Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Rịa-Vũng Tàu

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu
... DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 01 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 Bản thuyết minh Báo cáo tài 07 – 25 Phụ lục 01 – Tăng giảm tài sản cố định hữu hình 26 Phụ...
  • 29
  • 13
  • 0

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ rịa VŨNG tàu báo cáo tài CHÍNH riêng cho kỳ kế toán từ 1 tháng 1 năm 2014 đến 31 tháng 3 năm 2014

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ bà rịa VŨNG tàu báo cáo tài CHÍNH riêng cho kỳ kế toán từ 1 tháng 1 năm 2014 đến 31 tháng 3 năm 2014
... lợi 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 9 32 3 457.575.955. 917 18 4.6 31 . 870.656 36 .574 .34 2.274 14 5.7 81. 835 .2 73 25 .12 0.8 53. 016 30 9. 533 .000 3. 867 .15 6.429 60.585.975.565 704 .38 9.704 4 93. 669. 630 .11 1 200 .12 4.976 .38 2 ... VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Cho kỳ kế tốn từ 01/ 01/ 2 014 đến 31 / 03/ 2 014 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho kỳ kế tốn từ 01/ 01/ 2 014 đến 31 / 03/ 2 014 ... 97.744.000 16 9.577.009.056 CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP Vũng Tàu BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn từ 01/ 01/ 2 014 đến 31 / 03/ 2 014 31 / 03/ 2 014 VND...
  • 31
  • 219
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập