ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT “mười lẻ một đêm” của hồ ANH THÁI

ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT “mười lẻ một đêm” của hồ ANH THÁI

ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT “mười lẻ một đêm” của hồ ANH THÁI
... tác phẩm văn học đặc biệt tiểu thuyết Hồ Anh Thái 3 .Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đối thoại tiểu thuyết “ Mười lẻ đêm” Hồ Anh Thái 3.2.Phạm vi nghiên ... lời đối thoại thành tám kiểu: đối thoại hợp xướng ,đối thoại chứa phản ứng phủ định ,đối thoại xác hóa ,đối thoại từ chối_biểu cảm ,đối thoại hỏi-đáp ,đối thoại chứa phản ứng với câu hỏi ,đối thoại ... lý thuyết đối thoại. Trên sở vào khảo sát,phân tích tính đối thoại biểu tiểu thuyết “ Mười lẻ đêm “ tác giả Hồ Anh Thái, thấy cách tân tư tiểu thuyết Việt Nam nói chung năm đổi tư tưởng kĩ tiểu thuyết...
 • 87
 • 76
 • 0

Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết mười lẻ một đêm của hồ anh thái

Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết mười lẻ một đêm của hồ anh thái
... Hồ Anh Thái – Hành trình sáng tạo nghệ thuật Chương 2: Những kiểu quan niệm người tiểu thuyết Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái Chương 3: Quan niệm nghệ thuật người tiểu thuyết Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái nhìn ... NHỮNG KIỂU QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT MƯỜI LẺ MỘT ĐÊM CỦA HỒ ANH THÁI Đối tượng chủ yếu văn học nghệ thuật người Phạm vi quan tâm người rộng lớn xác định tiêu chí: thực mối quan hệ ... quan niệm nghệ thuật người sở quan trọng vận động văn học Quan niệm nghệ thuật người văn học tồn hai cấp độ, có quan niệm người giai đoạn văn học có quan niệm người riêng nhà văn Con người quan niệm...
 • 81
 • 1,329
 • 9

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết mười lẻ một đêm của hồ anh thái

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết mười lẻ một đêm của hồ anh thái
... thỡ sao? Anh chớnh l nhõn vt "b nht" cựng vi ngi n b trờn cn h tng sỏu chung c cht lng cao Trong mi quan h vi nhõn vt ngi n b, anh va nh mt ngi bn, va nh mt ngi anh li va nh mt tỡnh nhõn Anh cú ... hn vỡ anh ó i x tt vi gia ỡnh, vi v con: Anh mun va tt vi gia ỡnh va tt vi bn bố. [14; 123] Anh khụng b v, cú trỏch nhim vi v Anh trc tip a trai i du hc vỡ khụng tin tng bt c mt V c bit anh rt ... nguyờn hỡnh yu ui i Anh che ch San s na Nhng ri anh kỡm li. [14; 249] Cú th núi tỡnh yờu anh dnh cho ch cú c s tụn trng, cm phc ln thng yờu V phi n mi sỏu nm sau ch hn gp anh cn h ca ho s Chui...
 • 61
 • 123
 • 0

ĐẶC điểm TIỂU THUYẾT mười lẻ một đêm của hồ ANH THÁI

ĐẶC điểm TIỂU THUYẾT mười lẻ một đêm của hồ ANH THÁI
... tiểu thuyết 1.2.2 Đặc điểm tiểu thuyết 1.3 Đôi nét tác giả tác phẩm 1.3.1 Tác giả Hồ Anh Thái 1.3.2 Tác phẩm Mười lẻ đêm CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG TIỂU THUYẾT MƯỜI LẺ MỘT ĐÊM CỦA HỒ ANH THÁI ... mông lung tự hỏi mười lẻ đêm ngày thực hay mơ 27 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG TIỂU THUYẾT MƯỜI LẺ MỘT ĐÊM CỦA HỒ ANH THÁI 2.1 Bức tranh thực sống thành thị Trong giai đoạn chiến tranh, tính cấp bách ... Đến năm 2010, tiểu thuyết Mười lẻ đêm đưa vào Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam với lời nhận xét: Mười lẻ đêm tiểu thuyết thành công Hồ Anh Thái Được viết theo thi pháp tiểu thuyết đại: mảnh...
 • 108
 • 81
 • 0

Hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật trong tiểu thuyết Cõi Người Rung Chung Tận Thế và Mười Lẻ Một Đêm của Hồ Anh Thái

Hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật trong tiểu thuyết Cõi Người Rung Chung Tận Thế và Mười Lẻ Một Đêm của Hồ Anh Thái
... thoại nhân vật tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái 31 2.1 Hành động hỏi qua lời thoại nhân vật tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái ... hành động hỏi qua lời thoại nhân vật tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái 39 2.2 Phân loại tiểu nhóm hành động hỏi qua lời thoại nhân vật tiểu thuyết Cõi người ... vật tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái 68 3.1 Hành động trần thuật qua lời thoại nhân vật tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái ...
 • 117
 • 116
 • 0

Hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật trong tiểu thuyết cõi người rung chuông tận thế và mười lẻ một đêm của hồ anh thái

Hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật trong tiểu thuyết cõi người rung chuông tận thế và mười lẻ một đêm của hồ anh thái
... hành động hỏi qua lời thoại nhân vật tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái 39 2.2 Phân loại tiểu nhóm hành động hỏi qua lời thoại nhân vật tiêu thuyết Cõi người rung chuông ... nhân vật tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái 68 3.1 Hành động trần thuật qua lời thoại nhân vật tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái ... nhân vật tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái 31 2.1 Hành động hỏi qua lời thoại nhân vật tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận thể Mưòi lẻ đêm Hồ Anh Thái ...
 • 105
 • 61
 • 0

ẢNH HƯỞNG của CHỦ NGHĨA hậu HIỆN đại TRONG 3 TIỂU THUYẾT TRONG SƯƠNG HỒNG HIỆN RA, cõi NGƯỜI RUNG CHUÔNG tận THẾ, mười lẻ một đêm của hồ ANH THÁI

ẢNH HƯỞNG của CHỦ NGHĨA hậu HIỆN đại TRONG 3 TIỂU THUYẾT TRONG SƯƠNG HỒNG HIỆN RA, cõi NGƯỜI RUNG CHUÔNG tận THẾ, mười lẻ một đêm của hồ ANH THÁI
... Tác phẩm Mười lẻ đêm , Hồ Anh Thái Tác phẩm Trong sương hồng ra”, Hồ Anh Thái Tác phẩm Cõi người rung chuông tận thế”, Hồ Anh Thái “Dấu ấn hậu đại truyện ngắn Hồ Anh Thái - Bùi Thanh Truyền ... người sống Hồ Anh Thái sử dụng thành công tiểu thuyết lẫn truyện ngắn Tình giả tưởng sử dụng tiểu thuyết như: Mười lẻ đêm, Trong sương hồng ra, Cõi người rung chuông tận Tiểu thuyết Mười lẻ đêm ... điệu chủ yếu giễu nhại Chương II Ảnh hưởng chủ nghĩa hậu đại tiểu thuyết Trong sương hồng ra”, Cõi người rung chuông tận thế”, “ Mười lẻ đêm Hồ Anh Thái Hiện thực mang tính phi trọng tâm Hiện...
 • 24
 • 25
 • 0

Thành ngữ trong Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường và Mười lẻ một đêm của Hồ Anh Thái

Thành ngữ trong Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường và Mười lẻ một đêm của Hồ Anh Thái
... Chương THÀNH NGỮ TRONG TIỂU THUYẾT MẢNH ĐẤT LẮM NGƯỜI NHIỀU MA CỦA NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG VÀ TIỂU THUYẾT MƯỜI LẺ MỘT ĐÊM CỦA HỒ ANH THÁI XÉT TRÊN BÌNH DIỆN NGỮ PHÁP 2.1 Thành ngữ Mảnh đất người nhiều ma ... CỦA NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG VÀ MƯỜI LẺ MỘT ĐÊM CỦA HỒ ANH THÁI XÉT TRÊN BÌNH DIỆN NGỮ NGHĨA .86 3.1 Cách sử dụng thành ngữ tiểu thuyết Mảnh đất người nhiều ma Nguyễn Khắc Trường Mười lẻ đêm ... thuyết "Mảnh đất người nhiều ma" Nguyễn Khắc Trường Mảnh đất người nhiều ma tên tiểu thuyết nhà văn Nguyễn Khắc Trường sáng tác vào năm 1988 Mảnh đất người nhiều ma coi tác phẩm xuất sắc Nguyễn Khắc...
 • 225
 • 112
 • 0

NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT DẤU VỀ GIÓ XÓA CỦA HỒ ANH THÁI

NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT DẤU VỀ GIÓ XÓA CỦA HỒ ANH THÁI
... Nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Dấu gió xóa Hồ Anh Thái đặc điểm nghệ thuật trần thuật nội dung tiểu thuyết vừa phát hành năm 2012 Dấu gió xóa số tiểu thuyết khác ông Bên cạnh tiểu thuyết Dấu ... phẩm Hồ Anh Thái cho thấy đặc điểm nghệ thuật trần thuật độc đáo Hồ Anh Thái thông qua phương diện điểm nhìn trần thuật, kết cấu trần thuật, giọng điệu ngôn ngữ trần thuật Chúng thấy Hồ Anh Thái ... tắt tiểu thuyết Dấu gió xóa 1.2 Nghệ thuật trần thuật 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các biểu nghệ thuật trần thuật 1.2.2.1 Điểm nhìn trần thuật 1.2.2.2 Kết cấu trần thuật 1.2.2.3 Giọng điệu trần thuật...
 • 111
 • 128
 • 1

Bút pháp trào lộng của hồ anh thái trong hai tiểu thuyết mười lẻ một đêm và SBC là săn bắt chuột luận văn thạc sĩ ngữ văn

Bút pháp trào lộng của hồ anh thái trong hai tiểu thuyết mười lẻ một đêm và SBC là săn bắt chuột luận văn thạc sĩ ngữ văn
... để làm bật bút pháp trào lộng Hồ Anh Thái hai tiểu thuyết Mười lẻ đêm SBC săn bắt chuột Đóng góp cấu trúc luận văn 6.1 Đóng góp Luận văn công trình tìm hiểu bút pháp trào lộng Hồ Anh Thái hai tiểu ... trào lộng Hồ Anh Thái hai tiểu thuyết Mười lẻ đêm SBC săn bắt chuột 3.2 Giới hạn đề tài Đề tài bao quát sáng tác Hồ Anh Thái, tập trung vào hai tiểu thuyết ông Mười lẻ đêm SBC săn bắt chuột Văn ... Anh Thái hai tác phẩm cách toàn vẹn Chính mà lựa chọn đề tài: Bút pháp trào lộng Hồ Anh Thái hai tiểu thuyết Mười lẻ đêm SBC săn bắt chuột Tìm hiểu bút pháp trào lộng Hồ Anh Thái hai tiểu thuyết...
 • 135
 • 189
 • 3

Giọng điệu nhại của tiểu thuyết mười lẻ một đêm (hồ anh thái)

Giọng điệu nhại của tiểu thuyết mười lẻ một đêm (hồ anh thái)
... Mời lẻ đêm Chơng 3: Nhại vấn đề tiểu thuyết Mời lẻ đêm Chơng 4: Phơng thức phơng cảm hứng nhại tiểu thuyết Mời lẻ đêm 10 Chơng Khái niệm giọng điệu nghệ thuật, giọng điệu nhại 1.1 Giọng điệu nghệ ... tăng giọng điệu nhại sáng tác Hồ Anh Thái nói chung tiểu thuyết Mời lẻ đêm nói riêng Đối tợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tợng Luận văn nghiên cứu là: giọng điệu nhại tiểu thuyết Mời lẻ đêm (Hồ Anh ... tiểu thuyết Mời lẻ đêm (Hồ Anh Thái) 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu giọng điệu nhại tiểu thuyết Mời lẻ đêm chủ yếu, có so sánh với giọng điệu nhại tiểu thuyết truyện ngắn: Cõi ngời...
 • 119
 • 194
 • 0

Phương thức huyền thoại trong đức phật,nàng SAVITRI và tôi của hồ anh thái

Phương thức huyền thoại trong đức phật,nàng SAVITRI và tôi của hồ anh thái
... phương thức huyền thoại xem thể nghiệm nhiều thành công tiểu thuyết Hồ Anh Thái, mà rõ tiểu thuyết Đức Phật, nàng Savitri Tìm hiểu phương thức huyền thoại tiểu thuyết Đức Phật, nàng Savitri tôi, ... vọng Hồ Anh Thái 1.2.2 Phương thức huyền thoại văn học Trong viết Phương thức huyền thoại sáng tác văn học, giáo sư Phùng Văn Tửu viết “Mối quan hệ huyền thoại văn học diễn nhiều bình diện Có huyền ... vật Đức Phật, nàng Savitri Chương Huyền thoại hoá không gian, thời gian nghệ thuật Đức Phật, nàng Savitri cuối danh mục tài liệu tham khảo Chương ĐỨC PHẬT, NÀNG SAVITRI VÀ TÔI VÀ VẤN ĐỀ HUYỀN...
 • 108
 • 291
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức ngôn ngữ trong tiểu thuyết mười lẻ một đêmcau truc khong gian trong tieu thuyet muoi le mot demtieu thuyet muoi le mot demngon ngu doi thoai trong tieu thuyet bay tren to chim cuc cugiọng điệu giễu nhại trong mười lẻ một đêmnét đổi mới về nghệ thuật trong tiểu thuyết thiên thần sám hối của tạ duy anhnhân vật và bức tranh hiện thực đời sống trong tiểu thuyết 51mười lẻ một đêmcảm thức đi tìm thời gian đã mất trong tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninhgiá trị nhân đạo trong tiểu thuyết những người khốn khổ của victo huygôphương ngữ nam bộ trong tiểu thuyết đất rừng phương nam của đoàn giỏithe gioi nghe thuat trong tieu thuyet thien than sam hoi ta duy anhnghệ thuật tương phản trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huygôvai trò của ngoại đề trong tiểu thuyết những người khốn khổ của v huy gônét cách tân trong tiểu thuyết thiên thần sám hối của tạ duy anhPhần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập trên nền tảng AndroidHoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Ngân SơnQuản lý tài chính tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Nguyễn NgọcQuản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà NộiQuản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ AnQuản lý thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái NguyênQuan niệm về cái đẹp trong các phim hoạt hình Việt Nam chuyển thể từ tác phẩm văn học (Giai đoạn 2000 - 2015)Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà TâyQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hạ Long.The effects of using collocations in teaching English vocabulary for 11th – grade students at Son Tay high schoolThiên nhiên trong sáng tác của Nguyễn Khuyến từ góc nhìn phê bình sinh tháiFile đọc thử sách hình không gianSự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh PhúcSự tham gia của Phật tử vào các khóa tu học tại Thiền viện Sùng Phúc – Hà NộiTạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hà AnThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểnMột số giải pháp góp phần xây dựng và phát triển du lịch bền vững ở Tây Bắc Việt NamBiện pháp quản lý chu trình phát triển chương trình giáo dục ngành kế toán tại trường Cao đẳng Bách khoa Hưng YênBiện pháp quản lý hoạt động dạy học nhóm ngành nghệ thuật của trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Nam Định trong giai đoạn hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập