Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... 111 u tài ng n h n 1.768.715.6 92. 968 4 .24 1.837 .26 6 9 .22 7.714.037 1 12 25.000.000.000 120 VI.1 VI .2 - - - Ch ng khoán kinh doanh 121 - - D phòng ch ng khoán kinh doanh 122 - - 123 - - u n ... (7.636.746. 828 ) 55.8 72. 216.113 56.810.079 .20 8 II Tài s n c 22 1 17.948. 520 .854 18.886.383.950 22 2 45.0 02. 337.780 45.0 02. 337.780 22 3 (27 .053.816. 926 ) (26 .115.953.830) TSC thuê tài 22 4 - - - Nguyên giá 22 5 ... IV Tài s n d dang dài h n 23 0 VI.8 IV u tài dài h n 25 0 VI.2c u vào công ty 25 1 u vào công ty liên doanh, liên k t 25 2 23 4 .24 2.349 .22 0 23 4.338. 123 .857 u góp v n vào ơn v khác 25 3...
 • 35
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... hình 22 1 16 .29 7 .26 4. 328 17.004.4 72. 7 72 - Nguyên giá 22 2 35.936.166 .20 1 35.936.166 .20 1 - Giá tr hao mòn lũy k 22 3 (19.638.901.873) (18.931.693. 429 ) TSC thuê tài 22 4 TSC vô hình 22 7 - Nguyên giá - ... ch v (20 = 10 - 11) 20 18.454.777 .25 1 (2. 331.453.1 42) 23 .918.986.033 (1.809 .29 2.9 32) Doanh thu ho t 21 VII.4 24 7 .21 3.488 2. 644.085.033 751. 826 . 427 8.3 02. 729 .690 22 VII.5 4.6 52. 778 .24 4 7. 723 .858.344 ... ( 12. 677.764. 321 ) (25 . 020 .600.894) 20 24 .937.343.897 42. 218 .26 7.034 21 - - 22 - - ng ng kinh doanh ng kinh doanh Lưu chuy n ti n thu n t ho t II LƯU CHUY N TI N T H ng kinh doanh 97.413.157. 821 120 .4 92. 906.045...
 • 34
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Khang Điền

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
... LI) o 12 0) Co - Z o 'Co > _ L11 C) -' —' 0) C -= O o 0) C C) >- D C) E I( F-C) ...
 • 38
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... (14.1 02. 125 .941) 27 3.958 .28 4.105 27 6.303 .20 7.711 IV Các khoản đầu tài dài hạn 25 0 V.11 Đầu vào công ty 25 1 Đầu vào công ty liên kết, liên doanh 25 2 23 5. 127 .964.105 23 5 .27 2.887.711 Đầu ... 37.573.078 .25 0 37.573.078 .25 0 2. 208.410.887 Số cuối năm 2. 320 . 728 .175 - 89.061 .21 4.369 - 369.603.170 - 15.499.109.773 - - 73.5 62. 104.596 - 22 /28 11 Đầu dài hạn khác - Đầu vào công ty - Đầu vào ... 30/06 /20 14 22 1.871.683 1 62. 210.551 .24 0 523 .051.889 7 /28 CT CP ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP HCM Mẫu số B09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý Năm 20 14 I THÔNG TIN DOANH...
 • 28
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... Khiêm, Q .1, TP HCM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý Năm 2 015 I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh Nhà ( Công ty ) công ty cổ phần ... số TÀI SẢN NGẮN HẠN (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) 10 0 I Tiền khoản ng đương tiền 11 0 Tiền 11 1 Các khoản ng đương tiền Thuyết minh 11 2 A- SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1. 769.272 .18 8 .11 1 4.525.772. 212 ... toán Quý kết thúc ngày 31/ 03/2 015 3/34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2 014 -BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT...
 • 35
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... ngày 30 /09 /2015 VI. 23 - 3/ 34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2014-BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Qúy năm 2015 ... 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 02 - - - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 30 . 231 .902.670 31 8.019.560 .38 0 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 Giá vốn hàng bán 11 26.027.758.784 30 0.989.886 .39 1 ... 8.554.4 83. 0 13 5.697.841 .34 4 - Trong đó: Chi phí lãi vay BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 30 /09 /2015 VII .3 5 /34 6 /34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B 0 3- DN/HN...
 • 35
 • 12
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tải TL lập trình ptyhon network engginering english versionNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông nghiệp Việt Nam - Phòng giao dịch Đông CứuNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Hà Nội.Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Vũ ThưNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam SáchNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng LongĐề và đáp án chính thức học sinh giỏi văn học lớp 12 cấp tỉnh 2016 2017Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình ThuậnMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần thương mại Sơn - Dầu.PDFĐ a cung cấp điện cho phân xưởng n1Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghiệp ViệtMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp marketing mix tại Công ty TNHH Tân AnhMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng thế hệ mớiBáo cáo thực tập HVTCDe thi chinh thuc HSG 2016 2017 mon TIN HOC CAP TINHMột số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CPXD Hà Nội CPMMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam20000 câu đàm thoại tiếng anh thông dụngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà NộiMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix tại Quán Cafe - Phòng trà SWING