Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
... hOu hinh: 1. 575.330.400 84.800.202.750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.079.8 71. 366 13 .207.538.382 1. 575.330.400 84.800.202.750 32 .19 4.358.803 ... du din nam - - - 4.652.380.340 - - Mua nam - - - - - - Tao tir niji WO doanh nghi0 - - - - - - Tang hop nhat kinh doanh - - - - - - Tang khic - - - - - - Thanh 1S1, nhucing ban - - - - - - Ginn ... dich vu (10 = 0 1- 02) 10 1. 535 .10 3. 013 .777 2. 015 . 511 .7 01. 236 1. 535 .10 3. 013 .777 2. 015 . 511 .7 01. 236 11 1. 479. 619 . 519 .927 1. 994.368 .17 6.657 1. 479. 619 . 519 .927 1. 994.368 .17 6.657 20 55.483.493.850 21. 143.524.579...
  • 41
  • 57
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tin học cơ sở minh họa đề tham khảo window word ppt excelMOBILE TV TRÊN NỀN TẢNG MẠNG 3GMáy làm đất (phạm hữu đỗng cb)Tiểu luận Xã hội học quản lý: Quản lý chất lượng nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước phục vụ công tác cải cách hành chính tại cơ sởTIỂU LUẬN XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ: SỰ THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI HIỆN NAY (KHẢO SÁT TẠI CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NEW HOWSING R4ROYAL CITY HÀ NỘI)CHỦ THỂ CỦA LUẬT DÂN SỰ CÁ NHÂNNghiên cứu phân tích hàm lượng 2,4,6 trinitrotoluen trong nước thải nhà máy sản xuất quốc phòng bằng phương pháp von ampeAnechoic chambers rise from the pitsQUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUYỂN GIAO CÔNG NGHỆNCKH HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ của các DOANH NGHIỆP FDIBài tập tình huống về thừa kếBài tập luật thừa kếQuan hệ tài sản giữa vợ và chồngThuyết trình Xã hội học: ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN“NEO” KỲ VỌNG TÀI CHÍNHVai trò của khoa học và công nghệĐề thi tuyển sinh lớp 10Chất lượng đội ngũ đảng viên của các đảng bộ xã ở tỉnh thanh hóa giai đoạn hiện nay (tt)Phát triển nguồn lực sĩ quan trẻ ngành hậu cần quân đội nhân dân việt nam hiện nay (tt)Tiểu luận Xã hội học giáo dục: Nhận thức và nhu cầu của sinh viên về vấn đề giáo dục giới tính