Tìm hiểu các phương pháp điều trị phẫu thuật CAVp trên thế giới

Tìm hiểu các phương pháp điều trị phẫu thuật CAVp trên thế giới

Tìm hiểu các phương pháp điều trị phẫu thuật CAVp trên thế giới
... tốt [16],[25] Các kỹ thuật khác sửa van nói chung chuyển vị dây chằng, dây chằng nhân tạo.v.v cần phối hợp 7 1.2 Vá thông liên nhĩ lỗ nguyên phát Đây kỹ thuật phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm ... hoàn toàn sau mổ [12] Với kĩ thuật trên, theo phù hợp cấu trúc giải phẫu lập luận khoa học Từ kết nghiên cứu ban đầu đó, áp dụng kỹ thuật cho tất trường hợp phẫu thuật tim bẩm sinh có tồn tĩnh ... sau mổ cần phải sửa van nào? Đây vấn đề phức tạp phẫu thuật sửa bệnh kênh nhĩ thất bán phần, điều mà Lillehei Kirlin gặp phải bệnh nhân phẫu thuật [4],[20] : thất trái bình thường có tỷ lệ chiều...
 • 18
 • 102
 • 0

Các phương pháp điều trị phẫu thuật u màng não

Các phương pháp điều trị phẫu thuật u màng não
... pháp ph u thu t UMN Ch ñ nh k t qu ñi u tr ph u thu t II Phương pháp ñi u tr ph u thu t u màng não L ch s ph u thu t UMN th gi i: M c l ch s ñ u tiên vi c ñi u tr ph u thu t UMN ñư c ñánh d u ... thao tác c a ph u thu t viên (30) 2.3 Các phương pháp ñi u tr Hi n nay, phương pháp ñi u tr UMN ch y u ph u thu t Các phương pháp ñi u tr khác ch b tr L a ch n phương pháp ph u thu t, ñư ng vào ... ph u thu t UMN c a s y t chuyên s u c a Vi t Nam ñã có nh ng tri n v ng k t qu ñáng khích l Phương pháp ñi u tr ph u thu t UMN: 2.1 Nguyên t c chung: Hi n nay, phương pháp ñi u tr UMN ch y u...
 • 22
 • 646
 • 0

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC   ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP
... dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động ... DƯ XỨNG Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách ... Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng...
 • 79
 • 3,419
 • 15

Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp
... điều chỉnh, ưu nhược điểm, phạm vi điều chỉnh ứng dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách ... Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay ... Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Tần Số Điều...
 • 77
 • 566
 • 2

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNGTRONG CÔNG NGHIỆP

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNGTRONG CÔNG NGHIỆP
... phương pháp điều chỉnh tốc độ động khơng đồng Khái Qt Về Động Khơng Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng ... tốc độ động khơng đồng Khái Qt Về Động Khơng Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách ... Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đơi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động...
 • 69
 • 463
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: "TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP" doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp:
... lý điều chỉnh, ưu nhược điểm, phạm vi điều chỉnh ứng dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách ... Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay ... Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều...
 • 77
 • 403
 • 0

Luận văn: Tìm Hiểu Các Phương Pháp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Và Ứng Dụng Trong Công Nghiệp ppt

Luận văn: Tìm Hiểu Các Phương Pháp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Và Ứng Dụng Trong Công Nghiệp ppt
... VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ Trang CHƢƠNG 2: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI MẠCH TRỞ PHỤ ROTO Trang 14 CHƢƠNG 3: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH ĐIỀU ... động điện GVHD: ThS Nguyễn Vinh Quan Hình 3-6 Các đặc tính điều chỉnh tốc độ động không đồng dùng điều chỉnh thyristor III.NHẬN XÉT VÀ ỨNG DỤNG Phƣơng pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng cách ... ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP .Trang 18 CHƢƠNG 4: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI TẦNG SỐ NGUỒN Trang 23 CHƢƠNG : ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH ĐIỀU CHỈNH...
 • 39
 • 391
 • 1

luận văn tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

luận văn tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp
... chỉnh tốc độ động phạm vi Điều chỉnh tốc độ động phương pháp điều chỉnh nhân tạo nhằm thay đổi tốc độ hệ thống, cấu sản xuất theo u cầu cơng nghệ Đề tài tìm hiểu phương pháp điều chỉnh tốc độ động ... Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đơi Cực Chương 4: Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Chương 5: Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách ... Điện Áp Chương 6: Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Tần Số Chương 7: Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Phương Pháp Nối Tầng Trong q trình tìm hiểu nghiên cứu...
 • 61
 • 218
 • 0

đồ án chuyên ngành ' tìm hiểu các phương pháp điều khiển công suất mc-cdma bước cố định, đa mức '

đồ án chuyên ngành ' tìm hiểu các phương pháp điều khiển công suất mc-cdma  bước cố định, đa mức '
... nhóm điều khiển công suất Ở mô hình điều khiển công suất fixed-step, mức điều chỉnh công suất cố định bước, máy di động tăng giảm công suất phát bước dựa lệnh điều khiển công suất Do lệnh điều khiển ... thuật toán điều khiển công suất hướng lên hệ thống MC-CDMA: điều khiển công suất bước cố định (fixed-step), điều khiển công suất đa mức (multi-level) 3.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG ... :Lưu đồ thuật toán điều khiển công suất theo bước cố định(fixed-step) Hình 4.3 :Chương trình mô điều khiển công suất theo bước cố định Hình 4.4 :Lưu đồ thuật toán điều khiển công suất đa mức (multi-level)...
 • 67
 • 224
 • 0

tiểu luận Tìm hiểu các phương pháp quản trị kinh doanh tại ngân hàng Đông Á – chi nhánh Huế

tiểu luận Tìm hiểu các phương pháp quản trị kinh doanh tại ngân hàng Đông Á – chi nhánh Huế
... Để hiểu rõ điều mạnh dạn chọn đề tài: "Tìm hiểu phương pháp quản trị kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Á Chinh nhánh Huế" Quản trị học Tìm hiểu phương pháp quản trị kinh doanh ngân hàng Đông Á ... tiêu, phương pháp nguyên tắc QTKD Quản trị học Tìm hiểu phương pháp quản trị kinh doanh ngân hàng Đông Á chi nhánh Huế 1.1.3 Các phương pháp QTKD 1.1.3.1 Phương pháp hành Khái niệm: phương pháp ... Tìm hiểu phương pháp quản trị kinh doanh ngân hàng Đông Á chi nhánh Huế Tổ chức máy quản lý tốt góp phần không nhỏ việc nâng cao hiệu kinh doanh chi nhánh Cơ cấu tổ chức máy quản chi nhánh...
 • 18
 • 143
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp điều trị phẫu thuật viêm tuỵ cấp ở người có sỏi đường mật

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp điều trị phẫu thuật viêm tuỵ cấp ở người có sỏi đường mật
... tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng phơng pháp điều trị phẫu thuật viêm tuỵ cấp ngời sỏi đờng mật" Nhằm mục tiêu: - Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, ... nghiên cứu 86 BN viêm tuỵ cấp ngời sỏi đờng mật, đợc điều trị phẫu thuật Bệnh viện Việt - Đức từ năm 2000-2006 rút số nhận xét sau: Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tổn thơng giải phẫu Viêm ... bệnh viêm tuỵ cấp thể phù điều trị phẫu thuật sớm để giải nguyên nhân cho kết tốt 88%, biến chứng hoại tử tuỵ kết điều trị tốt đạt đợc 63,6% - Phẫu thuật nội soi điều trị viêm tuỵ cấp BN sỏi...
 • 28
 • 433
 • 2

Tìm hiểu, phòng ngừa và các phương pháp điều trị bệnh trĩ (Kỳ 1) potx

Tìm hiểu, phòng ngừa và các phương pháp điều trị bệnh trĩ (Kỳ 1) potx
... 2: Búi trĩ sa tiêu sau tự tụt vào - Cấp độ 3: Búi trĩ sa tiêu khó tụt vào Thường phải dùng tay đẩy vào - Cấp độ 4: Búi trĩ sa thường trực lấy tay đẩy vào búi trĩ lại tụt 2 Triệu chứng Bệnh nhân ... dục điều độ, chơi thể thao vừa sức, c Phải điều trị bệnh lý làm rối loạn thải phân, bệnh lý vùng hậu môn d Vệ sinh tốt vùng hậu môn Phải làm bị bệnh trĩ Cần phải khám để tư vấn, hướng dẫn điều trị ... máy…) - Mang thai - Các yếu tố làm tăng áp lực ổ bụng (ho, khuân vác gắng sức…) - Viêm nhiễm vùng hậu môn - Di truyền Làm để ngăn chăn bệnh trĩ Muốn tránh bệnh trĩ hay làm nhẹ bệnh trĩ cần phải ngăn...
 • 6
 • 191
 • 0

Tìm hiểu, phòng ngừa và các phương pháp điều trị bệnh trĩ (Kỳ 2) ppsx

Tìm hiểu, phòng ngừa và các phương pháp điều trị bệnh trĩ (Kỳ 2) ppsx
... tin Cần phải chẩn đoán phân biệt bệnh trĩ bệnh nguy hiểm khác vùng hậu môn gây chảy máu bệnh ung thư trực tràng Cắt trĩ phương pháp Longo TÓM LẠI - Bệnh trĩ bệnh không nguy hiểm đến tính mạnh ... cho người bệnh làm giảm chất lương sống - Cần phân biệt trĩ với bệnh vài bệnh hậu môn mà đặc biệt bệnh ung thư hậu môn Cần phát bác sĩ chuyên khoa cần chữa trị sớm cách - Người bệnh trĩ thường ... cao Chỉ áp dụng cho trĩ độ 1, phần độ 3 Điều trị phẫu thuật Cần phải khám để tư vấn, hướng dẫn điều trị từ đầu vì:  Do gây chảy máu (>60%), bệnh trĩ dẫn đến thiếu máu  Bệnh trĩ gây đau đớn, ngứa...
 • 6
 • 226
 • 0

Tìm hiểu sự hiểu biết và các phương pháp điều trị bệnh viêm mũi dị ứng trong nhân dân phường Xuân Phú - Thành phố Huế

Tìm hiểu sự hiểu biết và các phương pháp điều trị bệnh viêm mũi dị ứng trong nhân dân phường Xuân Phú - Thành phố Huế
... long thang gia gim - Ma hong g - Bỏn h ch: - Qu chi: g - Ng v t: - Bch thc: 12 g - ng sõm: 16 g - Gng khụ: g - Hong k: 12 g - Cam tho: g - Khng hot: g - T tõn: g - Kộ u nga 12 g - Chõm cu: + Cu: ... Phần x-ơng chẩm Mạc hầu-nền Xoăn mũi d-ới Thềm mũi Lỗ mũi- hầu Tiền đình mũi Ngách mũi d-ới Mỏm x-ơng hàm ống cửa L-ỡi Gờ vòi Lỗ vòi tai (Eustache) Ngách hầu Mảnh ngang x-ơng Khẩu mềm Hinh 1.1 ... viờm mi - xoang d ng [9] 6 Xoang trán Xoăn mũi Ngách mũi Ngách b-ớm sàng Lỗ xoang b-ớm Tuyến yên hố yên Xoăn mũi Đê mũi Tiến đình ngách mũi Ngách mũi Xoang b-ớm Hạnh nhân hầu Phần x-ơng chẩm...
 • 41
 • 49
 • 1

Điều trị nội khoa - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐIỆN CÁC THỦ THUẬT TRONG HỒI SỨC TIM MẠCH pdf

Điều trị nội khoa - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐIỆN CÁC THỦ THUẬT TRONG HỒI SỨC TIM MẠCH pdf
... Nhồi máu tim cấp có Bloc A-V độ III, độ II Mobitz II, Mobitz I ( có rối loạn huyết động, đau thắt ngực…) Bloc A-V II, III rối loạn điện giải, ngộ độc thuốc… IV- CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐIỆN ... Trong trường hợp ngưng tim sốc ngay, không cần tiền mê Kỹ thuật : vò trí đặt điện cực: cạnh bờ phải ức, mỏm tim đường nách Trong trường hợp có Pacemaker bên phải, điện cực mỏm, điện cực ... loạn chức nút xoang Phù phổi cấp chiếm tỉ lệ 1% III- MÁY TẠO NHỊP Bổ sung cho hoạt động điện bò suy giảm tâm thất, cách đặt vào tim kích thích điện có tần số thay đổi 338 Qui ước ký tự: Chữ đầu...
 • 4
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp điều trị mụn hiệu quảcác phương pháp điều trị sẹo lồi hiệu quảcác phương pháp điều trị chấn thương cột sống cổ bằng phẫu thuậtcác phương pháp điều trị mụncác phương pháp điều trị co lợicác phương pháp điều trị bệnh trĩcác phương pháp điều trị trĩcác phương pháp điều trị hivcác phương pháp điều trị tật khúc xạcác phương pháp điều trị sỏi tiết niệucác phương pháp điều trị bỏngcác phương pháp điều trị u xơ tử cungcác phương pháp điều trị bệnh viêm gan bcác phương pháp điều trị bệnh thoát vị đĩa đệmcác phương pháp điều trị ung thư đại tràngNghiên cứu sự hình thành khuyết tật do mất ổn định trong dập khốiNghiên cứu sự ổn định của tấm có hình dạng khác nhau chịu tác dụng của tải trọng khác nhauNghiên cứu tính toán thiết kế công nghệ và máy uốn lốc PLC để chế tạo ống thép bằng phương pháp hànNghiên cứu tối ưu công nghệ dập khối chi tiết khớp nối đồng tốc trong ô tôNghiên cứu tự động hóa quá trình hàn TIG bằng robot “research on automation of TIG welding by robotNghiên cứu thành phần mẻ liệu thuốc bọc để chế tạo que hàn thép cacbon tương đương mác que hàn e6013 theo tiêu chuẩn AWS a5 1 bằng vật liệu trong nướcNghiên cứu thiết kế công nghệ và máy uốn lốc CNC 4 trục để chế tạo ống thép hànNghiên cứu ứng dụng trung tâm gia công 5 trục để gia công khuôn mẫuNghiên cứu thiết kế hệ thống phát hiện chướng ngại vật cho robot tự hànhNghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm tra các thông số kỹ thuật của điện thoại không dâyNghiên cứu thiết kế máy đột dập CNCNghiên cứu thiết kế máy tiện CNC mi ni phục vụ đào tạoNghiên cứu thiết kế và công nghệ phục hồi bạc đỡ ba bít của các tuaNghiên cứu thực nghiệm mòn của cặp ma sát cổ góp động cơ điện DCNghiên cứu thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt đối lưu hỗn hợp bao quanh vật thể xác địnhNghiên cứu ứng dụng các phần mềm CADCAM vào việc lập chươngNghiên cứu ứng dụng gối xoay xilanh thủy lực cho cửa van cungNghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ngược trong thiết kế và kiểm tra các sảnNghiên cứu ứng dụng máy gia công tia lửa điện CNC FO 550s để gia côngNghiên cứu ứng dụng phần mềm solidworks để thiết kế khuôn đúc áp lực tay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập