THIẾT kế TIẾN TRÌNH dạy học nội DUNG KIẾN THỨC “sự CHUYỂN THỂ” vật lí 10 gắn với THỰC TIỄN

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG KIẾN THỨC “SỰ CHUYỂN THỂ” VẬT 10 GẮN VỚI THỰC TIỄN

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG KIẾN THỨC “SỰ CHUYỂN THỂ”  VẬT LÍ 10 GẮN VỚI THỰC TIỄN
... tích nội dung khoa học của kiến thức khó khăn của HS học nội dung kiến thức - Tìm hiểu thực tế dạy học môn Vật đặc biệt nội dung kiến thức phần “Sự chuyển thể” - Thiết kế tiến trình DH gắn với ... luận thực tiễn nên chọn đề tài nghiên cứu: Thiết kế tiến trình dạy học nội dung kiến thức "Sự chuyển thể" – Vật 10 gắn với thực tiễn Mục đích nghiên cứu đề tài Thiết kế tiến trình dạy học ... sở luận thực tiễn của DH gắn với thực tiễn Chương 2: Thiết kế tiến trình dạy học nội dung kiến thức "Sự chuyển thể" Vật 10 gắn với thực tiễn Chương 3: TNSP Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY...
 • 149
 • 67
 • 0

Thiết kế tiến trình dạy học nội dung kiến thức sự chuyển thể – vật 10 gắn với thực tiễn

Thiết kế tiến trình dạy học nội dung kiến thức sự chuyển thể – vật lí 10 gắn với thực tiễn
... sở luận dạy học gắn với thực tiễn dạy học Vật - Vận dụng sở luận của dạy học gắn với thực tiễn vào thiết kế tiến trình dạy học nội dung kiến thức phần Sự chuyển thể Vật 10 ... nội dung kiến thức - Tìm hiểu thực tế dạy học môn Vật đặc biệt nội dung kiến thức phần Sự chuyển thể - Thiết kế tiến trình DH gắn với thực tiễn nội dung kiến thức Sự chuyển thể - Tiến ... Cơ sở luận thực tiễn của DH gắn với thực tiễn Chương 2: Thiết kế tiến trình dạy học nội dung kiến thức "Sự chuyển thể" Vật 10 gắn với thực tiễn Chương 3: TNSP CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN...
 • 24
 • 142
 • 0

THIẾT kế TIẾN TRÌNH dạy học nội DUNG KIẾN THỨC “sự CHUYỂN THỂ” vật 10 gắn với THỰC TIỄN

THIẾT kế TIẾN TRÌNH dạy học nội DUNG KIẾN THỨC “sự CHUYỂN THỂ”  vật lí 10 gắn với THỰC TIỄN
... tích nội dung khoa học của kiến thức khó khăn của HS học nội dung kiến thức - Tìm hiểu thực tế dạy học môn Vật đặc biệt nội dung kiến thức phần “Sự chuyển thể” - Thiết kế tiến trình DH gắn với ... sở luận thực tiễn nên chọn đề tài nghiên cứu: Thiết kế tiến trình dạy học nội dung kiến thức " Sự chuyển thể" – Vật 10 gắn với thực tiễn Mục đích nghiên cứu đề tài -Thiết kế tiến trình dạy ... Cơ sở luận thực tiễn của DH gắn với thực tiễn Chương 2: Thiết kế tiến trình dạy học nội dung kiến thức "Sự chuyển thể" - Vật 10 gắn với thực tiễn Chương 3: TNSP CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN...
 • 126
 • 136
 • 0

Tổ chức dạy học nội dung kiến thức chương điện học vật lý 9 trung học cơ sở theo phương pháp lamap

Tổ chức dạy học nội dung kiến thức chương điện học vật lý 9 trung học cơ sở theo phương pháp lamap
... ra, giải vấn đề luận thực tiễn như: - Làm rõ sở luận so sánh PP LAMAP với phương pháp dạy học tích cực khác - Vận dụng sở lí luận dạy học theo LAMAP vào việc tổ chức dạy học nhằm phát ... Sau trải qua học dạy theo phương pháp LAMAP Chúng nhận thấy: Về mặt kiến thức: - Các em tự tìm kiến thức học - Các em tự phát biểu nội dung kiến thức học - Phát biểu nội dung định luật Ôm qua ... dạy học phương pháp LAMAP Khi sử dụng phương pháp LAMAP, thiết bị dạy học có ý nghĩa to lớn trình dạy học học sinh tri giác trực tiếp đối tượng Con đường nhận thức thể qua việc học sinh...
 • 17
 • 302
 • 2

LUẬN VĂN: Thiết kế phương án dạy học một số kiến thức thuộc chương "Cân bằng của vật rắn" - SGK vật 10 hiện hành nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập pptx

LUẬN VĂN: Thiết kế phương án dạy học một số kiến thức thuộc chương
... lượng dạy học vật lý trường THPT, chọn đề tài: "Thiết kế phương án dạy học số kiến thức thuộc chương "Cân vật rắn" - SGK vật 10 hành nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh học tập" làm ... nghiệm vật lý tiến trình giải vấn đề + /Phát huy tính tích cực học sinh học tập Để thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chương "Cân vật rắn" theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh ... mở đầu phần kết luận, luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận đề tài Chương 2: Thiết kế phương án dạy học số kiến thức cân vật rắn chương “ Cân vật rắn ” - SGK vật 10 hành Chương 3: Thực...
 • 209
 • 539
 • 1

Tổ chức dạy học nội dung kiến thức chương Điện học Vật lý 9 Trung học cơ sở theo phương pháp Lamap

Tổ chức dạy học nội dung kiến thức chương Điện học Vật lý 9 Trung học cơ sở theo phương pháp Lamap
... viên HS Học sinh NXB Nhà xuất PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở TN Thực nghiệm TBDH Thiết bị dạy học 10 PP Phương pháp 11 PPDHTC Phương pháp dạy học tích cực 12 LAMAP ... NỘI DUNG KIÊN THƢC CHƢƠNG ̉ “ĐIỆN HỌC” VẬT LÝ TRUNG HỌC CƠ SƠ ́ THEO PHƢƠNG PHAP LAMAP ́ LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT LY CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÝ ... 29 Kết luận chương 30 ́ ́ ́ Chƣơng 2: THIÊT KÊ TIÊN TRÌ NH DẠY HỌC THEO PP LAMAP ́ ́ NỘI DUNG KIÊN THƢC CHƢƠNG “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 9 ……… 31 2.1 Tổng quan nô ̣i dung kiế...
 • 110
 • 198
 • 0

Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh khi dạy học nội dung kiến thức định luật Ôm sách giáo khoa vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh khi dạy học nội dung kiến thức định luật Ôm sách giáo khoa vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề
... huy lực tự nhận thức, lực giải vấn đề Trên sở phân tích nguyên nhân nêu trên, thấy để thiết đ-ợc tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Định luật Ôm theo h-ớng phát triển lực giải vấn đề ng-ời học ... xuất phát cần thiết, đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, phát huy tính tích cực chủ động nhận thức HS 2.4 Thit k tiến trình xây dựng kiến thức Định luật Ôm theo h-ớng phát triển lực giải vấn đề ... đối t-ợng sinh viên có kiến thức Vật v c trang b kin thc toỏn hc tt Trong ch-ơng trình lớp 11, theo yêu cầu ch-ơng trình nhằm đổi PPDH rèn luyện cho HS lực giải vấn đề, định luật Ôm đ-ợc xây...
 • 103
 • 359
 • 2

Thiết kế phương án dạy học một số kiến thức thuộc chương cân bằng của vật rắn SGK vật 10 hiện hành nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập

Thiết kế phương án dạy học một số kiến thức thuộc chương cân bằng của vật rắn  SGK vật lí 10 hiện hành nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong học tập
... động tích cực chiếm lĩnh tri thức vật học sinh thiết kế đợc tiến trình dạy học số kiến thức cân thuộc chơng "Cân vật rắn" - SGK vật 10 theo hớng phát huy tính tích cực học sinh Giả thuyết ... cực học sinh học tập Để thiết kế đợc tiến trình dạy học số kiến thức chơng "Cân vật rắn" theo hớng phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh trình học tập - Xây dựng đợc ba phơng án thí nghiệm ... Cao học Vật lý K13 Từ lý trên, với mong muốn góp phần nâng cao chất lợng dạy học vật lý trờng THPT, chọn đề tài: "Thiết kế phơng án dạy học số kiến thức thuộc chơng "Cân vật rắn" - SGK vật 10...
 • 126
 • 109
 • 0

Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh khi dạy học nội dung kiến thức định luật ôm sách giáo khoa vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh khi dạy học nội dung kiến thức định luật ôm sách giáo khoa vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề
... tự nhận thức, lực giải vấn đề 2.4 Thit k tiến trình xây dựng kiến thức Định luật Ôm theo hớng phát triển lực giải vấn đề 2.4.1 Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức ịnh luật Ôm toàn mạch trờng ... Định luật Ôm Trong chơng trình lớp 11, theo yêu cầu chơng trình nhằm đổi PPDH rèn luyện cho HS lực giải vấn đề, định luật Ôm đợc xây dựng từ kiến thức đ học cấp THCS (cờng độ dòng điện, định luật ... ca dõy dn Biu thc: I = U R 2.2.2 Chơng trình lớp 11 nâng cao THPT 2.2.2.1 Nội dung chơng "Dòng điện không đổi" lớp 11 Nội dung kiến thức Định luật Ôm cp n cỏc mch in tng ng vi cỏc trng hp khỏc...
 • 29
 • 44
 • 0

Nghiên cứu xây dựng tình huống học tập và hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống học tập khi dạy học về chương chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể (vật 10 cơ bản)

Nghiên cứu xây dựng tình huống học tập và hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống học tập khi dạy học về chương chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể (vật lí 10 cơ bản)
... HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC TẬP KHI DẠY HỌC VỀ CHƯƠNG "CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG.SỰ CHUYỂN THỂ" 2.1 Xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập học ... gồm chương -3- Chương 1: sở lý luận thực tiễn việc xây dựng tình học tập giải tình học tập Chương 2: Nghiên cứu xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập dạy học chương "Chất ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC TẬP KHI DẠY HỌC VỀ CHƯƠNG "CHẤT RẮN VÀ CHẤT...
 • 116
 • 1,520
 • 7

Luận văn: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC TẬP KHI DẠY HỌC VỀ CHƯƠNG "CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ" (VẬT 10 CƠ BẢN) docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC TẬP KHI DẠY HỌC VỀ CHƯƠNG
... HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC TẬP KHI DẠY HỌC VỀ CHƯƠNG "CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG.SỰ CHUYỂN THỂ" 2.1 Xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập học ... khảo, luận văn gồm chương -3- Chương 1: sở lý luận thực tiễn việc xây dựng tình học tập giải tình học tập Chương 2: Nghiên cứu xây dựng tình học tập hướng dẫn học sinh giải tình học tập dạy học ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG HỌC TẬP KHI DẠY HỌC VỀ CHƯƠNG "CHẤT RẮN VÀ CHẤT...
 • 116
 • 307
 • 1

Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật với dạy học giải quyết vấn đề chương vii “ chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể” vật 10 nâng cao

Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lí với dạy học giải quyết vấn đề chương vii “ chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể” vật lí 10 nâng cao
... tạo Trờng đại học vinh - - Nguyễn Thị hoài đức Vận dụng phối hợp phơng pháp nhận thức Vật với dạy học giải vấn đề ch ơng vii chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể vật 10 nâng cao Chuyên ngành: ... vấn đề dạy học giải vấn đề .12 1.2.3 Cấu trúc dạy học giải vấn đề 15 Ket-noi.com din n cụng ngh, giỏo dc 1.2.4 Các điều kiện để triển khai dạy học giải vấn đề .17 1.2.5 Các mức độ dạy học ... Phơng pháp hớng dẫn tìm tòi sáng tạo khái quát 22 1.2.7 Vận dụng dạy học giải vấn đề loại học vật lý.23 1.2.7.1 Bi học xây mới.23 dựng tri thức 1.2.7.2 Bài học thực hành thí nghiệm vật lý...
 • 91
 • 184
 • 0

Xây dựng và sử dụng bài tập vật theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương “chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể” vật 10

Xây dựng và sử dụng bài tập vật lí theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương “chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể” vật lí 10
... dưỡng lực giải vấn đề học sinh dạy học chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” -Vật 10 Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng tập vật theo hướng bồi dưỡng lực giải vấn đề dạy học chương Chất ... khoa học vững cho xây dựng chương Xây dựng sử dụng tập vật theo hướng bồi dưỡng lực GQVĐ học sinh dạy học chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể” Vật 10 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI ... BÀI TẬP VẬT LÍ THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ”- VẬT LÍ 10 2.1 Đặc điểm nội dung chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể”...
 • 24
 • 251
 • 1

thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương quang hình học sgk vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong học tập

thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương quang hình học sgk vật lý 11 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong học tập
... hiệu dạy học vật nghiên cứu đề tài: "Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chương" Quang hình học" SGK Vật 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự lực học sinh học tập" Số hóa Trung tâm Học ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐÀO THỊ THU HÀ THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG QUANG HÌNH HỌC” SGK VẬT LÝ 11 CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC CỦA HỌC SINH ... chương: Chƣơng I: sở lí luận việc thiết kế tiến trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực học sinh học tập Chƣơng II: Thiết kế tiến trình dạy học số học phần" Quang hình học lớp 11...
 • 126
 • 550
 • 2

thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức thiên văn học (chương trình vật lý 12 nâng cao) nhằm phát huy hứng thú, tính tích cực học tập của học sinh

thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức thiên văn học (chương trình vật lý 12 nâng cao) nhằm phát huy hứng thú, tính tích cực học tập của học sinh
... Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức thiên văn học (chương trình Vật 12 nâng cao) nhằm phát huy hứng thú, tính tích cực học tập học sinh hoàn toàn 1.2 Vấn đề phát huy hứng thú, tính tích ... hướng phát huy hứng thú tính tích cực học sinh chọn đề tài nghiên cứu: Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức thiên văn học (chương trình Vật 12 nâng cao) nhằm phát huy hứng thú, tính tích cực ... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  HÒA VĂN ĐƢỢM THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THIÊN VĂN HỌC (CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 NÂNG CAO) NHẰM PHÁT HUY HỨNG THÚ, TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Chuyên...
 • 117
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế tiến trình dạy học một số bài thuộc chương chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể vật lý 10 thpt theo hướng bồi dưỡng trí thông minh đa dạng của học sinhthiết kế quá trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo khi dạy một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ở trường thpt ban khoa học tự nhiênxây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương động lực học chất điểm dưới sự hỗ trợ của website dạy họcxây dựng tiến trình dạy học theo hướng bồi dưỡng trí thông minh đa dạng của học sinh trong dạy học chương chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể vật lý 10 thptđây chính là một trong những hình thức dạy học vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề đặt ra trong bài họctổ chức hoạt động nhận thức theo hướng bồi dưỡng trí thông minh đa dạng của học sinh trong dạy học chương chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể vật lý 10 thptkhái quát nội dung chương chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể vật lý 10 thptthiết kế bài giảng dạy học dự án hướng vào một số nội dung kiến thức mang tính thưc tiễn trong chương các định luật bảo toànluận văn sử dụng phần mềm gsp để thiết kế bài giảng một số nội dung dạy học về khối đa diện và mặt tròn xoaythiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương hạt nhân nguyên tử sgk vật lí 12ban cơ bản nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong giờ họcthiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương chất khí vật lí 10 – nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ của học sinhbiện pháp 3 tăng cường xây dựng và thực hiện quy trình thiết kế giáo án dạy học môn tin học theo hướng tích cực hoá nhận thức của svtổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học nội dung phương trình và hệ phương trìnhtổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phản ứng hạt nhân môn vật lí chương trình đào tạo bậc đại học ở trường sĩ quan phòng hoávận dụng các quan điểm hiện đại của lý luận dạy học trong việc thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoáLuận văn thanh tra khiếu nại hành chínhPhong thủy toàn tập quyển 2 phần đầuCau anhoa loi dai phaphoc ve phu chuQuan the am chieu tai phapTieu chu khoa dai toanQuy trình tổng hợp RanolazineĐề thi cuối kỳ Biến đổi năng lượng điện cơ BKHCMĐề thi cuối kỳ biến đổi năng lượng điện cơ BKHCMBệnh thường gặp (bộ thực hành nhà thuốc phần 1)Giáo án dự thi TÍCH HỢP LIÊN MÔN bài PHƯƠNG SAI và độ LỆCH CHUẨNSINGAPORE và trải nghiệmKĩ năng làm bài trắc nghiệm môn toánunit 5unit 9unit 11THE MICROSOFT 2017 CONVERSATIONAL SPEECH RECOGNITION SYSTEMBroadband Speed Claims Industry guidanceđề thi công nghệ chế tạo máy
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập