Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
... t -Gr,t mndo pb_soirs.h s6n$odln.,6 @v-\ rr rhlrdi mi rsco htu :ltlttt Pt 11 .11 :11 lllr9co !!! lll 9!ry d!.lli 9rc,d'd diT ba: d" bral-r - NsFnsD Bcocddme {6JF4hn novlr 61dduns :.gp gli -, ,1 - ... ao Gid,d.4a 1. ""n. ",.' n-"^ KHoAN MUcTRiNH BiY rRoNG BANG cAN Dd KgroAN " "1 ,.:,;,;; sznisili)z ! l!@? 1i9! 009 000 t !1? t1i1tqi9q 1il 15 ! 13 1!99 Nglnhiru tg.9sJ ,nos; iszio !@F l 1q i9r ;.,!,,i; ... m"t rr,, !M1 5!! , 911 s 419 id ri bd nsrn h?n ph;r ntp khac *a ri.oi li - vay 1s - di 16 Nhan U qur, rg r - ?56 rdry "6"e rdns c6ns nd ba c6n5 ry rt ry tY n6i b6 khac d,* ttftr,ia, - Nhan k!, qu9,...
 • 33
 • 46
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
... Nam tmac 2 41. 157.425. 613 433 .17 1.465 .14 6 8.775.395. 310 10 .948 .10 0.699 4.073.636.669 4.209.262.974 13 .077.426 .12 6 27.432 .15 6 .15 2 3.980 .13 1. 610 1. 7 01. 159.8 91 2 71. 064. 015 .328 477.462 .14 4.862 Thuyit ... toan k~t thuc 31/ 03/2 014 Nam Nam trlf(Yc 11 9.599.820.000 11 9.599.820.000 11 9.599.820.000 (9. 519 .665.600) 11 9.599.820.000 S.( c, k'y o CUOI 11 .959.982 11 .959.982 11 .959.982 11 .959.982 11 .959.982 /' ... 811 7 LIP 11 17 on 00t' 17 ££ £££ Off £Z£ 61 91 SI£ 171 ZI£ 11 £ 01f OOf 9s U\l (03ql d~n) l,qu di)q UYOl~>f !9P U§J ~u~g 13 U0'1quIA qun '13 U0'1quIA d.L 'I 13 u.qnqd'6/Z 13 u.qnp8£ 9S ~UO'1QUIAw¥qd...
 • 37
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
... tính Cơ sở hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp Công ty lập sở hợp báo cáo tài riêng Công ty báo cáo tài công ty Công ty kiểm soát Đầu tư vào công ty liên kết Công ty liên kết công ty Công ty có ảnh ... 10 - 11 ) Doanh thu hoạt động tài 21 VI.29 Chi phí tài 22 VI.30 20 NĂM 2 012 NĂM 2 011 29.737 .19 9.852 31. 946.324.872 41. 509.737 51. 074 .14 1 41. 509.737 29.686 .12 5. 711 31. 904. 815 .13 5 29.686 .12 5. 711 ... 3.876.763.9 31 (1. 403.248.360) 480.498.299 - (15 1.9 71. 213 ) 442.744.492 2 .18 3.952.526 12 .449.773. 318 10 8.394. 710 . 713 1. 463.675.950 (12 .203 .15 3.869) (7.034.652.2 41) 11 515 .599. 310 5.5 01. 266.500 12 13 14 15 ...
 • 24
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... n ? ,1. 000.000 546 .15 r .14 43.722.242.579 11 4.480.000.000 0 11 3.224 29.65?, 215 582r51J12.8635 31 15.557 .16 1J3 .1 15.5i7 .16 4.332 15 .5t7.t 0 0 0 -4 r3.22,4 483 .19 4.930, l l 0 15 4 9 ,15 2,480,000 -9 .1 0 ... Larren vay (-) Qui 1- 2 013 i 8 ,18 7,870 Oui 1- 2 014 0 Lfry k62 013 Lny k620r4 59,505,795 Qui 1- 2 014 Qui 1- 2 013 Liiy k62 014 Lny k62 013 , 0 , ?1 , , , 59 , 0 , 71 , , , L6 chcnhlCchri gi6thanhto6n 7,444,800 ... ,',728,460,2',78 1, 728,460,2'78 2,0s6,804249 -2 3 - (r) (2) €)=(r )-( 2) (4) (5)=(3)+ (4) (6) (1) (8) (e) (10 ) (11 ) (l2) (1 ) (14 )=(6)+(7)+(E)+(e) l )- (12 )-( r3) 208 ,17 2, 61. 0 - (10 )-( l (1 ) (16 )= (14 )+ (15 ) 204,',7...
 • 29
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Các Chiến Lược Và Chính Sách Của Trung Quốc Nhằm Thúc Đẩy Đổi Mới Giáo Dục Đại Học Và Đào Tạo Nhân Công Tay Nghề CaoSKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7Tiểu luận đường đi HAMILTONTiểu Luận Dược Lâm Sàng Viêm Phổi Ở Trẻ Em“ kế toán thuế GTGT tại công ty xuất nhập khẩu và công nghệ xây dựng đại việtKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm’’ tại công ty TNHH sơn NGAKế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty TNHH ánh dươngKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH kỹ thuật taikisha việt namKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bia sài gòn – nghệ tĩnhHướng dẫn sử dụng Vantech_V1Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ AICTHỰC tế kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM xây lắp tại CÔNG TY cổ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG hàTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN NGUYÊN LIỆU, vật LIỆU tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế xây DỰNG đô THỊ và hạ TẦNG hà nộiHD cài phần mềm xem camera Sipiembài tập kiểu mảng xâu tin họcBÀI tập lý THUYẾT về PHẢN ỨNG hóa họcCÁC DẠNG bài tập và đề CƯƠNG ôn hóa THPT THEO CHUYÊN đềđề thi anh lớp 11 và hdcđề thi tháng lần 2 lớp 10 môn toánMỘT số DẠNG TOÁN về ỨNG DỤNG của TÍCH PHẦN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
Đăng ký
Đăng nhập