Luận văn phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa

phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thanh hóa

phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa
... d Phát tri ênh phân ph phát tri àng Chi ti ênh phân ph àng Nông ình bày m õ nét 2.1 VÀI NÉT V ÀNG NÔNG NGHI THÔN THANH HÓA (Agribank Thanh Hóa) À PHÁT TRI Ngân hàng Nông nghi thôn Vi Tên vi Phát ... hu th phân chia h 14 kênh phân ph phân ph àng thành hai lo kênh phân ph kênh 1.3.3.1 Kênh phân ph Kênh phân ph ùng v ênh phân ph truy ày ho ên ngân hàng H ên lao ênh phân ph àng bao g Chi nhánh ... ho ên s gl àng H ngân hàng r Cùng v chóng ti h ành t às phát tri àd n g phát tri ênh phân ph ngân hàng hi th trung phát tri ph ch ho ài, ành ngân hàng c áp d ho ênh phân ph ngân hàng t àng s àm...
 • 97
 • 163
 • 2

Chiến lược phát triển mạng lưới kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam

Chiến lược phát triển mạng lưới và kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
... cứu việc phát triển dòch vụ NHTM Thành phố không đề cập đến việc phát triển mạng lưới kênh phân phối sản phẩm dòch vụ ngân hàng Đề án “Phương hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam điều ... trò hệ thống Ngân hàng Việt Nam : 13 CHƯƠNG III : VI C HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 17 3.1.Ý nghóa việc lập chiến lược cho ngân hàng : ... (MMVCFB 6) Nguyễn Bá Vượng thesis Nguyễn Bá Vượng Chiến lược phát triển mạng lưới kênh phân phối sản phẩm dòch vụ Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chuyên ngành : Quản trò Luận văn Thạc só Người...
 • 133
 • 312
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm Bảo hiểm tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam pot

LUẬN VĂN: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm Bảo hiểm tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam pot
... dầu khí Hà Nội, trực thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam em chọn đề tài “ Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm Bảo hiểm Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam ... giải pháp kiến nghị hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm Bảo hiểm Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 1.1 Sự hình thành ... Chương thứ nhất: tổng quan Tổng công ty cổ phần Bảo - hiểm dầu khí Việt Nam Chương thứ hai: thực trạng hoạt động hệ thống kênh phân phối Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam - Chương thứ...
 • 85
 • 233
 • 0

Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm bia chai của công ty bia Hà Nội tại thị trường Hà Nội

Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm bia chai của công ty bia Hà Nội tại thị trường Hà Nội
... 0918.775.368 II Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm bia chai công ty bia Nội thị trường Nội Số lượng đại lý cấp thị trường miền Bắc vào khoảng 300 đại lý Đại lý cấp 2( bao gồm hàng tạp ... định vị sản phẩm công ty xây dựng hệ thống phân phối cách: Hiện công ty phân phối địa bàn Nội, Lựa chọn đến đại lý cấp lớn địa bàn làm hệ thống phân phối hệ thống đại lý cấp công ty giao ... đoạn thị trường thời gian - Xây dựng nhà máy sản xuất bia mới: Hiện công ty xây dựng số hệ thống nhà máy sản xuất bia Nội Phú Thọ… Công ty cần phải xây dựng hệ thống phân phối riêng cho công ty...
 • 13
 • 862
 • 0

Tài liệu Chính sách hệ thống kênh phân phối sản phẩm gạch block của doanh nghiệp Quang Long tại thị trường tỉnh Bắc Ninh ” pdf

Tài liệu Chính sách và hệ thống kênh phân phối sản phẩm gạch block của doanh nghiệp Quang Long tại thị trường tỉnh Bắc Ninh ” pdf
... _c«[2rï{\J§£¦Ï¡5Ị×Lꥪºk¥ª™ÕK]caž=–¼ ZÄ)’Im]FýĨ¶¡±I-+Í’ë` $ỴÃi¿J˜àÄ6¦ÝHZ¸?1ÌƠVkÅv#ÐuN”OvÄ€wÛÀV”øỈà Kđ+©Z™e ’’‡Þ+¦Çk^×éỶ™f° ỊuJ§U‰3yëµMáFˤ¤¾ã)ỵjŸ!@$òûSœOƒÅ9Ćt¤ o`²“'™$É5Ç)Ỉvœ¶ÿ lJ‚@=IåVÇ4XÁ-(Ä…:û ž ج(í¼ +HÚªäO¡WCr?aHWÅ*ÞýjK*Z=¤(üê)¬}+e)^ØÂ3Œcà)ỈJÂ;¡n*9Ĺxð“FĐ™9ƒd8$½¯TiT& ... Ư·’ỉ¥µi„ÌZßïxT~$¿†kê¸T—;K¸ò`¸·µ¨JO‰Ø BÁL*z>ß>PTøEX0F!¢ áÉ‚‚µ«b ŽZj}Å‘OŽ’+œ1...
 • 18
 • 176
 • 0

Luận văn thạc sỹ: Quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo của công ty Bảo Ngọc trên thị trường Hà Nội

Luận văn thạc sỹ: Quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo của công ty Bảo Ngọc trên thị trường Hà Nội
... hoạt động quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh, kẹo công ty thị trường Nội Chương 3: Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo công ty Bảo Ngọc 5 ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY BẢO NGỌC TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu chung công ty Bảo Ngọc 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển công ty Tên doanh ... chức, quản lý đánh giá kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo công ty +) Các thành viên dòng chảy tham gia trình phân phối công ty Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động quản trị kênh phân phối thị trường...
 • 111
 • 507
 • 8

báo cáo thực tập: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bia hơi của công ty bia Hà Nội Hồng Hà tại thị trường Phú Thọ

báo cáo thực tập: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bia hơi của công ty bia Hà Nội Hồng Hà tại thị trường Phú Thọ
... kênh phân phối sản phẩm bia công ty bia Nội- Hồng địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương 3: Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm bia công ty bia Nội- Hồng Chương 4: Một số đề suất hoàn thiện ... TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BIA HƠI HÀ NỘI CỦA CÔNG TY BIA HÀ NỘI- HỒNG HÀ 3.1 Mô tả hệ thống kênh công ty 3.1.1 Cấu trúc kênh phân phối công ty Xây dựng cấu trúc kênh phân phối hợp lý ... dài sản phẩm bia Nội công ty bia Nội- Hồng địa bàn tỉnh Phú Thọ Nhà sản xuất Nhà phân phối độc quyền Nhà bán lẻ Người tiêu dùng Trên kiểu cấu trúc kênh sử dụng với sản phẩm bia Nội công...
 • 96
 • 231
 • 0

luận văn quản trị kinh doanh Kênh phân phối sản phẩm sữa ZinZin của công ty cổ phần ELOVI Việt Nam

luận văn quản trị kinh doanh Kênh phân phối sản phẩm sữa ZinZin của công ty cổ phần ELOVI Việt Nam
... khảo, luận văn có kết cấu phần : Phần 1: Công ty cổ phần ELOVI thị trường sản phẩm sữa Việt Nam Phần 2: Phân tích hệ thống kênh phân phối công ty cổ phần ELOVI Việt Nam với sản phẩm sữa ZinZin Phần ... doanh công ty cổ phần ELOVI Việt Nam Phần 2 :Phân tích hệ thống kênh phân phối công ty cổ phần ELOVI với sản phẩm sữa ZinZin Phần 3: Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ thống kênh phân ... kênh phân phối sản phẩm sữa ZinZin Sinh viên : Nguyễn Văn Trường Chuyên đề thực tập 2012 PHẦN MỘT : CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VÀ THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN PHẨM SỮA TẠI VIỆT NAM I Công ty cổ phần ELOVI Việt...
 • 58
 • 251
 • 0

luận văn thạc sĩ quản trị chiến lược Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn- chi nhánh Thăng Long

luận văn thạc sĩ quản trị chiến lược Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn- chi nhánh Thăng Long
... Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn- chi nhánh Thăng Long vừa có ý nghĩa thực tiễn lý luận, góp phần thúc đẩy lực cạnh tranh chi nhánh ... ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn- chi nhánh Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản ... lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn- chi nhánh Thăng Long CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
 • 112
 • 92
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ của ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn chi nhánh Thăng Long

tóm tắt luận văn thạc sĩ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ của ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn chi nhánh Thăng Long
... trạng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHNo & PTNT chi nhánh Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Thăng Long CHƯƠNG LÝ LUẬN ... Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn chi nhánh Thăng Long vừa có ý nghĩa thực tiễn lý luận, góp phần thúc đẩy lực cạnh tranh chi nhánh ... nâng cao lực cạnh tranh NHNo &PTNT Việt Nam nói chung NHNo PTNT chi nhánh Thăng Long nói riêng CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG...
 • 25
 • 113
 • 0

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ TÂY

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ TÂY
... việc kinh tế 2.2 THỰC TRẠNG CUNG CẤP SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NHĐT & PT HÀ TÂY 2.2.1 Các loại hình sản phẩm dịch vụ NHĐT & PT Tây Chi nhánh NHĐT & PT Tây NHTM nhà nước, đơn vị thành viên hệ thống ... thành với tên gọi khác nhau: + Ngân Hàng Kiến Thiết Việt Nam trực thuộc tài (26/4/1957) + Ngân Hàng Đầu & Xây Dựng Việt Nam thuộc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (26/6/1981) + Ngân Hàng Đầu ... triển đồng loại hình dịch vụ gắn với sách phát triển sản phẩm tiện ích ngân hàng bước điều chỉnh hoạt động ngân hàng gắn tín dụng truyền thống ngân hàng, Trong trọng đẩy mạnh loại hình dịch vụ...
 • 19
 • 222
 • 0

phát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đầu tư phát triển việt nam - chi nhánh (cn) quang trung

phát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh (cn) quang trung
... vậy, phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam chi n lược đắn cần thiết Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam (BIDV) ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, quy mô tài sản nợ ... THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NH ĐẦU TƯ CN QUANG TRUNG 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Quang Trung NH Đầu & Phát triển Việt Nam - CN Quang Trung thành lập theo ... Quang Trung Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam CN Quang Trung CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ NGÂN...
 • 36
 • 85
 • 0

Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh khu công nghiệp Tân Tạo

Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh khu công nghiệp Tân Tạo
... 1.1.2 1 2 sân nhà - - - - - - : - - - 1.1.1.2 - - - - - - - - - Ngân hàng chuyên doanh ro.v.v… - sau: hàng 9 toán.v.v… - 10 hàng ” - Tính vô hình: 11 - - 12 - 13 1.2.3.1 - + 14 + - 1.2.3.2 ... 1 1.1 1.2 24 27 S.W.O.T 30 33 43 hàng 58 62 Intrabank Payment And Customer Accounting System) I 1.1 1.2 ... 1.2.3.1 - + 14 + - 1.2.3.2 + + + - 15 + Cho vay tiêu dùng + + cho thuê.v.v… + thành + + + + + khách hàng + 16 + - - - - 17 thuê 1.2.3.3 - - - - 18 - - - 1.2.3.4 19 - - 1.2.3.5 Phone banking 20 Internet...
 • 84
 • 54
 • 0

luận văn quản trị kinh doanh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ phát triển Á Châu .

luận văn quản trị kinh doanh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ và phát triển Á Châu .
.. . .3 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN Á CHÂU .3 5 Áp dụng đồng sách Marketing nhằm đẩy mạnh .. . tài “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm công ty TNHH Á Châu ” đóng góp phần vào công tác phân phối sản phẩm công ty Một lần em xin chân thành cảm ơn Cụ giáo Th.s .. . 2009 Doanh thu bán hàng cung 01 55 0.0 0 0.0 00 3.5 9 3.0 5 5.4 15 3.2 0 9.3 1 6.5 15 1 3.1 8 6.9 6 8.0 31 2 0.6 8 9.1 3 9.9 61 cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung 10 48 2.5 0 0.0 00 3.2 6 0.2 9 2.3 76 3.0 0 5.1 7 0.1 98 1 3.6 2 0.6 1 6.7 55...
 • 52
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần 1 quá trình hình thành phát triển các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh bắc hà nộikênh phân phối sản phẩm dịch vụ của agribankcác kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của agribankphát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánhcn quang trunggiai phap phat trien he thong kenh phan phoi san pham cua cong ty sabecoluân văn hoàn thiên hệ thống kênh phân phối sản phẩm inoxhoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty tnhh gia pháthoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩmchuyên đề hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty gạch ốp lát hà nội trên thị trường miền bắcslide hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tạislde hoan thien he thong kenh phan phoi san phamxây dựng hệ thống kênh phân phối sản phẩmhoan thien he thong kenh phan phoi san pham thephoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sữa tươi vinamilk của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ngọc thanh trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếthiết kế một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty tnhh sx – tm thiên vươngCác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị xã dĩ an bình dươnggiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 1 mới nhất (600 trang)Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH RKW lotusPhân tích tình hình tín dụng tín chấp cá nhân tại hội sở ngân hàng việt nam thịnh vượng VPBANKTÍNH TOÁN THIẾT KẾ BĂNG TẢI CONGTài liệu ôn tập trắc nghiệm môn lich sử lớp 12Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Lực Thông Tin Tại Thư Viện Triết Học Trong Giai Đoạn Đổi Mới Đất NướcMột Số Vấn Đề Về Công Tác Tuyên Giáo Trong Điều Kiện Hiện Nay Ở Việt NamChủ Nghĩa Mác - Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Nền Tảng Tư Tưởng, Cơ Sở Lý Luận Của Cách Mạng Việt NamNhân tố ảnh hưởng tới việc niêm yết chéo của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán của các nước thành viên ASEAN (cụ thể tại thị trường Singapore)Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học các chủ đề lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thôngLịch sử việt nam tập 15 từ năm 1986 đến năm 2000Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP ngoại thương VN chi nhánh long an PGD số 1Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN INDEXso theo doi ngay nghi cua hoc sinhbài phát biểu Khai mạc lớp Nhận thức về Đảng của lãnh đạo TTBDCTQuản lý công tác sinh viên ngoại trú tại trường đại học hải phòng trong bối cảnh hiện nayHướng dẫn trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây CamCác nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán việt nam (VN INDEX)Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng TMCP quốc dân PGD tân hương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập