Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... 111 u tài ng n h n 1.768.715.6 92. 968 4 .24 1.837 .26 6 9 .22 7.714.037 1 12 25.000.000.000 120 VI.1 VI .2 - - - Ch ng khoán kinh doanh 121 - - D phòng ch ng khoán kinh doanh 122 - - 123 - - u n ... (7.636.746. 828 ) 55.8 72. 216.113 56.810.079 .20 8 II Tài s n c 22 1 17.948. 520 .854 18.886.383.950 22 2 45.0 02. 337.780 45.0 02. 337.780 22 3 (27 .053.816. 926 ) (26 .115.953.830) TSC thuê tài 22 4 - - - Nguyên giá 22 5 ... IV Tài s n d dang dài h n 23 0 VI.8 IV u tài dài h n 25 0 VI.2c u vào công ty 25 1 u vào công ty liên doanh, liên k t 25 2 23 4 .24 2.349 .22 0 23 4.338. 123 .857 u góp v n vào ơn v khác 25 3...
 • 35
 • 6
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... hình 22 1 16 .29 7 .26 4. 328 17.004.4 72. 7 72 - Nguyên giá 22 2 35.936.166 .20 1 35.936.166 .20 1 - Giá tr hao mòn lũy k 22 3 (19.638.901.873) (18.931.693. 429 ) TSC thuê tài 22 4 TSC vô hình 22 7 - Nguyên giá - ... ch v (20 = 10 - 11) 20 18.454.777 .25 1 (2. 331.453.1 42) 23 .918.986.033 (1.809 .29 2.9 32) Doanh thu ho t 21 VII.4 24 7 .21 3.488 2. 644.085.033 751. 826 . 427 8.3 02. 729 .690 22 VII.5 4.6 52. 778 .24 4 7. 723 .858.344 ... ( 12. 677.764. 321 ) (25 . 020 .600.894) 20 24 .937.343.897 42. 218 .26 7.034 21 - - 22 - - ng ng kinh doanh ng kinh doanh Lưu chuy n ti n thu n t ho t II LƯU CHUY N TI N T H ng kinh doanh 97.413.157. 821 120 .4 92. 906.045...
 • 34
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Khang Điền

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
... LI) o 12 0) Co - Z o 'Co > _ L11 C) -' —' 0) C -= O o 0) C C) >- D C) E I( F-C) ...
 • 38
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... (14.1 02. 125 .941) 27 3.958 .28 4.105 27 6.303 .20 7.711 IV Các khoản đầu tài dài hạn 25 0 V.11 Đầu vào công ty 25 1 Đầu vào công ty liên kết, liên doanh 25 2 23 5. 127 .964.105 23 5 .27 2.887.711 Đầu ... 37.573.078 .25 0 37.573.078 .25 0 2. 208.410.887 Số cuối năm 2. 320 . 728 .175 - 89.061 .21 4.369 - 369.603.170 - 15.499.109.773 - - 73.5 62. 104.596 - 22 /28 11 Đầu dài hạn khác - Đầu vào công ty - Đầu vào ... 30/06 /20 14 22 1.871.683 1 62. 210.551 .24 0 523 .051.889 7 /28 CT CP ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP HCM Mẫu số B09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý Năm 20 14 I THÔNG TIN DOANH...
 • 28
 • 8
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... Khiêm, Q .1, TP HCM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý Năm 2 015 I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh Nhà ( Công ty ) công ty cổ phần ... số TÀI SẢN NGẮN HẠN (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) 10 0 I Tiền khoản ng đương tiền 11 0 Tiền 11 1 Các khoản ng đương tiền Thuyết minh 11 2 A- SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1. 769.272 .18 8 .11 1 4.525.772. 212 ... toán Quý kết thúc ngày 31/ 03/2 015 3/34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2 014 -BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT...
 • 35
 • 6
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... ngày 30 /09 /2015 VI. 23 - 3/ 34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2014-BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Qúy năm 2015 ... 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 02 - - - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 30 . 231 .902.670 31 8.019.560 .38 0 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 Giá vốn hàng bán 11 26.027.758.784 30 0.989.886 .39 1 ... 8.554.4 83. 0 13 5.697.841 .34 4 - Trong đó: Chi phí lãi vay BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 30 /09 /2015 VII .3 5 /34 6 /34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B 0 3- DN/HN...
 • 35
 • 9
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan vai trò của truyền thông đại chúng với giáo dục giới tính tuổi vị thành niên ở nước ta hiện nayĐề cương chi tiết học phần CAD trong kĩ thuật điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)30 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Ngữ Văn của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiếtIcon sinh vật dễ thương cho bài giảngĐề cương chi tiết học phần Máy điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Ứng dụng Matlab trong kĩ thuật điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập kĩ thuật đo (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Quy luật luong chấtĐáp án đề thi công chức nhà nước Luật công chức nhà nướcBuilding business strategy for thang long securities joint stock company from 2011 to 2015Đề cương chi tiết học phần Cơ sở điều khiển tự động (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Nhập môn ngành CN kĩ thuật điện, điện tử (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Đo lường điện và thiết bị đo (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị xã dĩ an bình dươngGiải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP quốc tế việt nam chi nhánh hồ chí minhTÍNH TOÁN THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG TRONG INVENTORVai trò của các phương tiện truyền thông mới đối với hoạt động truyền thông của ngành dân vậnTÍNH TOÁN THIẾT KẾ BĂNG TẢI CONGNâng Cao Chất Lượng Nguồn Lực Thông Tin Tại Thư Viện Triết Học Trong Giai Đoạn Đổi Mới Đất Nước90 Câu Hỏi Đáp, Tình Huống Pháp Luật