Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A
... chinh ng6n hqn 32 0 31 .8s1.000.000 Qui khen thUdng, phric ldi 32 2 2.654.810.5 23 2.802.150.5 23 ll N0 dai h?n 33 0 836 .5 53. 730 .000 836 .5 53. 730 .000 33 8 836 .5 53. 730 .000 836 .5 53. 730 .000 D-VON cHU sO HUU ... Gialai 31 .851.000.00( 31 .851.000.001 836 .5 53. 730 .00( 836 .5 53. 730 .00( 836 .5 53. 730 .00( 836 .5 53. 730 .00( 868.404. 730 .001 ning tri nar n(y a) Vay quf 868.404. 730 .00( cONc ry c6 psAN Tr{Oy DrEN sE sAN 4A ... ngUdi b6n ng6n hqn 132 435 . 832 .451 Ph6i thu ngdn hqn kh6c 136 2.472.5 43. 169 2.648.9 13. 7 13 lV Hing tbn kho 140 1.1 73. 414.196 1 .35 0 .32 1. 539 Hdng tbn kho 141 1.1 73. 414.196 1 .35 0 .32 1. 539 V Tdi sdn ng6n...
  • 13
  • 16
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 -  Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
... 85.872.265. 831 31 7.416.6 23 v.1l 3. 497.954.056 r 33. 729.907 4 .33 6.4 63. 412 8 43. s94 .32 0 v.r2 76.000.000 135 .228.000 3t9 v. 13 2.4 93. 620.906 32 0 v.r4 r4.s1t .31 2. 032 s3.499.200.0s6 21.1 73. 796:096 0 3ll hpn (38 .118.925) ... uu ddi I Thu6 thu nhdp hodn lai phii tri l2.DV phdng phii tri ddi han 13 QuY ph6t tri6n khoa hgc vd c6ng nghQ 32 4 33 2 aaa JJJ 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 34 0 34 1 34 2 34 3 v.t4 I V6n chri l V6n g6p ... lgi 31 7 31 8 32 1 32 2 13 Qug binh 6n ei6 14 Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u Chinh phri 44 .37 1.t65.151 33 0 33 1 s.566.s67 .32 4 54.4 63. 890.187 44 .37 r.165.t51 54.4 63. 890.t87 32 3 II No 3. 7 83. 0 43. s81...
  • 22
  • 15
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DlfphOng dau tll tai chfnh dai h...
  • 40
  • 22
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng và sử dụng chủ đề dạy học môn Hóa học ở Trung học cơ sở theo tiếp cận tích hợpHoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản của chi nhánh Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam tại Hà NộiBồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học bài tập Hóa học vô cơ cho học sinh lớp 12 trường THPT Thanh Hà - Hải DươngBáo cáo thực hành hóa tính toánNghiên cứu tổng hợp và biến tính Fe3O4 nano dùng làm chất mang curcumin trong điều trị bệnhGiải pháp triển khai chiến lược kinh doanh tại công tyBÁO CÁO TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO VIETNAMThực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi bạo lực học đường ở học sinh một trường trung học cơ sở tại huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng năm học 2016 – 2017600 câu lý THUYẾT vật lí kèm đáp án fb thích học chuiTác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở việt nam, lê quang tường, thanh tra viên cao cấp, thanh tra chính phủChứng minh protein là nền tảng của sự sốngĐỀ CƯƠNG báo cáo THỰC tập tốt nghiệp Cienco 4luận văn tốt nghiệp môn vật lýToàn bộ công thức toán học luyện thi THPT QGcập nhật định nghĩa và xử trí nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩnĐọc điện tâm đồ dễ hơnBai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nayThiết kế mạng DWDM và các giải pháp công nghệHướng dẫn sử dụng microstation và famis
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập