Nước thải của nhà máy bia

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy bia Việt Nam với công suất thực tế 2000m3 ngđ đạt tiêu chuẩn loại B xả ra kênh

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy bia Việt Nam với công suất thực tế 2000m3 ngđ đạt tiêu chuẩn loại B xả ra kênh
... 2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Tính tốn thiết < /b> kế < /b> hệ < /b> thống < /b> xử < /b> lý < /b> nước < /b> thải < /b> Nhà < /b> máy < /b> bia < /b> Việt < /b> Nam < /b> với < /b> cơng suất < /b> thực < /b> tế < /b> 2000m3/< /b> ngđ < /b> đạt < /b> tiêu < /b> chuẩn < /b> loại < /b> B xả kênh Tính giá thành m3 nước < /b> thải < /b> xử < /b> lý < /b> NỘI DUNG ... thống < /b> xử < /b> lý < /b> nước < /b> thải < /b> đạt < /b> tiêu < /b> chuẩn < /b> quốc tế < /b> Việt < /b> Nam,< /b> với < /b> cơng suất < /b> xử < /b> lý < /b> 1,5 triệu héctơlít nước < /b> năm, xử < /b> lý < /b> tồn nước < /b> thải < /b> nhà < /b> máy,< /b> từ nước < /b> thải < /b> cơng nghiệp đến nước < /b> thải < /b> sinh hoạt phương pháp xử < /b> ... 1.4 Quy trình cơng nghệ xử < /b> lý < /b> nước < /b> thải < /b> Nhà < /b> máy < /b> bia < /b> Việt < /b> Nam < /b> 1.4.1 Giới thiệu sơ lược Cơng ty liên doanh nhà < /b> máy < /b> Bia < /b> Việt < /b> Nam < /b> (VBL) Cơng ty liên doanh nhà < /b> máy < /b> Bia < /b> Việt < /b> Nam < /b> cơng ty liên doanh...
 • 70
 • 353
 • 0

Thiết kế chương trình quan trắc nước thải của Nhà máy bia Thanh Hóa công suất 1.500 m3 ngày đêm

Thiết kế chương trình quan trắc nước thải của Nhà máy bia Thanh Hóa công suất 1.500 m3 ngày đêm
... sản xuất nớc thải sinh hoạt Nhà máy bia Thanh Hoa - Phạm vi nghiên cứu: đồ án tập trung nghiên cứu thiết kế chơng trình quan trắc môi trờng nớc thải nhà máy bia Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa II.2 Phng ... Thiết kế chơng trình quan trắc nớc thải Nhà máy bia Thanh Hóa công suất 1.500 m3 / ngày đêm SVTH: Nguyn Th Hng Nhung - MSSV: 508303052 Bỏo cỏo chuyờn Khoa: CNSH&MT CHNG I TNG QUAN TI LIU I.1 ... tắc, công suất điện nhiệt cần thiết tính cho đơn vị nguyên liệu không phụ thuộc vào mức độ khí hóa nhà máy, phụ thuộc vào mức độ đại công nghệ mà phụ thuộc vào suất nhà máy Nhà máy công suất...
 • 29
 • 355
 • 0

XỬ LÍ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUỲNH

XỬ LÍ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN HOÀNG QUỲNH
... bia v tu vin sn xut bia ca mỡnh hng lot tiờu th Trong th k 15, Anh thỡ loi bia khụng cú hoa bia c bit n nh l ale, cũn vic s dng hoa bia thỡ ung ú gi l bia Bia cú cha hoa bia c nhp khu vo Anh ... 21 ngy Bia sau lờn men ph xong c a sang pha bia sau ú a vo h thng pha bia, lc Quỏ trỡnh lc bao gm cỏc chc nng: lc trong, to s n nh cho bia, to s ng u cho sn phm Bia c lc cha cỏc bn cha bia thnh ... lm bia t yn mch, nú c chun b cựng hoa bia. " Ti chõu u, thi Trung c, bia ch yu c sn xut gia ỡnh Vo th k 14 v 15, vic sn xut bia ó dn dn chuyn t hot ng gia ỡnh sang hot ng th cụng, vi cỏc quỏn bia...
 • 53
 • 134
 • 0

THIẾT kế CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC nước THẢI của NHÀ máy BIA THANH hóa CÔNG SUẤT 1 500 m3 NGÀY đêm

THIẾT kế CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC nước THẢI của NHÀ máy BIA THANH hóa CÔNG SUẤT 1 500 m3 NGÀY đêm
... ngnh bia Vit Nam (giai on 19 95 2 010 ) 10 11 12 13 14 15 16 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 2000 20 01 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 010 465,0 533,0 5 81, 0 670,0 689,8 779 ,1 8 71, 1 939,8 11 18,9 13 42,8 ... Quc 2004 15 6,9 11 5,8 10 8,3 58,4 95,0 64,3 24,4 99,0 84,0 68 ,1 22 ,1 (lt/ngi) 2009 14 3,2 11 4,7 10 9 ,1 106,5 83,8 87,9 81, 9 79,8 75,8 72,7 70,5 69,9 57,6 46,9 30,2 2 010 13 1,7 10 3,7 10 6,8 10 5,8 83,6 ... 9. 515 0,54 1. 168 2,08 2.202 10 0 18 1.355 bng cho thy sn (%) Nm 2 010 Sn lng T trng (triu lớt) (%) 32,4 61. 869 33,3 30,5 53.943 29 ,1 16 30. 619 16 ,5 14 25.036 13 ,5 5,3 10 .6 81 5,8 0,6 1. 308 0,7 1, 2...
 • 30
 • 78
 • 0

Nước thải của nhà máy bia

Nước thải của nhà máy bia
... nh mỏy bia khụng th thp hn n m cho 1000 lớt bia sn phm Trung bỡnh lng nc thi nhiu nh mỏy bia ln gp 10 n 20 ln lng bia sn phm Rosenwinkel ó a kt qu phõn tớch c tớnh nc thi ca mt s nh mỏy bia: Bng ... ờng thoát n ớc m a : thiết bị kiểm tra độ ph n ớc thải : thiết bị kiểm tra oxy hoà tan n ớc thải : bơm n ớc m a : máy thổi khí : bơm n ớc thải : máy bơm bùn THUYT MINH S X Lí NC THI NH MY: 10 ... bùn sơ đồ hệ thống xử lý n ớc thải a b c d e f g h i j 1a 1b 2a 2b 2c 2d : n ớc thải tr ớc xử lý : n ớc thải sau xử lý : ống đẩy bơm n ớc m a thoát cống : n ớc thải từ bể điều hoà sang bể aeroten...
 • 15
 • 56
 • 0

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ
... tài "Sử dụng phơng pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu việc xây dựng hệ thống xử nớc thải nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ " 2/ Mục ích nghiên cứu Trên sở lý luận, phơng pháp ... phơng pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để liệt kê đánh giá chi phí nh lợi ích môi trờng việc đầu t hệ thống xử lý nớc thải nhà máy đem lại Dựa kết phân tích, thấy đợc lợi ích việc đầu t hệ thống ... nghiệp giấy Chơng II : Tổng quan nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ Chơng III: Phân tích chi phí lợi ích mở rộng Chơng Tiếp cận phơng pháp phân tích chi phí - lợi ích Mở rộng cho hoạt động sản xuất giấy...
 • 103
 • 1,758
 • 27

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ
... tài "Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu việc xây dựng hệ thống xử nước thải nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ" 2/ Mục ích nghiên cứu Trên sở lý luận, phương pháp ... phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để liệt kê đánh giá chi phí lợi ích môi trường việc đầu tư hệ thống xử nước thải nhà máy đem lại Dựa kết phân tích, thấy lợi ích việc đầu tư hệ ... nghiệp giấy Chương II : Tổng quan nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ Chương III: Phân tích chi phí lợi ích mở rộng Chương Tiếp cận phương pháp phân tích chi phí - lợi ích Mở rộng cho hoạt động sản xuất giấy...
 • 108
 • 563
 • 4

TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÍ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÍ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
... bị hệ thống xử nước thải cục bộ, trang bị hệ thống xử nước thải cục hoạt động chưa hiệu không vận hành liên tục 2.2 Tính chất nước thải đầu vào nhà máy xử nước thải tập trung Theo qui ... KCN LMX, nước thải sở sản xuất trước xả vào hệ thống thoát nước chung phải xử sơ Giới hạn nồng độ chất ô nhiễm có nước thải sau xử cục (trước xử tập trung nhà máy xử nước thải) phải ... Bảng 2.2 : Giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm CHƯƠNG Tính chất nước thải nhà máy xử nước thải tập trung nước thải vào nhà máy xử nước thải KCN Lê Minh Xuân STT Thông số Đơn vị...
 • 6
 • 188
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Ngọc Tân Kiên

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Ngọc Tân Kiên
... Nguyễn Ngọc Ánh 19 Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy Ngọc Tân Kiên 3.3.2.1 Xử hóa học Xử hóa học thường ứng dụng để xử nước thải số ngành công nghiệp mà đặc tính nước thải ... 11 Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy Ngọc Tân Kiên CHƯƠNG TỒNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3.1 Tổng quan nước thải công nghiệp Nước thải công nghiệp nước ... nhà máy GVHD: Võ Hồng Thi SVTH: Nguyễn Ngọc Ánh Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy Ngọc Tân Kiên − Tìm hiểu nguồn gốc phát sinh, đặc tính tác động nước thải từ nhà máy Ngọc Tân...
 • 34
 • 371
 • 0

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY
... NGUYỄN MẠNH HÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN II : HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY B XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY I.Các nguồn nước thải nhà máy: -Nguồn nước thải nhà máy sửa chữa tàu biển Hyundai VinaShin ... công nghệ xử nước thải nhà máy: 1.Gới thiệu chung -Phương pháp xử chủ yếu dùng xử hoá chất kết hợp xử học, khử mùi cacbon Xử hoá chất nhằm điều chỉnh độ pH, độ cứng nước, xử vi ... tank nước thải Trang :25 GVHD : NGUYỄN MẠNH HÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN II : HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY -Nước thải từ nguồn đưa bể chứa nước thải TK-201, TK202 Tank TK-201 chứa nước thải...
 • 17
 • 432
 • 2

Slide ẢNH HƯỞNG từ nước THẢI của NHÀ máy TINH bột sắn FOCOCEV đến hiệu QUẢ sản XUẤT lúa của NGƯỜI dân xã hải lâm, HUYỆN hải LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Slide ẢNH HƯỞNG từ nước THẢI của NHÀ máy TINH bột sắn FOCOCEV đến hiệu QUẢ sản XUẤT lúa của NGƯỜI dân xã hải lâm, HUYỆN hải LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
... đầu Ảnh hưởng từ nước thải nhà máy tinh bột sắn Fococev đến hiệu sản xuất lúa người dân Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Định hướng số giải pháp góp phần nâng cao hiệu sản xuất lúa ... CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA NHẰM HẠN CHẾ SỰ ẢNH HƯỞNG TỪ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN TẠI XÃ HẢI LÂM 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất lúa nhằm hạn chế ảnh hưởng từ nước thải Hải ... tra, 2013) 2.2 Nhận thức người dân nước thải nhà 2.2 Nhận thức người dân nước thải nhà máy tinh bột sắn máy tinh bột sắn Ảnh hưởng nước thải nhà máy đến môi trường nước địa phương ( Nguồn:...
 • 19
 • 360
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy tân mai miền đông

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy tân mai  miền đông
... hành đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử nước thải Nhà máy giấy Tân Mai Miền Đông cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu, xử nƣớc thải Nhà máy Giấy Tân Mai ... tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử nước thải nhà máy Giấy Tân Mai Miền Đông đƣợc thực để nghiên cứu đề xuất công nghệ xử thích hợp cho Nhà máy giấy Tân Mai Miền Đông nhà máy khác có ... giấy bột giấy, biện pháp xử nƣớc thải Tìm hiểu tài liệu Nhà máy giấy Tân Mai, Nhà máy giấy Tân Mai Miền Đông, Hệ thống Xử Nƣớc thải Nhà máy giấy Tân Mai 1.3.2 Phân tích tính chất nƣớc thải...
 • 92
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình xử lý nước thải của nhà máy bianước thải của nhà máy biachủng vi sinh vật nhằm xử lý nước thải của nhà máy sản xuất biadanh gia hieu suat xu ly nuoc thai tu nha may bia cua be tuyen noinước thải của nhà máynước thải từ nhà máy biaxử lý nước thải của nhà máy sản xuất giấynước thải của nhà máy xi măngnước thải của nhà máy sữanước thải của nhà máy giấynước thải của nhà máy sản xuất bột ngọtnước thải của nhà máy dệt nhuộmxử lý nước thải trong nhà máy biahệ thống xử lý nước thải của nhà máycông nghệ xử lý nước thải của nhà máyNâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))THUYẾT MINH LUẬN văn TỔNG hợpHướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện trần thế san, tăng văn mùiHướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngHướng dẫn thực hành kỹ thuật khai triển gò hàn trần văn niên, trần thế sanKhí nén và thủy lực trần thế san, trần thị kim langTƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CÁCH MẠNG giải PHÓNG dân tộcMẫu đơn xin việc hành chính văn phòngKHẮC PHỤC NHỮNG BẤT ĐỒNG VỀ NHÃN HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ KHI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT-TPP) ĐƯỢC VẬN HÀNHHOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNHKIỂM ĐỊNH VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA VĂN HÓA TÁC ĐỘNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA HÀNH KHÁCHđánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa mỹ phẩm tại siêu thị co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software Ngày 3 bài 1 (Inheritance Polymorphism)Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 bài 2 (Pointers Address)Bai đac điem ngoai hinh, toc do sinh truong f1KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199Nghiên cứu thói quen xem phim truyền hình của khán giả trong độ tuổi 40 55 trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵngXây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 20162020 (LV thạc sĩ))60 Đề thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện môn toán các tỉnh lớp 6Nghiên cứu giải pháp chống xói lở bờ sông và đê bao khu vực Đồng Tháp bằng vật liệu rơm cuộn (LV thạc sĩ))