câu hỏi ôn tập môn kế toán quản trị

câu hỏi ôn tập môn kế toán quản trị

câu hỏi ôn tập môn kế toán quản trị
... thông tin kế toán chu trình công việc kế toán cụ thể mô hình tổ chức kết hợp hay tách biệt với kế toán tài Tổ chức kế toán quản trị DN theo chức thông tin kế toán Trong DN thông tin kế toán quản ... quản trị có định kịp thời Tổ chức tài khoản kế toán quản trị Tài khoản kế toán sổ sách kế toán có mối quan hệ mật thiết với Thực chất sổ kế toán phương tài khoản kế toán Do tổ chức tài khoản kế toán ... Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị Báo cáo kế toán quản trị sản phẩm cuối chuyên gia kế toán trình thu thập xử lý thông tin cung cấp cho nhà quản trị Báo cáo quản trị cung đa dạng phong...
 • 21
 • 30
 • 0

câu hỏi ôn tập môn kế toán công

câu hỏi ôn tập môn kế toán công
... Câu 6: Sự khác phương pháp kế toán, toán khoản chi hoạt động chi theo đơn đặt hàng nhà nước Kế toán khoản chi Kế toán khoản chi theo đơn đặt hàng hoạt động nhà nước Phương Kế toán khoản chi Kế ... ngày sau kết thúc quý - Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC cho đơn vị cấp III thời hạn nộp đơn vị kế toán cấp cấp III quy định - Đơn vị kế toán cấp 19 BC toán Là hệ thóng báo cáo tài kế toán năm ... - III nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp II quan tài chính, kho bạc đồng cấp chậm 10 ngày , sau ngày kết thúc kì kế toán quý Đơn vị kế toán cấp II nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp I quan tài chính,...
 • 21
 • 17
 • 0

Đề cương ôn tập môn Kế toán quản trị

Đề cương ôn tập môn Kế toán quản trị
... sung vào giá hóa đơn? • Bài tập: Bài tập chương tài liệu Phương pháp đánh giá môn học: Kiểm tra kỳ (sau kết thúc chương 4): 30% số điểm môn học Thi hết môn: 70% số điểm môn học Lòch trình giảng dạy: ... Vai trò kế toán quản trò chu trình đònh? Phân biệt thông tin thích hợp thông tin không thích hợp? Ưu, nhược điểm công cụ “Phân tích tiền lời”? Ưu, nhược điểm công cụ “Tỷ suất sinhlời kế toán ? ... toán quản trò • Mục tiêu: ♦ Hiểu kế toán quản trò ♦ Phân biệt kế toán quản trò kế toán tài ♦ Phân biệt doanh nghiệp thương mại doanh nghiệp sản xuất giác độ kế toán ♦ Phân biệt khoản mục chi phí...
 • 9
 • 560
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị
... phẩm Câu 105 : Nội dung kế toán doanh nghiệp bao gồm: a Kế toán chi tiết kế toán tổng hợp b Kế toán tài kế toán quản trị c Kế toán vốn tiền, kế toán nợ phải thu, kế toán nguyên vật liệu, kế toán ... TSCĐ, kế toán tiền lương khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, kế toán doanh thu, kế toán kết hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán kết hoạt động tài chính, kế toán ... Khi kết thúc niên độ kế toán b Khi kết thúc quý c Khi quan quản lý chức yêu cầu kiểm tra d Khi nhà quản trị cần thông tin thực chức quản Câu 60 : KTQT chuyên ngành kế toán: a Độc lập với kế toán...
 • 19
 • 1,252
 • 24

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
... Thong tin kế toán quản trị sử dụng cho nhà quản trị nội doanh nghiệp hội đồng quản trị, ban giám đốc,… Thong tin kế toán quản trị thường ưu tiên tính kịp 3 thong tin xác đầy đủ kịp kế toán thời ... tin kế toán tài kế toán quản trị Thong tin kế toán tài sử dụng cho đối tượng bên bên doanh nghiệp,nhưng thường chủ yếu bên ngoài: cổ đông,cơ quan thuế,ngân hang,kiểm toán Đặc Thong tin kế toán ... thể trách nhiệm người quản lý cấp cao Kế toán quản trị thể trách nhiệm nhà quản lý cấp bên doanh nghiệp Nói cách khác kế toán tài kế toán quản trị dự phần vào quản lý doanh nghiệp  Khác Tiêu thức...
 • 20
 • 129
 • 0

Tài liệu Các câu hỏi ôn tập môn Kiểm toán pdf

Tài liệu Các câu hỏi ôn tập môn Kiểm toán pdf
... hành tin học hoá công tác kế toán Trước đề án tiến hành, công ty ABC tiến hành công tác kiểm toán nội xí nghiệp Z Ông Trung kiểm toán viên nội công ty giao nhiệm vụ Ở phần hành kế toán phải trả, ... tục kiểm soát gì? (kiểm tra giới hạn, kiểm tra hợp lệ, kiểm tra liệu, kiểm soát xử lý?) Giải thích 3.3 Anh Tin kiểm toán viên nội công ty Highlight Tin phân công xem xét đánh giá hệ thống kiểm ... VP công ty Một số khách hàng lớn thường trả lại hàng, hàng bị trả lại lý với giá thấp Nhân viên phòng kế toán không tỏ thiện chí không hợp tác Từ thành lập nay, công ty chưa kiểm tài sản Ông...
 • 6
 • 838
 • 15

câu hỏi ôn tập môn thanh toán trong thương mại điện tử

câu hỏi ôn tập môn thanh toán trong thương mại điện tử
... phạm vi toán toán điện tử thơng mại điện tử nhỏ toán điện tử truyền thống - TTĐT thông thờng Về quy trình toán Mặc dù hình thức toán điện tử thông thờng toán điện tử thơng mại điện tử có nhiều ... Sự khác quy trình toán đợc thể rõ nét qua hai sơ đồ sau: Quy trình toán điện tử truyền thống quy trình toán điện tử thơng mại điện tử a .Thanh toán điện tử thông thờng Thanh toán Phát hành Khách ... 24/24 công cụ chuyển tiền điện tử, rút tiền nhng không đợc coi hình thức toán điện tử TMĐT Các điểm bán hàng chấp nhận loại thẻ toán không đợc coi hình thức toán điện tử thơng mại điện tử Nh phạm...
 • 59
 • 244
 • 0

Câu Hỏi ôn Tập Môn An toàn Mạng docx

Câu Hỏi ôn Tập Môn An toàn Mạng docx
... thức công sau thực a Nhái địa IP, công giữa, công biên b Nhái địa IP, công đường nguồn, công mẫu nhỏ c Nhái địa IP, công vượt firewall,tấn công mẫu nhỏ d Nhái địa IP, công vượt firewall, công đường ... Dò tìm (Scanning) 63 Khi hacker cố gắng công máy chủ qua Internet gọi loại công? A Tấn công từ xa B Tấn công truy cập vật lý C Truy cập địa phương D Tấn công công nội 64 Công cụ sau công cụ để ... 2000 Ông muốn đảm bảo ứng dụng ông sử dụng chưa cài Trojan Ông làm để giúp đảm bảo điều này? A So sánh chữ ký MD5 tập tin với công bố phương tiện truyền thông phân tán B Xin ứng dụng thông qua...
 • 11
 • 521
 • 33

Câu hỏi ôn tập môn thanh toán quốc tế pdf

Câu hỏi ôn tập môn thanh toán quốc tế pdf
... thông dễ dàng hơn, đặc biệt các nghiệp vụ chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn, chiết khấu … tại NHTM Khái niệm toán quốc tế vai trò toán quốc tế kinh tế? a Khái niệm: Thanh ... Incoterms thay cho hợp đồng mua bán quốc tế, phần hợp đồng mua bán quốc tế Ôn tập toán quốc tế Trang 5/13 Hungbato Lưu hành nội bộ ĐH07KT - Hạn chế sử dụng tập quán, thói quen thương mại hình ... XK không giao hàng, giao hàng không đúng thời gian - Nhà XK giao hàng không đúng chủng loại và chất lượng  Đối với nhà XK: - Sau nhận hàng, nhà NK không thể hoặc không toán...
 • 13
 • 702
 • 14

Câu hỏi ôn tập môn an toàn mạng

Câu hỏi ôn tập môn an toàn mạng
... Dò tìm (Scanning) 63 Khi hacker cố gắng công máy chủ qua Internet gọi loại công? A Tấn công từ xa B Tấn công truy cập vật lý C Truy cập địa phương D Tấn công công nội 64 Công cụ sau công cụ để ... 2000 Ông muốn đảm bảo ứng dụng ông sử dụng chưa cài Trojan Ông làm để giúp đảm bảo điều này? A So sánh chữ ký MD5 tập tin với công bố phương tiện truyền thông phân tán B Xin ứng dụng thông qua ... encrypted passworNếu kẻ công lấy trộm mật có chứa chiều mật mật mã, loại công, cô thực để tìm mật mật mã? a.Man-in-the-middle attack Tấn công Man-in-the-middle b.Birthday attack Tấn công Birthday c.Denial...
 • 18
 • 401
 • 3

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ ĐÁP ÁN
... thông tiến trình cung cấp hệ thống để đưa kiểu bảo vệ đặc trưng cho tài nguyên hệ thống + kiểu dịch vụ an toàn mạng chính: • Bảo mật thông tin: bảo vệ thông tin cho công thụ động, ngăn chặn ... thông tin cho đối tác Theo cách quản lý bí mật thông tin người thứ ba không mong muốn đón thông tin Vì ta xây dựng mô hình trao đổi thông tin bảo mật hình 1.2, bước thực sau: + Tạo thông tin cần ... đề bảo mật thật quan trọng Do mà cần phả mã hõa thông tin lại trước gửi Cụ thể: Thông thường việc trao đổi thông tin hai người mô tả hình 1.1, bước thực sau: + Tạo thông tin cần gửi + Gửi thông...
 • 58
 • 687
 • 10

NGÂN HÀNG CÂU HOI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN ĐIỆN

NGÂN HÀNG CÂU HOI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN ĐIỆN
... trang thiết bị điện bị chạm vỏ (cách điện bị hỏng) D Không giữ khoảng cách an toàn tiếp xúc với phần tử dẫn điện điện áp Câu 57 Hiện tượng đốt cháy điện : A Cơ thể người phát sinh hồ quang điện ... đất điện áp tiếp xúc điện áp pha lưới điện B Lưới điện có trung tính nối đất điện áp tiếp xúc điện áp pha lưới điện C Điện áp tiếp xúc giảm đến giá trị an toàn thiết bị có điện trở lớn D Điện ... bước điện áp chạm đất điểm có điện áp cao gần Câu 14 Nguyên nhân điện giật do: A Tiếp xúc trực tiếp vào nguồn lưới điện B Không tôn trọng khoảng cách an toàn tiếp xúc với phần tử dẫn điện có điện...
 • 21
 • 157
 • 2

Câu hỏi ôn tập và đáp án Quản trị Mạng

Câu hỏi ôn tập và đáp án Quản trị Mạng
... host phát tán trực tiếp đến Web server ví dụ loại công ? A Trojan Hors B Sâu C Tấn công IP D DoS phân tán (DDoS) 12/ Để ngăn công DoS, quản trị mạng chặn nguồn IP với tường lửa, công tiếp diễn ... ngăn bàn C Mã hóa thẻ thông minh D Lưu thiết bị USB di dộng dạng rõ 73/ Một quản trị mạng bị sa thải khỏi công ty Cần phải làm với chứng hành họ ? A Làm lại người quản trị B Thu hồi lại chứng ... giá trị thông tin hay thiết bị tổ chức gọi gì? A Đánh giá tài nguyên thông tin B Đánh giá rủi ro C Nhận dạng chuỗi D Quét điểm yếu 87 / Khi hỏi mối đe dọa cho công ty từ phía hacker Loại thông...
 • 29
 • 5,528
 • 106

Tài liệu hướng dẫn học tập môn kế toán quản trị

Tài liệu hướng dẫn học tập môn kế toán quản trị
... nhận thức đầy đủ kế toán quản trị Những điểm khác kế toán tài kế toán quản trị bảng 1.1 Bảng 1.1 So sánh kế toán tài kế toán quản trị Các lĩnh vực so sánh Kế toán tài Kế toán quản trị Những người ... quản trị nội doanh nghiệp đê định” Để nhận thức đầy đủ kế toán quản trị, so sánh kế toán quản trị với kế toán tài So sánh kế toán quản trị kế toán tài chính: Phần giúp bạn phân biệt kế toán quản ... BÀI VÀ CÁCH HỌC TỪNG PHẦN CỦA BÀI: Kế toán quản trị gì? Phần giúp bạn nhận biết cách khái quát kế toán quản trị: Một cách khái quát, định nghĩa kế toán quản trị sau: Kế toán quản trị hệ thống...
 • 228
 • 1,533
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống câu hỏi ôn tập môn kế toán tài chínhcâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trịcâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trịôn tập môn kế toán quản trịtài liệu ôn tập môn kế toán quản trịđề cương ôn tập môn kế toán quản trịcâu hỏi lý thuyết môn kế toán quản trịcâu hỏi đúng sai môn kế toán quản trịcâu hỏi và bài tập môn kế toán quản trịcâu hỏi ôn tập môn thanh toán quốc tếbài tập ôn thi môn kế toán quản trịcâu hỏi ôn tập môn an toàn mạngcâu hỏi ôn tập môn nguyên lý quản lý kinh tếcâu hỏi ôn tập môn kiểm toán tài chínhĐề tài Các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ Trung QuốcĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang lách
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập