Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 69-2

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5
... 83. 053 .470 .50 4 02 Yt .21 43 .5 52 . 347 .21 4 53 .7 45 .22 7.8 82 67. 650 .311.4\8 83.0s3.470.s04 Gi6 v6n hhng bfn 1l YT .22 35. 121 .640. 52 8 40.708 .20 0.039 52 . 223 .486.9 42 64.140 .21 9. 923 8.430.706.686 13.037. 027 .843 ... 178. 9 25 .331.7 45 173.401.36r.3s3 72. 296 .55 0.734 39.013 .20 3.110 72. 296.ss0.734 10.7 62. 006.s 55 13.467 471 2' ,7 10.1 62. 006 .55 5 84.699.018.s33 20 6. 359 .098.334 184.699.018 53 3 26 7. 757 .57 5. 822 25 8.839.7 72. 719 26 7. 757 .57 5. 822 ... Vi0t 2. 711 .53 9. 928 1.440.'714.000 1.099.846 .21 9 1.099.846 .21 9 2. 484.866.8 82 7 .28 4.866.8 82 20.878 .21 3.100 24 .878 .21 3.100 3.7 12. 714 .21 9 1.347.686.t 25 369 .54 0.489 5. 77 26 9 23 8 5. 114 .22 3 .53 0 7.114 .22 3 .53 0...
  • 29
  • 39
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... 664 .20 0 25 5 .20 0 1 62. 180.400 44 .20 0 44 .20 0 32. 428 .733.780 25 .166.814.400 99 .26 7.300 514.830 .26 8 2. 7 42. 353 2. 7 42. 353 33.085.071.818 25 .166.814.400 421 .000 .20 0 2. 765.584 2. 7 42. 353 2. 7 42. 353 55. 422 .7 92. 288 ... 763.400.889 20 0 B TAl SAN DAI ~N 181. 725 .661 .26 9 183.4 72. 233.93a j ) 22 0 22 1 Hi san ca dinh hCiuhinh 22 2 - Nguyen giG GiG trj hao mon fup kJ 22 3 22 7 153 .24 7. 829 .9 92 II Tai san e6 djnh Hi san ca dinh ... 1.564.741 .20 0 4.875 .23 7.500 Cu6i kY VND 25 .000.000 801.008. 823 (29 3.185) (315 .21 8) ( 62. 207. 622 ) (2. 698.153) (2. 698.153) (22 .994.058.508) (22 .661 .29 7 .25 2) (380.008. 623 ) (1 02. 7 32. 518) (86.843.193) 21 4.800...
  • 30
  • 37
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh huyện Lục NgạnMở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam- chi nhánh Hoàn Kiếm thực trạng và giải phápMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiMở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Thăng LongMở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc NinhBài giảng di truyền họcTIẾP CẬN DỊCHVỤ Y TẾ TẠI VIỆT NAMTỔNG HỢP QUAN ĐIỂM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨMMở rộng cho vay đối với làng nghề tại ngân hàng thương mại cổ phần Á châu chi nhánh Bắc NinhGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ di động của Trung tâm thông tin di động khu vực II – Công ty VMS MobiphoneHoạch định chiến lược phát triển du lịch tại Thủ đô Phnom Penh (Kampuchea) đến năm 2015Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch bán hàng của Công ty Petrolimex giai đoạn 2006 – 201Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2010)Điều tra thành phần loài và xây dựng nộ mẫu lưỡng cư (Amphibia), bò sát (reptilia) ở núi nhỏ Thành phố Vũng Tàude cuong Kinh te dau tuĐề tài Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400130 test bank for introduction to management accounting 16th edition132 test bank for managerial accounting 2nd edition by davis164 test bank for cornerstones of financial accounting 2nd171 test bank for income tax fundamentals 31st edition
Đăng ký
Đăng nhập