Luận văn hoàn thiện kế toán bán hàng và xácđịnh kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp

Luận văn hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp thành nam

Luận văn hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp thành nam
... ch i th a ch c tr ng theo kh Tr ng theo h ng n theo s n ph m cu c tr n, n nhi n ph n ph i tr i qua r t p h p cho s n ph m n ch t m khuy ng c a s n ph m Tr ban, t ng b ph n theo ch c at thu th ... = S Ti theo gi gi s Ti gi c th c t c theo ch Ti = S gi nh (8 gi ) 1.3 N i dung qu 1.3.1 Qu ti Qu ti nghi p tr c ti p qu s ti i tr n qu d ng doanh g m: Ti ng theo th i gian th c t gian, theo s ... PH CH V T NG H NAM ph n D ch v T ng h 2.1 2.1.1 L ch s nc ph n D ch v T ng h p PH CH V T NG H NAM ng anh: THANH NAM INVESTMENT SERVICES GENERAL JOINT STOCK COMPANY t t t: THANH NAM INVEST.,JSC...
 • 86
 • 17
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng công trình 1

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 1
... hạch toán đợc hoàn thiện ó là: - Về khoản mục Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Kế toán chi phí sử dụng máy thi công, Công ty toán khoản trích theo lơng (BHXH, BHYT) nhân công trực tiếp sản xuất ... phép Các khoản trích theo lơng (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế) công nhân phần Công ty chi trả tính vào giá thành sản xuất kỳ, phần ngời lao động tự trả Công ty tiến hành trích khoản cho công ... nghip 25 2. 415 .365.586 1. 710 .19 0.843 1. 964.973.692 Li nhun thun t hot ng 30 1. 708.2 01. 063 548.568.757 1. 147.869.600 kinh doanh{30=20+( 21- 22)25} 10 Thu nhp khỏc 31 2. 614 .062 55 .10 1 974.678 11 Chi phớ...
 • 61
 • 212
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Nguyễn

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nguyễn
... TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP TM&SX NGUYỄN 2.1 .Kế toán tiền lương công ty 2.1.1.Chứng từ sử dụng Chứng từ kế toán Công ty sử dụng để hạch toán tiền lương khoản toán ... 2.1.3.1.Đặc điểm tiền lương khoản trích theo lương công ty 16 CHƯƠNG .19 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP SX&TM NGUYỄN 19 KẾT LUẬN ... các khoản trích theo lương công ty 1.4.Tổ chức quản lý lao động tiền lương công ty CHƯƠNG .13 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG...
 • 24
 • 197
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1
... trực tiếp Kế toán chi phí sử dụng máy thi công, Công ty toán khoản trích theo lơng (BHXH, BHYT) nhân công trực tiếp sản xuất kế toán hạch toán vào chi phí nhân công trực tiếp nhân công điều khiển ... trớch theo lng ti Cụng ty c phn SXVL&XDCT Qua trình tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty, em mạnh dạn đa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền ... khiển máy thi công kế toán hạch toán vào chi phí sử dụng máy thi công: + Các khoản trích theo lơng công nhân trực tiếp: Nợ TK 622 Có TK 338 (3383, 3384) + Các khoản trích theo lơng công nhân điều...
 • 14
 • 137
 • 0

Tài liệu Luận văn - Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long pdf

Tài liệu Luận văn - Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long pdf
... BHYT, KPCĐ III SỰ CẦN THIẾT PH I HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Sự cần thiết ph i hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Tiền lương phạm trù kinh tế quan ... 334 - Các khoản khấu trừ vào tiền công, Tiền lương, tiền công lương tiền lương CNV khoản khác ph i trả cho CNV chức - Tiền lương, tiền công khoản khác trả cho CNV - Kết chuyển tiền lương công ... tiền thưởng sản xuất Quỹ tiền lương bao gồm nhiều lo i nhiên mặt hạch toán chia thành tiền lương lao động trực tiếp tiền lương lao động gián tiếp chi tiết theo tiền lương tiền lương phụ Các khoản...
 • 71
 • 167
 • 0

Tài liệu Luận văn "Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp " ppt

Tài liệu Luận văn
... hoàn thiện hoạch toán tiền lương khoản trích theo lương công ty Vật liệu nổ công nghiệp Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán PHẦN I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH ... tốt nghiệp Khoa Kế toán PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP I,SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG ... phần: PHẦN I: Các vấn đề chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương PHẦN II: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty Vật liệu nổ công nghiệp PHẦN III: Các đề xuất kiến...
 • 86
 • 185
 • 1

Luận văn: “Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long” potx

Luận văn: “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long” potx
... BHYT, KPCĐ III SỰ CẦN THIẾT PH I HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Sự cần thiết ph i hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Tiền lương phạm trù kinh tế quan ... 334 - Các khoản khấu trừ vào tiền công, Tiền lương, tiền công lương tiền lương CNV khoản khác ph i trả cho CNV chức - Tiền lương, tiền công khoản khác trả cho CNV - Kết chuyển tiền lương công ... tiền thưởng sản xuất Quỹ tiền lương bao gồm nhiều lo i nhiên mặt hạch toán chia thành tiền lương lao động trực tiếp tiền lương lao động gián tiếp chi tiết theo tiền lương tiền lương phụ Các khoản...
 • 71
 • 58
 • 0

luận văn kế toán Hoàn thiện Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Bihaco

luận văn kế toán Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco
... tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Bihaco Chương III: Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần thương mại dịch vụ truyền ... KHOA KẾ TOÁN – ĐHKTQD CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG BIHACO 2.1 Kế toán tiền lương Công ty cổ phần thương ... dẫn, đồng chí ban lãnh đạo phòng kế toán Công ty Em chọn đề tài Hoàn thiện Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Bihaco làm đề tài nghiên cứu...
 • 64
 • 64
 • 0

luận văn kế toán Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư Phú Hà.

luận văn kế toán Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư Phú Hà.
... toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Xuất Nhập Vật Phú Hà Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vật Phú Hà Do kiến ... bảng toán tiền lương thực theo quy định 2.2 Kế toán khoản trích theo lương công ty Cổ phần Xuất nhập Vật Phú Hà 2.2.1 Chứng từ sử dụng Công ty Cổ phần XNK Vật Phú Hà áp dụng hình thức sổ kế ... đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu mặt công tác, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VẬT TƯ PHÚ HÀ 2.1 Kế...
 • 79
 • 70
 • 0

Luận văn hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại tràng an

Luận văn hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại tràng an
... hàng ngân hàng ( n: ng H - 23 Thang Long University Library ) : toán ban hành : phí, : : cho nhà cung : kho hàng hóa : xuyên 24 2.2 công ty TNHH T 2.2.1 Công ty TNHH T ng 169 ng 2.1 18 135 79,88 ... g Sinh viên Thang Long University Library Sinh viên Lý ch tài M c tiêu nghiên c u - M c tiêu chung - Thang Long University Library u toán: - ng t k toán n k toán t ng h p - i k toán p tài li ... Thang Long University Library - 1.2.2 Là h - = tháng x SP = x ng Cách tính 1.2.3 Thang Long University Library Hìn 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 10 1.4 1.4.1 C -BHXH Các nh 1.4.2 11 Thang...
 • 76
 • 20
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà (nhật ký chứng từ - ko lý luận)

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà (nhật ký chứng từ - ko lý luận)
... Thực trang kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty cổ phần simco sông đà I Khái quát Công ty cổ phần simco sông đà Sự hình thành công ty: - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà công ty chuyên ... lơng Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Chơng II: Thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Chơng III: Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền ... tác hạch toán kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty cổ phần simco sông đà 45 I Đánh giá thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần simco sông đà .45...
 • 51
 • 206
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phầnvấn Đầu tư Mỏ Công nghiệp - TKV

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - TKV
... - - - - - - - - - - TK 138 - - - - - - - - T6 T7 T8 T9 T 10 T 11 T 12 Cng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 992,460 1,959,258 - - - - - - - - - - - 845,234 1,812,032 - - - - - - - - - - - CHNG HON THIN K TON TIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG TI CễNG TY C PHN T VN U T M V CễNG NGHIP TKV 3.1 ỏnh giỏ chung ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cng phỏt sinh N 262,393,263 320,118,468 Cú 323,479,600 297,895,360 287,374,984 265,151,876 S d cui thỏng N Cú SV: Lng Th Thu Hng 40 Lp: KT1 - K38...
 • 55
 • 119
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phầnvấn Đầu tư Mỏ Công nghiệp - TKV

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - TKV
... T - - - - - - - - - - - - - - - - - - T6 T7 T8 T9 T 10 T 11 T 12 Cng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cng 992,460 856,726 T - T2 SV: Lng Th Thu Hng 44 Lp: KT1 - K38 Chuyờn thc Cú S d GVHD: PGS.TS Phm Quang 1,012,154 cui thỏng N Cú 1,959,258 - - - - - ... T - T2 T - - - - - - vi TK ny TK 111 TK 112 TK 334 TK 141 Cng 527,136 T T T 11 12 - - - - Cng 324,200 707,426 phỏt sinh N Cú S d 1,234,562 32,456,657 324,200 53,705,530 - - - - - - - - - - -...
 • 58
 • 117
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I
... lớn tiền lương khoản trích theo lương thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần vận t i thủy I trình bày trên,em xin mạnh dạn đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện ... kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần vận t i thủy I, em thu nhiều kiến thức thực tế tổ chức kế toán v i phần hành, sâu tìm hiểu tiền lương công ty Từ em xin đưa số kiến nghị ... v i tình hình Công ty Do công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương n i riêng công tác kế toán n i chung ph i luôn không ngừng hoàn thiện Qua th i gian thực tập tìm hiểu tổ chức kế toán...
 • 10
 • 199
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĂN GIANG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĂN GIANG
... phòng kế toán công việc kế toán chưa hoàn toàn làm máy tính mà có kết hợp kế toán thủ công kế toán máy Để việc tính toán thuận tiện, xác Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán ... trích theo lương Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Văn Giang Trong chuyên đề , em mạnh dạn trình bày số ý kiến để Công ty tham khảo nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lao động, tiền lương khoản trích ... số liệu cách dễ dàng, Công ty nên áp dụng , thay đổi số mẫu sổ kế toán để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cụ thể như: Hàng tháng kế toán tiến hành tổng hợp tiền lương...
 • 6
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng quốc giahoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thời trang kowil việt namhoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần y tế đức minhhoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại hà anhhoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phát triển phấn mềm asiacác giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phát triển phần mềm asiabáo cáo kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tai cong ty co phan san xuat do gosự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư csuhoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu i thăng longhoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựnghoan thien ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong tai cong ty xang dau xuan hoahoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng sông đà – juronghoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại phú bìnhnhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cp may thăng longsự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cp may thăng longQUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆPTăng cường thu hút FID của Malaysia vào Việt NamRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngNhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiNghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây hồng ban nút tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch mailý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửĐề thi tiếng nhật JTEST AD 107Đề thi tiếng nhật JTEST AD 109Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012HÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnNHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNCambridge practice tests for IELTS 2NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn tại ĐỒNG RUI, TIÊN yên, QUẢNG NINHTHỰC TRẠNG vận DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN vào KIỂM TOÁN KHOẢN mục DOANH THU bán HÀNG và CUNG cấp DỊCH vụ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và tư vấn APEC THỰC HIỆN tại KHÁCH HÀNGTỔ CHỨC dạy học dựa TRÊN vấn đề CHƯƠNG “KHÚC XẠÁNH SÁNG” vật lí 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄN của học SINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập