Đánh giá thực trạng việc thực hiện quy trình tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng bệnh viện xây dựng

đánh giá thực trạng việc thực hiện quy trình tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng bệnh viện xây dựng

đánh giá thực trạng việc thực hiện quy trình tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng bệnh viện xây dựng
... tiêm: Trung bình m t b nh nhân M s m trang ph c th c hi n quy trình tiêm êm b is m Quy trình tiêm: 100% m êm t c tiêm 2,2 m ch( 43,5%) êm s d 99,2% m ày, n m t l n, nghiêng (góc kim), 91,5% tiêm ... t phát t th c t ti thu t tiêm t ch c ng c th c hi n qui trình k ng t i b nh vi n Xây D ng” nh m m c tiêu: c th c hi n qui trình k thu t tiêm t ch c ng t i b nh vi n Xây D ng Tìm hi u m t s y ... th gióp ph c nh, quy trình k thu t tiêm s m nguy h i tiêm cho b ng i b nh 11 ên c 2.1.1.Tiêu chu ng t i khoa lâm sàng hàng ngày th c hi n k thu t tiêm t m i b nh t i b nh vi n Xây D ng 2.1.2 Tiêu...
 • 36
 • 769
 • 8

KHẢO sát THỰC TRẠNG và một số yếu tố LIÊN QUAN đến THỰC HÀNH kỹ THUẬT TRUYỀN TĨNH MẠCH của điều DƯỠNG BỆNH VIỆN đại học y hà nội

KHẢO sát THỰC TRẠNG và một số yếu tố LIÊN QUAN đến THỰC HÀNH kỹ THUẬT TRUYỀN TĨNH MẠCH của điều DƯỠNG BỆNH VIỆN đại học y hà nội
... chun b y , (ch yu thiu - khay vụ khun, gi kờ tay, khn tri khay, M y o huyt ỏp v ng nghe) - Bc xem h s v thụng bỏo truyn dch: Cú 15,2% D khụng hon thin (khụng cho ngi bnh i tiu tin trc truyn), cú ... di vựng truyn i gng tay, buc garo trờn vựng truyn 3-5 cm Sỏt khun v trớ truyn ng viờn ngi bnh Cng da, õm kim thy mỏu tro ra, thỏo d y garo m khúa cho dch chy C nh c kim v c nh d y truyn iu chnh ... chớnh Y HC THC HNH (903) - S 1/2014 Thc trng thc hin quy trỡnh k thut truyn tnh mch 2.1 Cụng tỏc chun b ca iu dng viờn - Bc chun b ngi D: Cú 39,1% D chun b cha y (ch yu khụng tay trc truyn hoc...
 • 4
 • 121
 • 2

Đánh giá thực hiện quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội[145350]145350145350

Đánh giá thực hiện quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội[145350]145350145350
... vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá việc thực quy trình quản đề tài NCKH đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực quy trình quản đề tài NCKH Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học ... hạn chế thực quy trình quản đề tài NCKH Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội 11 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN NGỌC DƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Nghiên cứu trƣờng hợp Trƣờng Đại học Khoa...
 • 121
 • 125
 • 1

Đánh giá thực hiện chương trình đào tạo nghề cho nông dân ở huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Đánh giá thực hiện chương trình đào tạo nghề cho nông dân ở huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... ñánh giá th c hi n chương trình ñào t o ngh cho nông dân huy n Yên Dũng, t nh B c Giang th i gian qua, ñ xu t m t s gi i pháp phát tri n chương trình ñào t o ngh cho nông dân huy n Yên Dũng, ... - Lý lu n v chương trình ñào t o ngh cho nông dân th nào? - Th c ti n v chương trình ñào t o ngh cho nông dân hi n th nào? - Th c tr ng chương trình ñào t o ngh cho nông dân huy n Yên Dũng hi ... CHƯƠNG TRÌNH ðÀO T O NGH CHO NÔNG DÂN 2.1 Cơ s lý lu n v chương trình ñào t o ngh cho nông dân 2.1.1 M t s v n ñ b n v chương trình ñào t o ngh 2.1.1.1 M t s khái ni m a Chương trình Chương trình...
 • 155
 • 236
 • 0

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH TIÊM AN TOÀN của điều DƯỠNG tại BỆNH VIỆN bắc THĂNG LONG năm 2012

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH TIÊM AN TOÀN của điều DƯỠNG tại BỆNH VIỆN bắc THĂNG LONG năm 2012
... t, quy t nh n m c tuõn th quy trỡnh k thu t tiờm c a cỏc i u d ng [5] K T LU N V KHUY N NGH K t qu ỏnh giỏ th c tr ng tuõn th quy trỡnh k thu t tiờm an ton ó cho th y nh ng b c cú t l tuõn th quy ... tiờm an ton t i b nh vi n a nh h ng tuõn th cỏc b c c a tiờm can thi p, tng m c an ton lờn thụng qua cỏc ho t ng nh o t o liờn t c, ki m tra, giỏm sỏt th c hi n tiờm an ton Chng trỡnh can thi ... qu c nm 2010, ú cú b nh vi n B c Thng Long Trong cỏc b c c a quy trỡnh k thu t tiờm, b c t i m th p nh t l b c chu n b ng i b nh, ton b 1.257 mi tiờm c quan sỏt thỡ 100% mi tiờm th c hi n u khụng...
 • 3
 • 852
 • 4

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quy trình tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa khu vực cái nước, cà mau năm 2015

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quy trình tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa khu vực cái nước, cà mau năm 2015
... tiêm tĩnh mạch điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, Mau năm 2015 Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quy trình tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa ... đề Từ chủng tiến hành nghiên cứu: Thực trạng số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành quy trình tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, Mau năm 2015. ” Với mục ... lượng thực tổng số 171 điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, Mau năm 2015 với hai mục tiêu: Mô tả thực ừạng thực hành quy trình tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch Xác định số yếu tố ảnh hưởng...
 • 74
 • 229
 • 0

Đánh giá việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện tw 108 năm 2015

Đánh giá việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện tw 108 năm 2015
... số số đơn thuốc ngoại trú 21 Bảng 2.2 Các biến số việc thực quy chế đơn thuốc ngoại trú 22 Bảng 2.3 Chỉ tiêu số đơn thuốc ngoại trú 25 Bảng 2.4 Các số thực Quy chế đơn ... phần việc thực thi văn này, tiến hành đề tài: Đánh giá việc thực quy chế đơn thuốc ngoại trú Bệnh viện Trung ƣơng Quân đội 108 năm 2015. ” với mục tiêu sau: Khảo sát số số đơn thuốc ngoại trú ... thập đơn thuốc ngoại trú BHYT DV Khoa Dược từ tháng đến tháng năm 2015 để đánh giá việc thực quy chế đơn điều trị ngoại trú Đơn thuốc bệnh nhân điều trị ngoại trú có ghi thông tin số phiếu đơn...
 • 121
 • 748
 • 8

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH tế xã hội TỈNH NGHỆ AN GIAI đoạn 2006 2010

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH tế  xã hội TỈNH NGHỆ AN GIAI đoạn 2006 2010
... HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  BÀI TẬP NHÓM Đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006 -2010 Nhóm SV: Nguyễn Thị Vân Anh ... HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUY HOẠCH Nguyên nhân đạt Những nguyên nhân đưa đến kết thực quy hoạch phát triển kinh tế - hội tỉnh giai đoạn vừa qua là: - Quy hoạch thực có định hướng phát triển kinh tế ... Các ngành kinh tế - hội giữ ổn định, có lĩnh vực tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày cải thiện I KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 2006- 2010 VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 Quy mô...
 • 24
 • 390
 • 0

Biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
... năm 2010 việc H-ớng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông t30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ tr-ởng Bộ GD & ĐT Về GDPT huyn Tiền Hải, tnh Thái Bình cú 04 trng THPT, ... khụng th thc hin mt cỏch ti u hot ng qun ca mỡnh Xuất phát từ luận thực tiễn trên, với t- cách CBQL tr-ờng THPT, nhận thấy việc kiểm tra, đánh giá GV thực QCCM cần thiết, không để xếp loại ... mụn v c s Hiu trng ch o, kim tra, ỏnh giỏ hot ng chuyờn mụn ca giỏo viờn cỏc trng THPT huyện Tiền Hải, tnh Thái Bình, cụng tỏc qun kim tra, ỏnh giỏ thc hin quy ch chuyờn mụn cũn cú mt s...
 • 147
 • 416
 • 0

Nghiên cứu khoa học " đánh giá thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, bản, ấp " pdf

Nghiên cứu khoa học
... 2.2 Đánh giỏ quỏ trỡnh xõy dựng thực nội dung quy ước Sau 04 năm triển khai xây dựng thực quy ước bảo vệ phát triển rừng cộng đồng dân thôn bản, kết cho thấy quy ước bảo vệ phát triển rừng ... thức quy ước bảo vệ phát triển rừng xây dựng thực để cú định hướng tiến tới xây dựng quy ước bảo vệ phát triển rừng có hiệu cao II/ Kết công tác xây dựng thực quy ước bảo vệ phát triển rừng Căn vào ... chế thực dõn chủ xó Từ cỏc kết thu thập được, đồng thời với phân tích, đánh giá nêu trên, qua năm thực quy ước bảo vệ phát triển rừng cho thấy: - Quy ước bảo vệ phát triển rừng cộng đồng dân cư...
 • 18
 • 421
 • 0

đánh giá thực hiện quy hoạch sử dụng đất thị trấn yên thế, huyện lục yên, tỉnh yên bái giai đoạn 2005 - 2010

đánh giá thực hiện quy hoạch sử dụng đất thị trấn yên thế, huyện lục yên, tỉnh yên bái giai đoạn 2005 - 2010
... Đánh giá thực quy hoạch sử dụng đất thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2005 - 2010 Mục đích đề tài - Đánh giá công tác thực QHSDĐ thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên giai đoạn ... tài - Đưa đánh giá công tác thực QHSDĐ thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2005 - 2010 - Định hướng QHSDĐ thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015 ... huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái giai đoạn 2005 - 2010 46 2.2.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch dụng đất đai thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái giai đoạn 2005 - 2010 47 2.3 Phương...
 • 104
 • 243
 • 0

đánh giá thực hiện quy hoạch sản xuất lúa trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương giai đoạn 2010 2015

đánh giá thực hiện quy hoạch sản xuất lúa trên địa bàn huyện gia lộc  tỉnh hải dương giai đoạn 2010  2015
... nêu trên, ti n hành nghiên c u ñ tài “ðánh giá th c hi n quy ho ch s n xu t lúa ñ a bàn huy n Gia L c, t nh H i Dương giai ño n 2010 - 2015 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Trên ... chung Trên s ñánh giá th c hi n quy ho ch s n xu t lúa t i huy n Gia L c nh ng năm qua, ñ xu t gi i pháp th c hi n thành công quy ho ch s n xu t lúa giai ño n 2013 - 2015 ñ a bàn huy n 1.2.2 M ... công tác th c hi n quy ho ch s n xu t lúa ñ a bàn huy n Gia L c - t nh H i Dương - Ph m vi không gian: Nghiên c u t i ñ a bàn huy n Gia L c - t nh H i Dương - Ph m vi th i gian: + Thông tin s...
 • 125
 • 163
 • 0

Mẫu số 7.2 Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng, năm đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin pot

Mẫu số 7.2 Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng, năm đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin pot
... Phụ biểu 7.2. 1 Mẫu thông tin dự án Tên dự án: Chủ đầu tư: Tổ chức vấn lập dự án: Mục tiêu dự án: Quy mô, công suất: Địa điểm dự án: Diện tích sử dụng đất: Hình thức quản lý dự án: Các mốc thời ... Việc đảm bảo thông tin báo cáo: (Tính xác, trung thực thông tin báo cáo) 3.2 Xử lý thông tin báo cáo: (Việc xử lý thông tin báo cáo kịp thời kể từ nhận báo cáo để phản hồi kịp thời, tránh gây hậu ... lợi cho dự án) 3.3 Kết giải vướng mắc, phát sinh: (Nêu kết đạt thông qua trình xử lý vướng mắc, phát sinh trình thực dự án) II Chủ đầu tự đánh giá, nhận xét Dự án: Tình hình thực dự án: Công...
 • 9
 • 399
 • 2

Đánh giá thực trạng chăm sóc Catheter mạch máu của điều dưỡng bệnh viện Bưu điện

Đánh giá thực trạng chăm sóc Catheter mạch máu của điều dưỡng bệnh viện Bưu điện
... cứu Đánh giá thực trạng chăm sóc Catheter mạch máu điều dưỡng bệnh viện Bưu điện nhằm mục tiêu: Đánh giá tinh trạng nhiễm khuẩn liên quan đến thời gian lưu Catheter mạch máu ngoại vi Đánh giá ... vi Đánh giá kỹ thực hành chăm sóc Catheter mạch máu điều dưỡng bệnh viện Bưu điện CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU Một số khái quát Catheter mạch máu 1.1 Một số loại Catheter mạch máu thường dùng: ... trình kỹ thuật chăm sóc Catheter mạch máu điều dưỡng (Phụ lục 1) Điều dưỡng chăm sóc Catheter mạch máu theo quy trình kỹ thuật bao gồm nội dung sau: - Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn: Điều dưỡng rửa tay...
 • 14
 • 1,050
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: kỹ năng phỏng vấn đánh giá thực hiện công việcphỏng vấn đánh giá thực hiện công việccơ sở lý luận về đánh giá thực hiện công việc cho người lao động trong tổ chứcđánh giá thực hiện chương trình gdmn mớiđánh giá thực hiện quy hoạchđánh giá thực hiện chương trình giáo dục mầm nonđánh giá thực hiện chương trình nông thôn mới theo tiêu chí bền vữngbước đầu đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viện giao thông vận tải i hà nộinghiên cứu về thực trạng giao tiếp của điều dưỡng bệnh viện nông nghiệp năm 2011luận văn đánh giá kết quả thực hiện công việctóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệpvăn bản đánh giá thực hiện công việcchuyên đề phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạthực trạng đánh giá thực hiện công việc tại công typhân tích thực trạng đánh giá thực hiện công việcNGHIÊN cứu ỨNG DỤNG tài KHOẢN vệ TINH DU LỊCH tại THỪA THIÊN HUẾBÀI GIẢNG: HỒ SƠ ĐỊA CHÍNHTÀI LIỆU CAO HỌC: SƠ ĐỒ CẤP MỚI VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤTtỉ lệ thuận, nghịchkịch bản kĩ thuật quay phimbài tập trắc nghiệm mặt nón, hình nón và khối nónbài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giácQuy định của pháp luật về luật sư hành nghề VNLời cảm ơn khóa luận tốt nghiệpNâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóaNâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã việt nam – chi nhánh thanh hóaNâng cao hiệu quả tín dụng cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thanh hóahiệu quả kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh thanh hóaMối quan hệ nghịch đảo giữa vàng và đôlaGIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 NĂM 2017 CẢ NĂM 3 CỘTVấn đề cắt giảm chi tiêu công của chính phủ việt nam trong tình hình hiện naySỔ BDTX 2016 2017Nội dung tích hợp VHĐP lớp 5Tượng ganesha ở bảo tàng điêu khắc chăm đà nẵngMỹ thuật ai cập cổ đại
Đăng ký
Đăng nhập