Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới việt nam (1975 1979)

Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc biên giới việt nam (1975 1979)

Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới việt nam (1975 1979)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  - VŨ THỊ HƯƠNG ĐẢNG LÃNH ĐẠO CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC BIÊN GIỚI TÂY NAM (1975 - 1979) LUẬN VĂN THẠC ... giải vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia (1975 - 1978) Chương 2: Đảng lãnh đạo chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam (1978 - 1979) Chương 3: Một số nhận xét học kinh nghiệm Chương ĐẤU TRANH NGOẠI ... sai Pôn Pốt - Iêng Xary cách mạng Việt Nam - Quan điểm, chủ trương, sách Đảng trình lãnh đạo quân dân ta đấu tranh bảo vệ Tổ quốc biên giới phía Tây Nam (19751 979) giúp đỡ cách mạng Campuchia...
 • 144
 • 88
 • 0

Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống địch bình định nông thôn miền đông nam bộ thời kỳ 1969 1972

Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống địch bình định ở nông thôn miền đông nam bộ thời kỳ 1969 1972
... tiết Chương 1: Đảng lãnh đạo đấu tranh chống địch bình định nông thôn miền Đông Nam Bộ (1969 - 1970) Chương 2: Đảng lãnh đạo đấu tranh chống địch bình định nông thôn miền Đông Nam Bộ (1971- tháng ... Đảng lãnh đạo, đạo đấu tranh chống địch bình định nông thôn miền Đông Nam Bộ 1969- 1972 - Góp phần làm rõ tầm quan trọng, tính chất gay go, liệt đấu tranh chống bình định nông thôn miền Đông Nam ... Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH BÌNH ĐỊNH NÔNG THÔN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ (1969- 1970) 1.1 Vị trí chiến lƣợc miền Đông Nam Bộ Miền Đông Nam Bộ cụm từ địa bàn tỉnh nằm nửa phần đất phía đông Nam...
 • 159
 • 79
 • 0

CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1917-1921) potx

CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1917-1921) potx
... I Cách mạng Tháng Mƣời Nga 1917 II Cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ quyền (GT) II Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mƣời 1917 BÀI CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1917- 1921) ... (22/4/1870 – 21/1/1924) BÀI CÁCH tin Một số thông M ẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1917- 1921) nƣớc Nga - Diện tích: 17.075.200 km Nga năm 1917 I Cách mạng tháng Mười - Dân số: ... - Tổng thống Nga nay: Putin Vladimir Putin (7/10/1952) đƣơng nhiệm Tổng thống LB Nga I CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI NGA NĂM 1917 NƢỚC NGA TRƢỚC CM Em có nhận xét từ ba tranh trên? I.CÁCH MẠNG THÁNG MƢỜI...
 • 17
 • 430
 • 1

XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976- 1985) - Giáo án lịch sử lớp 9 doc

XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976- 1985) - Giáo án lịch sử lớp 9 doc
... súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, chống chiến tranh xâm lấn biên giới Tây-Nam quân Pôn-Pốt chiến tranh xâm lấn biên giới phía Bắc quân Trung Quốc MỤC II – ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 197 5 – 197 9 ): MỤC ... II – ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ Hoạt động 1/ Chiến đấu biên giới Tây QUỐC ( 197 5 – 197 9 ): Nam chống Pôn Pốt : 1/ Chiến đấu biên giới Tây Nam chống Pôn Pốt : * Mục tiêu : Diễn biến, kết qủa -2 2/12/ 197 8 ... quyêt tâm xây dựng đất nước ,đấu tranh bảo vệ tổ quốc từ năm 197 6- 198 5 4/ Củng cố : - Câu SGK/173 bên cạnh nêu thành tựu cụ thểGV cần huớng dẫn cho HS thảo luận trả lời theo vế mang ý tổng kết chung...
 • 10
 • 416
 • 0

Bài 25: VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986)

Bài 25: VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986)
... 1976 1980  Trong năm này, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất hội chủ nghĩa Company Logo www.themegallery com Lê Duẩn Tổng Bí Thư Phạm Văn Đồng Thủ ... nhất, lên chủ nghĩa hội Thực kế hoạch Nhà nước năm (1976 - 1980)  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng (họp từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976) đề đường lối xây dựng chủ nghĩa hội phạm ... cấp (1976 1986)www.themegallery com Company Logo www.themegallery com Company Logo www.themegallery com Company Logo www.themegallery com Hà Nội (1976) Company Logo II Đấu tranh bảo vệ tổ quốc...
 • 60
 • 702
 • 0

Bài 25- Xây dựng CNXH đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc 1976-1986

Bài 25- Xây dựng CNXH đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc 1976-1986
... Tiết 47 – Bài 25 VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 1976 - 1986) Nội dung tiết học Đất nước bước đầu lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1986) Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1975 ... Hiện tượng tiêu cực nảy sinh… Thời bao cấp (1976 – 1986) Hà Nội (1976) II Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1975-1979): • Bảo vệ biên giới Tây Nam: - 22/12/1978 Tập đoàn “Khơme đỏ” Campuchia Pôn Pốt cầm ... 1980 Lê Duẩn – Tổng Bí Thư Phạm Văn Đồng – Thủ Tướng Trường Chinh - Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V: - 27 – 31/3/1982 đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V...
 • 25
 • 447
 • 0

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986) - 3 ppt

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986) - 3 ppt
... Tây Nam nước ta Quân đội Việt Nam với lực lượng cách mạng Campuchia tiến công chế độ diệt chủng Pôn Pốt Ngày 7-1 -1 979, thủ đô Phnôm Pênh giải phóng - Bảo vệ biên giới phía Bắc : Sáng 1 7-2 -1 979, ... Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở tiến công nước ta dọc biên giới từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) Quân dân ta chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Đến ngày 1 8 -3 -1 979, quân Trung Quốc rút...
 • 2
 • 178
 • 0

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 1976 - 1986) - 2 docx

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 1976 - 1986) - 2 docx
... nhân cá thể bị ngăn cấm… - Hiện tượng tiêu cực nảy sinh… Thời bao cấp (1 976 – 1986) Hà Nội (1 976) II Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1 97 5-1 979): Bảo vệ biên giới Tây Nam: - 22 / 12/ 1978 Tập đoàn “Khơme ... 7/1/1979 Bảo vệ biến giới phía Bắc: ngày 17 /2/ 1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở tiến công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) Xe tăng T 62 TQ Quân ... ( Thảo luận theo nhóm) Tăng cường biện pháp khai hoang, thâm canh, tăng vụ, diện tích gieo trồng tăng, trang bị thêm máy kéo Nhiều nhà máy xây dựng đưa vào sản xuất… Sản xuất...
 • 3
 • 116
 • 0

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) - 3 pot

VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) - 3 pot
... Đảng 1 0- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội trí tuệ, đổi mới, đoàn kết phát triển bền vững - họp từ ngày 1 8-4 -2 006 đến ngày 2 5-4 -2 006 Thủ đô Hà Nội Dự Đại hội ... Đảng II ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC 197 5-1 979 Bảo vệ biên giới Tây Nam - Tập đoàn Khơ me đỏ Pôn pốt cầm đầu xâm phạm lãnh thổ nước ta - Tháng 5-1 975 chiếm Phú Quốc đảo Thổ Chu - 22/12/1978 : tập ... gia - T Q Tấn công biên giới phía Bắc ngày 17/2/1979 từ Móng Cái đến Phong Thổ (Lai Châu) - Nhân dân Việt Nam tỉnh phía Bắc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ ,Trung Quốc rút quân từ 18 /3/ 1979 - Ý nghĩa...
 • 4
 • 174
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 32 xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

bài giảng lịch sử 9 bài 32 xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)
... CỦA NĂM ĐỔI MỚI ( 198 6 – 199 0) 198 9, xuất 1,5 triệu gạo THÀNH TỰU KẾ HOẠCH NĂM ( 198 6 – 199 0) Sản xuất hàng tiêu dùng Thời bao cấp ( 198 1 - 198 5) Thời đổi 2-Kế hoạch năm( 199 1- 199 5) a.Mục tiêu • Mục ... hoạch năm 199 1- 199 5 gì? • -Cả nước phấn đấu vượt qua khó khăn….đưa nứơc ta thoát khỏi khuảng hoảng • b.Thành tựu • Những thành tựu kế hoạch năm 199 1- 199 5 ntn? Công trình thủy điện Y-a-ly 3- Kế hoạch ... NAM TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI( 198 6-2 000) 1-kế hoạch năm ( 198 6- 199 0) • a.Mục tiêu • Mục tiêu công đổi kế hoạch năm 198 6- 199 0 gì? • -Cả nước tập trung giải chương trình kinh tế:Lương...
 • 12
 • 360
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

bài giảng lịch sử 12 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)
... đầu lên chủ nghĩa hội (1976 - 1986) Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1975 - 1979) I Đất nước bước đầu lên chủ nghĩa hội: Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: Việt Nam chuyển - Sau thắng ... nhân cá thể bị ngăn cấm… - Hiện tượng tiêu cực nảy sinh… Thời bao cấp (1976 1986) Hà Nội (1976) II Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (197 5-1 979): • Bảo vệ biên giới Tây Nam: - 22 /12/ 1978 Tập đoàn “Khơme ... cách mạng hội chủ nghĩa Thực kế hoạch nhà nước năm (1976 - 1986): a • - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, V: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV: 14 – 20 /12/ 1976 Đại hội Đảng toàn quốc lần...
 • 24
 • 350
 • 0

BÀI 32 TIẾT 48 SỬ 9 XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 1985)

BÀI 32 TIẾT 48 SỬ 9 XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 1985)
... Bài 32 - Tiết 48: XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 197 6 - 198 5) Nơng nghiệp trang bị nhiều máy kéo loại Bài 32 - Tiết 48: XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 197 6 - 198 5) ... 7/1/ 197 9 Bài 32 - Tiết 48: XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 197 6 - 198 5) I Việt Nam 10 năm lên II Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc ( 197 5 – CNXH ( 197 6- 198 5) 197 9) Thực kế hoạch nhà nước Đấu tranh ... ( 197 6 - 198 5) II Đấu tranh bảo vệ tổ quốc ( 197 6 – 197 9) Bài 32 - Tiết 48: XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 197 6 - 198 5) I Việt Nam 10 năm lên CNXH Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ ( 197 6- 198 5)...
 • 47
 • 1,931
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương thức đấu tranh bảo vệ tổ quốcvi sao phai dau tranh bao ve to quocđấu tranh bảo vệ tổ quốc hiện naymục ii đấu tranh bảo vệ tổ quốc 1975 1979lịch sử 12 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc 1976 1986cuộc đấu tranh bảo vệ dân tộcbài 15 cách mạng tháng 10 nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạngbài 15 cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng violetbài 15 cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạngcuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giớibài 9 cách mạng tháng 10 nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 19171921cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựngbài 15 cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 1917 1921doi tien phong cua giai cap cong nhan nguoi lanh dao cuoc dau tranh cach mang va xay dung xa hoi moibài 9 cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 1917 1921GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật lái xe ô tô (Nguyễn Xuân Chung)Tập hợp các bài tập về phay - Trình độ cơ sở về lập trình CNC (KS. Rudolph)GIÁO TRÌNH - Cơ học chất lưu (Nguyễn Hữu Thành)Gasoline Injection Fundamentals 22.Gasoline Injection FundamentalsBài Giảng Hệ Thống ô tôBattery Testing and ServiceStarting System Testing and RepairEngine Performance and DriveabilityThực hành cấp cứu và điều trị bệnh nội khoaBệnh loét dạ dày – tá tràngGuidelines for the use of antiretroviral agents in HIV 1 infected adults and adolescents2001 USPHSIDSA guidelines for the prevention of opportunistic infections in persons infected with human immunodeficiency virusWRITING TEST b1 cách viết thư bằng tiếng anhSLIDE môn JAVA CHƯƠN 6 graphical user interfaceREADING PART 1 b1 skillSLIDE MÔN JAVA CHƯƠNG 2 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG JAVASLIDE MÔN JAVA CHƯƠNG 3 LỚP TRONG JAVACác thành phần cơ bản của ngôn ngữ c wikiversityBài toán cân bằng véctơ trên tập trù mật (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện tủa chùa, tỉnh điện biên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập