NHỮNG đổi mới của THƠ mới LÃNG mạn 1932 – 1945 NHÌN từ PHƯƠNG DIỆN THỂ LOẠI

NHỮNG đổi mới của THƠ mới LÃNG mạn 1932 1945 NHÌN từ PHƯƠNG DIỆN THỂ LOẠI

NHỮNG đổi mới của THƠ mới LÃNG mạn 1932 – 1945 NHÌN từ PHƯƠNG DIỆN THỂ LOẠI
... Chương 1: Thơ sản phẩm tất yếu tiến trình đại hóa văn học Việt Nam Chương 2: Những đổi Thơ lãng mạn 1932 1945 phương diện thể thơ, câu thơ Chương 3: Những đổi Thơ lãng mạn 1932 1945 phương diện ... thức Thơ lãng mạn 1932 1945 hai phương diện bản: Những đổi thể thơ, câu thơ; Những đổi ngôn ngữ thơ Văn khảo sát luận văn tuyển tập Thơ 1932 1945, Tác giả tác phẩm (NXB Hội Nhà văn, 2001) Phương ... Chương NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA THƠ MỚI LÃNG MẠN 1932 1945 TRÊN PHƯƠNG DIỆN THỂ THƠ, CÂU THƠ Thể thơ, câu thơ yếu tố quan trọng thuộc hình thức nghệ thuật tác phẩm trữ tình Nó mang đặc trưng thể loại, ...
 • 78
 • 106
 • 0

Những đổi mới của thơ mới lãng mạn 1932 1945 nhìn từ phương diện thể loại

Những đổi mới của thơ mới lãng mạn 1932  1945 nhìn từ phương diện thể loại
... 2: NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA THƠ MỚI LÃNG MẠN 1932 1945 TRÊN PHƢƠNG DIỆN THỂ THƠ, CÂU THƠ Error! Bookmark not defined 2.1 Sự cách tân thể thơ truyền thống Error! Bookmark not defined 2.1.1 Từ thể ... lãng mạn 1932- 1945 nhìn từ phƣơng diện thể loại chƣa đƣợc tập hợp công trình nghiên cứu hoàn chỉnh Nghiên cứu Thơ lãng mạn 1932- 1945 với đổi nghệ thuật nhìn từ phƣơng diện thể loại nhìn bao quát ... defined Chƣơng 3: NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA THƠ MỚI LÃNG MẠN 1932 1945 TRÊN PHƢƠNG DIỆN NGÔN NGỮ THƠ Error! Bookmark not defined 3.1 Quá trình chuyển hóa từ thơ trữ tình điệu ngâm sang thơ trữ tình điệu...
 • 15
 • 17
 • 0

Thơ lục bát Việt Nam trong phong trào thơ mới lãng mạn 1932-1945

Thơ lục bát Việt Nam trong phong trào thơ mới lãng mạn 1932-1945
... ưu việt Chính gạch nối góp phần bổ sung cho phong phú lục bát Việt Nam tác giả thể tài Thơ lục bát Việt Nam phong trào Thơ lãng mạn minh chứng tiêu biểu Dù dóng góp không nhiều, giai đoạn nhà thơ ... biết chung thơ lục bát Việt Nam Chương 2: Các khuynh hướng lục bát thơ lãng mạn giai đoạn 1932 - 1945 Chương 3: Những đóng góp tiêu biểu hình thức nghệ thuật thơ lục bát thơ lãng mạn giai đoạn ... lượng thi nhân thành công với thể thơ lục bát không nhiều số đếm đơn thuần, thơ họ lại chiếm vị trí quan trọng làng thơ Việt Nam Thơ lục bát Việt Nam phong trào Thơ dẫn chứng tiêu biểu Giai đoạn...
 • 110
 • 249
 • 2

Thiên nhiên trong thơ mới lãng mạn 1932 1945

Thiên nhiên trong thơ mới lãng mạn 1932 1945
... hình tợng thiên nhiên thơ Trung đại đến hình tợng thiên nhiên Thơ 1.1 Hình tợng thiên nhiên thơ Trung đại 1.2 Hình tợng thiên nhiên Thơ 11 Chơng 2: Thiên nhiên Thơ - phơng ... tài Trong Thơ lãng mạn 1932 - 1945, hình tợng thiên nhiên chiếm tỷ lệ đáng kể Hầu hết thi sĩ Thơ thơ viết thiên nhiên cảm xúc chân thành, tha thiết mang thở tình ngời, tình đời Thiên nhiên ... nghiệp Trong "Mắt thơ" - Đỗ Lai Thuý phần có đối sánh thiên nhiên thơ Trung đại thơ Hiện đại Nếu thơ Trung đại thiên nhiên thiên nhiên thực mà nặng tợng trng ớc lệ, dùng thiên nhiên nh gơng để...
 • 61
 • 448
 • 0

Phong vị cổ điển trong thơ mới lãng mạn 1932 1945 luận văn thạc sĩ ngữ văn

Phong vị cổ điển trong thơ mới lãng mạn 1932 1945 luận văn thạc sĩ ngữ văn
... Phân tích phong vị cổ điển Thơ lãng mạn 1932 - 1945 thể phương diện hình thức 4.3 Nhận diện số nhà thơ mang đậm phong vị cổ điển Thơ lãng mạn 1932 - 1945 Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn này, ... mang đậm phong vị cổ điển Thơ lãng mạn 1932 - 1945 9 Chương PHONG VỊ CỔ ĐIỂN TRONG THƠ MỚI NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG 1.1 Những tiền đề xã hội - thẩm mỹ tạo nên phong vị cổ điển nội dung Thơ 1.1.1 ... nghiên cứu khoa học đặt vấn đề tìm hiểu phong vị cổ điển Thơ lãng mạn 1932 - 1945 Xuất phát từ lý đó, mạnh dạn chọn đề tài: Phong vị cổ điển Thơ lãng mạn 1932 - 1945 làm mục đích nghiên cứu Đối tượng...
 • 105
 • 119
 • 0

Truyện ngắn trữ tình của một số tác giả tiêu biểu trước 1945 (nhìn từ phương diện kết cấu

Truyện ngắn trữ tình của một số tác giả tiêu biểu trước 1945 (nhìn từ phương diện kết cấu
... đoạn trước năm 1945 mang đậm chất trữ tình * Đối tượng nghiên cứu: Kết cấu truyện ngắn trữ tình số tác giả tiêu biểu trước năm 1945 * Phạm vi nghiên cứu: Truyện ngắn trữ tình lãng mạn trước năm 1945: ... sâu tác phẩm truyện ngắn trữ tình chưa đề cập nhiều đặc biệt đặc trưng truyện ngắn trữ tình phương diện kết cấu tác phẩm Hơn nhà trường phổ thông có học số tác phẩm trữ tình tác giả giai đoạn trước ... biệt truyện ngắn trữ tình với truyện ngắn truyền thống (truyện có cốt truyện bật) Ông truyện ngắn trữ tình xu hướng phát triển truyện ngắn đại: "Thêm nhiều truyện ngắn trữ tình, bên cạnh truyện ngắn...
 • 117
 • 445
 • 6

Những kế thừa và cách tân của phong trào thơ mới xét trên phương diện thể loại

Những kế thừa và cách tân của phong trào thơ mới xét trên phương diện thể loại
... trị nội dung vừa tuyệt diệu nghệ thuật "Những thơ trữ tình xen vào Sơ kính tân trang có giá trị đáng kể phơng diện nghệ thuật" (1) Những từ xen vào góp phần thể chủ đề tình yêu tác phẩm độc đáo ... tình sáng thơ mộng Kim - Kiều, mối tình chung thuỷ Phạm Kim Quỳnh Th, Lục Vân Tiên với Kiều Nguyệt Nga Đến phong trào "Thơ Mới" , thơ tình yêu Việt Nam có tác giả xuất (1) Hà Minh Đức, Thơ tình ... kính tân trang có câu thơ đợc liệt vào câu thơ cổ điển mà lại đại: Im ỉm sầu trờng chín khúc Mợn tiêu cầm đỡ lúc tơng t Cầm thấy điệu ngẩn ngơ Sầu luống để khách thơ thêm Sánh tình duyên họ vần thơ...
 • 57
 • 393
 • 0

DẠY TỐT THƠ LÃNG MẠN 1932– 1945 Ở KHỐI 11 doc

DẠY TỐT THƠ LÃNG MẠN 1932– 1945 Ở KHỐI 11 doc
... nghĩa đặc trưng thơ nói chung Thơ Mới nói riêng đặc điểm thể loại cấu trúc ngôn từ đặc biệt thơ thơ lãng mạn tính đa nghĩa thể rõ nhiều cấp độ khác – cấp độ hình tượng: thơ cách xây dựng ... lưu ý chung dạy phần Thơ Mới: Qua tham khảo số ý kiến qua thực tế giảng dạy thân, thấy giảng dạy Thơ Mới ta thường gặp trở ngại sau: a/ Khó khăn mà giáo viên thường gặp dạy tác phẩm Thơ Mới tính ... dạy trở thành yêu cầu cấp thiết đặt cho ngành giáo dục, cho giáo viên, phải phát huy tính tích cực học sinh để em chủ động việc tìm hiểu hay đẹp tác phẩm văn chương + Sáu thơ giảng dạy khối 11...
 • 17
 • 373
 • 5

SKKN: Để dạy tốt thơ lãng mạn 1932– 1945 ở khối 11

SKKN: Để dạy tốt thơ lãng mạn 1932– 1945 ở khối 11
... nghóa đặc trưng thơ nói chung Thơ Mới nói riêng đặc điểm thể loại cấu trúc ngôn từ đặc biệt thơ thơ lãng mạn tính đa nghóa thể rõ nhiều cấp độ khác – cấp độ hình tượng: thơ cách xây dựng ... lưu ý chung dạy phần Thơ Mới: Qua tham khảo số ý kiến qua thực tế giảng dạy thân, thấy giảng dạy Thơ Mới ta thường gặp trở ngại sau: a/ Khó khăn mà giáo viên thường gặp dạy tác phẩm Thơ Mới tính ... Chính nhà thơ cảm thấy sống đẹp lùi dần Hiểu tâm trạng khai thác thơ điều quan trọng – Đặt câu hỏi để gợi mở dẫn dắt vấn đề Trang Ví dụ: Khi phân tích khổ thơ, đặt câu hỏi để gợi mở dẫn dắt vấn...
 • 9
 • 72
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT THƠ CỦA TRẦN DẦN, LÊ ĐẠT NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TIẾP NHẬN" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đại Độc giả tiếp nhận Thơ tinh thần đồng cảm, sẻ chia, Thơ thơ “truyền cảm”, người đọc vui buồn với tác giả, tìm thấy nhân vật trữ tình thơ Với Trần Dần, Đạt, nhà thơ quan niệm làm thơ làm tiếng ... kỷ niệm, ký ức ngập đầy mùi hương quen thuộc - cõi đầy ắp nhớ thương, “hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình” Từ khảo sát thơ Trần Dần, Đạt thấy cách tân nghệ thuật nhà thơ đem lại cho thơ ... môn”, Trần Dần xứng đáng người dẫn đầu nhóm “dòng chữ” với sáng tạo, đổi thơ triệt để Ông khắc dấu ấn đậm tiến trình đổi thơ Việt Nam đại Cùng quan niệm Trần Dần, Đạt làm nên cách mạng thơ kiểu...
 • 9
 • 214
 • 1

Phóng sự Việt Nam 1932 - 1945 nhìn từ sự vận động của thể loại

Phóng sự Việt Nam 1932 - 1945 nhìn từ sự vận động của thể loại
... triển thể loại phóng Việt Nam 1932 - 1945 Chương 2: Sự vận động nội dung phóng Việt Nam 1932 - 1945 Chương 3: Sự vận động nghệ thuật phóng Việt Nam 1932 1945 12 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THỂ LOẠI PHÓNG ... phóng Việt Nam 1932 1945 … 19 1.3 Đặc điểm phóng Việt Nam 1932 1945 ………………… 22 1.3.1 Phóng Việt nam 1932 - 1945 - thể loại văn học văn học Việt Nam đầu kỉ XX 22 1.3.2 Phóng Việt Nam ... sở nghiên cứu vận động thể loại phóng Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Mục đích tìm hiểu thể loại phóng Việt Nam 1932 - 1945 góc độ vận động thể loại phóng văn học dân tộc - Đối tượng...
 • 102
 • 304
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hãy kể về những đổi mới ở xóm làng hoặc phố phường của emhay viet ve nhung doi moi o xom lang hoac pho phuong cua emhay viet về những đổi mới ở xóm làng hay phố phường của emke ve nhung doi moi o xom lang hoac pho phuong cua emhãy viết về những đổi mởi xóm làng của emtap lam van4 ke ve nhung doi moi o xom lang hoac pho phuong cua emnhững cách hôn môi lãng mạnnhững kiểu hôn môi lãng mạnnhững đổi mới của trung quốc khi gia nhập wtonhững đổi mới của chính sách thuếke ve nhung doi moi cua que emke lai nhung doi moi cua que huong emta nhung doi moi cua que huong emta nhung doi moi tren phophuong cua emvăn tả những đổi mới của rừng doi trocgiai toan bang may tinh casiotổng hợp các kỹ năng giải toán bằng máy tính casioCONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUleader market 2 inter downĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTKiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))SKKN: Một số biện pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của học sinh lớp 5TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIGIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN “BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG” CỦA NGUYỄN TRÍVỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMMỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMột số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànNHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)đề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập