Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
... d",n " •• 801. 422 .22 2 i 227 .370S13S94) (I ,04S8.10 .29 1) 12S.19~.I74,nl (21 .0 ]2. 228 .715) 3M,I5(), 114, 173 (26 1.940481) (801. 422 222 ) (16 .2' 2.00 623 4) 685.1 624 10. 023 (318, 922 .716.881 ) (l ,24 '.306,661) ... ( 12. 357.13S .26 3) (2. 787,109.770) ( I S.I44 .24 S.033) (;1'\ TRI c()~ 41 T,i OKay Jll/6l1010 24 6.1165.389.11 92 24 769. ~21 .JJ6 27 1.634.911J2K T,i OKlo)31/ 121 2009 24 2 .21 7 .22 7 ~2J 27 .20 8.906.64~ 26 9. 426 .134.l6ll ... 57.574.478. 528 65.370.914.933 8.035.S2B.9 82 21.481.016109 7.107.S1H168 10 .22 7. 020 041 1),6 62, 841.943 10.350.9l2 .25 4 S,81J.5SI.S 62 7.50],938. 727 20 .20 3.847.146 [ .24 4.399.330 IlJ.(,. 42. 1 62. S~9 23 .404.008. 128 ...
  • 23
  • 9
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
... 1.819.f>6(1.~48J95 1. 824 .094 J08 J60 20 4.846 .28 0,2J5 20 4 'IlIl4J7.S07 (Jl6854,~46) 2, 024 ,~06. 828 .0.10 20 28.751U9U21 (1 32) 8607) 13,1 42, 470) (16)81077) (2S00,404.2J7) 1 422 7J4 .29 2l (2. 923 OK. ~2\ ll (8 124 28074.S9S) ... 320 ,504.916,979 2S,195 .26 S,683 324 67. 821 .307 12. 280.481.631 80 .26 2.679.985 103,0 92. 422 .4 02 61.6S I 755.000 88000.000 5-4 ,22 6.811,993 30.~~6000 1.&08,%3.538,669 ~48()4. 128 ,23 4 164 426 .7 72. 656 64.508.357 ... 8.360, 428 .050 "" " '"'" " "" '" " '" '"" '""" 1.871. 121 .0 32. 701 1.870%9J103.176 1 52. 029 . 525 1, 922 .0HO,961 .24 6 1. 921 .911 ,21 7,6% 169,743,550 1.4 52. 126 .18.HI4S 1.5UHU59,914 2. 4S2. 126 .183.0.45 2. 326 000,000.000...
  • 22
  • 16
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: CÁC GIAN LẬN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIHướng dẫn Phân tích và Sử dụng Profile XT trong việc Sàng lọc và Tuyển dụng Ứng viênQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGđồ án tốt nghiệp ly hợp xe tảiXuất khẩu xe đạp tre của ctcp ARTEX SAIGON sang thị trường hà lanCÁC QUY TRÌNH PHÁT TRIỀN PHẦN mềmQuy trình xuất khẩu hàng sản xuất và hàng ủy thác tại công ty tnhh kẻ gỗBÀI GIẢNG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNGNanotechnology applications for clean waterNghiên cứu đánh giá chất lượng tinh trùng và ảnh hưởng của một số yếu tố lên hoạt lực tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier valencienes, 1828Theo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng sinh sản của vịt CV super m2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại trạm nghiên cứu gia cầm cẩm bình – hải dương tài liệu, ebook, giáo trìnhEffect of previous chilled storage on rancidity development in frozen horse mackerel (trachurus trachurus)Food industries manualGiới thiệu về ILWIS và bộ dữ liệu Yên Báigiáo án Bài 12: Kiểu xâu (t1)Đáp án thi học kì môn Công nghệ chế biến sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đáp án thi học kì môn Hoá sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đáp án thi học kì môn đánh giá cảm quan thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)bai tap tien cnc 2222222Ký thác hoàn trả cho bóng đèn huỳnh quang hỏng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập