Nghiên cứu phát triển kiến trúc máy thu đa kênh ứng dụng cho các bộ thu GNSS”

Nghiên cứu phát triển kiến trúc máy thu đa kênh ứng dụng cho các bộ thu GNSS”

Nghiên cứu phát triển kiến trúc máy thu đa kênh ứng dụng cho các bộ thu GNSS”
... 80 Hình 4.1 Kiến trúc thu đa kênh cứng Asic .82 Hình 4.2 Kiến trúc thu đa kênh mềm .83 Hình 4.3 Bước logic máy thu GNSS SDR .84 Hình 4.4: Thiết kế kiến trúc máy thu phần mềm ... bit, bám sóng mang, bám mã, mô hình để khử Jitter 13 - Chương : Bộ thu đa kênh ững dụng cho GNSS” đưa kiến trúc cho máy thu GNSS đa kênh phương pháp xử lý, két mô Trong trình làm luận văn, em nhận ... 3.5.2 Khử Jitter 77 CHƯƠNG BỘ THU ĐỊNH VI TOÀN CẦU GNSS ĐA KÊNH 79 4.2 Lưu lượng hoạt động máy thu đa kênh GNSS 82 4.3 Lớp kiến trúc thu GNSS SDR 84 4.3.1 Lớp điều hành...
 • 99
 • 53
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN THÍCH HỢP CHO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC ppt

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN THÍCH HỢP CHO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC ppt
... 500 m2, Viện Khoa học kỹ thuật N ông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Điều tra, thu thập giống Các giống hoa đồng tiền chọn lọc thu thập chủ yếu từ Viện N ghiên cứu Rau quả, ... 4,7 6,8 giống ĐPH 05 có số hoa/ trên tháng đạt 3,7 hoa tỷ lệ hoa hữu hiệu 81,3% Cao giống ĐPH 08 số hoa/ tháng đạt 4,8 hoa tỷ lệ hoa hữu hiệu đạt 92,7% 3 So sánh xây dựng mô hình giống triển ... 9,9 Kết bảng cho thấy: Các giống có khả sinh trưởng tốt Trong giống ĐPH 08 sinh trưỏng mạnh nhất, tiếp đến giống ĐPH 01, ĐPH 09 cuối giống ĐPH 07 Bảng Một số tiêu chất lượng hoa giống Gi ng ĐPH...
 • 5
 • 223
 • 0

Nghiên cứu phát triển làng nghề mây tre đan tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu phát triển làng nghề mây tre đan tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... th c tr ng phát tri n k t qu phát tri n làng ngh mây tre ñan huy n Yên Dũng, t nh B c Giang - Phân tích y u t nh hư ng kh phát tri n làng ngh mây tre ñan huy n Yên Dũng, t nh B c Giang - ð xu ... pháp nghiên c u 54 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 64 4.1 Nghiên c u th c tr ng phát tri n làng ngh mây tre ñan huy n Yên Dũng, t nh B c Giang 4.1.1 64 Tình hình phát tri n làng ngh mây tre ñan ... ngh mây tre ñan huy n Yên Dũng 4.3 Phương hư ng gi i pháp phát tri n làng ngh mây tre ñan b n v ng huy n Yên Dũng, t nh B c Giang 4.3.1 104 110 Phân tích ma tr n SWOT phương hư ng phát tri n làng...
 • 166
 • 472
 • 6

Đề cương nghiên cưu: Nghiên cứu phát triển ngành nghề mây tre đan tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang pptx

Đề cương nghiên cưu: Nghiên cứu phát triển ngành nghề mây tre đan tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang pptx
... đẩy phát triển bền vững ngành nghề thủ công mỹ nghệ mây tre huyện Yên Dũng, góp phần nâng cao thu nhập người dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu Đặc trưng nghề mây tre đan ... huyện Yên Dũng? Hiệu sản xuất kinh doanh hộ làm nghề mây tre đan Yên Dũng nào? Ngành nghề thủ công mỹ nghệ MTĐ phát triển mạnh hay suy giảm? Nếu phát triển lại phát triển ngành nghề mây tre đan? ... ngành nghề mây tre đan huyện 1.5.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ MÂY TRE ĐAN TẠI HUYỆN 1.5.2.1 Tình hình hộ sở sản xuất điều tra 1.5.2.2 Thực tiễn phát triển ngành nghề mây tre đan a Phân tích...
 • 8
 • 535
 • 12

Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đa dư lượng thuốc BVTV trong rau bằng máy sắc ký khí, phục vụ kiểm soát nông sản an toàn potx

Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đa dư lượng thuốc BVTV trong rau bằng máy sắc ký khí, phục vụ kiểm soát nông sản an toàn potx
... cột chiết SPE (dạng 500 mg); sản phẩm rau ăn lá, rau ăn khô; máy sắc GC Agilent 6890 N Phương pháp phân tích đa lượng + Đánh giá số phương pháp phân tích đa lượng nước thử nghiệm xác định ... gian chiết qua cột sắc lớn Cỏc phương pháp khác cần cải tiến để số thuốc kiểm soát nhiều Nghiên cứu phương pháp phân tích đa lượng rau Chọn thuốc đại diện xây dựng đường chuẩn Về loại thuốc ... phương pháp thông qua xác định hiệu suất thu hồi R [9] III Kết nghiên cứu thảo luận Đánh giá phương pháp phân tích đa lượng số nước Bảng So sánh phương pháp phân tích đa lượng số nước Phương...
 • 7
 • 661
 • 5

Luận án : Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới

Luận án :  Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới
... BẢO PHƢƠNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC EBG ỨNG DỤNG CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN THẾ HỆ MỚI Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông Mã s : 62520208 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG TẬP ...  Nghiên cứu cấu trúc EBG hoạt động đa băng tần Các nghiên cứu tập trung phát triển cấu trúc EBG hai băng tần [12-14] cấu trúc EBG ba băng tần [1517] Các cấu trúc EBG đa băng tần hầu hết sử dụng ... nghiên cứu thiết kế cấu trúc EBG phẳng có băng thông rộng cần quan tâm phát triển Mục tiêu, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu:  Phân tích, thiết kế cấu trúc EBG cho hệ thống thông...
 • 127
 • 252
 • 0

Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gốm sứ của xí nghiệp gốm sứ 51 – bát tràng – chi nhánh công ty cổ phần xây dựng lũng lô 9

Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gốm sứ của xí nghiệp gốm sứ 51 – bát tràng – chi nhánh công ty cổ phần xây dựng lũng lô 9
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu iii phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gốm sứ nghiệp gốm sứ 51 Bát Tràng chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Lũng 9 Để giải vấn đề nghiên cứu, ... Bát Tràng chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Lũng 9 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gốm sứ nghiệp gốm sứ 51 ... tiễn phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm sản phẩm gốm sứ? - Phương pháp nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gốm sứ nghiệp gì? - Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản...
 • 108
 • 122
 • 0

Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ thóc giống của công ty cổ phần giống cây trồng trung ương tại thái bình và thanh hoá

Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ thóc giống của công ty cổ phần giống cây trồng trung ương tại thái bình và thanh hoá
... trạng phát triển thị trường tiêu thụ thóc giống công ty hai tỉnh Thái Bình Thanh Hóa - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường tiêu thụ thóc giống công ty hai tỉnh Thái Bình Thanh ... hỏi nghiên cứu - Tình hình phát triển thị trường tiêu thụ thóc giống công ty thị trường Thái Bình Thanh Hóa năm gần đây? - Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ thóc giống công ... phát triển thị trường tiêu thụ thóc giống Việt Nam * Tình hình phát triển thị trường tiêu thụ công ty CP giống trồng TW Chính sách tiêu thụ công ty chủ yếu dựa vào đại lý, cửa hàng lớn công ty...
 • 165
 • 463
 • 3

Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới

Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới
... dụng cột nối kim loại Các kết thực nghiệm chứng minh tính khả thi cấu trúc đề xuất ứng dụng cho hệ thống tuyến WLAN, WiMAX 2.2 Cấu trúc EBG hai băng tần cho hệ thống WLAN Một số cấu trúc EBG ... ốc  Nghiên cứu cấu trúc EBG hoạt động đa băng tần Các nghiên cứu tập trung phát triển cấu trúc EBG hai băng tần cấu trúc EBG ba băng tần Các cấu trúc EBG đa băng tần hầu hết sử dụng cột nối kim ... tƣợng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu:  Phân tích, thiết kế cấu trúc EBG cho hệ thống thơng tin tuyến hệ Các cấu trúc EBG có khả hoạt động đa băng tần, băng thơng rộng Các dải chắn...
 • 27
 • 94
 • 0

NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THÓC GIỐNG của CÔNG TY cổ PHẦN GIỐNG cây TRỒNG băc NINH

NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THÓC GIỐNG của CÔNG TY cổ PHẦN GIỐNG cây TRỒNG băc NINH
... tài: Nghiên c u phát tri n th trư ng tiêu th thóc gi ng c a công ty C ph n gi ng tr ng B c Ninh 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung ðánh giá th c tr ng phát tri n th trư ng tiêu th thóc ... a công ty CP gi ng tr ng B c Ninh 42 4.1.2 Th c tr ng phát tri n hình th c tiêu th c a công ty CP gi ng tr ng B c Ninh t i t nh B c Ninh 49 4.1.3 Th c tr ng phát tri n khách hàng c a Công ty ... giúp phát tri n th trư ng tiêu th thóc gi ng c a công ty th i gian t i? 1.4 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 1.4.1 ð i tư ng nghiên c u Nghiên c u trình phát tri n th trư ng tiêu th thóc gi ng c a công...
 • 117
 • 235
 • 0

nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi tiền trung

nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi tiền trung
... hưởng ñến phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công ty 116 4.4 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung ... trạng phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung, từ ñó ñề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công ty thời gian ... triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung - ðề xuất số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công ty năm tới 1.3...
 • 163
 • 67
 • 0

Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ gốm xây dựng của công ty cổ phần viglacera từ sơn tại một số tỉnh thành miền bắc

Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ gốm xây dựng của công ty cổ phần viglacera từ sơn tại một số tỉnh thành miền bắc
... doanh công ty năm 2012 Số lượng ñại lý công ty huyện tỉnh Bắc Ninh Biến ñộng số ñại lý tỉnh Công ty Số ñại lý Công ty số tỉnh miền Bắc Tình hình tiêu thụ gốm xây dựng số tỉnh miền Bắc Một số chủng ... trường tiêu thụ gốm xây dựng 2.1.1.1 Khái quát gốm gốm xây dựng 2.1.1.2 Thị trường thị trường tiêu thụ gốm xây dựng 2.1.1.3 Phân loại thị trường tiêu thụ gốm xây dựng 2.1.1.4 Các yếu tố cấu thành thị ... tiêu thụ gốm sứ xây dựng - Phản ánh, ñánh giá thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ gốm xây dựng Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn số tỉnh thành miền Bắc - ðề xuất ñịnh hướng giải pháp phát triển...
 • 115
 • 78
 • 0

Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi của công ty TNHH de hues hải phòng LLC trên địa bàn huyện vĩnh tường, vĩnh phúc”,

Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi của công ty TNHH de hues hải phòng LLC trên địa bàn huyện vĩnh tường, vĩnh phúc”,
... phẩm thức ăn chăn nuôi công nghiệp công ty De Hues Vĩnh Tường ,Vĩnh Phúc 1.5.2 Phạm vi không gian + Công ty TNHH De Hues Hải Phòng LLC 11 + Thị trường thức ăn chăn nuôi công nghiệp địa bàn huyện Vĩnh ... trạng phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi công nghiệp Công ty De Hues từ đề xuất số giải pháp nhằm phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi công nghiệp công ty địa bàn huyện Vĩnh Tường ,Vĩnh Phúc ... triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty TNHH De Hues Hải Phòng LLC địa bàn huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng phát...
 • 97
 • 112
 • 1

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh (tt)

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh (tt)
... tiễn phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn - Đánh giá thực trạng, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Ninh ... dung phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn Nội dung cụ thể phát triển Làng nghề gắn với chương trình xây dựng NTM bao gồm: Về phát triển kinh tế làng nghề: (i) Phát triển ... tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề trình xây dựng nông thôn mới, đề xuất số giải pháp phát triển làng nghề Bắc Ninh gắn với chương trình xây dựng nông thôn đến năm 2020 tỉnh 2.2 Mục tiêu...
 • 27
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội đà nẵngnghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninhluận văn nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệmnghiên cứu phát triển phương pháp đo quang thông hpcobled high power chip on board light emitting diode và ứng dụng trong điều kiện thựcnghien cuu phat trien san xuat va tieu thu my gao tai thanh pho bac giangnghiên cứu phát triểnnghiên cứu phát triển của edinghiên cứu phát triển nông thônnghiên cứu phát triển chăn nuôinghiên cứu phát triển jatrophaphương hướng phát triển kiến trúcnghiên cứu phát triển kinh tếnghiên cứu phát triển phần mềm phát hiện và ngăn chặn hacker trên mạngviện nghiên cứu phát triển tiềm năng con người iahpviện nghiên cứu phát triển thương mạiĐề tài Kỹ năng giao tiếp của sinh viên dân tộc ít người trường Cao đẳng Sư Phạm Yên BáiĐề tài Một số biện pháp dạy học nghi thức lời nói cho học sinh tiểu họcXây dựng bản mô tả công việc bản tiêu chuẩn thực hiện công việc một số chức danh tại công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phướcHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngNGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MANET VỚI INTERNET SỬ DỤNG GIAO THỨC MOBILE IPOPERATIONAL DETECTION AND MANAGEMENT OF SHIPS IN VIETNAM COASTAL REGION USING VNREDSAT-1 IMAGEPHÁT TRIỂN CÁC KỸ THUẬT TÌM BẤT BIẾN (INVARIANTS) VÀ BIẾN (VARIANTS) CHO VIỆC SỬ DỤNG HOARE LOGIC ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA CHU TRÌNHPHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG DỰA TRÊN ĐẶC TÍNH CỦA MẮT NGƯỜI ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN XÁM TRONG VIỆC LOẠI BỎ DƯ THỪA VỀ MẶT THỜI GIAN CỦA MÃ HÓA VIDEO MJPEGTẠO ẢNH MẬT ĐỘ SỬ DỤNG TÁN XẠ NGƯỢCTHIẾT KẾ BỘ LỌC KALMAN ĐỂ TÍNH TOÁN ƯỚC LƯỢNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN CỦA THIẾT BỊ KHẢO SÁTTích hợp tri thức sử dụng các kỹ thuật tranh cãiTUYỂN tập 19 đề THI HK1 môn TIẾNG VIỆT lớp 1 THEO VNEN có HDTÍNH CẬN TRÊN BỘ NHỚ LOG CỦA CHƢƠNG TRÌNH SỬ DỤNG GIAO DỊCHTRÍCH XUẤT Ý ĐỊNH NGƯỜI DÙNG MUA HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN CÁC MÔ HÌNHTRUYỀN DẪN QUANG SỢI KẾT HỢP TỐC ĐỘ 100 GbpsXÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP HỖN HỢPXử lý ảnh video theo thời gian thực trên kit STM32Giải pháp nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng của viện kiến trúc quốc gia (viar) bộ xây dựngĐề xuất mô hình tổ chức tại ban quản lý các dự án nông nghiệp thủy lợi hà nộiQUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) - CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập