Tiểu luận luật thuế thu nhập cá nhân

luận văn luật nghiên cứu việc áp dụng một số nội dung của luật thuế thu nhập nhân

luận văn luật nghiên cứu việc áp dụng một số nội dung của luật thuế thu nhập cá nhân
... 12 Luận Văn Tốt Nghiệp Võ Văn Hưng CHƯƠNG ÁP DỤNG LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN: THỰC TIỄN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT Một số nội dung Luật thu thu nhập nhân 1.1 Đối tượng nộp thu Đối tượng nộp thu thu ... thu thu nhập nhân số quốc gia giới 10 Chương Áp dụng luật thu thu nhập nhân: thực tiễn số đề xuất 13 Trung Một số nội dung luật thu thu nhập nhân 13 1.1 Đối tượng nộp thu ... tượng nộp thu nhận thu nhập b) Biểu thu luỹ tiến phần Biểu thu luỹ tiến phần áp dụng thu nhập tính thu quy định khoản Điều 21 Luật thu thu nhập nhân bao gồm: thu nhập tính thu thu nhập từ...
 • 44
 • 77
 • 0

luận văn luật thương mại nghiên cứu về thu nhập chịu thuế và giảm trừ gia cảnh trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập nhân

luận văn luật thương mại nghiên cứu về thu nhập chịu thuế và giảm trừ gia cảnh trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
... THẢO NGHIÊN CỨU VỀ THU NHẬP CHỊU THU VÀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THU NHẬP CHỊU THU VÀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG ... THẢO NGHIÊN CỨU VỀ THU NHẬP CHỊU THU VÀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN Từ đặc điểm thấy thu thu nhập nhân giống với thu thu nhập ... NGHIÊN CỨU VỀ THU NHẬP CHỊU THU VÀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN Đồ thị số thu TNCN thu bổ sung điều tiết khoản thu nhập Bốn là, Luật...
 • 65
 • 140
 • 0

luận văn luật thương mại tìm hiểu thu nhập chịu thuế của nhân theo quy định luật thuế thu nhập nhân việt nam

luận văn luật thương mại tìm hiểu thu nhập chịu thuế của cá nhân theo quy định luật thuế thu nhập cá nhân việt nam
... Vang Tìm hiểu Thu nhập chịu thu nhân theo quy định Luật Thu TNCN Chương THU NHẬP CHỊU THU CỦA CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN VIỆT NAM Xây dựng, ban hành áp dụng Luật thu ... người Việt Nam7 2.1 Đối tượng chịu thu thu nhập nhân theo quy định Luật Thu thu nhập nhân Pháp lệnh thu thu nhập người có thu nhập cao Việt Nam quy định đối tượng chịu thu thu nhập nhân ... Tìm hiểu Thu nhập chịu thu nhân theo quy định Luật Thu TNCN  Từ tiêu nhân cư trú theo quy định luật thu thu nhập nhân có ý nghĩa: Cơ quan quản lý thu đánh thu lên thu nhập nhân...
 • 82
 • 93
 • 0

luận văn luật tư pháp căn cứ tính thuế thu nhập tiền lương, tiền công của nhân cư trú trong luật thuế thu nhập nhân

luận văn luật tư pháp căn cứ tính thuế thu nhập tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú trong luật thuế thu nhập cá nhân
... Căn tính thu thu nhập tiền lương, tiền công nhân trú luật thu thu nhập nhân CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ TRONG LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN ... nhập tiền lương, tiền công nhân trú luật thu thu nhập nhân 2.3 Biểu thu , thu suất cách tính thu thu nhập từ tiền lương, tiền công 2.3.1 Biểu thu , thu suất thu nhập từ tiền lương, tiền ... ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ TRONG LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN 2.1 Thu nhập chịu thu từ tiền lương, tiền công nhân trú Theo quy định pháp luật công dân...
 • 53
 • 163
 • 1

luận văn luật tư pháp nghiên cứu những giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập nhân

luận văn luật tư pháp nghiên cứu những giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân
... 1.1.3.2 Thu thu nh p nhân giai ño n m i hình thành Thu thu nh p nhân lo i thu thu vào m t s thu nh p ñáng c a nhân Thu thu nh p lo i thu tr c thu, thu tr c ti p vào ph n thu nh p cao c a ... tài LVTN: Nghiên c u Nh ng gi i pháp hoàn thi n pháp lu t thu thu nh p nhân T ch c vi c thu thu , quy t toán thu thu nh p ñ i v i trư ng h p nhân ñăng ký n p thu nhân n p t khai thu năm ... thi n pháp lu t thu thu nh p nhân nhân thu c ñ i ng quy t toán thu t i quan thu ph i n p t khai quy t toán thu năm cho quan thu sau: nhân thu nh p n ñ nh t i m t quan chi tr thu...
 • 79
 • 74
 • 1

luận văn luật tư pháp nguyên tắc công bằng trong luật thuế thu nhập nhân

luận văn luật tư pháp nguyên tắc công bằng trong luật thuế thu nhập cá nhân
... Trương Nguyên tắc công Luật thu thu nhập nhân nước ngoài; thu nhập hợp pháp thu nhập bất hợp pháp Theo đó, pháp lệnh thu thu nhập cao chia thu nhập chịu thu nhân thành hai loại thu nhập ... định thu suất, mở rộng đối ng thu, điều tiết hợp lý thu nhập" Cần xác định, Thu thu nhập nhân thu thu nhập người có thu nhập cao nhân thu nhập phải chịu thu thu nhập nhân, ... khoản nợ công ty, vừa phải nộp thu thu nhập nhân, khoản thu nhập phải chịu thu thu nhập doanh nghiệp Khi nhân thu nhập từ kinh doanh thu nhập chịu thu Luật thu thu nhập nhân xác...
 • 65
 • 241
 • 0

luận văn luật hành chính nghiên cứu cách thực hiện giảm trừ gia cảnh theo luật thuế thu nhập nhân việt nam

luận văn luật hành chính nghiên cứu cách thực hiện giảm trừ gia cảnh theo luật thuế thu nhập cá nhân việt nam
... tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ... tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ... tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu...
 • 93
 • 112
 • 0

Phân tích tiêu chí Bộ Luật thuế Thu nhập nhân

Phân tích tiêu chí Bộ Luật thuế Thu nhập cá nhân
... niệm thu thu nhập nhân: Thu thu nhập nhân (thu TNCN) loại thu thực thu đánh thu nhập nhân thời kỳ Thu thu nhập nhân sắc thu xuất tương đối sớm Lần xuất Anh vào năm 1799 Ở Mỹ, thu ... 10 Phân tích tiêu chí Bộ Luật thu Thu nhập nhân GVHD:PGS.TSKH Phạm Đức Chính nhập doanh nghiệp điều tiết thu nhập doanh nghiệp, thu thu nhập nhân điều tiết thu nhập nhân Thu thu nhập ... trừ, nộp thu thay thực điều ước quốc tế Thu thu nhập nhân - Luật thu Thu nhập nhân Quy định 10 loại thu nhập chịu thu 14 loại thu nhập miễn thu : *10 loại thu nhập chịu thu : Thu suất...
 • 37
 • 132
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ BỘ LUẬT THUẾ THU NHẬP NHÂN

BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ BỘ LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
... niệm thu thu nhập nhân Thu thu nhập nhân (thu TNCN) loại thu thực thu đánh thu nhập nhân thời kỳ Thu thu nhập nhân sắc thu xuất tương đối sớm Lần xuất Anh vào năm 1799 Ở Mỹ, thu ... 26 Phân tích tiêu chí Bộ Luật thu Thu nhập nhân GVHD: PGS.TSKH Phạm Đức Chính KẾT LUẬN Thu thu nhập nhân sắc thu cần thiết quốc gia Hầu phải dựa vào thu thu nhập, đặc biệt thu thu nhập ... Phân tích tiêu chí Bộ Luật thu Thu nhập nhân GVHD: PGS.TSKH Phạm Đức Chính CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC PHÂN TÍCH CÁC TIÊU CHÍ CỦA BỘ LUẬT THU TNCN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THU THU NHẬP CÁ NHÂN...
 • 29
 • 115
 • 0

tìm hiểu về giảm trừ gia cảnh theo quy định tại luật thuế thu nhập nhân cơ sở lý luận và thực tiễn

tìm hiểu về giảm trừ gia cảnh theo quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân  cơ sở lý luận và thực tiễn
... điều Luật thu thu nhập nhân Theo đó khoản Điều Luật quy định: sửa đổi, bổ sung khoản Điều 19 sau: “ Giảm trừ gia cảnh số tiền trừ vào thu nhập chịu thu trước tính thu thu nhập từ kinh ... ĐỀ……………………………………… QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THU VỀ GIẢM TRỪ I GIA CẢNH……………………………………………… Khái niệm……………………………………………………… Nội dung giảm trừ gia cảnh theo quy định Luật thu thu nhập nhân ………………………………………………… ... Theo quy định giảm trừ gia cảnh mức khởi điểm chịu thu luật thu thu nhập nhân là triệu đồng/người lao động chính và mức giảm trừ gia cảnh là 1,6 triệu đồng/người phụ thu c Mức giảm...
 • 18
 • 46
 • 0

Giới thiệu về Luật thuế thu nhập nhân

Giới thiệu về Luật thuế thu nhập cá nhân
... toan thue TNCN (09)- Tien luong_tien cong Giới thiệu Luật Thu TNCN 39 Hoàn thu • Số tiền thu thu nhập nhân nộp lớn số thu phải nộp kỳ tính thu nhân nộp thu thu nhập nhân thu nhập ... CỦA LUẬT THU TNCN MỚI : Giới thiệu tổng quát Đối tượng nộp thu Thu nhập chịu thu Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thu Các khoản phụ cấp, trợ cấp miễn thu Thu nhập miễn thu Các ... hoàn thu quan thu có trách nhiệm hoàn trả lại tiền thu cho nhân hoàn thu Giới thiệu Luật Thu TNCN 40 Tóm tắt điểm khác biệt Pháp Lệnh thu cho người có thu nhập cao (Thông Tư 81) Luật thu ...
 • 42
 • 424
 • 8

Luật thuế thu nhập nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân
... quan thu Kỳ tính thu nhân không cư trú tính theo lần phát sinh thu nhập áp dụng tất thu nhập chịu thu Điều Quản lý thu hoàn thu Việc đăng ký thu , kê khai, khấu trừ thu , nộp thu , toán thu , ... thu toàn phần Biểu thu toàn phần áp dụng thu nhập tính thu quy định khoản Điều 21 Luật Biểu thu toàn phần quy định sau: Thu nhập tính thu Thu suất (%) a) Thu nhập từ đầu tư vốn b) Thu nhập ... điểm xác định thu nhập chịu thu từ trúng thưởng thời điểm tổ chức, nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thu Điều 16 Thu nhập chịu thu từ quyền Thu nhập chịu thu từ quyền phần thu nhập vượt...
 • 12
 • 156
 • 0

Một số bất cập khi thực thi Luật Thuế Thu nhập nhân ở Việt Nam

Một số bất cập khi thực thi Luật Thuế Thu nhập cá nhân ở Việt Nam
... Trang Một số bất cập thực thi Luật Thu Thu nhập nhân Việt Nam Bài tập nhóm Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm Thu Thu nhập nhân Thu thu nhập nhân (TNCN) loại thu trực thu đánh vào thu nhập ... Hùng Trang Một số bất cập thực thi Luật Thu Thu nhập nhân Việt Nam Bài tập nhóm khoảng 30-40% tổng số thu ngân sách Tỷ lệ thu thu nhập nhân (bao gồm thu TNCN, thu nhập DN, thu nhập từ chuyển ... dung Luật thu TNCN 2.2.1 Đối tượng nộp thu - Đối tượng nộp thu thu nhập nhân nhân cư trú có thu nhập chịu thu quy định Điều Luật thu thu nhập nhân phát sinh lãnh thổ Việt Nam nhân...
 • 23
 • 318
 • 7

Luật thuế thu nhập nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân
... lịch 48 Hoàn thu   nhân hoàn thu trường hợp sau: - Số tiền thu thu nhập nhân nộp lớn số thu phải nộp kỳ tính thu - nhân nộp thu thu nhập nhân thu nhập tính thu chưa đến ... Thông tư 84 Thu suất thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thu toàn phần với thu suất 5% Cách tính thu : Số thu thu nhập nhân phải nộp = Thu nhập tính thu x Thu suất 5% 11 Thu nhập từ ... qua 10 Thu TNCN thu nhập từ đầu tư vốn, chứng khoán  Căn tính thu thu nhập từ đầu tư vốn, CK thu nhập tính thu thu suất    Thu nhập tính thu từ đầu tư vốn thu nhập chịu thu nhân...
 • 57
 • 146
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập