Đề kiểm tra Toán 10 Học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 10 học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 10 học kỳ II
... ; 4) thuộc elip (E) độ dài trục lớn : A B 12 C D số khác Câu Bảng sau bảng điểm môn Toán lớp 10D : Điểm xi 10 Tần số ni 12 N=40 a) Điểm trung bình lớp : A 7,0 B 7,1 C 7,2 D 7,5 b) Độ lệch chuẩn ... T2 đề số Phần i trắc nghiệm Câu Có giá trị m nguyên để phơng trình : x + y x + 2my + 10 = phơng trình đờng tròn ? A ; B ; C -2 ; D 2 Câu Đờng tròn (C): x + y + x y + = có bán kính là: A 10 ... cos4050 cos(-3900) d) cot1000 Câu Cho tan = (0 < < ) , tính cos( ) : 12 12 A 13 tan4200 cot2000 12 B 13 C 13 D 13 Câu Một nhóm gồm 13 học sinh tham dự kì thi Điểm 13 học sinh : 7;4;6;8;5;7;9;5;5;9;3;6;8...
 • 4
 • 356
 • 5

Đề kiểm tra Toán 7 học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 7 học kỳ II
... trờng ptdt nội trú Câu phần (3 điểm ) đáp án chấm đề kiểm tra học kỳ II Môn: Toán - Lớp - Năm học: 2006 - 20 07 Thời gian: 90' (không kể thời giân chép đề) Đáp án câu 1: C ; câu 2: D ; câu 3:B ; câu ... + B = (x -2x - y +3y -1) + (-2x + 3y -5x + y +3) = x2 -2x - y2 +3y -1 -2x2 +3y2 -5x +y + = -x2 -7x +2y2 +4y +2 A - B = (x2-2x -y2 +3y - 1) - (-2x2 + 3y2 -5x +y +3) = x2 - 2x - y2 +3y - + 2x2 -...
 • 2
 • 447
 • 5

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II
... 6.B 3.B 7.A 4.C 8.D Môn Toán 10 Thờ Đề kiểm tra chất lượng Môn Toán 10 Đề số Thời gian :90 phút, I) PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Elip (E) có phương trình tắc y2 x2 + =1 100 36 Trong điểm có tọa ... = Tiếp II) PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) Bài (2 điểm) Tính giá trị lượng giác sin2α, cos2α biết cotα = −3 Bài (2 điểm) Giải bất phương trình Bài (1 điểm) Chứng minh rằng: a) x − 14 > x + x − 10 7π < ... + =1 100 36 Trong điểm có tọa độ sau đây, điểm tiêu điểm elip (E)? A (4;0) B (−8;0) C (6;0) D (10; 0) Ðường thẳng qua M(5;1) có hệ số góc k = có phương trình tham số:  x = + 2t A   y = 1+ t...
 • 4
 • 217
 • 0

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II
... quát đường cao AH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Toan 10 §Ò sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ... bảng phân bố tần số rời rạc x1 D 2x+3y+1=0 Cộng n1 15 Mốt bảng phân bố cho : A Số B Số 10 43 C Số D Số II/ .Tự Luận: (6,5 điểm) Câu 15: Cho bất phương trình (m+3)x +2(m-3)x+m-2>0 a/ Giải bất phương...
 • 5
 • 161
 • 0

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II

Kiểm tra Toán 10 học kỳ II
... hng thi trc nghim toancapba.com Gi bi v hp th: toancapba@gmail.com Đáp án + Biểu điểm Đề Kiểm tra toán 10 (HKI) Câu Cách giải a (3 điểm) *Tính D = a = a = (a 2)( a + 2) Điểm 0.5đ Dx = 6(a 2); ... = = c = a 5 b = a c = 25 16 = x2 y2 (E) : + =1 25 3)(1 điểm) MF1 MF2 = mà MF1 + MF2 = 2a = 10 MF1 = Vì MF1 = a + ex = + x = x = 5 3 Thay x = vào phơng trình(E) ta đợc: y = 2 M ( ; 3 ),...
 • 3
 • 153
 • 0

Đề kiểm tra toán 8 - Học kỳ II

Đề kiểm tra toán 8 - Học kỳ II
... Kiểm tra tiết Môn: Đại số Trờng THCS Cần Kiệm Họ tên: Lớp: Điểm Lời phê thầy cô giáo Đề lẻ: I Trắc nghiệm: Bài 10,75): Khoanh tròn vào chữ ... trình x bậc ẩn là: A B C b) Cho phơng trình: (x 1)(x + 4) = có tập nghiệm là: A B - C 2;3 c) ĐKXĐ phơng trình D D 1; - + = là: x x2 A x B x C x 0; x D x 0; x 2; x Bài (1,25đ): Điền vào chỗ ... x=2 ( ) Vậy x = nghiệm phơng trình cho II Tự luận: Câu 1: Giải phơng trình sau: a) 5(x + 4) + x2 4x = (2đ) b) + = x x x +1 (2đ) Câu (4đ): Giải toán cách lập phơng trình: Một ngời dự định...
 • 3
 • 199
 • 0

Đề kiểm tra Toán 6 Học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 6 Học kỳ II
... 13 = 16 4 1 x = 16 − 13 (0,5đ) 4 x=3 (0,25đ) 3 x = 3: = 3× x=9 (0,25đ) Câu 3: (1,5đ) Gọi số học sinh lớp 6A x Ta có: x 12 (0,25đ) 12 ×7 x = 12 : = (0,25đ) x = 42 (học sinh) (0,25đ) Số học sinh ... Số học sinh lại lớp là: 42 - 12 = 30 (học sinh) (0,25đ) Số học sinh trung bình là: × = 20 (học sinh) (0,25đ) 30 Trả lời: - Số học sinh lớp 6A 42 em - Số học sinh đạt trung bình là: 20 em Câu ... 1800 0,25đ · xOz + 60 0 = 1800 · xOz = 1800 − 60 0 · xOz = 1200 · Tính số đo mOn (1đ) 0,25đ Câu D 0,25đ · Vì Om tia phân giác góc xOz nên: 1· 1200 · (0,25đ) mOz = xOz = 2 · mOz = 60 0 (0,25đ) · Vì...
 • 3
 • 225
 • 2

Đề kiểm tra Toán 7 Học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 7 Học kỳ II
... 6: nối với D; nối với A; nối với B; nối với C II) Phần tự luận: (7 ) Câu 1: (1,5đ) a) Dấu hiệu điểm 20 lần bắn (0,25đ) Số giá trị khác dấu hiệu là: 7; 8; 9; 10 (0,25đ) b) Lập bảng tần số - tính ... Lập bảng tần số - tính số trung bình cộng (1đ) Điểm (x) Tần số (n) Các tích (x.n) 7 40 10 90 10 40 N = 20 Tổng: 177 X = 8,85 Câu (1đ): b) − x3 y z a) − x5 y hệ số; x5 y biến số (0,5đ) − hệ số; x ... Ma trận đề: Nội dung 1) Số hữu tỉ 2) Dấu hiệu điều tra Số trung bình cộng – băng tần số 3) Đơn thức – Đơn thức đồng dạng – Thu...
 • 3
 • 106
 • 1

Đề kiểm tra Toán 8 Học kỳ II

Đề kiểm tra Toán 8 Học kỳ II
... TỪ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC: 2009 – 2010 Môn : Toán Lớp Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề ) A/ MỤC TIÊU -Đánh giá kết việc tiếp thu kiến thức học sinh học kỳ II B/ MA TRẬN ĐỀ ... Tổng 4 14 10 PHÒNG GD&ĐT TP BUÔN MA THUỘT Trường THCS Đào Duy Từ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2009 – 2010 Môn: Toán - Lớp Kiểm tra vào tiết 1+2, thứ 4, ngày 19/05/2010 I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ... học sinh học kỳ II B/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Nội dung Rút gọn biểu thức.Phương trìnhbậc ẩn Bất phương trình bậc ẩn Tam giác đồng dạng, hình chóp Tổng NỘI DUNG ĐỀ: Nhận biết TNKQ TL Câu Điểm Câu...
 • 5
 • 146
 • 0

De kiem tra Toan 6 Hoc ky II chuan KTKN co ma tran

De kiem tra Toan 6 Hoc ky II chuan KTKN co ma tran
... IV - Biên soạn câu hỏi theo ma trận : - ĐỀ BÀI: Câu 1: (1đ) a Tìm tất ước -9; b Viết hai cặp phân số từ đẳng thức (-2).(-14) = Câu 2:(3,0đ) Tính a − + ( 6) − 18 : −1 3 5 c)  + + ÷:  ... 1024 0,5 Sử dụng tính chất để tính hợp lí KQ = 39 13 = 48 16 0,5 Sử dụng tính chất để tính hợp lí KQ = 12 13 1,0 Tính x cách hợp lí x= 36 35 1,0 Tính x cách hợp lí x=- 10 Chỉ tia nằm hai tia giải ... 0,25 2d 3a Tính KQ = Lập phép tính để tìm x 0,25 3b Lập phép tính để tìm x 0,25 0,5 Tính kết x = 36 35 0,5 Tính kết x = − 10 0,5 Chỉ tia nằm hai tia 0,5 4a 4b 12 13 vẽ Tính kết tÔy = 300 0,75 Tìm...
 • 3
 • 73
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Tưới nhỏ giọt tiết kiệm nướcĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần đông áSÁCH BÍ QUYẾT VẬT LÝ 12 CHU VĂN BIÊN TẬP 3 (BẢN 2017)skkn định hướng phát triển năng lực mở bài, kết bài cho học sinh qua bài “rèn kĩ năng mở bài, kết bài”Chi dan ky thuat thu tinh tai cocThảo luận đề tài: Chữ ký điện tửMột số phương pháp giải phương trình tích phân tuyến tính kì dị (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH Phú Mỹ An Hà NộiBộ 10 đề luyện tập môn hoá 2017 có đáp ánĐồ án công nghệ hoá học sản xuất sơn móng tayĐỀ THI lớp 11 THEO HƯỚNG THI THPTQG 2018Chế độ ốm đau, thai sản (luật lao động)An toàn lao đông, vệ sinh lao động, tai nạn lao độngChấm dứt hđlđ và hậu quả pháp lýTác động của BĐKH đối với sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Đề xuất giải pháp thích ứng BĐKH trong hoạt động sản xuất Nông Nghiệp.Nghiên cứu quá trình hấp phụ asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng laterit biến tính với laĐánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh phú thọMS in child review 2017TIET 103 THAO TAC LAP LUAN BINH LUANTIẾT 92, 93 đặc điểm LOẠI HÌNH của TIẾNG VIỆT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập