Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu Địa ốc Khang An

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
... TRIỂN Cơng Ty Cổ Phần Đầu Địa Ốc Khang An vượt qua giai đoạn khởi nghiệp việc đầu thực thành cơng dự án khu thị có quy mơ 10 với vốn đầu khoảng vài trăm tỷ đồng Ví dụ dự án Khang An phường ... quận người sáng lập Cơng Ty CP Đầu Địa Ốc Khang An Với 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực này, dưới sự lãnh đạo và điều hành của ơng, Cơng Ty CP Đầu Địa Ốc Khang An có những bước phát ... kiến, vấn nhiều chiến lược thiết thực hữu ích việc đầu phát triển dự án cho Cơng Ty Cổ Phần Đầu Địa Ốc Khang An Bà Chi hiện đảm trách chức vụ TGĐ Cơng Ty Cp Đầu Địa Ốc Văn...
  • 76
  • 14
  • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Đầu Địa ốc Khang An

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
... thiệu Công ty Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TH ÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN BẢN CÁO BẠCH Tên tiếng anh : KHANG AN ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TH ÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC CÁC NHÂN ... - Tây nối dài) đường Vành Đai Phía Đông CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TH ÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 43 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN BẢN CÁO BẠCH – Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu Địa ốc Khang...
  • 97
  • 31
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập