XÁC ĐỊNH sự LIÊN QUAN của đa HÌNH GEN LRP5 với TÌNH TRẠNG LOÃNG XƯƠNG ở PHỤ nữ mãn KINH

XÁC ĐỊNH sự LIÊN QUAN của đa HÌNH GEN LRP5 với TÌNH TRẠNG LOÃNG XƯƠNG PHỤ nữ mãn KINH

XÁC ĐỊNH sự LIÊN QUAN của đa HÌNH GEN LRP5 với TÌNH TRẠNG LOÃNG XƯƠNG ở PHỤ nữ mãn KINH
... đề tài:˝ Xác định liên quan đa hình gen LRP5 với tình trạng loãng xương phụ nữ mãn kinh với mục tiêu: Xác định kiểu gen LRP5 SNP rs3736228 phụ nữ mãn kinh Xác định liên quan điểm đa hình SNP ... TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHAN THỊ QUỲNH ANH XÁC ĐỊNH SỰ LIÊN QUAN CỦA ĐA HÌNH GEN LRP5 VỚI TÌNH TRẠNG LOÃNG XƯƠNG PHỤ NỮ MÃN KINH Chuyên ngành : Nội khoa Mã số : 60720140 ĐỀ CƯƠNG ... rs3736228 gen LRP5 với mật độ xương phụ nữ mãn kinh Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan bệnh loãng xương 1.1.1 Định nghĩa loãng xương Định nghĩa Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 1993: loãng xương...
 • 42
 • 26
 • 0

Xác định sự liên quan giữa các điểm đa hình trên gen DKK1 với gãy xương cột sống do loãng xương trên phụ nữ mãn kinh

Xác định sự liên quan giữa các điểm đa hình trên gen DKK1 với gãy xương cột sống do loãng xương trên phụ nữ mãn kinh
... "Xác định liên quan điểm đa hình gen DKK1 với gãy xương cột sống loãng xương phụ nữ mãn kinh" với mục tiêu: Xác định kiểu gen DKK1 SNP rs1373004 phụ nữ mãn kinh Mô tả liên quan kiểu gen DKK1 ... TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÕ THỊ LINH XÁC ĐỊNH SỰ LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐIỂM ĐA HÌNH TRÊN GEN DKK1 VỚI GÃY XƯƠNG CỘT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG TRÊN PHỤ NỮ MÃN KINH ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ ... TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÕ THỊ LINH XÁC ĐỊNH SỰ LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐIỂM ĐA HÌNH TRÊN GEN DKK1 VỚI GÃY XƯƠNG CỘT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG TRÊN PHỤ NỮ MÃN KINH Chuyên ngành : Nội khoa Mã số : 60720140...
 • 50
 • 26
 • 0

khảo sát sự liên kết giữa đa hình gen tnni2smai với chất lượng thịt của heo móng cái

khảo sát sự liên kết giữa đa hình gen tnni2smai với chất lượng thịt của heo móng cái
... đề tài Khảo sát liên kết đa hình gen TNNI2/SmaI với chất lượng thịt heo Móng Cái tiến hành 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI  Xác định đa hình tần số kiểu gen, tần số alen gen TNNI2/SmaI quần thể heo MC ... đo tiêu chất lượng thịt Để xác định mối tương quan đa hình gen TNNI2 chất lượng thịt heo Móng Cái, bên cạnh lấy mẫu thăn 89 heo Móng Cái ta tiến hành đo tiêu chất lượng thịt như: khối lượng giết ... hành với mục tiêu xác định mối liên quan đa hình gen TNNI2/SmaI với tiêu chất lượng thịt giống heo Móng Cái (MC) Mẫu thăn 89 heo MC thu thập đo lường đặc điểm chất lượng thịt xác định kiểu gen...
 • 62
 • 207
 • 0

SO SÁNH HIỆU QUẢ bổ SUNG SẮTACID FOLIC HÀNG TUẦN LIÊN tục và HÀNG TUẦN NGẮT QUÃNG lên TÌNH TRẠNG THIẾU máu PHỤ nữ 20 35 TUỔI tại 3 xã THUỘC HUYỆN lục NAM, bắc GIANG

SO SÁNH HIỆU QUẢ bổ SUNG SẮTACID FOLIC HÀNG TUẦN LIÊN tục và HÀNG TUẦN NGẮT QUÃNG lên TÌNH TRẠNG THIẾU máu ở PHỤ nữ 20 35 TUỔI tại 3 xã THUỘC HUYỆN lục NAM, bắc GIANG
... nhiên làm nhóm chứng không bổ sung viên sắt bổ sung sắt/acid folic hàng tuần liên tục (nhóm CT1) bổ sung sắt/acid folic hàng tuần ngắt quãng (nhóm CT2) Tổng số viên sắt/acid folic bổ sung ... Thời gian bổ sung nhóm CT1 16 tuần liên tục, tuần viên, nhóm CT2 28 tuần ngắt quãng (4 tuần đầu bổ sung, tuần tiếp không bổ sung, sau bổ sung tiếp tuần theo lịch trình tương tự) Liều bổ sung: Viên ... việc bổ sung sắt/acid folic hàng tuần ngắt quãng thời gian dài nên tỷ lệ bỏ nhiều bổ sung hàng tuần liên tục Việc tuân thủ thời gian can thiệp không thách thức chương trình bổ sung sắt/acid folic...
 • 4
 • 36
 • 0

xác định và đánh giá mối liên quan giữa đa hình gen growth hormone(gh) đến năng suất và chất lượng sữa của bò holstein friesian( hf) x lai sind

xác định và đánh giá mối liên quan giữa đa hình gen growth hormone(gh) đến năng suất và chất lượng sữa của bò holstein friesian( hf) x lai sind
... ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SỮA CỦA BÒ HOLSTEIN FRIESIAN ( HF) x LAI SIND Mục tiêu đề tài: tìm đa hình gen GH phân tích mối liên quan điểm đa hình với tiêu suất chất lượng sữa giống lai góp ... tình hình chăn nuôi trước Xuất phát từ yêu cầu trên, nghiên cứu tiến hành đề tài: X c định đánh giá mối liên quan đa hình gen Growth Hormone (GH) đến suất chất lượng sữa Holstein Friesian (HF) ... SÁCH HÌNH Hình 2.1: Holstein Friesian (HF) Hình 2.2: lai F1 (lai HF x lai Sind) Hình 2.3: lai F2 ( Lai F1 x HF) .6 Hình 3.1: Tách DNA mẫu máu 15 Hình...
 • 53
 • 154
 • 0

Mối liên quan của đa hình đơn nucleotide APOE rs429358 và rs7412 tới rối loạn chuyển hóa lipid máu trẻ em nam tại một số trường tiểu học Hà Nội

Mối liên quan của đa hình đơn nucleotide APOE rs429358 và rs7412 tới rối loạn chuyển hóa lipid máu ở trẻ em nam tại một số trường tiểu học Hà Nội
... rối loạn chuyển hóa lipid máu trẻ em nam số trường tiểu học Nội 5.1 Phân tích ảnh hưởng đa hình APOE rs 429358 nguy mắc rối loạn chuyển hóa lipid máu trẻ em trẻ em nam số trường tiểu học ... hưởng đa hình APOE rs7412 nguy mắc rối loạn chuyển hóa lipid máu trẻ em nam số trường tiểu học Nội 50 5.2.1 Phân tích đơn biến ảnh hưởng đa hình APOE rs7412 nguy mắc bệnh rối loạn chuyển hóa ... SNP) rs429358 rs7412 nằm gen APOE trẻ em nam số trường tiểu học Nội - Phân tích mối liên quan SNP rs429358 rs7412 gen APOE với RLCHLM trẻ em nam số trường tiểu học Nội - Phân tích ảnh hưởng...
 • 77
 • 22
 • 0

xác định mối liên quan giữa bất thường đông máu với một số tai biến sản khoa

xác định mối liên quan giữa bất thường đông máu với một số tai biến sản khoa
... mỏu ca ph n mang thai n khỏm ti Bnh vin Ph sn H Ni Xỏc nh mi liờn quan gia bt thng ụng mỏu vi mt s tai bin sn khoa 6 CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Sinh lý ụng cm mỏu ụng cm mỏu l quỏ trỡnh sinh lý ... th xy nhng tai bin ú cú tai bin chy mỏu [3] Tuy nhiờn cho n cha cú cỏc nghiờn cu nhng thay i ụng cm mỏu ph n mang thai Vit Nam Bờnh viờn Phu san Ha Nụi la bờnh viờn tuyn cui vờ san khoa cua thu ... cu thai k ch yu l gim tiu cu mc nh chim 97,7% 3.3 Mt s liờn quan gia bt thng xột nghim ụng mỏu vi bin chng sn khoa 3.3.1 Liờn quan gia bt thng xột nghim ụng mỏu vũng u vi bin chng chy mỏu trc...
 • 129
 • 170
 • 0

khảo sát sự ảnh hưởng của đa hình gen creatine kinase muscle (ckm) trên chất lượng thịt heo móng cái

khảo sát sự ảnh hưởng của đa hình gen creatine kinase muscle (ckm) trên chất lượng thịt heo móng cái
... tài Khảo sát ảnh hưởng đa hình gen Creatine kinase muscle (CKM) chất lượng thịt heo Móng Cái tiến hành với mục tiêu: - Xác định tần số alen tần số kiểu gen đa hình CKM quần thể heo Móng Cái ... hưởng đa hình gen gia đình với suất thịt Ảnh hưởng đa hình gen gia đình với pH Ảnh hưởng đa hình gen gia đình với độ rỉ dịch Ảnh hưởng đa hình gen gia đình với màu sắc Ảnh hưởng đa hình gen gia đình ... 4.7 Ảnh hưởng đa hình gen gia đình với chất lượng thịt 21 4.7.1 Ảnh hưởng đa hình gen gia đình với pH 21 4.7.2 Ảnh hưởng đa hình gen gia đình với độ rỉ dịch 22 4.7.3 Ảnh hưởng đa hình...
 • 52
 • 137
 • 0

Xác định tỷ lệ đái tháo đường týp 2 và các yếu tố nguy cơ phụ nữ 40 đến 65 tuổi tại một số phường của thành phố hải dương

Xác định tỷ lệ đái tháo đường týp 2 và các yếu tố nguy cơ ở phụ nữ 40 đến 65 tuổi tại một số phường của thành phố hải dương
... Xác định tỷ lệ đái tháo đường týp yếu tố nguy phụ nữ 40- 65 tuổi số phường thành phố Hải Dương với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ mắc tiền đái tháo đường đái tháo đường týp phụ nữ 40- 65 tuổi số ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUY N THỊ PHƯƠNG XÁC ĐỊNH TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY PHỤ NỮ 40- 65 TUỔI TẠI MỘT SỐ PHƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG LUẬN ... tra 24 2. 2.4.4 Xác định số nhân trắc 24 2. 2.4.5 Các xét nghiệm hóa sinh 25 2. 2.5 Tiêu chuẩn đánh giá 27 2. 2.5.1 Đánh giá thể trạng qua số thể lực 27 2. 2.5 .2. Tiêu chuẩn xác định đái tháo đường 29 ...
 • 96
 • 97
 • 0

Thực trạng loãng xương và một số yếu tố liên quan phụ nữ mãn kinh trên 5 năm trong độ tuổi 50 70 tuổi tại xã tam hưng huyện thanh oai hà nội năm 2012

Thực trạng loãng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm trong độ tuổi 50 70 tuổi tại xã tam hưng huyện thanh oai  hà nội năm 2012
... kinh năm độ tuổi 50 -70 tuổi Tam Hưng huyện Thanh Oai - Nội năm 2012 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung Mô tả thực trạng loãng xương số yếu tố liên quan phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -70 ... Tam Hưng - Huyện Thanh Oai Nội năm 2012 ii) Xác định số yếu tố liên quan đến loãng xương phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -70 Tam Hưng - Huyện Thanh Oai Nội Nghiên cứu tiến hành theo ... tuổi 50 -70 Tam Hưng - huyện Thanh Oai, Nội năm 2012 Mục tiêu cụ thể 2.1 Mô tả thực trạng loãng xương phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -70 Tam Hưng - huyện Thanh Oai - Nội, năm 2012 2.2...
 • 86
 • 621
 • 5

tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng huyết áp phụ nữ thời kỳ quanh mãn kinh

tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng huyết áp ở phụ nữ thời kỳ quanh mãn kinh
... cho ti cht Mãn kinh Tiền mãn kinh Hậu mãn kinh Quanh mãn kinh 12 tháng Hỡnh 1.3 Mi liờn quan gia cỏc khong thi gian xung quanh thi im kinh 1.2.4 C s sinh lý hc ca kinh Giai on tin kinh kộo di ... áp Hormon FSH, estrogen Lipid máu Đo độ loãng xơng 25 Khảo sát tình trạng huyết áp tìm số yếu tố liên quan đến tình trạng huyết áp 26 2.2.5 Cỏc ch s nghiờn cu 2.2.5.1 Cỏc yu t nh hng: - Tui, ... thi k quanh kinh, vỡ vy chỳng tụi chn ti ny vi mc tiờu: Kho sỏt tỡnh trng huyt ỏp ph n thi k quanh kinh Tỡm hiu mt s yu t liờn quan n tỡnh trng huyt ỏp ph n thi k quanh kinh Chng Tng quan ti...
 • 44
 • 159
 • 0

đánh giá mối liên quan giữa nồng độ vitamin d, peptid kháng khuẩn ll-37 phụ nữ có thai bị nhiễm khuẩn

đánh giá mối liên quan giữa nồng độ vitamin d, peptid kháng khuẩn ll-37 ở phụ nữ có thai bị nhiễm khuẩn
... peptid kháng khuẩn LL-37 máu phụ nữ thai nhóm bệnh nhóm chứng Đánh giá mối liên quan nồng độ vitamin D, peptid kháng khuẩn LL-37 phụ nữ thai bị nhiễm khuẩn tiết niệu 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 ... vitamin D peptid kháng khuẩn nội sinh LL-37, mối liên quan chế tự bảo vệ thể chống lại nhiễm khuẩn mở hướng cho chẩn đoán, theo dõi, điều trị phòng nhiễm khuẩn tiết niệu phụ nữ thai nói riêng ... gây NKTN phụ nữ thai 3.3 Nồng độ vitamin D máu nhóm chứng nhóm bệnh Bảng 3.3 tỷ lệ nồng độ vitamin D Nồng độ vitamin D Nhóm bệnh Trong giới hạn bình thường > giá trị bình thường < giá trị bình...
 • 43
 • 139
 • 0

Thực trạng loãng xương và một số yếu tố liên quan phụ nữ mãn kinh trên 5 năm trong độ tuổi 50-70 tuổi tại xã Tam Hưng huyện Thanh Oai - Hà Nội năm 2012

Thực trạng loãng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm trong độ tuổi 50-70 tuổi tại xã Tam Hưng huyện Thanh Oai - Hà Nội năm 2012
... kinh năm độ tuổi 50 -7 0 tuổi Tam Hưng huyện Thanh Oai - Nội năm 2012 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung Mô tả thực trạng loãng xương số yếu tố liên quan phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -7 0 ... tuổi 50 -7 0 Tam Hưng - huyện Thanh Oai, Nội năm 2012 Mục tiêu cụ thể 2.1 Mô tả thực trạng loãng xương phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -7 0 Tam Hưng - huyện Thanh Oai - Nội, năm 2012 2.2 ... Dựa vào số Tscore đo đối tượng - Loãng xương: T-score < -2 ,5 II Một số yếu tố liên quan đến bệnh loãng xương phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -7 0 Tam Hưng huyện Thanh Oai Nội 10 Tuổi mãn...
 • 83
 • 349
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sự liên quan giữa công việc thực tập với kiến thức đào tạo ở trườngtỉ lệ bệnh nhân mang gen tp53 đột biến ở các nhóm nmvr vgm xg thấp nên chúng tôi chỉ tiến hành phân tích mối liên quan của đột biến gen tp53 với các chỉ số sinh hóa huyết học miễn dịch trên nhóm utgxác định mối liên quan giữa nồng độ đường huyết lúc nhập viện hba1c và các đột quỵ của viện sức khỏe quốc gia hoa kỳ trên bệnh nhân nhồi máu não cấpxác định thành phần hạt của đá dămxác định khối lượng riêng của đá dămxác định khối lượng riêng của đáxác định thành phần hạt của đánguyên tắc xác định sự thật trong vụ án hình sựứng dụng ahp và gis đánh giá xác định sự thích nghi của thông hai lá pinus merkusii và keo lá tràm acacia auriculiformis tại huyện cư kuin tỉnh đắk lắksự liên quan của chính sách quản lýxác định độ co nở của đá xi măngsự liên quan của các tuyến đường với các ngành khác nhaunăm 1927 leonard sử dụng nhiễu xạ tia x để xác định sự bố trí của khoáng zeolite cấu trúc tinh thể zeolite được xác định vào năm 1930 bởi taylor và paulingkiểm toán báo cáo tài chính của công ty abc cho năm tài chính kết thúc ngày 31 12 2010 theo chế độ kế toán việt nam hiện hành và các qui định có liên quan của tổng công ty viglaceracác yếu tố quyết định sự thành công của mô hìnhSurvey of accounting 3rd ed thomas edmondsCải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh phú thọĐịnh lý fenchel moreau mở rộng và đặc trưng cấp hai cho hàm lồi véctơStrategic management 13e fred davidResearch methods for the behavioral charles stangor wadsworthKT 1 tiet anh 9 lan 1Strategic management global cultural perspectives for profit and non profitmanagement research methodsStrategic management 9e hitte ireland and hoskissonUnit 4 special education a readingUnit 4 special educationTính hyperbolic đầy của miền hartogsBài tính tỉ lệ bonjean và đường cong thủy tĩnhBài 9 thứ tự kể trong văn tự sựBài 11 chân, tay, tai, mắt, miệngBài 12 thành ngữ bài giảng điện tửBài 1 con rồng cháu tiênbài giản vẽ chim và hoaĐỀ CƯƠNG lý THUYẾT tàu THỦY 1What subject do you have today
Đăng ký
Đăng nhập