Báo cáo thường niên năm 2008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội

Báo cáo tổng hợp về Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Nội

Báo cáo tổng hợp về Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội
... Thảo – Ngân hàng 47A Báo cáo thực tập tổng hợp Phần 1: Lịch sử hình thành cấu tổ chức 1.1 Khái quát chung Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Nội Tên: Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội Tên ... tên gọi Ngân hàng phát triển Nhà Nội , Habubank phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ ngân hàng 99 năm Năm 1992, với đời Pháp lệnh Ngân hàng Hợp tác xã tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt ... Phương Thảo – Ngân hàng 47A Báo cáo thực tập tổng hợp KẾT LUẬN Qua bốn tuần thực tập hội sở Ngân hàng TMCP Nhà Nội, sinh viên có nhìn tổng quan hoạt động hệ thống ngân hàng Một phần kiến thức...
 • 19
 • 177
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Nội”. pdf

Báo cáo tốt nghiệp: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội”. pdf
... thương mại cổ phần nhà Nội 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI 2.1 Tổng quan công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ... THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI 32 2.1 Tổng quan công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội ... phần nhà Nội 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội (HBBS) thành...
 • 68
 • 145
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: “Phát triển hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Nội” pot

Báo cáo tốt nghiệp: “Phát triển hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội” pot
... phát triển hoạt động tự doanh công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Nội Chương I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 Những vấn đề chung công ty ... cấu đề tài gồm phần: Chương 1: Những vấn đề chung hoạt động tự doanh công ty chứng khoán Chương : Thực trạng hoạt động tự doanh công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Nội Chương ... tiềm ẩn rủi ro hoạt động kinh doanh khác Nhận thức tầm quan trọng hoạt động nên em chọn đề tài: “Phát triển hoạt động tự doanh công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Nội” Đối tượng...
 • 65
 • 186
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án tại chi nhánh Thanh Quan- Ngân hàng thương mại cổ phân nhà Nội – Habubank.DOC

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án tại chi nhánh Thanh Quan- Ngân hàng thương mại cổ phân nhà Hà Nội – Habubank.DOC
... ngân hàng nhà nước hay thương mại nói riêng giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư dự án, thông qua khâu thẩm định dự án đầu tư nên chọn đề tài “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự ... TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI - HABUBANK 1.1 Vài nét ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) nhà Nội - Habubank 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Habubank ngân hàng ... đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ký định 139 NH/QD ban hành “ Điều lệ ngân hàng phát triển nhà thành phố Nội Ngày 31- 12- 1988, UBND thành phố Nội định số 6719/QĐ- UB cho phép ngân hàng...
 • 86
 • 422
 • 9

Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội.docx

Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội.docx
... Đình chi n quan tâm giúp đỡ anh chị Ngân hàng em mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội." ... đẻ giúp nhà quản lý ngân hàng dưa định đắn kinh doanh có biện pháp tiết kiệm chi phái có hiệu Tài khoản phản án.h chi phí ngân hàng thương mại Tài khoản phản ánh chi phí ngân hàng thương mại bố ... TRẠNG THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HABUBANK Giới thiệu chung Habubank: 1.1 Sự đời lịch sử phát triển Habubank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Nội ngân hàng thương mại cổ phần...
 • 59
 • 343
 • 0

Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội.docx

Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội.docx
... hợp đồng bảo lãnh, Bảo lãnh ngân hàng có nghĩa Ngân hàng bên bảo lãnh 1.2.2 Đặc điểm, chức năng, vai trò hoạt động bảo lãnh ngân hàng 1.2.2.1 Đặc điểm hoạt độnh bảo lãnh ngân hàng - Bảo lãnh mối ... - Bước 2: Ngân hàng thẩm định hồ sơ định bảo lãnh - Bước 3: Ngân hàng ký hợp đồng bảo lãnh với khách hàng phát hành thư bảo lãnh Khách hàng nhận cam kết bảo lãnh cho ngân hàng phát hành - Bước ... Khoa Ngân hàng – Tài bảo lãnh dựa bảo lãnh khác gọi bảo lãnh đối ứng Người bảo lãnh bồi hoàn trực tiếp cho ngân hàng phát hành bảo lãnh ngân hàng thị chịu trách nhiệm bồi hoàn Như vậy, bảo lãnh...
 • 73
 • 208
 • 0

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Nội

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội
... thương mại cổ phần nhà Nội 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI 2.1 Tổng quan công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ... phần nhà Nội 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội (HBBS) thành ... lực cạnh tranh công ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội Chương 3: Giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh công ty chứng khoán...
 • 68
 • 762
 • 9

Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Nội

Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội
... CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI CHƯƠNG CHẤT ... CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Ngân hàng ... từ nâng cao hiệu hoạt động, tăng lợi nhuận cho ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI 2.1 Khái quát ngân hàng Thương mại Cổ...
 • 79
 • 406
 • 5

Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội

Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội
... nghiệp Khoa Ngân hàng – Tài Chương II: Thực trạng bảo lãnh ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội( Habubank) Chương III: Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh Habubank Em xin chân thành cảm ơn ... sơ định bảo lãnh - Bước 3: Ngân hàng ký hợp đồng bảo lãnh với khách hàng phát hành thư bảo lãnh Khách hàng nhận cam kết bảo lãnh cho ngân hàng phát hành - Bước 4: Xử lý sau phát hành bảo lãnh Sau ... hình bảo lãnh vồn mạnh ngân hàng như: Bảo lãnh toán, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh bảo hành…đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, góp phần nâng cao vị ngân hàng hoạt động bảo lãnh + Tăng...
 • 70
 • 205
 • 0

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Nội

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội
... THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI 2.1 Tổng quan công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần nhà ... lực cạnh tranh công ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội Chương 3: Giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh công ty chứng khoán ... nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu lực cạnh tranh công ty chứng khoán Ngân hàng thương...
 • 56
 • 209
 • 0

Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội

Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội
... trường liên ngân hàng hoăc vay từ ngân hàng trung ương.Trong hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại hoạt động tạo lập vốn tự có thông qua việc phát hành bán cổ phiếu ngân hàng thị trường ... ngân hàng huy động nguồn vốn nhàn rỗi xã hội để đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh hoạt động kinh doanh tiêu dùng Tín dụng ngân hàng sản phẩm đặc thù ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng hoạt động ... Các hoạt động khác * Hoạt động bảo lãnh : Hoạt động bảo lãnh nghiệp vụ mẻ song chi nhánh không ngừng mở rộng phát triển , Chi nhánh hoạt động bảo lãnh chủ yếu : - Bảo lãnh dự thầu - Bảo lãnh...
 • 74
 • 183
 • 0

Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội

Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội
... Đình chi n quan tâm giúp đỡ anh chị Ngân hàng em mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội. " ... TRẠNG THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HABUBANK Giới thiệu chung Habubank: 1.1 Sự đời lịch sử phát triển Habubank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Nội ngân hàng thương mại cổ phần ... đẻ giúp nhà quản lý ngân hàng dưa định đắn kinh doanh có biện pháp tiết kiệm chi phái có hiệu Tài khoản phản án.h chi phí ngân hàng thương mại Tài khoản phản ánh chi phí ngân hàng thương mại bố...
 • 60
 • 171
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Nội

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Hà Nội
... em sinh viên thực tập Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Nội, em định chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Nội làm chuyên đề tốt ... hàng Chất lượng tín dụng Ngân hàng đáp ứng cách tốt Ngân hàng yêu cầu khách hàng quan hệ tín dụng với Ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn, tăng lợi nhuận cho Ngân hàng Chất lượng tín dụng Ngân hàng xem ... trình Ngân hàng thương mại, Khoa Ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân) 1.1.2 Bản chất vai trò tín dụng Ngân hàng 1.1.2.1 Bản chất tín dụng Ngân hàng Từ khái niệm tín dụng Ngân hàng, chất...
 • 53
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu về elipelipxoitNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayLuận văn Biệt thự Đông DươngBài tập elipNghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An GiangĐồ án Thiết kế máy đào gầu nghịchTiểu luận Thí nghiệm cắt trực tiếp và ảnh hưởng của điều kiện thí nghiệm lên các giá trị đặc trưng thu nhận được so với mẫu ở điều kiện tự nhiênTuyển tập 118 trang bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng giáp minh đứctuyển tập 213 bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số trần văn tàiĐiệu hò thuốc cá làn điệu dân ca đặc sắc của người nguồn minh hóaĐồ án Quy hoạch điểm trung chuyển vật tải hành khách công cộng Long BiênBất đẳng thức trong đa thức đối xứng và áp dụngBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý chất lượng giáo dục tại nhóm lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nayCảm thức thiền trong thơ Phạm Thiên ThưĐặc điểm thơ văn Tú QuỳĐặc điểm truyện ngắn trung đại Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập