Giáo trình thực vật dược

giáo trình Thực vật dược

giáo trình Thực vật dược
... BÀI HỌC: Định nghĩa môn thực vật học Trình bày vai trò thực vật thiên nhiên, ngành dược người Nêu phần môn thực vật nội dung phần NỘI DUNG Định nghĩa môn thực vật học Thực vật học ngành chuyên nghiên ... học viên Dược sĩ trung học tiếp thu tốt môn Dược liệu, tài liệu trường Trung học y tế Hải Dương biên soạn, hiệu chỉnh bổ sung hoàn thành giáo trình Thực vật dược Để dần có giáo trình giáo trình ... giả mạo Hai môn sở giải phẫu thực vật Tế bào học thực vật (nghiên cứu tế bào) Mô học thực vật (nghiên cứu mô thực vật) 4.3 Sinh lý học thực vật Chuyên nghiên cứu trình hoạt động, sinh trưởng...
 • 113
 • 1,429
 • 12

Giáo trình thực vật dược

Giáo trình thực vật dược
... bảng kiểm bên dưới: Giáo trình Thực vật dược dung đào tạo DS cao đẳng 41 Giáo trình Thực vật dược dung đào tạo DS cao đẳng 42 TRƯỜNG CĐYT BÌNH DƯƠNG KHOA DƯỢC BẢNG KIỂM QUI TRÌNH KỸ THUẬT LÀM ... Mọc đối chữ thập: - Mọc vòng: Mọc vòng hoa thị: Giáo trình Thực vật dược dung đào tạo DS cao đẳng 37 Lá mọc đối Lá mọc vòng Giáo trình Thực vật dược dung đào tạo DS cao đẳng Lá mọc so le 38 Phiến ... nhận dạng họ thực vật chúng Củng có kiến thức hình thái thực vật thông qua việc phân tích hoa Thành thạo dần việc thiết lập hoa thức, hoa đồ Phân tích mô tả đặc điểm Giáo trình Thực vật dược dung...
 • 77
 • 47
 • 0

giáo trình thực vật

giáo trình thực vật
... phôi phát triển vật tự lấy thức ăn từ bên Phần lớn trứng có cực động vật thực vật Cực động vật cực có chứa nhân cực đối diện cực thực vật Ở Xenopus, cực động vật chứa sắc tố cực thực vật sáng chứa ... Động vật có miệng sinh sau (Động vật có miệng thứ sinh - Deuterostomia) Động vật có miệng thứ sinh bao gồm động vật có xương sống da gai, Động vật có miệng sinh trước loài động vật khác Động vật ... động vật Phân cắt thứ ba nằm ngang song song với mặt phẳng xích đạo trứng Kết tạo nên tám phôi bào: bốn cực động vật; bốn cực thực vật lớn Rãnh phân cắt thứ tư lại qua trục động - thực vật theo...
 • 79
 • 483
 • 0

Giáo trình thực vật thủy sinh part 9 potx

Giáo trình thực vật thủy sinh part 9 potx
... Bryopsis 9. 6 Phân loại: gồm 11 lớp i: Lớp Prasinophyceae Lớp Chlorophyceae Lớp Ulvophycea Lớp Zygnematophyceae Lớp Charophyceae 9. 6.1 Lớp Prasinophyceae Được coi lớp có cấu trúc ‘nguyên thủy Tế ... Codiolales Ulothrix Acrosiphonia Bộ Ulvales 9. 6.4 Lớp Zygnematophyceae Dạng đơn bào hay sợi không phân nhánh ng nh Không hình thành tế bào sinh sản có roi, nh sinh sản hữu tính hình thức tiếp hợp ng ... tảo desmid phát triển mạnh thủy nh vực có pH thấp (4-7) Nhà sinh thái học Hygaard dùng số lượng tảo desmid ng ng số loại tảo khác để xác đònh trạng ng ng dinh dưỡng thủy vực t = (số lượng Cy +...
 • 57
 • 197
 • 1

Giáo trình thực vật thủy sinh part 8 ppt

Giáo trình thực vật thủy sinh part 8 ppt
... paramylon Có không bào lớn Phần lớn sống nước 8. 2 Cấu trúc 8. 3 Dinh dưỡng Tự dưỡng Thẩm thấu Dị dưỡng (thực bào, kí sinh) Hỗn dưỡng 8. 4 Sinh sản Chủ yếu sinh sản sinh dưỡng thông qua hình thức phân đôi ... sống dị dưỡng Astasia 8. 6 Phân bố sinh thái Tảo mắt có khoảng 40 giống với 80 0 loài Mặc dù phần lớn tảo mắt sắc tố người ta cho sống dị dưỡng Tảo mắt thường phát triển thủy vực nước đứng bị ô ... hình thức phân đôi tế bào theo chiều dọc Có khả tạo bào tử nghỉ gặp điều kiện bất lợi Có sinh sản hữu tính 8. 5 Phân loại Gồm bộ: Bộ Euglenales Bộ Eutreptiales Bộ Euglenamorphales Bộ Rhabdomonadales...
 • 12
 • 209
 • 1

Giáo trình thực vật thủy sinh part 7 pptx

Giáo trình thực vật thủy sinh part 7 pptx
... đồng giao Gyrodinium 7. 4 Dinh dưỡng Tự dưỡng Dị dưỡng (thực bào‘nuốt’ - engulfment, thực bào ‘ống’ – tube feeding, thực bào ‘màng áo’ – pallium) Hỗn dưỡng Thực bào ‘màng áo’ 7. 5 Phân loại Có lớp ... trải qua nhiều giai đoạn biến đổi Là thành phần quan trọng phiêu sinh ven bờ 7. 2 Các cấu trúc Dạng Desmokont Dạng dinokont 7. 3 Sinh sản Dinh dưỡng Vô tính Hữu tính Một số loài có khả tạo bào tử ... thụ qua bào Đại diện: Noctiluca Ú Bộ Balstodiniales: gồm dạng sống kí sinh protozoa, tảo, động vật không xương sống cá, sinh sản bào tử chuyển động Đại diện: Blastodonium Ú Bộ Peridiniales: tế...
 • 31
 • 361
 • 1

Giáo trình thực vật thủy sinh part 6 pptx

Giáo trình thực vật thủy sinh part 6 pptx
... quan maupas Một nhân lớn nằm phía trước Sống nước lẫn nước mặn 6. 2 Sinh sản Sinh dưỡng Vô tính Hữu tính 6. 3 Phân loại, phân bố sinh thái Ngành có lớp (Cryptophyceae) với khoảng 12 giống gồm 100 ... 6. 1 Đặc điểm Phần lớn đơn bào có roi Mỗi tế bào có hai roi không đều: roi dài có hai hàng lông ngắn ... nanoplankton Một vài loài có khả di chuyển lên xuống tầng nước Có đời sống tự do, số loài sống cộng sinh bên ciliate Đại diện: Cryptomonas, Chilomonas Cryptomonas ...
 • 7
 • 194
 • 1

Giáo trình thực vật thủy sinh part 5 pps

Giáo trình thực vật thủy sinh part 5 pps
... khụng phỏt trin i din: Pavlova Pavlova 5. 4 Sinh thỏi v phõn b Gm khong 75 ging vi hn 50 0 loi L mt nhng sinh vt sn xut quan trng i dng Hu ht to si bỏm phiờu sinh cú kớch thc nh (nanoplankton) 2-20 ... nc mn, ch mt s ớt sng nc ngt Cú kh nng thc bo Cu trỳc t bo Ly thc n bng si bỏm 5. 2 Sinh sn Dinh dng Vụ tớnh Hu tớnh 5. 3 Phõn loi (4 b) B Prymnesiales: t bo di ng vi hai roi bng hoc khụng bng nhau, ... 5. 1 c im Phn ln cú dng n bo cú roi Cú phn ph dng si gi l si bỏm (haptonema) Th sc t cú li ni cht...
 • 17
 • 280
 • 1

Giáo trình thực vật thủy sinh part 4 pps

Giáo trình thực vật thủy sinh part 4 pps
... nước ng 4. 1.2 Cấu trúc giống điển ng hình Ochromonas Sinh sản dinh dưỡng Ochromonas Sự hình thành bào tử nghỉ nh Đẳng giao Dinobryon ng 4. 1 .4 Dinh dưỡng: Tự dưỡng, dò dưỡng (thực bào) o) 4. 1.5 ... ng 4. 2.2 Sinh sản: Dinh dưỡng, vô tính, hữu tính 4. 2.3 Dinh dưỡng: tự dưỡng, dò dưỡng 4. 2 .4 Tổ chức tản Đơn bào có roi Dạng amib ng Dạng palmelloid ng Dạng hạt ng Dạng sợi ng Dạng ống ng n g 4. 2.5 ... sắc tố có dạng đóa màu vàng nâu ng ng Có vòng đời phức tạp ng 4. 4.2 Sinh sản: dinh dưỡng vô tính, hữu tính n: 4. 4.3 Phân loại: gồm 14 i: Bộ Ectocarpales Bộ Dictyotales Bộ Cutleriales Bộ Chordariales...
 • 70
 • 313
 • 4

Giáo trình thực vật thủy sinh part 3 ppsx

Giáo trình thực vật thủy sinh part 3 ppsx
... có dạng sợi nên quan sinh sản nhận dễ Thể giao tử thực vật (gametophyte) (gồm giao tử thực vật đực – male gametophyte giao tử thực vật – female gametophyte) tứ bào tử thực vật (tetrasporophyte) ... nên bào tử Bangiales Sinh sản hữu tính noãn giao với dạng thường đặc biệt tế bào sinh dục (trichogyne) 3. 3 Sinh sản Có hình thức sinh sản: sinh dưỡng, vô tính hữu tính 3. 4 Phân loại : có lớp ... Bonnemaisonia Trong vòng đời kiểu này, thể giao tử thực vật tứ bào tử thực vật có hình dạng khác nhau, thường thể giao tử thực vật có dạng nhu mô thể tứ bào tử thực vật có dạng sợi đơn giản dạng khảm Bonnemaisonia...
 • 36
 • 325
 • 2

Giáo trình thực vật thủy sinh part 2 docx

Giáo trình thực vật thủy sinh part 2 docx
... loài sống nước mặn (nhất phiêu sinh biển khơi) lại có sinh khối lớn Sống nước cạn Có mặt thành phần phiêu sinh lẫn bám đáy Ngoài khả sống tự sống cộng sinh, sinh Có tính rộng nhiệt, rộng độ ... tử (akinet) Akinet Anabaena 2. 4 Sinh sản Ở tảo lam có sinh sản vô tính gồm: Phân cắt tế bào Hình thành bào tử (nội bào tử ngoại bào tử) Tảo đoạn Phân cắt tế bào 2. 5 Hình dạng tản Khá đa dạng ... nguyên sinh chất Chứa chlorophyll a, chlorophyll b c Có màu xanh lam đến tím Chất dự trữ tinh bột (cyanophycean) Thường có màng nhày bao xung quanh Chỉ sinh sản vô tính Sống kháp nơi Phân bố sinh...
 • 29
 • 222
 • 4

Giáo trình thực vật thủy sinh part 1 doc

Giáo trình thực vật thủy sinh part 1 doc
... bố phát triển tảo 1. 4 .1. 1 Các yếu tố vô sinh 1. 4 .1. 2 Các yếu tố hữu sinh 1. 4.2 Sự phân bố tảo trú quán 1. 4.2 .1 Trú quán cạn 1. 4.2.2 Trú quán nước 1. 4 Sinh thái phân bố tảo 1. 4 .1 Các yếu tố ảnh ... limosa C1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TẢO 1. 1 Sơ lược lòch sử phát triển ngành tảo học 1. 2 Tảo nhóm sinh vật liên quan 1. 3 Phân loại 1. 4 Sinh thái phân bố 1. 5 Tầm quan trọng tảo 1. 4 Sinh thái phân bố tảo 1. 4 .1 Các ... C1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TẢO 1. 1 Sơ lược lòch sử phát triển ngành tảo học 1. 2 Tảo nhóm sinh vật liên quan 1. 3 Phân loại 1. 4 Sinh thái phân bố 1. 5 Tầm quan trọng tảo 1. 1 Sơ lược phát triển...
 • 131
 • 488
 • 4

Giáo trình thực vật có hoa part 10 ppt

Giáo trình thực vật có hoa part 10 ppt
... Lỏ mc hoa th Cm hoa xim B Cm hoa bú C Hoa u D Hoa i xng hai bờn E Hoc Cõy g A 1* Cõy tho 2 Lỏ mc ri rỏc 2* Lỏ mc hoa th Cm hoa xim B 3* Cm hoa Hoa u ... quay Hoa đối xứng hai bên Hỡnh 10. 14 Cỏc dng bao hoa v cỏc cỏch i xng Hoa trần (không cánh tràng) Hoa tràng rời Hoa tràng hợp Hỡnh 10. 15 Cỏc thut ng ch cỏc dng hoa Trung đới Bao phấn Chỉ nhị ... hoa hay cánh tràng Hỡnh 10. 16 Cỏc thut ng ch cu trỳc b nh Nhị dính ống tràng Nhị đối xứng với thùy bao hoa hay cánh tràng 144 Hoa dới bầu Hoa quanh bầu Bầu Hoa đỉnh bầu Hoa bầu Bầu dới Hỡnh 10. 17...
 • 15
 • 192
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình thực vật dược cao đẳng dượcgiáo trình thực vật dược trung cấpgiáo trình thực vật dược đại học dược hà nộigiáo trình thực vật dược phần 1giáo trình thực vật có hoagiáo trình thực vật thủy sinhgiáo trình thực vật rừng việt namgiao trinh thuc vat hocgiáo trình thực tập dược lýtra trong giáo trình thực vật rừnggiáo trình thực tập thực vật dượcgiáo trình thực hành thực vật dượcgiáo trình môn thực vật dượcgiáo trình thực hành động vật họcgiáo trình thực tập vi sinh vậtGiải pháp phát triển hàng hóa mang nhãn hiệu riêng tại Siêu thị Co.opmart Đà NẵngGiải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhCác giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt namChuyen de he thuc viet LBHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnCẩm nang tạo nhận xét hiệu quả trong đánh giá học sinh tiểu họcHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nơ Trang LonNghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam atractPhát triển thị trường mua bán nợ xấu tại việt nam astractHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà NẵngHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Châu - TP Đà NẵngHoàn thiện công tác an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer huyện Trà Cú, Tỉnh Trà VinHoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính Sách Xã Hội thành phố Đà NẵnTruyền dẫn chính sách tiền tệ tại việt nam astract englishTác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại việt nam tomtatTÁC ĐỘNG của nợ CÔNG và lạm PHÁT lên TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở các nước ĐANG PHÁT TRIỂN tomtatHoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt NamTác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại việt nam tiếng anhHoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng BìnHoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Hòa Vang , thành phố Đà Nẵ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập