Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để truy vấn cơ sở dữ liệu

Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.NET và sở dữ liệu SQL Server

Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.NET và cơ sở dữ liệu SQL Server
... 44 Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình mạng ASP.NET 44 Sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Phượng GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Mai 45 45 Xây dựng trang web bán điện thoại ... Quỳnh Mai 34 34 Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình mạng ASP.NET Sau đăng ký thành viên, bạn đăng nhập vào trang web Dưới form đăng nhập vào trang web: 34 Sinh ... Nguyễn Quỳnh Mai 20 20 Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình mạng ASP.NET 8.0 (SQL Server 2000) cải tiến chủ yếu mở rộng tính web làm cho SQL Server 2000 đáng tin...
 • 47
 • 985
 • 8

báo cáo sửngôn ngữ tự nhiên đề tài phân nhóm văn bản sử dụng phương pháp học naïve bayes

báo cáo sử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài phân nhóm văn bản sử dụng phương pháp học naïve bayes
... gán nhãn phù hợp II Phương pháp giải toán Naïve Bayes phương pháp học đơn giản cho hiệu cao, phù hợp toán phân loại văn bản, cụ thể việc áp dụng sau: Vector biểu diễn văn  Mỗi văn dataset biểu ... tính xj phân lớp ci  Trong dataset nhóm sử dụng có số thuộc tính lớn nên:  Giải pháp: sử dụng hàm logarit cho giá trị xác suất: Kịch ứng dụng  Giai đoạn học (trainning phase), sử dụng tập học ... IV Đánh giá độ xác phân loại a Phương pháp đánh giá Trong chương trình phân loại nhóm em sử dụng phương pháp đánh giá Hold-out (Splitting) Việc lựa chọn phương pháp đánh giá nhóm phù hợp với dataset...
 • 16
 • 215
 • 0

báo cáo sửngôn ngữ tự nhien đề tài phân loại website sử dụng lan truyền nhãn

báo cáo sử lý ngôn ngữ tự nhien đề tài phân loại website sử dụng lan truyền nhãn
... trị để có W tốt Lan truyền nhãn đồ thị Lan truyền nhãn thuật toán phân loại bán giám sát, gán nhãn cho ví dụ chưa có nhãn dựa ví dụ có nhãn Ý tưởng lan truyền nhãn nhãn đỉnh lan đỉnh khác thông ... Ngoài ra, phân tích hyperlinks chứng minh thành công nhiều lĩnh vực khác web, page ranking máy tìm kiếm Bài viết sử dụng hệ thống phân loại bán giám sát dựa đồ thị sử dụng lan truyền nhãn (Label ... thông tin Phân loại trang web toán học máy có giám sát (supervised machine learning) truyền thống, nhiệm vụ huấn luyện phân loại với ví dụ có nhãn, sau dự đoán gán nhãn cho trang Nhưng phân loại trang...
 • 9
 • 195
 • 0

slike thuyết trình báo cáo sửngôn ngữ tự nhien đề tài phân loại website sử dụng lan truyền nhãn

slike thuyết trình báo cáo sử lý ngôn ngữ tự nhien đề tài phân loại website sử dụng lan truyền nhãn
... nút gán nhãn (y1,y2,…,yl) – Vu = V\Vl: Tập nút chưa gán nhãn Giải thuật lan truyền nhãn Ma trận gán nhãn - Y Với xác suất nút i gán nhãn j m nhãn Tập website mẫu Vl (>5000) Vu Xác suất gán nhãn ... trận tương đồng P[j][i] Lan truyền nhãn Tập học Kết phân loại Lặp số lần Mô hình hóa website, xây dựng từ điển từ • • • Đọc website dạng text, loại bỏ thẻ html, loại bỏ stopword, stemming để đưa ... danh sách, lấy link từ website vào website khác webkb -> tính bậc website Giảm chiều từ điển, biểu diễn lại website • Số lượng từ từ điển lớn, giảm chiều từ điển cách loại bỏ từ có số lần xuất...
 • 11
 • 104
 • 0

báo cáo lỹ ngôn ngữ tự nhiên đề tài xác định biên giới câu

báo cáo sư lỹ ngôn ngữ tự nhiên đề tài xác định biên giới câu
... dấu chấm) dãy vector xác suất, vector xác suất đại diện cho từ thuộc ngữ cảnh Xác suất sử dụng cho từ ngữ cảnh xác suất lớn số xác suất từ loại có từ đó, xác suất có từ tự điển chứa liệu tần ... cần phải xem xét từ ngữ cảnh có khả kết thúc hay bắt đầu câu hay không Cũng vậy, ngôn ngữ xem xét dấu chấm câu, ta phải xác đònh tất từ thuộc ngữ cảnh dấu chấm câu ta cần xác đònh từ có khả kết ... quanh dấu báo hiệu kết thúc câu (gọi ngữ cảnh dấu báo hiệu đó) đầu giá trò cho phép xác đònh có phải kết thúc câu hay không Với cách tiếp cận này, biễu diễn ngữ cảnh xung quanh dấu chấm câu (chẳng...
 • 26
 • 308
 • 0

slike thuyết trình báo cáo lỹ ngôn ngữ tự nhiên đề tài xác định biên giới câu

slike thuyết trình báo cáo sư lỹ ngôn ngữ tự nhiên đề tài xác định biên giới câu
... dấu báo hiệu kết thúc câu hay dấu chấm câu) • Tuy nhiên tính nhập nhằng dấu báo hiệu kết thúc câu (chẳng hạn dấu kết thúc câu từ viết tắt, …) nên việc xác đònh ranh giới câu không đơn giản nghó ... Nội Dung Trình Bày Mở đầu Tách câu HEURISTICS 2.1 Xử lý dấu chấm 2.2 Xử lý dấu câu ngoặc Tách câu mạng NEURAL 3.1 Bộ phận tách token 3.2 Bộ phận xác định từ loại 3.3 Xây dựng ... nhờ vào dấu câu chuỗi Nếu tồn chuỗi có từ điển ta n token, không ta token • Bước 5: Quay lại bước 3.2 Bộ Phận xác định từ loại 3.2.1 Biểu Diễn Ngữ Cảnh + Ngữ cảnh xung quanh dấu chấm câu biễu diễn...
 • 22
 • 199
 • 0

báo cao lỹ ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu cấu trúc hệ thống tìm kiếm thông tin google hiện tại và các kỹ thuậ

báo cao sư lỹ ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu cấu trúc hệ thống tìm kiếm thông tin google hiện tại và các kỹ thuậ
... chức thành sở liệu riêng để tìm kiếm cách nhanh chóng, hiệu Hệ thống mục danh sách từ khoá, rõ từ khoá xuất trang nào, địa 3.Bộ tìm kiếm thông tin Bộ tìm kiếm thông tin thành phần xử lý truy vấn ... tổ chức thông tin, thực thi câu truy vấn đặc trưng ngôn ngữ mà search engine tiếp cận ta tối ưu hoá hội nhận thông tin hữu ích B.Tổng quan hệ thống Search Engine I .Các phận cấu thành hệ thống search ... hay không theo cách nhìn nhận Google Website có số PageRank cao chứng tỏ website có chất lượng cao quan trọng Vì thế, tìm kiếm, Google ưu tiên cho site có PageRank cao Tất nhiên tìm kiếm website...
 • 17
 • 187
 • 1

slike thuyết trình báo cáo sửngôn ngữ tự nhiên đề tài phân lớp văn bản - phân loại website

slike thuyết trình báo cáo sử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài phân lớp văn bản - phân loại website
... Chương trình Demo • Kết luận Tổng quan • Phân lớp văn coi trình phân loại văn vào hay nhiều lớp cho trước • Quá trình gồm bước:  Xây dựng mô hình phân lớp Sử dụng mô hình phân lớp để phân lớp ... tìm: Phân loại Naïve Bayes • Lại có, phương pháp phân loại Naïve Bayes, giả sử thuộc tính độc lập có điều kiện lớp Vậy: Phân loại Naïve Bayes • Phân loại Naïve Bayes tìm phân lớp ví dụ z là: Phân ... tính với phân lớp ci P(xj | ci ) Phân loại Naïve Bayes – giải thuật •   Giai đoạn phân lớp, với ví dụ mới:  Đối với phân lớp C, tính giá trị likehood:  Xác định phân lớp z nhất: Phân loại văn phương...
 • 22
 • 209
 • 0

báo cáo sửngôn ngữ tự nhiên đề tài phân lớp văn bản - phân loại website

báo cáo sử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài phân lớp văn bản - phân loại website
... tính với phân lớp ci: P(xj | ci) Giai đoạn phân lớp, ví dụ mới: o Đối với phân lớp C, tính giá trị likehood: o 1.4 - - Phân loại Naïve Bayes – Giải thuật Xác định phân lớp z nhất: Phân loại văn phương ... Mục lục I Tổng quan Bài toán phân lớp văn Phân lớp văn coi trình phân loại văn vào hay nhiều lớp cho trước Quá trình gồm hai bước Ở bước thứ nhất, mô hình phân lớp (classfication model) xây ... Internet coi phần thiếu sống, phân lớp văn vấn đề đáng quan tâm để phát triển xây dựng công cụ ngày hữu dụng Dựa nhu cầu cấp thiết đó, chúng em chọn đề tài Phân lớp văn phân loại trang web” để nghiên...
 • 14
 • 368
 • 0

báo cáo sứngôn ngữ tự nhiên đề tàitích hợp bộ phân tích cấu trúc vào gate

báo cáo sứ lý ngôn ngữ tự nhiên đề tàitích hợp bộ phân tích cấu trúc vào gate
... Lục I Tổng quan phân tích cấu trúc Việc nghiên cứu phân tích cấu trúc việc quan trọng, ứng dụng nhiều toán khác xử ngôn ngữ tự nhiên dịch máy, web ngữ nghĩa, thu thập, phân tích thông tin,… ... đến toán phân tích cấu trúc câu Từ câu văn, qua phân tích cú pháp ta cú pháp, sau tính điểm cho cú pháp để lựa chọn cấu trúc phù hợp ta tăng tính xác cho phân tích cú pháp Hiện phân tích cú pháp ... từ gốc Chính vấn đề nên việc phân tích cấu trúc phân tích đơn giản MiniParser phân tích cú pháp riêng, hỗ trợ thư viện cho người lập trình để phân tích cú pháp câu Tuy nhiên, GATE có plugin hỗ...
 • 16
 • 220
 • 0

báo cáo sửngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu cấu trúc hệ thống tìm kiếm thông tin google hiện tại và các kỹ thuật

báo cáo sử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu cấu trúc hệ thống tìm kiếm thông tin google hiện tại và các kỹ thuật
... engine Google Bot Google Bot “bọ tìm kiếm giúp Google tìm kiếm xử thông tin website Xử thông tin trình sàng lọc thông tin mới, update thông tin thay đổi website thu thập thông tin vào kho ... Ask.com (8,4%) Google liên kết với hàng tỷ trang web, người sử dụng tìm kiếm thông tin mà họ muốn thông qua từ khóa toán tử Google tận dụng công nghệ tìm kiếm vào nhiều dịch vụ tìm kiếm khác, bao ... đủ nhu cầu Bộ tìm kiếm thông tin Bộ tìm kiếm thông tin thành phần xử truy vấn từ phía người sử dụng (user), tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm (câu truy vấn query),phân tích từ, tìm kiếm Cơ sở liệu...
 • 18
 • 172
 • 0

slike thuyết trình báo cáo sửngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu cấu trúc hệ thống tìm kiếm thông tin google hiện

slike thuyết trình báo cáo sử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu cấu trúc hệ thống tìm kiếm thông tin google hiện
... Search, Google News, Google Maps, Google Groups … Google Search Engine Google Bot  Google Bot “ bọ tìm kiếm “ phân rải website  Có chức xử thông tin website : sàng lọc thông tin mới, thu thập thông ... trung thực  Số lượng quảng cáo trang web Kết luận  Hệ thống tìm kiếm Google hệ thống tìm kiếm với quy mô lớn phức tạp  Hệ thống phát triển không ngừng nâng cấp cải thiện, trở nên gần gũi hữu ... Google thành lập vào năm 1998, có trụ sở Hoa Kỳ  Sản phẩm công ty công cụ tìm kiếm Google – đánh giá công cụ tìm kiếm hữu ích sử dụng nhiều Internet Mở đầu  Các dịch vụ Google gồm có Tìm kiếm...
 • 20
 • 174
 • 0

báo cáo sửngôn ngữ tự nhiên đề tài phân loại văn bản lọc thư rác

báo cáo sử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài phân loại văn bản lọc thư rác
... kí tự chữ,kí tự số,kí tự $,kí tự gạch ngang ‘-’,kí tự gạch dưới ‘_’,kí tự nháy đơn ‘ ‘ ’ kí tự cấu tạo thành token Còn kí tự lại khoảng trắng ,kí tự ‘*’, kí tự ‘:’….được xem kí tự ... đó,nhóm chúng em đã chọn đề tài Phân loại văn bản Lọc thư rác với mục đích tìm hiểu ,thư nghiệm phương pháp tiếp cận cho toán phân loại email,từ đó thực phân loại email giúp ngăn ... chúng em thực đề tài Vì kiến thức hạn hẹp nên báo cáo nhóm không thể tránh khỏi thiếu sót Chúng em rất mong được góp ý cô để báo cáo chúng em đươc hoàn thiện NỘI DUNG thuyết học...
 • 17
 • 252
 • 1

slike thuyết trình báo cáo sửngôn ngữ tự nhiên đề tài phân loại văn bản lọc thư rác

slike thuyết trình báo cáo sử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài phân loại văn bản lọc thư rác
... o Tỉ lệ: ≈ 0.64384 5.2 Kết quả thực nghiệm o Nếu ta chọn ngưỡng phân loại email 0.5 tức là � = ngưỡng phân loại o Quá trình thử nghiệm • • Spam: cho 45 email cho là spam email là non-spam ... Acc = NN + NS 10/23/14 III Các sô đánh giá hiệu phân loại mail • 3.3 Tỉ lệ lỗi gia trọng Weighted Error và tỉ lệ xác • Chọn � ngưỡng phân loại email: λ nN → N + n N → N WAcc = λ NN + NS ... Communication Technology - Ha Noi University Of Technology 10/23/14 II Phân loại Naïve Bayes • 4.1 Tính xác suất spam token phân tách o Theo Paulgraham p ( X = w, C = spam) = o o Số token tỉ lệ...
 • 14
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cao sư lỹ ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu cấu trúc hệ thống tìm kiếm thông tin google hiện tại và các kỹ thuậsử dụng jdbc để truy suất cơ sở dữ liệutruy vấn cơ sở dữ liệu trong ctối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệucách truy vấn cơ sở dữ liệutruy vấn cơ sở dữ liệu trong phptruy vấn cơ sở dữ liệu quan hệbài tập truy vấn cơ sở dữ liệutruy vấn cơ sở dữ liệu mờtruy vấn cơ sở dữ liệu với jdbctruy vấn cơ sở dữ liệu sqltruy vấn cơ sở dữ liệu là gìcach truy vấn cơ sở dữ liệutruy vấn cơ sở dữ liệu trong accesstối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu song songHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt Hàhu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020TÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGĐồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Báo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtGiải pháp phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóatổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của phòng quản lý XDCT sở NN PTNT thanh hóaNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhĐồ án Lập dự án công trình cầuBáo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập