Giao diện vô tuyến của hệ thống CDMA 2000

Giao diện tuyến của hệ thống CDMA 2000

Giao diện vô tuyến của hệ thống CDMA 2000
... Giao diện tuyến hệ thống CDMA 2000 CHƯƠNG 1:XỬ LÍ LỚP VẬT LÝ Hình :Kiến trúc giao diện tuyến CDMA 2000 Page Giao diện tuyến hệ thống CDMA 2000 I GIỚI THIỆU LỚP ... Page 29 Giao diện tuyến hệ thống CDMA 2000 CHƯƠNG TỔNG KẾT CDMA2 000 1X (IS -2000) , gọi 1x 1xRTT, tiêu chuẩn giao diện tuyến không dây lõi CDMA2 000 Tên định danh "1x", nghĩa 'Công nghệ truyền ... trình chuyển giao Page 23 Giao diện tuyến hệ thống CDMA 2000 Hình 14: Chuyển giao mềm vs chuyển giao cứng Trong chuẩn CDMA2 000 trình ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống chuyển giao : soft handoff...
 • 31
 • 11
 • 0

Giao diện tuyến của hệ thống CDMA

Giao diện vô tuyến của hệ thống CDMA
... nh hệ thống trải phổ Sau trình bày ứng dụng ký thuật trải phổ hệ thống thông tin đa thâm nhập phân chia theo mã CDMA ChơngIII: Giao diện tuyến hệ thống CDMA Chơng trình bày kênh hệ thống CDMA, ... triển hệ thống tuyến RCR( gọi ARIB) Hệ thống gọi hệ thống tổ ong số cá nhân PCD( tr ớc gọi hệ thống JCD ) Hệ thống PCD sử dụng kỹ thuật thâm nhập TDMA hoạt động băng tần 900 vầ 1400MHz Hệ thống ... ITU Với hệ thống UMTS, phát triển trớc thành công mang tính toàn cầu hệ thống GSM mà hệ thống đợc xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật GSM thời Tuy nhiên, UMTS có giao diện tuyến giao diện tuyến...
 • 103
 • 246
 • 1

Giao diện tuyến của hệ thống UMTS xử lý lớp vật lý, điều khiển tài nguyên tuyến, phân tập phát

Giao diện vô tuyến của hệ thống UMTS xử lý lớp vật lý, điều khiển tài nguyên vô tuyến, phân tập phát
... Giao diện tuyến hệ thống UMTS: Xử lớp vật lý, điều khiển tài nguyên tuyến, phân tập phát Chương I: Xử tín hiệu số lớp vật Sơ đồ ghép kênh truyền tải xử tín hiệu số Yêu cầu hệ ... chuỗi phát khôi phục định cứng log tỷ lệ khả giống NHÓM 14 Giao diện tuyến hệ thống UMTS: Xử lớp vật lý, điều khiển tài nguyên tuyến, phân tập phát Chương II: Điều khiển tài nguyên tuyến ... 14 14 Giao diện tuyến hệ thống UMTS: Xử lớp vật lý, điều khiển tài nguyên tuyến, phân tập phát Chương III: Phân tập phát Khi nhiều anten thu sử dụng, ta nói máy thu sử dụng phân tập anten...
 • 19
 • 10
 • 0

giao diện tuyến trong hệ thống utms

giao diện vô tuyến trong hệ thống utms
... giao diện tuyến - Giao diện Cu: Là giao diện chuẩn cho card thông minh Trong UE giao diện kết nối USIM UE - Giao diện Uu: Là giao diện tuyến mà UE truy nhập vào phần cố định mạng Giao diện ... giao diện tuyến hệ thống UTMS Bài bào cáo em gồm phần chính: ◊ Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin di động hệ ba WCDMA ◊ Chương 2: Các kỹ thuật sử dụng hệ thống WCDMA ◊ Chương 3: Giao diện ... TỬ 1-K1 Node B Trong hệ thống UMTS, trạm gốc gọi node B nhiệm vụ thực kết nối tuyến vật lý đầu cuối với Nó nhận tín hiệu giao diện Iub từ RNC chuyển vào tín hiệu tuyến giao diện Uu Nó thực...
 • 70
 • 100
 • 2

giao diện tuyến của w-cdma

giao diện vô tuyến của w-cdma
... giao diện người sử dụng với hệ thống Kiến trúc phân lớp giao diện tuyến WCDMA 2.1 Kiến trúc phân lớp giao diện tuyến W-CDMA Nhóm 4-Lớp H08VT4 Chuyên đề tuyến Giao Diện Tuyến Của W-CDMA ... xuống Nhóm 4-Lớp H08VT4 19 Chuyên đề tuyến Giao Diện Tuyến Của W-CDMA KẾT LUẬN Bài báo cáo trình bày giao diện tuyến kênh logic, vật lý tạo nên giao diện WCDMA; cấu trúc kênh; sơ đồ thực ... Mã hóa kênh Nhóm 4-Lớp H08VT4 16 Chuyên đề tuyến Giao Diện Tuyến Của W-CDMA • Cân kích cỡ khung tuyến • Đan xen (2 bước) • Phân đoạn khung tuyến • Phối hợp tốc độ • Ghép kênh truyền...
 • 21
 • 145
 • 1

Giao diện tuyến của WCDMA

Giao diện vô tuyến của WCDMA
... xột kin trỳc giao thc ca giao din vụ tuyn sau ú ta s xột giao din vụ tuyn ca WCDMA/ FDD, sau ú s xột cỏc kờnh ny 3.2 KIN TRC GIAO DIN Vễ TUYN WCDMA/ FDD Kin trỳc giao din vụ tuyn ca WCDMA c cho ... 26 GIAO DIN Vễ TUYN CA WCDMA 26 3.1 M U 26 3.2 KIN TRC GIAO DIN Vễ TUYN WCDMA/ FDD .27 Hỡnh 3.1 Kin trỳc giao thc ca giao din vụ tuyn WCDMA ... cui h tr hai giao din Giao din Uu nh ngha liờn kt vụ tuyn (giao din WCDMA) Nú m nhim ton b kt ni vt lý vi mng UMTS Giao din th hai l giao din Cu gia UMTS IC card (UICC) v u cui Giao din ny tuõn...
 • 94
 • 219
 • 1

Giao diện tuyến của cdma2000 1x và 1xEVDO

Giao diện vô tuyến của cdma2000 1x và 1xEVDO
... 36 Chương Giao diện tuyến cdma2000 1x 1xEVDO Hình 6.25 Phân tập phát STS 6.11 TỔNG KẾT Chương xét vấn đề giao diện tuyến cdma2000 1x 1xEVDO Trước hết giao diện tuyến cdma2000 1x xét, Trong ... mạnh 6.9 GIAO DIỆN VÔ TUYẾN 1XEVDO 6.9.1 Mở đầu 26 Chương Giao diện tuyến cdma2000 1x 1xEVDO 1xEVDO phát triển cdma2000 1x phép truyền số liệu gói tốc độ cao Sử dụng băng thông 1,25 MHz 1xEVDO ... hệ thống kép Hiện cdma2000 1x triển khai rộng khắp giới Chương xét giao diện tuyến cdma20001 x 1xEVDO 6.3 KIẾN TRÚC GIAO DIỆN VÔ TUYẾN CDMA 2000 1x Kiến trúc giao diện tuyến cho hình 6.1...
 • 37
 • 38
 • 0

Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM trên giao diện tuyến

Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM trên giao diện vô tuyến
... th ng 2.2 B O M T TRÊN GIAO DI N VÔ TUY N TRONG H TH NG GSM 2.3 B O M T TRÊN GIAO ĐI N VÔ TUY N TRONG H TH NG UMTS 2.4 CHUY N Đ I CÁC KHÓA B O M T GI A H TH NG GSM VÀ H TH NG UMTS Các hàm chuy ... GI A H TH NG UMTS GSM 3.4.1 Th t c chuy n giao khác h th ng gi a h th ng UMTS sang h th ng GSM Hình 3.7: Th t c chuy n giao khác h th ng t UMTS sang GSM 10 3.4.2 Th t c chuy n giao khác h th ... PH I H P LÀM VI C GI A H TH NG GSM VÀ H TH NG UMTS 2.6 K T LU N CHƯƠNG Qua chương ñã xem xét l p b o m t giao di n n c a h th ng GSM UMTS cách th c ñ chuy n ñ i vector nh n th c UMTS sang...
 • 26
 • 161
 • 0

Luận văn: Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM trên giao diện tuyến ppt

Luận văn: Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM trên giao diện vô tuyến ppt
... th ng 2.2 B O M T TRÊN GIAO DI N VÔ TUY N TRONG H TH NG GSM 2.3 B O M T TRÊN GIAO ĐI N VÔ TUY N TRONG H TH NG UMTS 2.4 CHUY N Đ I CÁC KHÓA B O M T GI A H TH NG GSM VÀ H TH NG UMTS Các hàm chuy ... GI A H TH NG UMTS GSM 3.4.1 Th t c chuy n giao khác h th ng gi a h th ng UMTS sang h th ng GSM Hình 3.7: Th t c chuy n giao khác h th ng t UMTS sang GSM 10 3.4.2 Th t c chuy n giao khác h th ... PH I H P LÀM VI C GI A H TH NG GSM VÀ H TH NG UMTS 2.6 K T LU N CHƯƠNG Qua chương ñã xem xét l p b o m t giao di n n c a h th ng GSM UMTS cách th c ñ chuy n ñ i vector nh n th c UMTS sang...
 • 26
 • 152
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông GIAO DIỆN TUYẾN TRONG WCDMA và CÁC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG THIẾT BỊ CỦA WCDMA

đồ án kỹ thuật viễn thông GIAO DIỆN VÔ TUYẾN TRONG WCDMA và CÁC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG THIẾT BỊ CỦA WCDMA
... Giáp Đồ án tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn:Nguyễn Hữu Phát CHƯƠNG 2: GIAO DIỆN VÔ TUYẾN TRONG WCDMA 2.1 Cỏc kờnh giao diện tuyến 2.1.1 Kênh Logic Người ta định nghĩa cỏc kờnh logic khac sử dụng ... thống thông tin di động toàn cầu cho loại hình thông tin tuyến: * Tích hợp mạng thông tin tuyến hữu tuyến * Tương tác cho loại dịch vụ viễn thông Sử dụng phương tiện khai thác khác nhau: * Trong ... cấp nhiều thiết bị cầm tay với giá rẻ Giá thiết bị đầu cuối CDMA 2000 rẻ hơn, từ 140-300 USD năm 2002 WCDMA 600 USD Dự đoán có 3,4 triệu thiết bị cầm tay WCDMA xuất xưởng so với thiết bị CDMA2000...
 • 112
 • 126
 • 0

TÌM HIỂU hệ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3g UMTS và GIAO DIỆN TUYẾN

TÌM HIỂU hệ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3g  UMTS và GIAO DIỆN vô TUYẾN
... Project) Hệ thống thông tin di động hệ ba đời từ dự án 3GPP gọi hệ thống thông tin di động UMTS/ WCDMA Trong chương trình bày tổng quan hệ thống thông tin di động hệ ba phận quan trọng hệ thống UMTS thông ... chuẩn cho thẻ thông minh - Giao di n Uu: giao di n tuyến WCDMA, giao di n UE Node B Đây giao di n mà qua UE truy cập phần tử cố định hệ thống giao di n mở quan trọng UMTS - Giao di n Iu nối ... kiến trúc giao thức giao di n tuyến sau ta xét giao di n tuyến WCDMA/FDD, sau xét kênh 3.1 KIẾN TRÚC NGĂN XẾP GIAO THỨC CỦA GIAO DI N VÔ TUYẾN WCDMA/FDD Kiến trúc giao di n tuyến WCDMA...
 • 58
 • 36
 • 0

Điều khiển công suất và quản lý tài nguyên tuyến trong hệ thống W-CDMA

Điều khiển công suất và quản lý tài nguyên vô tuyến trong hệ thống W-CDMA
... chức quản tài nguyên tuyến Quản tài nguyên tuyến chia thành chức năng: điều khiển công suất, chuyển giao, điều khiển thâm nhập điều khiển tải Hình 1.8 thể vị trí điển hình RRM mạng W-CDMA ... đề tài tốt nghiệp Điều khiển công suất quản tài nguyên tuyến hệ thống W-CDMA Nội dung đồ án gồm chương: Chương I: Sự phát triển thông tin di động Chương II: Điều khiển công suất hệ thống ... điều khiển công suất vòng mở sử dụng việc thiết lập lượng ban đầu hệ thống FDD 2.1.2 Điều khiển công suất vòng kín Điều khiển công suất vòng khép kín, gọi điều khiển công suất nhanh hệ thống...
 • 112
 • 583
 • 15

Thuyết trình Điều khiển công suất và quản lý tài nguyên tuyến trong hệ thống W-CDMA

Thuyết trình Điều khiển công suất và quản lý tài nguyên vô tuyến trong hệ thống W-CDMA
... Các chức quản tài nguyên tuyến:     Điều khiển công suất Chuyển giao Điều khiển thâm nhập Điều khiển tải ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG W-CDMA Các mục tiêu điều khiển công suất:  ... lượng hệ thống việc điều khiển nhiễu  Làm tăng tối đa tuổi thọ pin đầu cuối di động Phân loại:  Điều khiển công suất vòng hở  Điều khiển công suất vòng kín ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG W-CDMA ... ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG W-CDMA Mục đích quản tài nguyên tuyến (RRM):  Đảm bảo QoS cho dịch vụ khác  Duy trì vùng phủ sóng hoạch định  Tối ưu dung lượng hệ thống Các...
 • 21
 • 445
 • 3

Cấu trúc các thành phần của mạng TTDĐ GSM- Giao diện mặt đất, giao diện tuyến mã hóa kênh trên giao diện tuyến

Cấu trúc các thành phần của mạng TTDĐ GSM- Giao diện mặt đất, giao diện vô tuyến mã hóa kênh trên giao diện vô tuyến
... tiền trớc mạng vinaphone Chơng 3: giao diện mặt đất, giao diện tuyến hóa kênh giao diện tuyến I Tổng quan Giao Diện Mặt Đất (Terrestrial Interface) bao gồm tất kết nối thành phần GSM, ... Trung tâm quản lý mạng- NMC 28 4.2 Trung tâm khai thác bảo dỡng-OMC 29 Chơng 3: Giao diện mặt đất, giao diện tuyến hoá kênh giao diện tuyến 30 I Tổng quan 30 II Các giao diện mặt đất 30 Trung ... MS qua giao diện tuyến với MSC qua đờng truyền Mbps BSS bao gồm thành phần sau: Trạm Thu Phát Tuyến Gốc (BTS): bao gồm thành phần tuyến mà cung giao diện tuyến cho ô Đây phần mạng...
 • 115
 • 303
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tốt nghiệp chương iv giao diện vô tuyến của wcdma umtshệ thống giao diện tương tác của hệ thốngmột số giao diện người dùng của hệ thống tiền gửi tiết kiệmgiao diện vô tuyến cho các hệ thống không dây băng rộng cố định của wimaxquản lý tài nguyên vô tuyến trong hệ thống wcdma điều khiển công suất và chuyển giaongăn xếp giao thức của giao diện vô tuyến bao gồm 3 lớp giao thứcchuyên đề vô tuyến truyền thông truy nhập vô tuyến và kiến trúc giao diện vô tuyến ltegiao diện vô tuyếngiao diện vô tuyến điện gsmthảoluận giao diện vô tuyến điệnkiến trúc giao diện vô tuyến trong ltegiao diện lập trình của hệ điều hànhcách vẽ vạch tuyến của hệ thống xử lí khí thảiưu điển nhược điểm của hệ thống đèn xe kiamorningđặc tính của hệ thống cdmaThu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ AnThực trạng việc làm và thu nhập của lao động nông thôn xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếTình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ở Hợp tác xã nông nghiệp I – xã Phú Lương – huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên HuếTổ chức, thực hiện chính sách tái định cư tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ AnĐổi Mới Nội Dung, Cách Thức Thi Thuyết Trình Văn Học Theo Hướng Tích Hợp Giáo Dục Cảm Nhận Văn Học Với Các Nội Dung Giáo Dục Khác Trong Nhà TrườngTrạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3.hTrạm trộn bê tông 80 tấngiờ phục vụ thi công móng đường theo tiêu chuẩn AASHTO (Bản vẽ autocad)Thiết kế trạm trộn bê tông tháo ráp nhanh 55m3giờ (bản vẽ autocad)Đề thi trường Chuyên Bến Tre môn Hóa họcHành trình đỏ các hình thức tuyên truyền vận động hiến máuPhương pháp Và Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương Vô Cơ Tác giả Đỗ Xuân Hưngphân bón hữu cơ vi sinhvăn 11 vội vàng Xuân Diệu Phân tích288 câu trắc nghiệm đường tròn, ba đường cônic trong mặt phẳngbài tập dạng bị độngTài liệu dạy và học Vật Lý 9 tập 1 Nhà xuất bản giáo dục35 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 2001Công văn 5259 Trung học phổ thôngCông văn hướng dẫn tổ chức thi máy tính cầm tay cấp tỉnh năm 20092010Sử dụng thuốc 1, đề trắc nghiệm có đáp án