Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
... =;; - i: v.54 2r!l \93.r rr7 ].*5,91r zt7 1s?_+ e_ _ 2- ?_!: = s 22 4 ,i s!!:!3.0 000 ; _"71_1_.x 8 62, 2r9L24:e.'e0 .2 _ p: 62, .9s6,9!. 929 02 -_ :-6 45184411 8"?q._O_q-q - 74' 30r0.00 1.:. 1-: 1 829 r0-qo ... (439 s00 3s8) i 20 806 tL3 428 i : 74 124 tJ57 395 : 144 085 384 73 5 020 6 823 9 621 9n9 1s6 : : 20 42L 493 939 | 620 !2 i69 144 : _y4840s2 127 504 24 1 73 5 020 66q 52 291 820 r7 25 923 30I 721 (50=36146;1 ... n-ay -ryT -w ,27 1,545,753,8 32 33,476,816 383,448,698 65,365,840 453,455 ,24 7 143,846,986 96 ,25 2,788 27 ,27 2,730 135,930 ,20 1 8 42, 939, 029 548,117,700 686,905,850 _2, 541, 122 ,665 3,395,851 ,25 7 1 ,28 6 ,24 0,194...
  • 13
  • 18
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... (39,0t3 .29 2,657) -3 72, 611 32, 911, 129 ,8 72 32, 661 35,t99,043,tt2 34,1t7,E51, 326 (t,75A,181,709) Q 26 7,9t3,5E0) 24 2,944.600 24 0 25 0 25 1 26 0 26 1 26 8 27 0 V I I] vl.l2 3,148,4 92, 706 3.148,4 92. 706 2, 304,000,000 ... 20 6.663,963 915 ,23 1 ,27 8 Chi phi tri trr6c ngin h4n 3,649,644 01t20 12 28,598 ,20 1 8,000,000 2' ,7,7 72, 083 48. 823 .958 31, 421 , 727 85, 422 ,159 30t06 /20 12 IuorD0l2 1 52, 726 ,676 681,0 52, 797 30/06 120 12 C6ngcu,dungcg ... 728 ,76t,697 425 ,347,6al 2, 524 ,876.331 Vl.4 1.940,8 02, 415 vl.5 20 6,663,961 20 6,663,963 915 ,23 1 ,27 8 9t5 ,23 1 ,21 8 vl.6 184,148,403 3\, 421 , 727 _ vt.7 t 52. 726 .676 2, 166,8 52, 934 85, 422 .159 53 7- 928 -9 32 1,444,806...
  • 31
  • 14
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gò Đàng
... tháng 07 năm 20 12 30/06 /20 12 213,137.49 1,507.48 - 01/01 /20 12 428 .386 .23 2.414 428 .386 .23 2.414 328 . 622 .484.864 83.975 .24 9.5 02 1.301. 320 .479 1.531. 326 .319 2. 720 .27 9 .20 6 2. 265.659 .23 6 7.796 .23 2 .27 8 173.680.530 ... 680.419.396. 629 129 130 V.03 131 1 32 133 134 138 139 140 V.04 141 149 150 151 V.05 1 52 1 52 158 V.06 20 0 21 0 22 0 22 1 V.07 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 V.08 22 8 22 9 23 0 V.09 24 0 25 0 25 1 Đầu tư dài hạn khác 25 8 ... ( 12. 9) Cộng 328 . 622 .485 - (24 .535.384) - - Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/06 /20 12 Đơn vò tính: VNĐ ( 12. 1) Vay từ Ngân...
  • 22
  • 25
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)BT hóa phân tích BKHN phần Phức chất (có đáp án)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Phát triển du lịch ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Kinh tế nông nghiệp Châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔIXÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10Bài toán tối ưu vectơ với các hàm khả vi fréchet và điều kiện tối ưu cấp hai (LV thạc sĩ)Quản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhhiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuTổ chức bồi dưỡng kĩ năng đánh giá năng lực học sinh cho giáo viên các trường THCS thành phố uông bí, quảng ninhĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND làoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Đăng ký
Đăng nhập