Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Châu Á - Thái Bình Dương

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
... \COO.FA ,-. aoOoO\? -r.: -. 1 -* -J6 - ?} r} t o or - o-)t \.i -" d'I -= Zat - 'Jc z,e 7 = F 'il =a i- :- >i J =:, -: !r a:a; e .F -c L e.i? a z€ ...
 • 21
 • 70
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Cầu đường CII

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
... cac - - - ­23 .46 5.703.0 84 - - - - - - - 44 0 1.6 74. 6 54. 437. 644 I Thuy~t so minh I - 1 24. 310.617 .48 0 - Ma - 205.260.3 04. 548 - - - - 43 9.7 64. 380.335 So cuoi ky So dau nam lo~i USD - - 3.796.787.1 34 ... l...
 • 28
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu và Xây dựng Tiền Giang

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
... 01/01/20 14 28. 644 .259. 341 7.182.656.077 21 .46 1.603.2 64 20.000.000.000 30 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG VÀ CÁC CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 20 14 (Thể ... rời báo cáo tài Tại ngày 01/01/20 14 14. 275.132.331 526.3 74. 699 13. 748 .757.632 19 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG VÀ CÁC CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm ... 33.900.916.133 6 84. 552.037 133. 244 .385 60.930.187 3.319. 247 .7 34 39.5 54. 151.717 26 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG VÀ CÁC CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 20 14 (Thể...
 • 36
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu và Phát triển Điện miền Trung

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung
... 21.852.5 04. 913 50.595.322. 146 56.599.756. 342 43 2. 843 .203 375.639.680 4. 379.357.080 21 24 -5 .786.875 22 25 1.099.963 .44 9 1.631 .43 2. 841 5. 249 .555 .48 2 5.589.185.8 74 947 .155.3 74 1.631 .43 2. 841 4. 481 .45 2. 241 ... 9.329.226.092 16.9 24. 221 .46 2 61 -3 .975.110 -1 28.039.398 62 9.333.201.202 17.052.260.860 60 70 28 46 7 29 36. 041 .602 .41 8 43 .908 .40 3.529 -1 28.039.398 36. 041 .602 .41 8 1.365 44 .036 .44 2.927 3.5 24 1.802 Ke toan ... dai han 31/12/20 14 VND • ^'i 01^ i^20 14 VND 52,1 14, 199 216,285,228 188,181,637 192,0 04, 343 46 3,9 34, 030 344 ,999,878 550,219,728 45 6,581,0 64 1,551,157,979 31/12/20 14 VND 01/01/20 14 VND Ky quy,...
 • 27
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu và Phát triển Sacom

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom
... 04 nam 2013 31.165.527 268 .45 3.257 2 .45 9.356.828 78.687.337 299.618.7 84 2.538. 044 .165 Quj' 04 nam 20 14 478 .42 7.291.353 9.939.058 .40 4 9.5 34. 761 .43 6 43 .5 84. 095.125 QU)' 04 nam 2013 237.199.6 34. 6 54 ... 31112/20 14 011011211 14 240 241 242 V.IO 152.fi77.538 738 160.6 94. 206.310 (8.016.667.572) 155. 540 .750.962 160.085.115 .40 1 (4. 544 .3 64. 439) 250 251 V.II 298.6 14. 266.7-H 305.586.126.011 268 .40 3.958. 747 ... Quy 04 nam 20 14 Quy 04 nAm 2013 VI.2 541 .7 84. 825.102 299.618.7 84 VI.3 N3m 20 14 Nihil 2013 257.6 64. 087.989 2.538. 044 .165 1.685. 948 .0 04. 795 997.133.937.717 3.063.093.061 2.751.171 .48 2 54 .48 5.206.318...
 • 27
 • 41
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Chương 1 tổ chức quản lý đầu tư xây dựngĐỀ KIỂM TRA MÔN XML KIỂM TRA GIỮA KỲSLIDE BẢO VỆ UML PTTK HĐT QUẢN LÍ TIỀN ĐIỆNHoạt động trải nghiệm sáng tạoNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dươngQuản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyênTóm tắt kiến thức tác phẩm 2 đứa trẻNghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (FULL TEXT)SLIDE bài GIẢNG thủy lực khí nén (trường đh điện lực)Tìm hiểu và phân tích về LượnMo mường ở mường măng, lạc thủy, hòa bình – những giá trị và biến đổiXây dựng và triển khai chủ đề “khúc ca về những người anh hùng” để dạy học đọc hiểu văn bản sử thi trong chương trình ngữ văn 10SLIDE ĐƯỜNG LỐI CHƯƠNG 3 ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾNNghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic (LV thạc sĩ)Ánh xạ và nội dụng dạy học ánh xạ ở phổ thông (LV tốt nghiệp)Đa thức một ẩn (LV tốt nghiệp)Một số nguyên lý cơ bản (LV tốt nghiệp)Nửa nhóm số hầu đối xứng bội 5 (LV tốt nghiệp)Vành chính, vành euclide và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phân tích hàm lượng 2,4,6 Trinitrotoluen trong nước thải nhà máy sản xuất quốc phòng bằng phương pháp Von ampe (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập