Luận văn hoàn thiện kế toán bán hàng và xácđịnh kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng công trình 1

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 1
... hạch toán đợc hoàn thiện ó là: - Về khoản mục Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Kế toán chi phí sử dụng máy thi công, Công ty toán khoản trích theo lơng (BHXH, BHYT) nhân công trực tiếp sản xuất ... phép Các khoản trích theo lơng (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế) công nhân phần Công ty chi trả tính vào giá thành sản xuất kỳ, phần ngời lao động tự trả Công ty tiến hành trích khoản cho công ... nghip 25 2. 415 .365.586 1. 710 .19 0.843 1. 964.973.692 Li nhun thun t hot ng 30 1. 708.2 01. 063 548.568.757 1. 147.869.600 kinh doanh{30=20+( 21- 22)25} 10 Thu nhp khỏc 31 2. 614 .062 55 .10 1 974.678 11 Chi phớ...
 • 61
 • 272
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Nguyễn

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nguyễn
... TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP TM&SX NGUYỄN 2.1 .Kế toán tiền lương công ty 2.1.1.Chứng từ sử dụng Chứng từ kế toán Công ty sử dụng để hạch toán tiền lương khoản toán ... 2.1.3.1.Đặc điểm tiền lương khoản trích theo lương công ty 16 CHƯƠNG .19 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP SX&TM NGUYỄN 19 KẾT LUẬN ... các khoản trích theo lương công ty 1.4.Tổ chức quản lý lao động tiền lương công ty CHƯƠNG .13 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG...
 • 24
 • 232
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1
... trực tiếp Kế toán chi phí sử dụng máy thi công, Công ty toán khoản trích theo lơng (BHXH, BHYT) nhân công trực tiếp sản xuất kế toán hạch toán vào chi phí nhân công trực tiếp nhân công điều khiển ... trớch theo lng ti Cụng ty c phn SXVL&XDCT Qua trình tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty, em mạnh dạn đa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền ... khiển máy thi công kế toán hạch toán vào chi phí sử dụng máy thi công: + Các khoản trích theo lơng công nhân trực tiếp: Nợ TK 622 Có TK 338 (3383, 3384) + Các khoản trích theo lơng công nhân điều...
 • 14
 • 164
 • 0

Tài liệu Luận văn - Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long pdf

Tài liệu Luận văn - Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long pdf
... BHYT, KPCĐ III SỰ CẦN THIẾT PH I HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Sự cần thiết ph i hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Tiền lương phạm trù kinh tế quan ... 334 - Các khoản khấu trừ vào tiền công, Tiền lương, tiền công lương tiền lương CNV khoản khác ph i trả cho CNV chức - Tiền lương, tiền công khoản khác trả cho CNV - Kết chuyển tiền lương công ... tiền thưởng sản xuất Quỹ tiền lương bao gồm nhiều lo i nhiên mặt hạch toán chia thành tiền lương lao động trực tiếp tiền lương lao động gián tiếp chi tiết theo tiền lương tiền lương phụ Các khoản...
 • 71
 • 192
 • 0

Tài liệu Luận văn "Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp " ppt

Tài liệu Luận văn
... hoàn thiện hoạch toán tiền lương khoản trích theo lương công ty Vật liệu nổ công nghiệp Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán PHẦN I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH ... tốt nghiệp Khoa Kế toán PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP I,SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG ... phần: PHẦN I: Các vấn đề chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương PHẦN II: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty Vật liệu nổ công nghiệp PHẦN III: Các đề xuất kiến...
 • 86
 • 212
 • 1

Luận văn: “Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long” potx

Luận văn: “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long” potx
... BHYT, KPCĐ III SỰ CẦN THIẾT PH I HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Sự cần thiết ph i hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Tiền lương phạm trù kinh tế quan ... 334 - Các khoản khấu trừ vào tiền công, Tiền lương, tiền công lương tiền lương CNV khoản khác ph i trả cho CNV chức - Tiền lương, tiền công khoản khác trả cho CNV - Kết chuyển tiền lương công ... tiền thưởng sản xuất Quỹ tiền lương bao gồm nhiều lo i nhiên mặt hạch toán chia thành tiền lương lao động trực tiếp tiền lương lao động gián tiếp chi tiết theo tiền lương tiền lương phụ Các khoản...
 • 71
 • 70
 • 0

luận văn kế toán Hoàn thiện Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Bihaco

luận văn kế toán Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco
... tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Bihaco Chương III: Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại dịch vụ truyền ... KHOA KẾ TOÁN – ĐHKTQD CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG BIHACO 2.1 Kế toán tiền lương Công ty cổ phần thương ... dẫn, đồng chí ban lãnh đạo phòng kế toán Công ty Em chọn đề tài Hoàn thiện Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Bihaco làm đề tài nghiên cứu...
 • 64
 • 188
 • 0

luận văn kế toán Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư Phú Hà.

luận văn kế toán Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư Phú Hà.
... toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Xuất Nhập Vật Phú Hà Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vật Phú Hà Do kiến ... bảng toán tiền lương thực theo quy định 2.2 Kế toán khoản trích theo lương công ty Cổ phần Xuất nhập Vật Phú Hà 2.2.1 Chứng từ sử dụng Công ty Cổ phần XNK Vật Phú Hà áp dụng hình thức sổ kế ... đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu mặt công tác, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VẬT TƯ PHÚ HÀ 2.1 Kế...
 • 79
 • 92
 • 1

Luận văn hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại tràng an

Luận văn hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại tràng an
... hàng ngân hàng ( n: ng H - 23 Thang Long University Library ) : toán ban hành : phí, : : cho nhà cung : kho hàng hóa : xuyên 24 2.2 công ty TNHH T 2.2.1 Công ty TNHH T ng 169 ng 2.1 18 135 79,88 ... g Sinh viên Thang Long University Library Sinh viên Lý ch tài M c tiêu nghiên c u - M c tiêu chung - Thang Long University Library u toán: - ng t k toán n k toán t ng h p - i k toán p tài li ... Thang Long University Library - 1.2.2 Là h - = tháng x SP = x ng Cách tính 1.2.3 Thang Long University Library Hìn 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 10 1.4 1.4.1 C -BHXH Các nh 1.4.2 11 Thang...
 • 76
 • 30
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà (nhật ký chứng từ - ko lý luận)

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà (nhật ký chứng từ - ko lý luận)
... Thực trang kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty cổ phần simco sông đà I Khái quát Công ty cổ phần simco sông đà Sự hình thành công ty: - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà công ty chuyên ... lơng Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Chơng II: Thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Chơng III: Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền ... tác hạch toán kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty cổ phần simco sông đà 45 I Đánh giá thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần simco sông đà .45...
 • 51
 • 246
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phầnvấn Đầu tư Mỏ Công nghiệp - TKV

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - TKV
... - - - - - - - - - - TK 138 - - - - - - - - T6 T7 T8 T9 T 10 T 11 T 12 Cng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 992,460 1,959,258 - - - - - - - - - - - 845,234 1,812,032 - - - - - - - - - - - CHNG HON THIN K TON TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG TI CễNG TY C PHN T VN U T M V CễNG NGHIP TKV 3.1 ỏnh giỏ chung ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cng phỏt sinh N 262,393,263 320,118,468 Cú 323,479,600 297,895,360 287,374,984 265,151,876 S d cui thỏng N Cú SV: Lng Th Thu Hng 40 Lp: KT1 - K38...
 • 55
 • 140
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phầnvấn Đầu tư Mỏ Công nghiệp - TKV

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - TKV
... T - - - - - - - - - - - - - - - - - - T6 T7 T8 T9 T 10 T 11 T 12 Cng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cng 992,460 856,726 T - T2 SV: Lng Th Thu Hng 44 Lp: KT1 - K38 Chuyờn thc Cú S d GVHD: PGS.TS Phm Quang 1,012,154 cui thỏng N Cú 1,959,258 - - - - - ... T - T2 T - - - - - - vi TK ny TK 111 TK 112 TK 334 TK 141 Cng 527,136 T T T 11 12 - - - - Cng 324,200 707,426 phỏt sinh N Cú S d 1,234,562 32,456,657 324,200 53,705,530 - - - - - - - - - - -...
 • 58
 • 151
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I
... lớn tiền lương khoản trích theo lương thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần vận t i thủy I trình bày trên,em xin mạnh dạn đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện ... kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần vận t i thủy I, em thu nhiều kiến thức thực tế tổ chức kế toán v i phần hành, sâu tìm hiểu tiền lương công ty Từ em xin đưa số kiến nghị ... v i tình hình Công ty Do công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương n i riêng công tác kế toán n i chung ph i luôn không ngừng hoàn thiện Qua th i gian thực tập tìm hiểu tổ chức kế toán...
 • 10
 • 301
 • 1

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĂN GIANG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĂN GIANG
... phòng kế toán công việc kế toán chưa hoàn toàn làm máy tính mà có kết hợp kế toán thủ công kế toán máy Để việc tính toán thuận tiện, xác Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán ... trích theo lương Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Văn Giang Trong chuyên đề , em mạnh dạn trình bày số ý kiến để Công ty tham khảo nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lao động, tiền lương khoản trích ... số liệu cách dễ dàng, Công ty nên áp dụng , thay đổi số mẫu sổ kế toán để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cụ thể như: Hàng tháng kế toán tiến hành tổng hợp tiền lương...
 • 6
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng quốc giahoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thời trang kowil việt namhoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần y tế đức minhhoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại hà anhhoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phát triển phấn mềm asiacác giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phát triển phần mềm asiabáo cáo kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tai cong ty co phan san xuat do gosự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư csuhoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu i thăng longhoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựnghoan thien ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong tai cong ty xang dau xuan hoahoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng sông đà – juronghoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại phú bìnhnhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cp may thăng longsự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cp may thăng longCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ VI THÙY LINHNHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 TRUYỀN THỐNG 304 LẦN XXII – NĂM 2016Toán tử Hamilton và phương trình Schrodinger trong nghiên cứu hệ nhiều hạtnhap mon co so du lieuNhững yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhPublic asset management a study of asset management companies and policy suggestions for vietnamSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML9Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML3Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML6Tai tao tranh bia tu ky den tranh, hai duonggiải đề part 5 và 6 đề IIG 2017Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML1Đề cương và danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chứcTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VSATLUY THUA DAI SO LOP 7Cambridge grammar for IELTS book베트남인을 위한 종합 한국어 3권 tiếng hàn tổng hợp 3Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại Thái Nguyên giai đoạn 20162020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập