CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH SACA VIỆT NAM

Thực trạng công tác kế toán tại vông ty TNHH Việt Á

Thực trạng công tác kế toán tại vông ty TNHH Việt Á
... tình hình thu chi công ty *) Hình thức kế toán chế độ kế toán đợc áp dụng công ty TNHH Việt á: Công ty TNHH Việt áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung - Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức ... phần ii: thực trạng công tác kế toán công ty TNHH VIệT 2.1: Kế toán vốn tiền, đầu t ngắn hạn nghiệp vụ toán 2.1.1 Tổ chức quản lý vốn tiền, đầu t ngắn hạn nghiệp vụ toán công ty TNHH Việt á: Vốn ... Tel : 0918.775.368 BáO CáO THựC TậP TạI CÔNG TY TNHH VIệT PHầN I: KHáI QUáT Và ĐặC ĐIểM TìNH HìNH HOạT ĐộNG CủA CÔNG TY TNHH VIệT 1.1 Tổng quan công ty TNHH Việt Công ty TNHH Việt đợc thành lập...
 • 76
 • 293
 • 0

những vấn đề chung về doanh nghiệp và công tác kế toán tại coogn ty TNHH Selta

những vấn đề chung về doanh nghiệp và công tác kế toán tại coogn ty TNHH Selta
... 0918.775.368 Kế toán trởng Kiêm trởng phòng kế toán Kế toán tiền mặt chi phí Kế toán Tiền lơng Kế toán bán hàng công nợ Kế toán vật t Thủ quỹ Sơ đồ máy kế toán công ty TNHH Selta Sơ đồ máy kế toán công ty ... ty TNHH Selta thể phân công cụ thể chức năng,nhiệm vụ phận kế toán nh sau: - Kế toán trởng : ngời tổ chức, đạo chung toàn công tác kế toán, phân công nhiệm vụ đạo chung toàn công tác kế toán kế ... nhân tố ảnh hởng đến công tác sản xuất kinh doanh tổ chức công tác kế toán công ty TNHH Selta Những nhân tố ảnh hởng dến công tác sản xuất kinh doanh công ty Trên thực tế doanh nghiệp sản xuất kinh...
 • 58
 • 257
 • 0

CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH SACA VIỆT NAM

CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH SACA VIỆT NAM
... học toán Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế công ty TNHH SACA Việt Nam CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SACA VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SACA VIỆT NAM ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SACA VIỆT NAM + CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SACA VIỆT NAM Do kiến thức thời gian có ... giá mặt mạnh, mặt yếu tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH SACA Việt Nam - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH SACA Việt Nam SVTH: Nguyễn Thị Trang-D12KT1...
 • 113
 • 10
 • 0

tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại tập đoàn hải châu việt nam

tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại tập đoàn hải châu việt nam
... & Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán PHẦN 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN HẢI CHÂU VIỆT NAM Tổ chức máy kế toán 1.1 Hình thức máy kế toán Bộ máy kế toán ... Trường Đại học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán SƠ ĐỒ 4:TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA TẬP ĐOÀN Kế toán trưởng Kế Kế Kế toán toán toán TS tổng CĐ hợp kế Kế Thủ toán toán quỹ tiền vốn NH lương ... Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội Khoa Kế Toán PHẦN : ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN HẢI CHÂU VIỆT NAM 1.Quá trình hình thành phát triển Tập Đoàn Hải Châu Việt Nam 1.1 Lịch sử hình thành...
 • 35
 • 157
 • 0

tổ chức công tác kế toán tại các phường , xã ở việt nam hiện nay

tổ chức công tác kế toán tại các phường , xã ở việt nam hiện nay
... tác kế tốn phường, Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn phường, Việt Nam Từ kết quả sở nghiên cứu vấn đề lý luận tổ chức ... tổ chức cơng tác kế tốn phường, Việt Nam Đóng góp đề tài Hệ thống hố lý luận bản, phân tích thực trạng tồn từ đề giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn phường, Việt Nam Kết cấu đề ... quả sở nghiên cứu vấn đề lý luận tổ chức cơng tác kế tốn phường, Việt Nam đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn phường, Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tiểu luận...
 • 28
 • 1,871
 • 6

Công tác kế toán tại CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM.docx

Công tác kế toán tại CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM.docx
... sách kế toán áp dụng công ty ……………………….11 PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM 3.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH JPC ... III MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM 3.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM Nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay ... xuất công ty 8 Báo cáo tổng hợp PHẦN II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 2.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty 2.1.1 Tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán công ty...
 • 26
 • 193
 • 0

Công tác hạch toán kế toán NVL, CCDC tại công ty TNHH SEIYO Việt Nam

Công tác hạch toán kế toán NVL, CCDC tại công ty TNHH SEIYO Việt Nam
... sau: -Kế toán NVL công cụ dụng cụ -Kế toán Hàng hoá kiêm thủ quỹ -Kế toán toán -Kế toán tổng hợp tính giá thành sản phẩm -Kế toán lao động tiền lơng -Hỗ trợ kế toán ngân hàng Giữa phần hành kế toán ... tập trung để phù hợp với yêu cầu kế toán công ty nh trình độ nhân viên kế toán Với đội ngũ kế toán trẻ động, phòng kế toán tài vụ công ty gồm ngời, đứng đầu kế toán trởng đồng thời trởng phòng ... mặt số liệu quy định kế toán, kế toán trởng có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra công tác kế toán nhân viên kế toán - Kế toán hàng hoá kiêm thủ quỹ: Kiểm kê loại hàng hoá mà công ty sử dụng Thu tiền...
 • 72
 • 229
 • 0

Tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Seiyo Việt Nam

Tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Seiyo Việt Nam
... trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, từ đề xuất số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty TNHH Seiyo Việt Nam - ... toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty TNHH Seiyo Việt Nam Chương III: Kết luận số vấn đề kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ... vấn đề lý luận hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ doanh nghiệp sản xuất - Nghiên cứu thực tiễn tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ doanh nghiệp...
 • 100
 • 739
 • 5

90 Tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Seiyo Việt Nam

90 Tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Seiyo Việt Nam
... trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, từ đề xuất số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty TNHH Seiyo Việt Nam - ... toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty TNHH Seiyo Việt Nam Chương III: Kết luận số vấn đề kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ... vấn đề lý luận hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ doanh nghiệp sản xuất - Nghiên cứu thực tiễn tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ doanh nghiệp...
 • 100
 • 183
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH JPC Việt Nam

Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH JPC Việt Nam
... sách kế toán áp dụng công ty ……………………….11 PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM 3.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH JPC ... PHẦN III MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM 3.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM Nền kinh tế thị trường cạnh tranh ... TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH JPC Việt Nam 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển - Tên công ty: Công ty TNHH JPC Việt Nam (Tiếng Việt Nam) ,...
 • 26
 • 165
 • 0

Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH JPC Việt nam

Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH JPC Việt nam
... xuất công ty Báo cáo tổng hợp PHẦN II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 2.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty 2.1.1 Tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán công ty ... PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN .7 2.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty 2.1.1 Tổ chức máy kế toán 2.1.2 Chức nhiệm vụ cụ ... quỹ công ty Trên phân công lao động máy kế toán công ty Tuy nhiên, phân công lao động kế toán thực tế phân công lao động kế toán công ty có linh hoạt 2.1.3 Hình thức kế toán chu trình kế toán Công...
 • 24
 • 296
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM
... Tổng Hợp PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BIKEN VIỆT NAM 2.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán công ty Biken Việt Nam 2.1.1 Mô hình tổ chức máy kế toán công ty Việc tổ ... GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán công ty Qua thời gian thực tập Công ty Biken Việt Nam, cách vận ... Tập Tổng Hợp * Thủ quỹ: Theo dõi quỹ tiền mặt Công ty, thực công tác toán thu - chi 2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty Biken Việt Nam 2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng công ty Biken Việt...
 • 32
 • 165
 • 1

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM
... Trên số biện pháp hoàn thiện cho công tác quản lý kế toán H Th Thm Lp: KT 10A-03 Luận văn tốt nghiệp tiền lơng khoản trích theo lơng thực công ty TNHH GE Việt Nam Công tác hạch toán kế toán phải ... TRCH THEO LNG TI CễNG TY TNHH GE VIT NAM 2.1 Khỏi quỏt chung v c im sn xut kinh doanh ca Cụng ty TNHH GE Vit Nam 2.1 c im chung v Cụng ty TNHH GE Vit Nam Tờn cụng ty: CễNG TY TNHH GE Vit NAM Tờn ... cụng ty TNHH GE Vit Nam 2.5.1 Lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty TNHH GE Vit Nam 2.5.1.1 c im v tỡnh hỡnh qun lý lao ng tai Cụng ty TNHH GE Vit Nam Trong iu kin hin qun lý tt lao ng cú ý ngha...
 • 53
 • 257
 • 0

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY TNHH SEIYO VIỆT NAM.

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY TNHH SEIYO VIỆT NAM.
... cụng ty TNHH Seiyo Vit Nam 68 CHNG III KT LUN V MT S NGH NHM HON THIN T CHC CễNG TC HCH TON K TON NVL, CCDC TI CễNG TY TNHH SEIYO VIT NAM 94 I NH GI, NHN XẫT KHI QUT V CễNG TC K TON NVL, CCDC ... ti Cụng ty TNHH Seiyo Vit Nam, em nhn thy k toỏn NVL, CCDC l mt b phn khụng th thiu doanh nghip sn xut Nu k toỏn NVL, CCDC phn ỏnh kp thi y chớnh xỏc s liu thc t v tỡnh hỡnh bin ng NVL, CCDC doanh ... khỏc v NVL, CCDC .34 Nguyn Th Thu Hoài Lớp CĐKT 06 Bỏo cỏo thc tt nghip Trờng ĐH CN Hà Nội 3.4 T chc h thng s k toỏn 39 CHNG II THC TRNG T CHC CễNG TC HCH TON K TON NVL, CCDC TI CễNG TY TNHH SEIYO...
 • 8
 • 302
 • 0

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY TNHH SEIYO VIỆT NAM

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY TNHH SEIYO VIỆT NAM
... ti Cụng ty TNHH Seiyo Vit Nam, em nhn thy k toỏn NVL, CCDC l mt b phn khụng th thiu doanh nghip sn xut Nu k toỏn NVL, CCDC phn ỏnh kp thi y chớnh xỏc s liu thc t v tỡnh hỡnh bin ng NVL, CCDC doanh ... qun lý NVL, CCDC ca cụng ty c coi l tt, phc v c lc cho quỏ trỡnh sn xut v ngc li Vi kin thc c trang b trng, cựng s hng dn tn tỡnh ca cụ giỏo v cỏc ch phũng k toỏn ca cụng ty TNHH Seiyo Vit Nam, ... thc cụng ty em ó tỡm hiu v nhn thy u v nhc im ca cụng tỏc k toỏn NVL, CCDC cụng ty Vỡ vy, chuyờn ny em xin mnh dn a mt s ý kin nhm hon thin hn na, nõng cao hiu qu cụng tỏc k toỏn NVL, CCDC Trong...
 • 5
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệucông cụ dung cụ tại công ty tnhh honest việt nambáo cáo kiến tập kế toán tại công ty tnhh gohatsu việt namchuyên đề tìm hiểu công tác kiểm toán khoản mục tài sản cố định và công trình xây dựng cơ bản dở dang trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kpmg việt nam thực hiệnđánh giá thực trạng công tác an toàn lao động môi trường nhà xưởng tại công ty tnhh disen việt nam và đề xuất giải pháp quản lýluận văn tổ chức công tác kế toán của công ty tnhh toto việt nam potxhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh sd việt namhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh sanli việt namchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnkiến nghị và giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh deloitte việt namhoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty tnhh canon việt namthực trạng áp dụng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty tnhh deloitte việt namhoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnthực trạng công tác xây dựng và phát triển văn hoa doanh nghiệp tại công ty tnhh panasonic việt namđề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty tnhh panasonic việt namthực trạng công tác tuyển dụng và trả lương tại công ty tnhh kondo việt namVận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học xây dựng bộ công cụ đánh giá trong dạy học chương Dòng điện trong các môi trường” Vật lí 11 Trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện trang Web giả mạo và ứng dụng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌCTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNGGiáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (LV thạc sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN) TẠI TP. HỒ CHÍ MINHTUYỂN TẬP TRINH TIẾT VÀ ĐẶC TRƯNG TRUYỆN NGẮN AKUTAGAWA RYUNOSUKEGrammar book starterVành chính, vành euclide và ứng dụngVỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MODULE TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁNĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP240 vocabulary words g1Nghiên cứu hoạt động quản trị thương hiệu tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)Phân tích hoạt động quan hệ công chúng tại Trung tâm CNTT VNPT Đà NẵngPhân tích sự tác động của các phương tiện truyền thông đến sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nayPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập