Thực trạng và yếu tố liên quan chấn thương mắt do tai nạn giao thông tại phòng trực cấp cứu bệnh viện mắt trung ương

thực trạng yếu tố liên quan chấn thương mắt do tai nạn giao thông tại phòng trực cấp cứu bệnh viện mắt trung ương

thực trạng và yếu tố liên quan chấn thương mắt do tai nạn giao thông tại phòng trực cấp cứu bệnh viện mắt trung ương
... Bi 21 Bi ình tr 22 Tai n s ài ý mu vi ph t àn giao thông hay g ình hu tránh, gây nên thi òng tài s Tai n ên toàn c ày an toàn giao thông m ãh kh àn giao thông h nh ch à” àl ãy ành lu ... 30 31 37 DANH M Kí hi TNGT Tai n BN B CBCC Cán b ST Sáng t BBT Bóng bàn tay NT giao thông h ngón tay TNGT B Tai n giao thông HS H c sinh SV b Sinh viên Thang Long University ... àn giao thông toàn qu ã công b ày 28/12 t 14.442 v 10 hình tai n ày ph ý th giao thông c :u , xe ch s ành s ành lu bia èn tín hi Ngoài m ình [7] Nguyên nhân gây v không ch , àc ên nhân khách quan...
 • 40
 • 87
 • 0

thực trạng yếu tố liên quan đến khám chữa bệnh hải phòng

thực trạng và yếu tố liên quan đến khám chữa bệnh hải phòng
... cao hiệu dòch vụ KCB TYT phường, nghiên cứu "Thực trạng số yếu tố liên quan dòch vụ khám, chữa bệnh trạm y tế phường, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, năm 2013" tiến hành Nghiên cứu sử dụng ... nhằm: a/Mô tả thực trạng dòch vụ KCB TYT phường, quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2013; b/Xác đònh số yếu tố liên quan đến sử dụng dòch vụ KCB TYT phường người dân, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, năm 2013", ... 3.5 Yếu tố liên quan khám chữa bệnh TYT Tỷ lệ người ốm tuần trước điều tra chiếm 18,4%, chủ yếu người già (44,3%) trẻ em (20,8%) Nguyên nhân ốm đau chủ yếu bệnh mạn tính (53%) tăng huyết áp, bệnh...
 • 8
 • 195
 • 0

tiểu luận Đánh giá thực trạng tai nạn thương tích tại mắt do tai nạn giao thông tại phòng trực cấp cứu Bệnh viện Mắt Trung ương

tiểu luận Đánh giá thực trạng tai nạn thương tích tại mắt do tai nạn giao thông tại phòng trực cấp cứu Bệnh viện Mắt Trung ương
... nghiên cứu thực trạng tai nạn thương tích mắt TNGT, tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Đánh giá thực trạng tai nạn thương tích mắt tai nạn giao thông phòng trực cấp cứu Bệnh viện Mắt Trung ương ... tài: Đánh giá thực trạng tai nạn thương tích mắt TNGT phòng trực cấp cứu bệnh viện Mắt Trung ương Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích mắt CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Những hiểu biết tai ... nghiên cứu 92 trường hợp BN chấn thương mắt tai nạn giao thông đến khám cấp cứu bệnh viện mắt Trung Ương nhân thấy phân làm tình trạng tổn thương sau: Vết thương nhãn cầu BN chiếm 9,8% Vết thương...
 • 39
 • 168
 • 0

Đánh giá thực trạng, các yếu tố liên quan ứng dụng giải pháp dự phòng vẹo cột sống cho học sinh thành phố hải phòng

Đánh giá thực trạng, các yếu tố liên quan và ứng dụng giải pháp dự phòng vẹo cột sống cho học sinh thành phố hải phòng
... định thực trạng vẹo cột sống, yếu tố liên quan học sinh 2) Triển khai áp dụng giải pháp dự phòng VCS cho HS Hải Phòng tổng quan Đề tài 2.1 Giải phẫu chức cột sống 2.1.1 Giải phẫu cột sống Cột sống ... ánh giá thực trạng, yếu tố liên quan ứng dụng giải pháp dự phòng vẹo cột sống cho học sinh thành phố Hải Phòng Chủ nhiệm đề tài: NGƯT GS TS Nguyễn Hữu Chỉnh Cơ quan chủ trì đề tài : Trờng Đại học ... cáo kết nghiên cứu đề tài cấp Bộ Tên đề tài: Đánh giá thực trạng, yếu tố liên quan ứng dụng giải pháp dự phòng vẹo cột sống cho học sinh thành phố Hải Phòng Chủ nhiệm đề tài: NGƯT GS TS Nguyễn Hữu...
 • 107
 • 264
 • 0

Nghiên cứu nhiễm trùng bệnh viện do nấm một số yếu tố liên quan tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu nhiễm trùng bệnh viện do nấm và một số yếu tố liên quan tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi trung ương
... chủ yếu tập trung vào người suy giảm miễn d ch mắc phải HIV/AIDS bệnh nấm đặc biệt Chính tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu nhi m trùng bệnh viện nấm số yếu tố liên quan khoa hồi sức cấp cứu bệnh ... cứu 110.709 bệnh nhân hồi sức cấp cứu nhi, v trí quan trọng gây nhi m trùng bệnh viện trẻ nằm HSCC nhi m trùng máu, nhi m khuẩn hô hấp nhi m trùng đường tiểu Mỗi nhi m trùng liên quan mật thiết ... bệnh viện nhi trung ương Với mục tiêu: Xác định tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng nhi m trùng bệnh viện nấm khoa HSCC Nhận xét số yếu tố liên quan đến nhi m trùng nấm khoa HSCC CHƢƠNG TỔNG QUAN...
 • 75
 • 310
 • 3

Xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện một số yếu tố liên quan tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương

Xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện và một số yếu tố liên quan tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương
... THANH DUYấN xác định tỉ lệ nhi m khuẩn bệnh viện số yếu tố liên quan khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi trung ơng Chuyờn ngnh : Nhi khoa Mó s : 60.72.16 LU N VN TH C S Y H C Ng i h ng d n khoa h c: ... c u B nh vi n Nhi Trung ng Nh n xột ủ c ủi m lõm sng, xột nghi m v m t s y u t liờn quan ủ n nhi m khu n b nh vi n 3 Chng T NG QUAN TI LI U 1.1 Khỏi ni m v nhi m khu n b nh vi n Nhi m khu n b ... CS t i BV Nhi Trung ng vo 04/2005, t l NKBV hi n m c l 12,1%, viờm ph i v nhi m khu n hụ h p chi m 72,7%, nhi m khu n tiờu húa 15,2%, nhi m khu n mỏu 4,5%, nhi m khu n ti t ni u 3%, nhi m khu...
 • 101
 • 247
 • 2

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng một số yếu tố ảnh hưởng đến trẻ suy dinh dưỡng tại phòng khám dinh dưỡng -bệnh viện nhi trung ương.

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng đến trẻ suy dinh dưỡng tại phòng khám dinh dưỡng -bệnh viện nhi trung ương.
... Các yếu tố ảnh hƣởng đến tình trạng suy dinh dƣỡng trẻ em Có nhi u yếu tố ảnh hƣởng đến tình trạng dinh dƣỡng trẻ em Trong nghiên cứu tập trung vào số yếu tố tác động đến tình trạng dinh dƣỡng trẻ ... vấn bà mẹ số yếu tố ảnh hƣởng đến tình trạng dinh dƣỡng trẻ (phụ lục) 2.3.5.2 Thu thập số liệu số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng trẻ Một số yếu tố ảnh hƣởng đến tình trạ trẻ đƣợc thu ... tình trạng dinh dưỡng số yếu tố ảnh hưởng đến trẻ suy dinh dưỡng phòng khám Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương” với mục tiêu: Đánh giá tình trạng suy khám điều trị ến Dinh dưỡng Trung ương năm...
 • 102
 • 325
 • 1

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng một số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ từ 6 24 tháng tuổi tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viên nhi trung ương

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ từ 6 24 tháng tuổi tại phòng khám dinh dưỡng  bệnh viên nhi trung ương
... Trung ương" với mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ từ - 24 tháng tuổi phòng khám Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhi Trung ương Tìm hiểu số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng SDD trẻ từ - 24 tháng tuổi ... chưa nhi u Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá tình trạng dinh dưỡng số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng trẻ từ -24 tháng tuổi phòng khám Dinh dưỡng - Bệnh viên Nhi Trung ... nghiên cứu - Trẻ từ tháng đến 24 tháng tuổi Bà mẹ trẻ chọn 2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - - Trẻ: Trẻ từ tháng đến 24 tháng tuổi, đến khám phòng khám Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương thời gian...
 • 90
 • 214
 • 2

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng một số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ từ 6 24 tháng tuổi tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viện nhi trung ương

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ từ 6 24 tháng tuổi tại phòng khám dinh dưỡng  bệnh viện nhi trung ương
... Trung ương" với mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ từ 6- 24 tháng tuổi Phòng khám Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhi Trung ương Tìm hiểu số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ từ 6- 24 ... chưa nhi u Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá tình trạng dinh dưỡng số yếu tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng trẻ từ 6- 24 tháng tuổi Phòng khám Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhi Trung ... nghiên cứu - Trẻ từ tháng đến 24 tháng tuổi Bà mẹ trẻ chọn 2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - - Trẻ: Trẻ từ tháng đến 24 tháng tuổi, đến khám Phòng khám Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương thời gian...
 • 86
 • 135
 • 0

Đánh giá tình trạng rối loạn khí máu động mạch thăng bằng acid base ở bệnh nhân cấp cứu bệnh viện nhi trung ương

Đánh giá tình trạng rối loạn khí máu động mạch và thăng bằng acid base ở bệnh nhân cấp cứu bệnh viện nhi trung ương
... phương pháp phiên giải kết khí máu động mạch, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu sau: Đánh giá tình trạng rối loạn khí máu động mạch thăng acid- base bệnh nhân cấp cứu Bệnh viện Nhi trung ương Đánh ... nguyên nhân bệnh nhân nhi m acid chuyển hoá, bệnh nhân nhi m base hô hấp, bệnh nhân rối loạn thăng acid base Như có bệnh nhân tình trạng thăng acid- base phù hợp với chẩn đoán ban đầu Có bệnh nhân ... luận rối loạn thăng acid- base: Nhi m acid chuyển hóa tăng khoảng trống anion đơn Theo sinh lý bệnh rối loạn thăng acid- base bệnh nhân viêm phế quản phổi Tình trạng rối loạn thăng acid- base bệnh nhi...
 • 57
 • 171
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương ppt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương ppt
... pháp nghiên cứu - Hồi cứu 28 BN 21 BN tiến cứu mô tả cắt ngang thiết kế theo mẫu bệnh án thống 2.2.1 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng: Họ tên,tuổi, giới, thời gian vào viện 2.2.2 Đặc diểm lâm sàng: ... thứ hồi sức cấp cứu, 80-86 Đặng Phơng Kiệt, Phạm Văn Thắng (1995) Tác dụng Dopamin TCNCYH 34 (2) - 2005 điều trị sốc nhi m khuẩn trẻ em , Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Tập 5, 85-90 nhi m ... Starch 6% điều trị sốc nhi m khuẩn , Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II Phạm Văn Thắng (1996) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng điều trị sốc có giảm thể tích tuần hoàn trẻ em , Luận văn tiến...
 • 9
 • 617
 • 17

Phân loại nguyên nhân nhận xét kết quả điều trị ban đầu suy hô hấp cấp ở trẻ em tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ương

Phân loại nguyên nhân và nhận xét kết quả điều trị ban đầu suy hô hấp cấp ở trẻ em tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ương
... HNG Phân loại nguyên nhân v nhận xét kết điều trị ban đầu suy hấp cấp trẻ em khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ơng Chuyên ngành : Nhi khoa Mã số : 60.72.16 LUN VN THC S Y HC Ngời hớng dẫn khoa ... ơn sâu sắc tới: PGS.TS Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Bệnh viện, Phó chủ nhi m môn Nhi trờng Đại học Y Hà Nội, Trởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ơng ngời thầy tận tình dạy dỗ, bảo trực tiếp hớng ... nhn xột kt qu iu tr ban u suy hụ hp cp tr em ti Khoa cp cu Bnh vin Nhi Trung ng vi mc tiờu: Phõn loi nguyờn nhõn suy hụ hp cp tr em Nhn xột kt qu iu tr ban u suy hụ hp cp tr em 12 13 Chng TNG...
 • 114
 • 325
 • 1

đặc điểm lâm sàng kết quả xử trí ban đầu suy hô hấp cấp trẻ em tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ương

đặc điểm lâm sàng và kết quả xử trí ban đầu suy hô hấp cấp trẻ em tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ương
... đề tài nghiên cứu: Đặc điểm lâm sàng kết xử trí ban đầu SHH cấp trẻ em khoa cấp cứu bệnh viện Nhi trung ương với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy cấp trẻ em Đánh giá hiệu ... lượng xử trí ban đầu SHH cấp trẻ em CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1.ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, SINH LÝ BỘ MÁY HÔ HẤP TRẺ EM 1.1.1 .Đặc điểm giải phẫu[2] Bộ máy hấp bao gồm phần đường dẫn khí từ mũi, họng, quản, ... chuẩn loại trừ bệnh nhân: Bệnh nhân sơ sinh bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn lâm sàng xét nghiệm 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu: Khoa cấp cứu bênh viện Nhi trung ương 2.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 2.2.1.Thiết...
 • 42
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện và một số yếu tố liên quan tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi trung ươngthuc trang tang huyet ap va mot so yeu to lien quan o nguoi truong thanh 2560 tuoi o các tinh đồng bằng sông cửu longnghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã đaknhau huyện bù đăng tỉnh bình phướcnghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2008 2012thuc trang cac chi phi lien quan den hoat dong van tai giao nhan va bao hiem hang hoa xuat khau cua viet namcác ngành phụ trợ và yếu tố liên quan tới ngân hàngtình hình về huyết áp và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại phường phú hội thành phố huế 31khảo sát tình hình huyết áp và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại phường phú hội thành phố huếđặc điểm và yếu tố liên quankhóa luận thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn xã trung trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bìnhmột số yếu tố liên quan đến hoạt động kcb tại trạmnghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tạinghiên cứu thực trạng yếu tố liên quan đến tồn dư kháng sinh hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại thành phố thái nguyên và hiệu quả can thiệpHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi tam đảo, đề xuất cho dự án xây dựng trạm bơm tiêu xã sơn lôiMột số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi tại chi cục thủy lợi tỉnh nghệ anGiải pháp đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệRủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mạiĐề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng thi công đường asphalt luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngBÁO cáo THỰC tâp CÔNG TY dược hâu GIANGghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình đê điều trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninhĐánh giá chất lượng nước mặt sông phan tỉnh vĩnh phúc và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệĐánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển nam đình vũ khi tiến độ thay đổiBáo cáo hoàn chỉnh hoa duoc 2Đầu tư theo hình thức Bot trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápĐổi mới cơ chế tài chính tập đoàn điện lực Việt NamGiải Pháp Phát Triển Ngành Du Lịch Lâm Đồng đến Năm 2020.PDFĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Chi Nê, Hòa Bình năm học 2016 2017Cau hoi chuan bi bao ve tot nghiep bao ve roleBÁO cáo THỰC tập về GIẢI QUYẾT án LY hôn TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂUSong co va dong datThiết kế một số thí nghiệm hỗ trợ cho việc dạy học vật lý 10Quản trị marketing tiến trình hoạt động chiến lược marketing công ty UnileverTỔNG hợp TOÀN bộ tài liệu ôn thi đại học 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập