Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
... www.pvc.vn Email: info@pvc.vn BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Quý III /2009) A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đvt: Đồng Nội dung STT I Tài sản ngắn hạn Số dư ... 10 ,31 4,8 23, 197 33 ,7 73, 351,575 1 03, 775,756, 135 3, 151,768,2 03 8,565,840,462 30 ,621,5 83, 372 95,209,915,6 73 559 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo Tài sản dài hạn /Tổng tài sản ... phí quỹ khác 4 ,31 0,6 83, 598 3, 150, 232 ,498 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 4 ,31 0,6 83, 598 3, 150, 232 ,498 3, 074,507, 030 ,855 3, 226,999,217,514 - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch...
  • 6
  • 14
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
... x§.y 31 8 31 9 32 0 "- 9 53. 685 .33 6 .34 9 33 0 33 1 33 2 3. 175.476.404.104 2. 031 .154.784.771 22. 032 .612.897 3. 148.625.148.519 22.158.061.149 ThuS thu nMp hoa.n li pMi trA 33 3 33 4 33 5 D1,fphong trg cApmAtyic ... 37 2. 834 . 534 .508 33 4.Q48.575.046 430 431 432 433 35 .017.766.0 93 34.862.745.606 78 .35 0.945.619 78 168.568.574 155.020.487 182 .37 7.045 500 106.545.2 53. 0 53 600 10 .33 4.740.8 63. 731 7.982.085.067. 539 30 /09 /2009 ... 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 1.748.054 .33 1.170 220. 235 .6 13. 006 133 .264.894.487 2 23. 510.6 03. 735 687.566.4 43. 594 1.451.414.607.551 154 .37 7.095.111 128 .33 7.096. 537 229.6 53. 844.569 425.409.628. 138 PhaitrAnguai...
  • 10
  • 10
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: BAI TAP CAU BI DONGTenses review phần này phải dài hơn hai mươi ký tựVẾT NHẠN LƯNG TRỜINâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Kiên LongMaersk Logistics quốc tế và Việt NamHệ Thống Quản Lý Môi Trường Của Tập Đoàn Tân Hiệp PhátMẫu thuyết minh đề ánGian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừaChiến Lược Định Vị, Chiến Lược Marketing Theo Chu Kỳ Sống Sản Phẩm Và Xây Dựng Thương HiệuYLE flyers word listThực trạng và biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gạo ở Công ty Lương Thực Cấp I Lương YênTình hình sản xuất và tiêu thụ vôi ở việt nam và trên thế giớiTính toán kiểm tra xe tải khi xe chở quá tảiTỔNG hợp các PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH sắt TRONG nướcXây dựng tài liệu kĩ thuật về thiết kế triển khai sản xuất sản phẩm áo khoác ngoài trong sản xuất may công nghiệp sản phẩm cụ thể là áo jacket 3 lớpTCVN 32541989 AN TOÀN CHÁY – yêu cầu CHUNG fire safety general requirementsTHIẾT kế hệ dẫn ĐỘNG BĂNG tảiThiết kế nguồn hàn một chiều ding bộ chỉnh lưu có ihmax =200 a; udmmax=60vThiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo phanh lưu chất từ biến có cuộn dây nằm hai bênTHIẾT kế và TÍNH TOÁN ĐỘNG lực học ROBOT CÔNG NGHIỆP BA bậc tự DO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập