ; 29 Câu 16 : Đáp số: ( Quãng đường) 36 Câu 17 : Đáp số: 12 ( Viên); 16 ... ∠xOz Câu 25 : a/ Tia Om nằm hai tia Ox On ∠ xOm < ∠ xOn b/ ∠xOm + ∠mOn =∠xOn ; 60 0 + ∠mOn = 1200; ∠mOn = 1200 – 60 0 = 60 0; Vậy ∠mOn = ∠xOm c/ Om tia phân giác ∠xOn vì: Tia Om nằm hai tia Ox On ∠mOn...
 • 2
 • 52
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập toán 7 hkiiđề cương ôn tập toán 10 hkiiđề cương ôn tập toán 8 hkiiôn tập toán 8 hkiiđề cương ôn tập môn toán 8 hkiiđề cương ôn tập toán 9 hkiiPhương pháp đo độ phẳngTÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11giáo án ngữ văn 7 tự chọnẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiGiá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọGiải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Motif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Pháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamQuản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Nguyễn Bính huyện Vụ bản tỉnh Nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoQuản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà NộiQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam ĐịnhHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc giaKhung Chính Sách Tái Định Cư
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập