Đề kiểm tra Toán 10 Học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 10 học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 10 học kỳ II
... ; 4) thuộc elip (E) độ dài trục lớn : A B 12 C D số khác Câu Bảng sau bảng điểm môn Toán lớp 10D : Điểm xi 10 Tần số ni 12 N=40 a) Điểm trung bình lớp : A 7,0 B 7,1 C 7,2 D 7,5 b) Độ lệch chuẩn ... T2 đề số Phần i trắc nghiệm Câu Có giá trị m nguyên để phơng trình : x + y x + 2my + 10 = phơng trình đờng tròn ? A ; B ; C -2 ; D 2 Câu Đờng tròn (C): x + y + x y + = có bán kính là: A 10 ... cos4050 cos(-3900) d) cot1000 Câu Cho tan = (0 < < ) , tính cos( ) : 12 12 A 13 tan4200 cot2000 12 B 13 C 13 D 13 Câu Một nhóm gồm 13 học sinh tham dự kì thi Điểm 13 học sinh : 7;4;6;8;5;7;9;5;5;9;3;6;8...
 • 4
 • 281
 • 4

Đề kiểm tra Toán 7 học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 7 học kỳ II
... trờng ptdt nội trú Câu phần (3 điểm ) đáp án chấm đề kiểm tra học kỳ II Môn: Toán - Lớp - Năm học: 2006 - 20 07 Thời gian: 90' (không kể thời giân chép đề) Đáp án câu 1: C ; câu 2: D ; câu 3:B ; câu ... + B = (x -2x - y +3y -1) + (-2x + 3y -5x + y +3) = x2 -2x - y2 +3y -1 -2x2 +3y2 -5x +y + = -x2 -7x +2y2 +4y +2 A - B = (x2-2x -y2 +3y - 1) - (-2x2 + 3y2 -5x +y +3) = x2 - 2x - y2 +3y - + 2x2 -...
 • 2
 • 394
 • 5

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II
... 6.B 3.B 7.A 4.C 8.D Môn Toán 10 Thờ Đề kiểm tra chất lượng Môn Toán 10 Đề số Thời gian :90 phút, I) PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Elip (E) có phương trình tắc y2 x2 + =1 100 36 Trong điểm có tọa ... = Tiếp II) PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) Bài (2 điểm) Tính giá trị lượng giác sin2α, cos2α biết cotα = −3 Bài (2 điểm) Giải bất phương trình Bài (1 điểm) Chứng minh rằng: a) x − 14 > x + x − 10 7π < ... + =1 100 36 Trong điểm có tọa độ sau đây, điểm tiêu điểm elip (E)? A (4;0) B (−8;0) C (6;0) D (10; 0) Ðường thẳng qua M(5;1) có hệ số góc k = có phương trình tham số:  x = + 2t A   y = 1+ t...
 • 4
 • 177
 • 0

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II
... quát đường cao AH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Toan 10 §Ò sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ... bảng phân bố tần số rời rạc x1 D 2x+3y+1=0 Cộng n1 15 Mốt bảng phân bố cho : A Số B Số 10 43 C Số D Số II/ .Tự Luận: (6,5 điểm) Câu 15: Cho bất phương trình (m+3)x +2(m-3)x+m-2>0 a/ Giải bất phương...
 • 5
 • 137
 • 0

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II
... hng thi trc nghim toancapba.com Gi bi v hp th: toancapba@gmail.com Đáp án + Biểu điểm Đề Kiểm tra toán 10 (HKI) Câu Cách giải a (3 điểm) *Tính D = a = a = (a 2)( a + 2) Điểm 0.5đ Dx = 6(a 2); ... = = c = a 5 b = a c = 25 16 = x2 y2 (E) : + =1 25 3)(1 điểm) MF1 MF2 = mà MF1 + MF2 = 2a = 10 MF1 = Vì MF1 = a + ex = + x = x = 5 3 Thay x = vào phơng trình(E) ta đợc: y = 2 M ( ; 3 ),...
 • 3
 • 119
 • 0

Đề kiểm tra toán 8 - Học kỳ II

Đề kiểm tra toán 8 - Học kỳ II
... Kiểm tra tiết Môn: Đại số Trờng THCS Cần Kiệm Họ tên: Lớp: Điểm Lời phê thầy cô giáo Đề lẻ: I Trắc nghiệm: Bài 10,75): Khoanh tròn vào chữ ... trình x bậc ẩn là: A B C b) Cho phơng trình: (x 1)(x + 4) = có tập nghiệm là: A B - C 2;3 c) ĐKXĐ phơng trình D D 1; - + = là: x x2 A x B x C x 0; x D x 0; x 2; x Bài (1,25đ): Điền vào chỗ ... x=2 ( ) Vậy x = nghiệm phơng trình cho II Tự luận: Câu 1: Giải phơng trình sau: a) 5(x + 4) + x2 4x = (2đ) b) + = x x x +1 (2đ) Câu (4đ): Giải toán cách lập phơng trình: Một ngời dự định...
 • 3
 • 164
 • 0

Đề kiểm tra Toán 6 Học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 6 Học kỳ II
... 13 = 16 4 1 x = 16 − 13 (0,5đ) 4 x=3 (0,25đ) 3 x = 3: = 3× x=9 (0,25đ) Câu 3: (1,5đ) Gọi số học sinh lớp 6A x Ta có: x 12 (0,25đ) 12 ×7 x = 12 : = (0,25đ) x = 42 (học sinh) (0,25đ) Số học sinh ... Số học sinh lại lớp là: 42 - 12 = 30 (học sinh) (0,25đ) Số học sinh trung bình là: × = 20 (học sinh) (0,25đ) 30 Trả lời: - Số học sinh lớp 6A 42 em - Số học sinh đạt trung bình là: 20 em Câu ... 1800 0,25đ · xOz + 60 0 = 1800 · xOz = 1800 − 60 0 · xOz = 1200 · Tính số đo mOn (1đ) 0,25đ Câu D 0,25đ · Vì Om tia phân giác góc xOz nên: 1· 1200 · (0,25đ) mOz = xOz = 2 · mOz = 60 0 (0,25đ) · Vì...
 • 3
 • 193
 • 0

Đề kiểm tra Toán 7 Học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 7 Học kỳ II
... 6: nối với D; nối với A; nối với B; nối với C II) Phần tự luận: (7 ) Câu 1: (1,5đ) a) Dấu hiệu điểm 20 lần bắn (0,25đ) Số giá trị khác dấu hiệu là: 7; 8; 9; 10 (0,25đ) b) Lập bảng tần số - tính ... Lập bảng tần số - tính số trung bình cộng (1đ) Điểm (x) Tần số (n) Các tích (x.n) 7 40 10 90 10 40 N = 20 Tổng: 177 X = 8,85 Câu (1đ): b) − x3 y z a) − x5 y hệ số; x5 y biến số (0,5đ) − hệ số; x ... Ma trận đề: Nội dung 1) Số hữu tỉ 2) Dấu hiệu điều tra Số trung bình cộng – băng tần số 3) Đơn thức – Đơn thức đồng dạng – Thu...
 • 3
 • 91
 • 1

Đề kiểm tra Toán 8 Học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 8 Học kỳ II
... TỪ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC: 2009 – 2010 Môn : Toán Lớp Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) A/ MỤC TIÊU -Đánh giá kết việc tiếp thu kiến thức học sinh học kỳ II B/ MA TRẬN ĐỀ ... Tổng 4 14 10 PHÒNG GD&ĐT TP BUÔN MA THUỘT Trường THCS Đào Duy Từ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2009 – 2010 Môn: Toán - Lớp Kiểm tra vào tiết 1+2, thứ 4, ngày 19/05/2010 I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ... học sinh học kỳ II B/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Nội dung Rút gọn biểu thức.Phương trìnhbậc ẩn Bất phương trình bậc ẩn Tam giác đồng dạng, hình chóp Tổng NỘI DUNG ĐỀ: Nhận biết TNKQ TL Câu Điểm Câu...
 • 5
 • 111
 • 0

De kiem tra Toan 6 Hoc ky II chuan KTKN co ma tran

De kiem tra Toan 6 Hoc ky II chuan KTKN co ma tran
... IV - Biên soạn câu hỏi theo ma trận : - ĐỀ BÀI: Câu 1: (1đ) a Tìm tất ước -9; b Viết hai cặp phân số từ đẳng thức (-2).(-14) = Câu 2:(3,0đ) Tính a − + ( 6) − 18 : −1 3 5 c)  + + ÷:  ... 1024 0,5 Sử dụng tính chất để tính hợp lí KQ = 39 13 = 48 16 0,5 Sử dụng tính chất để tính hợp lí KQ = 12 13 1,0 Tính x cách hợp lí x= 36 35 1,0 Tính x cách hợp lí x=- 10 Chỉ tia nằm hai tia giải ... 0,25 2d 3a Tính KQ = Lập phép tính để tìm x 0,25 3b Lập phép tính để tìm x 0,25 0,5 Tính kết x = 36 35 0,5 Tính kết x = − 10 0,5 Chỉ tia nằm hai tia 0,5 4a 4b 12 13 vẽ Tính kết tÔy = 300 0,75 Tìm...
 • 3
 • 46
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Management Accounting And Organizational Changes In Healthcare: A Critical ApproachDániel Máté Kovács: The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory frameworkThe impact of Cloud Computing adoption on IT Service Accounting approaches – A Customer Perspective on IaaS Pricing ModelsSimplified fatigue assessment of offshore wind support structures accounting for variations in a farmThe role of the state in implementing IFRSs in a developing country: the case of BangladeshDesign and Control of an Inverter for Photovoltaic ApplicationsAccounting Information for changing Business NeedsAccounting students’ need for important generic and technical accounting skills in university education and as accountants in the workplaceThe Experience Of Deep Learning By Accounting Students In A University Accounting CourseAn Environmental Management Accounting Model For The South African Mining IndustryTheoretical and Empirical Research regarding the Performance of Financial Investment Companies based on Accounting InformationRobust optimization of radiation therapy accounting for geometric uncertaintyThe Significance Of The Language For Accounting Theory And MethodologyAnalysis On The Relationship Between Green Accounting And Green Design For EnterprisesA Research Paper Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Master Of Science Degree In Career And Technical EducationMarinakis, Pantelis (2011) An investigation of earnings management and earnings manipulation in the UK. PhD thesis, University of Nottinghamqtri cluong nhom thơmCalculating Solar Photovoltaic Potential On Residential Rooftops In Kailua Kona, HawaiiCrossing the Wires: The Interface between Law and Accounting and the Discourse Theory Potential of Telecommunications RegulationManagement Accounting And Sensemaking – A Grounded Thory Study Of Maltese Manufacuring Smes
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập