kế Hoạch bài giảng môn điều dưỡng cơ bản

kế Hoạch bài giảng môn điều dưỡng bản

kế Hoạch bài giảng môn điều dưỡng cơ bản
... Cử nhân Điều dưỡng , Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật thực hành, NXB Giáo dục Việt Nam TS Đỗ Đình Xuân, Điều dưỡng – Tập I, “Sách đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng , NXB Y học – 2012 Ngày BỘ MÔN tháng ... Trần Thị Thủy BẢNG KIỂM KỸ THUẬT THỰC HÀNH BỘ MÔN TIỀN LÂM SÀNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG MÁY TRUYỀN DỊCH MỤC TIÊU Sau học xong này, Sinh viên phải đạt mục tiêu sau: Thực nội dung chuẩn bị điều dưỡng, chuẩn ... 1.2 Để người bệnh tư thích hợp, thoải mái, thuận tiện để tiến hành kỹ thuật Chuẩn bị điều dưỡng 2.1 Điều dưỡng có trang phục y tế đầy đủ, gọn gang 2.2 Rửa tay thường quy Chuẩn bị dụng cụ 3.1...
 • 6
 • 158
 • 4

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG MÔN GDCD 10: CÔNG DÂN VỚI TÌNH YÊU HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG MÔN GDCD 10: CÔNG DÂN VỚI TÌNH YÊU HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
... 1 :tình yêu đích thực diễn biến theo giai đoạn nào? x a .tình yêu- hôn nhân- gia đình hạnh phúc b .hôn nhân- gia đình hạnh phúc -tình yêu c .hôn nhân -tình yêu- gia đình hạnh phúc Câu 2: Sau đăng kí kết hôn, ... đề tìm hiểu hôm Bài 12: CÔNG DÂN VỚI TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ Hoạt động (15 phút) NỘI DUNG BÀI HỌC Gv:Trong sống tình cảm cá 1 .Tình yêu nhân tình yêu giữ vị trí đặc ... thêm ý quan trọng tới kết luận GVKL: Tình yêu, hôn nhân gia đình vấn đề liên quan chặt chẽ với Tình yêu chân dẫn đến hôn nhân Hôn nhân tạo sống gia đình hạnh phúc Một gia đình hạnh phúc mang lại...
 • 16
 • 5,234
 • 30

Kế hoạch bài giảng môn pháp luật

Kế hoạch bài giảng môn pháp luật
... trình pháp luật đại cương Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Nxb Lao động – xã hội 17 TỔ TRƯỞNG NGƯỜI SOẠN KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Tên học phần: Pháp Luật Tên giảng: Bài 10: Pháp luật tố tụng Loại giảng: ... pháp luật nước ta 20 3.1 Vai trò pháp luật lãnh đạo Đảng cầm quyền 3.2 Vai trò pháp luật nhà nước 3.3 Vai trò pháp luật quyền làm chủ nhân dân 3.4 Vai trò pháp luật kinh tế 3.5 Vai trò pháp luật ... DUNG CHÍNH I Ý THỨC PHÁP LUẬT Khái niệm ý thức pháp luật Cơ cấu phân loại ý thức pháp luật 2.1 Cơ cấu ý thức pháp luật 2.2 Phân loại ý thức pháp luật Vấn đề nâng cao ý thức pháp luật nước ta 3.1...
 • 24
 • 112
 • 2

Đề cương trắc nghiệm môn Điều dưỡng bản - Kỹ thuật điều dưỡng

Đề cương trắc nghiệm môn Điều dưỡng cơ bản - Kỹ thuật điều dưỡng
... tay (cơ delta) B 1/3 mặt trước đùi C 1/4 mông Kể cho đủ tai biến xảy tiêm bắp: A Gãy kim, quằn kim NB giãy dụa, sai lầm kỹ thuật tiêm B Đâm kim vào dây tk hông to gây ko xác định vị trí tiêm mông ... bệnh phải trả phòng: A Điều dưỡng trưởng bệnh viện C Tổ chức bệnh viện B Tổ chức bệnh viện D KHTH Nhiệm vụ chuyển người bệnh từ khoa sang khoa khác: A Bác trị điều trị C Điều dưỡng viên B Hộ lý D ... hoạch GDSK cho người bệnh viện: A Phương pháp điều trị C Chế độ dinh dưỡng B Hẹn ngày tái khám D Chế độ điều trị chăm sóc nhà Sự khác cần lưu ý thực kỹ thuật đếm nhịp thở đếm mạch cho NB: A Cho NB...
 • 14
 • 31,362
 • 105

ĐỀ THI BLOCK 17 MÔN: ĐIỀU DƯỠNG BẢN pdf

ĐỀ THI BLOCK 17 MÔN: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN pdf
... nhận định đánh giá tình trạng vết thương Để rửa thấm hút dịch từ vết thương Sử dụng thuốc chỗ cần thi t Tổ chức hạt phát triển tốt Khi bệnh nhân nằm sấp kéo dài vùng sau khó bị lt ép: A Vùng xương ... khong cạch âàût äúng sonde âàût sonde dả dy: A Tỉì dại tai âãún xỉång ỉïc A A B C B D B D C 15 16 17 18 19 20 21 22 23 B Tỉì mi âãún räún C Tỉì cạnh mi âãún dại tai räưi âãún mi ỉïc D Tỉì dại tai ... cåíi hãút cạc âäư nỉỵ trang trỉåïc rỉía tay E Phi càõt ngàõn mọng tay Thåìi gian khỉí khøn cáưìn thi út ca cäưn 70 âäü l: D D D B B D C C C 24 25 26 27 28 29 30 A 10 B 15 C 20 D 25 E 30 Cạch gáúp...
 • 7
 • 1,549
 • 85

ĐỀ THI BLOCK 17 MÔN: ĐIỀU DƯỠNG BẢN ĐỀ B pptx

ĐỀ THI BLOCK 17 MÔN: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN ĐỀ B pptx
... Tiệt khuẩn trình loại b phá huỷ tất cấu trúc vi khuẩn bao gồm nha b o A A, B đúng; A B liên quan nhân B A, B đúng; A B không liên quan nhân C A đúng, B sai D A sai, B E A sai, B sai Cách gấp áo ... khác nằm xương lồi nẹp cứng b thương tổn A A, B đúng; A B liên quan nhân B A, B đúng; A B không liên quan nhân C A đúng, B sai D A sai, B E A sai, B sai Dùng nẹp để b t động sơ cứu gãy xương cánh ... pháp vận chuyển b nh nhân: Người Điều dưỡng < /b> phải biết chẩn đoán hạn chế b nh nhân Người Điều dưỡng < /b> vạch kế hoạch để vận chuyển an toàn hiệu Thực kiểm tra vị trí giường b nh, thi< /b> t b dụng cụ Ghi...
 • 8
 • 1,250
 • 72

ÐỀ THI MÔN ÐIỀU DƯỠNG BẢN ÐỀ A pdf

ÐỀ THI MÔN ÐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN ÐỀ A pdf
... điều dưỡng, ngày sinh c a: a Phoebe b Virginia Henderson c Camillus De Lellis d Florence Nightingale e Fabiola Khi r a tay ngoại khoa cần chia tay phần sau để r a: Bàn tay Cẳng tay Khuỷu tay Cánh ... D A C B D B B A B 49 50 51 52 53 54 55 56 57 a (A) đúng, (B) đúng; (A) (B) có liên quan nhân b (A) đúng, (B) đúng; A B liên quan nhân c (A) đúng, (B) sai d (A) sai, (B) e (A) sai, (B) sai (A) ... ruột sau mổ a (A) đúng, (B) đúng; (A) (B) có liên quan nhân b (A) đúng, (B) đúng; A B liên quan nhân c (A) đúng, (B) sai d (A) sai, (B) e (A) sai, (B) sai Đau mãn tính thường có đặc điểm sau đây:...
 • 12
 • 865
 • 34

ÐỀ THI MÔN ÐIỀU DƯỠNG BẢN ÐỀ B pdf

ÐỀ THI MÔN ÐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN ÐỀ B pdf
... định b ớc lập kế hoạch a A đúng, B đúng, A B có liên quan b A đúng, B đúng, A B liên quan c A đúng, B sai d A sai, B e A sai, B sai Chẩn đoán điều dưỡng < /b> sau trường hợp b nh nhân b tai biến mạch ... giường, họ tên b nh nhân, tuổi, giới, chẩn đoán a A, B đúng; A B liên quan nhân b A, B đúng; A B không liên quan nhân c A đúng, B sai d A sai, B e A sai, B sai B ng kế hoạch chăm sóc b nh nhân: Dùng ... Vì (B) Vai trò nhu cầu biểu tính tích cực họ, nhu cầu kích thích họ hoạt động a A đúng, B đúng, A B có liên quan b A đúng, B đúng, A B liên quan c A đúng, B sai d A sai, B e A sai, B sai B ng...
 • 12
 • 684
 • 32

ÐỀ THI MÔN ÐIỀU DƯỠNG BẢN II ĐỀ A potx

ÐỀ THI MÔN ÐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN II ĐỀ A potx
... đúng; (a) , (b) liên quan nhân c (a) đúng, (b) sai d (a) sai, (b) e (a) sai, (b) sai Khi r a tay ngoại khoa cần chia tay phần sau để r a: Bàn tay Cẳng tay Khuỷu tay Cánh tay a 1,2, b 1,2,3 c 1,2,3,4 ... xương đùi gây đau máu nhiều a (A) đúng, (B) đúng; (A) , (B) có liên quan nhân b (A) đúng, (B) đúng; (A) , (B) liên quan nhân c (A) đúng, (B) sai d (A) sai, (B) e (A) sai, (B) sai (A) Trong bất động ... a (A) đúng, (B) đúng; (A) , (B) có liên quan nhân b (A) đúng, (B) đúng; (A) , (B) liên quan nhân c (A) đúng, (B) sai d (A) sai, (B) e (A) sai, (B) sai Trong việc đo dấu hiệu sống, câu nào sau SAI:...
 • 10
 • 586
 • 34

ÐỀ THI MÔN ÐIỀU DƯỠNG BẢN LỚP Y 2 ÐỀ A doc

ÐỀ THI MÔN ÐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN LỚP Y 2 ÐỀ A doc
... r a tay ngoại khoa cần chia tay phần sau để r a: Bàn tay Cẳng tay Khuỷu tay Cánh tay Độ dài ống xông tiểu đ a vào niệu đạo nữ có nước tiểu ch y ra: a 2- 3 cm b 4-5 cm c 7-8 cm d 8-10 cm e.10- 12 ... dễ g y choáng đau máu nhiều E A C C C B A 61 62 63 64 65 66 67 68 a A, B đúng; A, B có liên quan nhân b A, B đúng; A, B không liên quan nhân c A B sai d A sai, B e A sai, B sai Mục tiêu quan trọng ... điều dưỡng phải r a từ đỉnh ngón tay đến khuỷu tay dung dịch sát khuẩn ngoại khoa c Thời gian r a tay tối thi u cho lần phút d Phải cởi hết đồ nữ trang trước r a tay e Phải cắt ngắn móng tay Dùng...
 • 11
 • 685
 • 32

ÐỀ THI MÔN ÐIỀU DƯỠNG BẢN LỚP Y 2 ÐỀ B docx

ÐỀ THI MÔN ÐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN LỚP Y 2 ÐỀ B docx
... 21< /b> 22< /b> 23< /b> 24< /b> 25< /b> 26< /b> 27< /b> 28< /b> (A) Sơ cứu g y < /b> xương đùi phải phòng chống choáng cho nạn nhân VÌ (B) G y < /b> xương đùi dễ g y < /b> choáng đau máu nhiều a A, B đúng; A, B có liên quan nhân b A, B đúng; A, B không ... B sai Ng y < /b> điều dưỡng < /b> quốc tế ng y < /b> : a 12-< /b> 5, ng y < /b> thành lập tổ chức điều dưỡng < /b> giới b 12-< /b> 5, ng y < /b> sinh Florence Nightigale c 12-< /b> 5, ng y < /b> sinh Fabiola d 12-< /b> 6, ng y < /b> sinh Florence Nightingale e 12-< /b> 6, ... 400 UI/ ng y < /b> b 1000UI/ng y < /b> c 800UI/ng y < /b> d 120< /b> 0UI/ng y < /b> e 1500UI/ng y < /b> Qui tắc sau SAI vận chuyển b nh nhân: a Chỉ di chuyển b nh nhân có định b Chuyển b nh nhân từ phòng sang phòng khác hay đưa xét...
 • 11
 • 674
 • 38

Bài giảng môn học Maketing bản - Chương 1 Đại cương về maketing

Bài giảng môn học Maketing cơ bản - Chương 1 Đại cương về maketing
... DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MARKETING CHƯƠNG 2: HÀNH VI MUA CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG VÀ THÔNG TIN MARKETING CHƯƠNG 4: THỊ TRƯỜNG VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC MARKETING CHƯƠNG ... CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHƯƠNG 7: CHÍNH LƯỢC GIÁ CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CHƯƠNG 9: CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG Chöông ĐẠI CƯƠNG VỀ MARKETING NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢN VẤN ĐỀ CỐT LÕI ... MARKETING MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢN • Nhu cầu (Need): Là trạng thái mà người có cảm giác thiếu hụt thỏa mãn Nhu cầu xuất nào? Đói ! Sao chưa tới ăn nữa!? MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢN • Mong muốn (Want):...
 • 20
 • 336
 • 0

Bài giảng điều dưỡng bản i các phẩm chất cá nhân của người điều dưỡng GV vũ văn tiến

Bài giảng điều dưỡng cơ bản i các phẩm chất cá nhân của người điều dưỡng  GV vũ văn tiến
... I U DƢỠNG CƠ BẢN I CÁC PHẨM CHẤT CÁ NHÂN CỦA NGƢ I I U DƢỠNG GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I Có t i mà đức ngư i vô dụng Có đức mà t i làm khó Hồ Chí Minh GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN ... ngƣ i ĐD nhằm đạt đƣợc l i ích t i đa cho ngƣ i bệnh GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I BA PHẨM CHẤT CÁ NHÂN CỦA NGƯ I I U DƯỠNG ĐẠO ĐỨC TRÍ TUỆ MỸ HỌC GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I ĐẠO ... VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I PHẨM CHẤT TRÍ TUỆ CỦA NGƢ I I U DƢỠNG Khôn ngoan công tác Khả quan sát đánh giá ngƣ i bệnh Khả nghiên cứu c i tiến Kỹ thành thạo GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I...
 • 23
 • 803
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bộ câu hỏi trắc nghiệm môn điều dưỡng cơ bảndề cương trắc nghiệm môn điều dưỡng cơ bảnðề thi môn ðiều dưỡng cơ bảnđề cương trắc nghiệm môn điều dưỡng cơ bản kỹ thuật điều dưỡngđề thi trắc nghiệm môn điều dưỡng cơ bảnđề thi môn điều dưỡng cơ bảncâu hỏi trắc nghiệm môn điều dưỡng cơ bảntrắc nghiệm môn điều dưỡng cơ bảncâu hỏi trắc nhiệm môn điều dưỡng cơ bản100 câu hỏi trắc nghiệm môn điều dưỡng cơ banđề thi block 17 môn điều dưỡng cơ bản pdfbài giảng môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa máclenin chương 7đề cương trắc nghiệm môn điều dưỡng cơ bản kỹ thuật điều dưỡng 2de cuong trac ngiem mon dieu duong co ban 2tài liệu môn điều dưỡng cơ bảnĐề thi Tiếng anh vào lớp 10 THPT cả ngheSản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường đại học hải dươngHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp do công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM thực hiệnĐánh giá hiệu quả của việc sử dụng kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng của huyên nam đông, tỉnh thừa thiên huếĐánh giá thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và tác động của nó đối với công tác quản‎ lý, bảo vệ rừng ở thành phố đông hà, tỉnh quảng trịTổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại cty TNHH kiểm toán TV rồng việtThực trạng kế toán các khoản phải thu phải trả tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh SEAREFICOQuy trình kiểm toán báo cáo tài chính minh họa cụ thể khoản mục doanh thu và khoản phải thuGiáo trình khoa học điều tra hình sự dùng cho các trường đại học, cao đẳng luật, an ninh, cảnh sát, học viện tư pháp)Giáo trình miễn dịch dị ứng học cơ sởGiáo trình kỹ thuật thủy khígiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 3Bài phát biểu của lớp trưởng lớp Trung cấp LLCTHCgiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 21giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 2712 thì cơ bản trong Tiếng Anh dành cho người bị mất kiến thức căn bảnCác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư tại các chung cư cao tầng tại thành phố hồ chí minhMột số giải pháp nhằm áp dụng thẻ điểm cân bằng tại ngân hàng TMCP đầu tư phát triển việt nam chi nhánh sài gònNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại công ty lưới điện cao thế miền namHoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại tập đoàn tân á đại thành ở thành phố hồ chí minh đến2020