Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... 111 u tài ng n h n 1.768.715.6 92. 968 4 .24 1.837 .26 6 9 .22 7.714.037 1 12 25.000.000.000 120 VI.1 VI .2 - - - Ch ng khoán kinh doanh 121 - - D phòng ch ng khoán kinh doanh 122 - - 123 - - u n ... (7.636.746. 828 ) 55.8 72. 216.113 56.810.079 .20 8 II Tài s n c 22 1 17.948. 520 .854 18.886.383.950 22 2 45.0 02. 337.780 45.0 02. 337.780 22 3 (27 .053.816. 926 ) (26 .115.953.830) TSC thuê tài 22 4 - - - Nguyên giá 22 5 ... IV Tài s n d dang dài h n 23 0 VI.8 IV u tài dài h n 25 0 VI.2c u vào công ty 25 1 u vào công ty liên doanh, liên k t 25 2 23 4 .24 2.349 .22 0 23 4.338. 123 .857 u góp v n vào ơn v khác 25 3...
 • 35
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... hình 22 1 16 .29 7 .26 4. 328 17.004.4 72. 7 72 - Nguyên giá 22 2 35.936.166 .20 1 35.936.166 .20 1 - Giá tr hao mòn lũy k 22 3 (19.638.901.873) (18.931.693. 429 ) TSC thuê tài 22 4 TSC vô hình 22 7 - Nguyên giá - ... ch v (20 = 10 - 11) 20 18.454.777 .25 1 (2. 331.453.1 42) 23 .918.986.033 (1.809 .29 2.9 32) Doanh thu ho t 21 VII.4 24 7 .21 3.488 2. 644.085.033 751. 826 . 427 8.3 02. 729 .690 22 VII.5 4.6 52. 778 .24 4 7. 723 .858.344 ... ( 12. 677.764. 321 ) (25 . 020 .600.894) 20 24 .937.343.897 42. 218 .26 7.034 21 - - 22 - - ng ng kinh doanh ng kinh doanh Lưu chuy n ti n thu n t ho t II LƯU CHUY N TI N T H ng kinh doanh 97.413.157. 821 120 .4 92. 906.045...
 • 34
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Khang Điền

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
... LI) o 12 0) Co - Z o 'Co > _ L11 C) -' —' 0) C -= O o 0) C C) >- D C) E I( F-C) ...
 • 38
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... (14.1 02. 125 .941) 27 3.958 .28 4.105 27 6.303 .20 7.711 IV Các khoản đầu tài dài hạn 25 0 V.11 Đầu vào công ty 25 1 Đầu vào công ty liên kết, liên doanh 25 2 23 5. 127 .964.105 23 5 .27 2.887.711 Đầu ... 37.573.078 .25 0 37.573.078 .25 0 2. 208.410.887 Số cuối năm 2. 320 . 728 .175 - 89.061 .21 4.369 - 369.603.170 - 15.499.109.773 - - 73.5 62. 104.596 - 22 /28 11 Đầu dài hạn khác - Đầu vào công ty - Đầu vào ... 30/06 /20 14 22 1.871.683 1 62. 210.551 .24 0 523 .051.889 7 /28 CT CP ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP HCM Mẫu số B09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý Năm 20 14 I THÔNG TIN DOANH...
 • 28
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... Khiêm, Q .1, TP HCM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý Năm 2 015 I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh Nhà ( Công ty ) công ty cổ phần ... số TÀI SẢN NGẮN HẠN (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) 10 0 I Tiền khoản ng đương tiền 11 0 Tiền 11 1 Các khoản ng đương tiền Thuyết minh 11 2 A- SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1. 769.272 .18 8 .11 1 4.525.772. 212 ... toán Quý kết thúc ngày 31/ 03/2 015 3/34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2 014 -BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT...
 • 35
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... ngày 30 /09 /2015 VI. 23 - 3/ 34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2014-BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Qúy năm 2015 ... 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 02 - - - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 30 . 231 .902.670 31 8.019.560 .38 0 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 Giá vốn hàng bán 11 26.027.758.784 30 0.989.886 .39 1 ... 8.554.4 83. 0 13 5.697.841 .34 4 - Trong đó: Chi phí lãi vay BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 30 /09 /2015 VII .3 5 /34 6 /34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B 0 3- DN/HN...
 • 35
 • 20
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường trung học phổ thông trung nghĩa huyện thanh thủy tỉnh phú thọGiáo dục bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư ở khu du lịch gành đá đĩa, xã an ninh đông, huyện tuy an, tỉnh phú yênPhát triển trung tâm học tập cộng đồng ở huyện đông hòa, tỉnh phú yên theo tiếp cận phát triển cộng đồngNHÂN GIỐNG HOA COSMOS, DỪA CẠN, CÚC ZINNIAHoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TM du lịch Rùa vàngBiện pháp giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá vũng rô cho cộng đồng huyện đông hòa, tỉnh phú yênNăng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, bộ nội vụ ttTạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế nghệ an ttQuản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào ttQuản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh luông pha bang, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào ttNhung dieu can bietRèn luyện kỹ năng tự quản cho học sinh thông qua hoạt động đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh ở các trường tiểu học thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênHoạt động của văn phòng tỉnh bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào (tt)Tiểu luận tình huống chuyên viên về phân cấp ngân sách nhà nướcNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại thái hưngLý Thuyết hóa hữu cơ 12Quản lý hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú thọThu hút FDI Nhật Bản vào Việt Nam, thực trạng và giải phápBài giảng GDCD 10 bài 14