Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... 111 u tài ng n h n 1.768.715.6 92. 968 4 .24 1.837 .26 6 9 .22 7.714.037 1 12 25.000.000.000 120 VI.1 VI .2 - - - Ch ng khoán kinh doanh 121 - - D phòng ch ng khoán kinh doanh 122 - - 123 - - u n ... (7.636.746. 828 ) 55.8 72. 216.113 56.810.079 .20 8 II Tài s n c 22 1 17.948. 520 .854 18.886.383.950 22 2 45.0 02. 337.780 45.0 02. 337.780 22 3 (27 .053.816. 926 ) (26 .115.953.830) TSC thuê tài 22 4 - - - Nguyên giá 22 5 ... IV Tài s n d dang dài h n 23 0 VI.8 IV u tài dài h n 25 0 VI.2c u vào công ty 25 1 u vào công ty liên doanh, liên k t 25 2 23 4 .24 2.349 .22 0 23 4.338. 123 .857 u góp v n vào ơn v khác 25 3...
 • 35
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... hình 22 1 16 .29 7 .26 4. 328 17.004.4 72. 7 72 - Nguyên giá 22 2 35.936.166 .20 1 35.936.166 .20 1 - Giá tr hao mòn lũy k 22 3 (19.638.901.873) (18.931.693. 429 ) TSC thuê tài 22 4 TSC vô hình 22 7 - Nguyên giá - ... ch v (20 = 10 - 11) 20 18.454.777 .25 1 (2. 331.453.1 42) 23 .918.986.033 (1.809 .29 2.9 32) Doanh thu ho t 21 VII.4 24 7 .21 3.488 2. 644.085.033 751. 826 . 427 8.3 02. 729 .690 22 VII.5 4.6 52. 778 .24 4 7. 723 .858.344 ... ( 12. 677.764. 321 ) (25 . 020 .600.894) 20 24 .937.343.897 42. 218 .26 7.034 21 - - 22 - - ng ng kinh doanh ng kinh doanh Lưu chuy n ti n thu n t ho t II LƯU CHUY N TI N T H ng kinh doanh 97.413.157. 821 120 .4 92. 906.045...
 • 34
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Khang Điền

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
... LI) o 12 0) Co - Z o 'Co > _ L11 C) -' —' 0) C -= O o 0) C C) >- D C) E I( F-C) ...
 • 38
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... (14.1 02. 125 .941) 27 3.958 .28 4.105 27 6.303 .20 7.711 IV Các khoản đầu tài dài hạn 25 0 V.11 Đầu vào công ty 25 1 Đầu vào công ty liên kết, liên doanh 25 2 23 5. 127 .964.105 23 5 .27 2.887.711 Đầu ... 37.573.078 .25 0 37.573.078 .25 0 2. 208.410.887 Số cuối năm 2. 320 . 728 .175 - 89.061 .21 4.369 - 369.603.170 - 15.499.109.773 - - 73.5 62. 104.596 - 22 /28 11 Đầu dài hạn khác - Đầu vào công ty - Đầu vào ... 30/06 /20 14 22 1.871.683 1 62. 210.551 .24 0 523 .051.889 7 /28 CT CP ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP HCM Mẫu số B09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý Năm 20 14 I THÔNG TIN DOANH...
 • 28
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... Khiêm, Q .1, TP HCM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý Năm 2 015 I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh Nhà ( Công ty ) công ty cổ phần ... số TÀI SẢN NGẮN HẠN (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) 10 0 I Tiền khoản ng đương tiền 11 0 Tiền 11 1 Các khoản ng đương tiền Thuyết minh 11 2 A- SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1. 769.272 .18 8 .11 1 4.525.772. 212 ... toán Quý kết thúc ngày 31/ 03/2 015 3/34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2 014 -BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT...
 • 35
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... ngày 30 /09 /2015 VI. 23 - 3/ 34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2014-BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Qúy năm 2015 ... 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 02 - - - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 30 . 231 .902.670 31 8.019.560 .38 0 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 Giá vốn hàng bán 11 26.027.758.784 30 0.989.886 .39 1 ... 8.554.4 83. 0 13 5.697.841 .34 4 - Trong đó: Chi phí lãi vay BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 30 /09 /2015 VII .3 5 /34 6 /34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B 0 3- DN/HN...
 • 35
 • 22
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ôn tập ngữ văn 12 phần thơTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn tin họcHóa học Amin,amino axit, peptit, protein đầy đủ nhấtTổng hợp 18 cách giải các bài toán vô cơ kinh điểnTổng hợp câu hỏi lý thuyết trong đề thi thử THPT 2017TRẮC NGHIỆM lý THUYẾT hóa 12 ( có đáp án)Tư DUY GIẢI TOÁN HÓA HỌCTong hop thi hanh an dan su kien thuc chung thi cong chuc 2017Tài liệu kỹ thuật phòng chóng và giảm nhẹ thiên taiCác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA vào phát triển đường sắt đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu điển hình các dự án phát triển đường sắt ở thành phố Hà Nội)Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm đạt giải b cấp tỉnhPhương pháp giải các bài hóa học peptit1 số bài tập phân hóa họcNghiên cứu một số cơ sở khoa học làm căn cứ đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng keo lá tràm (acacia auriculiformis a cinn ex benth) làm nguyên liệu ván dăm ở tỉnh thái nguyênFull trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12Nghiên cứu mối liên hệ giữa thảm thực vật rừng với dòng chảy và chất lượng nước trong lưu vực sông đăkbla, tỉnh kon tumtrắc nghiệm tính đạo hàm của hàm số mũBài giảng mỹ thuậtCHIA DẠNG bài tập CACBOHIDRAT hóa họcTỔNG hợp ôn câu hỏi vận DỤNG