Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
... thông tin nhận dạng cổ đông sáng lập Điều lệ Công ty (Đính kèm: Chấp thuận điều chỉnh số điều Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế) Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy ... confectionery, beer and beverage with none-carbonate, carbonate and low alcohol QUYẾT ĐỊNH chấp thuận sửa đổi số điều Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế năm 2007 sửa đổi, bổ sung sau đó; chấp ... hoạt động tái cấu trúc tình hình tài công ty công ty Chi tiết khoản vay nội Hội đồng quản trị công ty chấp thuận theo nghị riêng rẽ phù hợp điều lệ công ty pháp luật Việt Nam RESOLVED to approve...
 • 3
 • 2
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 16-05-2011 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 16-05-2011 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
... 16/05/2011” QUYẾT ĐỊNH Điều Nghị Hội đồng quản trị số RBM110516 ngày 16/05/2011 Công ty sửa đổi sau: “QUYẾT ĐỊNH ông Michio Nagabayashi bổ nhiệm thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị, uỷ quyền ... concerning the above-mentioned resolutions for these decisions take effect QUYẾT ĐỊNH Ban giám đốc công ty ủy quyền để thực tất thủ tục tài liệu cần thiết liên quan đến nghị nói để nghị có hiệu lực ... Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province and sent to all attended members Nghị lập ngày 14/07/2011 Văn phòng Công ty: Lô 13 Khu Công nghiệp Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai gởi cho...
 • 2
 • 25
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
... INTERFOOD BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 Mẫu CBTT-02 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ Năm báo cáo: năm 2008 TỔNG QUAN CÔNG TY Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Thực Phẩm Quốc Tế công ty ... Trong năm 2008, Công ty thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bao bì Thực phẩm Quốc tế (trước gọi Công ty Cổ phần Bao bì Thực phẩm Quốc tế) công ty có 90% vốn thuộc sở hữu Công ty Công ty Trách ... xưởng 2008 Trong năm 2008, Công ty thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bao bì Thực phẩm Quốc tế (trước gọi Công ty Cổ phần Bao bì Thực phẩm Quốc tế) công ty có 90% vốn thuộc sở hữu Công ty, với...
 • 23
 • 8
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
... -2 ,052,684 -4 2,753 -7 ,186,764 -1 49,686 -1 ,869,546 -3 8,939 -9 ,509,081 -1 98,055 -2 ,352,941 -4 9,007 -2 75,174 -5 ,731 -2 ,628,115 -5 4,738 0 99,000 -2 ,731,909 -3 % 464% -5 % 4% -3 3% 85% 43% -1 0% -1 0% -1 0% -4 797% ... -9 ,509,081 -1 98,055 -2 ,352,941 -4 9,007 -2 75,174 -5 ,731 -2 ,628,115 -5 4,738 0 -1 03,794 -2 ,162 -2 ,731,909 -5 6,900 K hoch 2012 USD Triu VND 68,849,688 1,434,001 -1 ,398,060 -2 9,119 67,451,628 1,404,883 -4 9,258,194 ... hin 2011 USD Triu VND 43,905,391 914,461 -1 ,148,305 -2 3,916 42,757,086 890,545 -3 5,600,946 -7 41,497 7,156,140 149,048 1,599,913 33,323 -2 ,052,684 -4 2,753 -7 ,186,764 -1 49,686 -1 ,869,546 -3 8,939 -9 ,509,081...
 • 47
 • 1
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
... CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ Năm báo cáo: năm 2012 TỔNG QUAN CÔNG TY 1.1 THÔNG TIN KHÁI QUÁT Tên Công ty o o o o Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ Tên tiếng ... ty Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Quốc tế Thành viên ban giám đốc (Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế. ) 9/2005 – nay: Công ty Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Quốc tế Thành viên HĐQT (Công ty Cổ ... Cổ phần Thực phẩm Quốc tế. ) 13 Chức vụ công tác nay: - Giám đốc tài / Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế Báo cáo Thường niên 2012 Page 31 18/04/2013 INTERFOOD BÁO CÁO...
 • 74
 • 1
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế đến năm 2020

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế đến năm 2020
... Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế đến năm 2020 5 CHƯƠNG 1: ... ĐẠI HỌC LẠC HỒNG TÔ NGUYỄN HOÀNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC ... Giới thiệu Công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế ­ Tên công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ­ Tên viết tắt: Interfood, IFS ­ Công ty công ty Trade Ocean Exporters Sdn Bhd, thành lập năm 1977...
 • 113
 • 62
 • 0

Tài liệu Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế pptx

Tài liệu Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế pptx
... phẩm quốc tế VPĐD TP Hồ Chí Minh VPĐD TP Đà Nẵng VPĐD TP Hà nội VPĐD TP Nha Trang VPĐD TP Cầ n thơ 9% 90% Cơng ty Cổ phần thực phẩm Ava 90% Cơng ty Cổ phần bao bì thực phẩm Quốc tế 90% Cơng ty ... cấp, Cơng ty Cơng Nghiệp Thực Phẩm Ava phép chuyển đổi thành Cơng Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ava với tổng vốn đầu tư vốn điều lệ 16.000.000 la Mỹ 5.000.000 la Mỹ - Cơng ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế Miền ... cơng ty : Cơng Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế thừa hưởng mơi trường hoạt động từ Cơng Ty Cơng Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Quốc Tế theo Giấy phép Đầu tư số 270/GP ngày 16 tháng 11 năm 1991 Cơng ty chuyển...
 • 10
 • 163
 • 0

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ pdf

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ pdf
... chuyển công ty thành công ty Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế công ty chuyển sang công ty cổ phần để mở rộng sản xuất công ty thụ hưởng sở hạ tầng sẵn có ưu đãi đầu tư Công ty Công nghiệp thực phẩm ... cơng ty : Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế thừa hưởng mơi trường hoạt động từ Cơng ty Cơng nghiệp Chế biến Thực phẩm Quốc tế theo Giấy phép Đầu tư số 270/GP ngày 16 tháng 11 năm 1991 Cơng ty chuyển ... Trung quốc b Chiến lược phát triển năm 2007: - Công ty thực việc đàm phán sở người mua người bán tự nguyện sở hữu 90% vốn góp cổ phần Công ty Công nghiệp thực phẩm Ava theo mệnh giá từ công ty Wonderfarm...
 • 8
 • 197
 • 0

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (INTERFOOD)

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (INTERFOOD)
... Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Tổ chức niêm yết: Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Interfood: tế Tên viết tắt Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Quốc IFPI: Cơng ty Cơng nghiệp Chế biến Thực phẩm ... 2006 -4- INTERFOOD BẢN CÁO BẠCH NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết – Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Interfood) Ơng Pang ... Báo cáo tài tháng đầu năm 2006 Các Phụ lục khác: Xin tham chiếu phụ lục đính kèm Bản cáo bạch Công ty Cổ phần thực phẩm quốc tế (Interfood) việc phát hành cổ phiếu công chúng kết hợp niêm yết cổ...
 • 70
 • 1,100
 • 4

Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm trà bí đao Wonderfarm của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế

Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm trà bí đao Wonderfarm của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế
... kinh doanh IFS I Giới thiệu công ty cổ phần thực phẩm quốc tế (Interfood) Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế tiền thân Công ty tư nhân Trade Ocean Exporters thành lập Malaysia năm 1977 Ngành nghề ... 10 Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế 12 Giới thiệu công ty cổ phần thực phẩm quốc tế (Interfood) 12 I Thông tin chung 13 Các dòng sản phẩm 14 ... điệp: Trà đao Wonderfarm Trà đao số Việt Nam Trà đao Wonderfarm – Hơn 20 năm cho Việt Nam mát Khởi nguồn từ năm 2013, chiến dịch Trà đao Wonderfarm số Việt Nam” tạo số thành công...
 • 54
 • 1,140
 • 15

Phân tích slogan đập tan cơn khát, sảng khoái tức thì của sản phẩm trà xanh hương chanh của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế interfood

Phân tích slogan đập tan cơn khát, sảng khoái tức thì của sản phẩm trà xanh hương chanh của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế interfood
... tạo sản phẩm chất lượng cao dịch vụ tốt Sản phẩm Trà xanh hương chanh Wonderfam: Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế tung sản phẩm với tên gọi Trà xanh hương chanh Wonderfarm Trà xanh hương chanh ... phải có slogan cho sản phẩm Đó Đập tan khát, sảng khoái tức thì Đập tan khát, sảng khoái tức thì , nghe qua bình thường không gây ý cho người tiêu dùng Tuy nhiên, nói: Trà xanh hương chanh Wonderfam ... thưởng thức hương vị thơm ngon, giải khát tức Trà xanh hương chanh Wonderfarm Phân tích Slogan Đập tan khát sản khoái tức thì : 3.1 Phân khúc thị trường: Do tính đặc thù Việt Nam, Interfood nhận...
 • 11
 • 1,821
 • 5

Chiến lược phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm quốc tế

Chiến lược phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm quốc tế
... luận chiến lược phân phối sản phẩm; phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược phân phối sản phẩm Công ty Cổ phần Thực Phẩm Quốc Tế, luận văn có nhận định khách quan thực trạng chiến lược phân phối ... nghiên cứu vào chiến lược phân phối sản phẩm Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Hiện tại, công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế kinh doanh nhiều loại sản phẩm nước giải khát, bánh, nguyên liệu sản xuất ... đánh giá thực trạng chiến lược phân phối sản phẩm Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế - Phân tích yếu tố bên bên tác động đến hiệu hoạt động kênh phân phối Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế - Tìm...
 • 7
 • 106
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Biện pháp nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.Khả năng thích nghi của một số dòng giống lúa đột biến chịu mặn với môi trường ngập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu LongĐảng lãnh đạo xây dựng đường lối đối ngoại từ năm 2001 đến năm 2010Thuyet minh dự án kỹ thuật về giao, quản lý khu vực biểnHoàn thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở hải phòngNghiên cứu chế tạo vật liệu nano sử dụng cho tấm phủ đa lớp hấp thụ sóng radar băng XNghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa Việt NamNghiên cứu các nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến tổng sản lượng hàng container thông qua cảng biển Việt NamNghiên cứu xây dựng kế hoạch điều khiển tàu tránh bão từ xa trên biển đông cho các tàu vừa và nhỏTổng quan về tâm lý và hành vi khách hàngThuyết minh về tòa thánh Tây NinhĐánh giá công tác xây dựng nông thôn mới tại thị xã sông công, tỉnh thái nguyênAlphabet Geography - SpainAssurance engagementPresident BPW International, Yasmin DarwichBank Secrecy Act, Currency Reporting Requirements & Responding to Governmental Inquiries - Meadows Villa Waymen - Slides.PPTDocumentation Reporting and Various Certification in Bank branch AuditTony Cleggand Tom Mac DonaldRBSAngry Men Intro - student projectPaul Lothian - Getting In To Bed With Accountants D1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập