Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
... d",n " •• 801. 422 .22 2 i 227 .370S13S94) (I ,04S8.10 .29 1) 12S.19~.I74,nl (21 .0 ]2. 228 .715) 3M,I5(), 114, 173 (26 1.940481) (801. 422 222 ) (16 .2' 2.00 623 4) 685.1 624 10. 023 (318, 922 .716.881 ) (l ,24 '.306,661) ... ( 12. 357.13S .26 3) (2. 787,109.770) ( I S.I44 .24 S.033) (;1'\ TRI c()~ 41 T,i OKay Jll/6l1010 24 6.1165.389.11 92 24 769. ~21 .JJ6 27 1.634.911J2K T,i OKlo)31/ 121 2009 24 2 .21 7 .22 7 ~2J 27 .20 8.906.64~ 26 9. 426 .134.l6ll ... 57.574.478. 528 65.370.914.933 8.035.S2B.9 82 21.481.016109 7.107.S1H168 10 .22 7. 020 041 1),6 62, 841.943 10.350.9l2 .25 4 S,81J.5SI.S 62 7.50],938. 727 20 .20 3.847.146 [ .24 4.399.330 IlJ.(,. 42. 1 62. S~9 23 .404.008. 128 ...
  • 23
  • 20
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
... 1.819.f>6(1.~48J95 1. 824 .094 J08 J60 20 4.846 .28 0,2J5 20 4 'IlIl4J7.S07 (Jl6854,~46) 2, 024 ,~06. 828 .0.10 20 28.751U9U21 (1 32) 8607) 13,1 42, 470) (16)81077) (2S00,404.2J7) 1 422 7J4 .29 2l (2. 923 OK. ~2\ ll (8 124 28074.S9S) ... 320 ,504.916,979 2S,195 .26 S,683 324 67. 821 .307 12. 280.481.631 80 .26 2.679.985 103,0 92. 422 .4 02 61.6S I 755.000 88000.000 5-4 ,22 6.811,993 30.~~6000 1.&08,%3.538,669 ~48()4. 128 ,23 4 164 426 .7 72. 656 64.508.357 ... 8.360, 428 .050 "" " '"'" " "" '" " '" '"" '""" 1.871. 121 .0 32. 701 1.870%9J103.176 1 52. 029 . 525 1, 922 .0HO,961 .24 6 1. 921 .911 ,21 7,6% 169,743,550 1.4 52. 126 .18.HI4S 1.5UHU59,914 2. 4S2. 126 .183.0.45 2. 326 000,000.000...
  • 22
  • 43
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề xuất hệ thống hỗ trợ và quản lý nhà cung cấp tại Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyếnGiải pháp nâng cao công tác quản lý ngân sách cấp xã trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 - 2015Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghĩa HưngGiải pháp thu hút và giữ chân công nhân may tại một số công ty thuộc Tập đoàn Dệt - May Việt Nambài giảng môn máy điện 1 vnuaHoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Đinh đến năm 2020Hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 - 2017 của Công ty Cổ phần La Xuyên Vàng - Nam Định.Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21Một số giải pháp về công tác quản lý vật tư tại tổng công ty giấy Việt Nam.Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000 tại Công ty cổ phần Cơ khí 4 và xây dựng Thăng LongPhân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đối với ngành kế toán của trường Cao đẳng Thương mại và du lịch.Hoạt động kiểm sát thu nhập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên)TÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học tồn tại xã hội và ý THỨC xã hội của CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sửMạch nghịch lưu đơn giảnNhững bài toán tích phân, và áp dụng tính diện tích, thể tích và các bài toán liên quanSOẠN câu hỏi lý LUẬN CÔNG đoànTÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ sản XUẤT HÀNG hóa và các QUY LUẬT KINH tế của sản XUẤT HÀNG hóaLecture Math for the pharmacy technician Concepts and calculations Chapter 5 – Lynn M. Egler, Kathryn A. BoothEbook Brain tumors Part 2đáp án đề thi máy điên 1 vnua
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập