Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 69-2

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5
... 83. 053 .470 .50 4 02 Yt .21 43 .5 52 . 347 .21 4 53 .7 45 .22 7.8 82 67. 650 .311.4\8 83.0s3.470.s04 Gi6 v6n hhng bfn 1l YT .22 35. 121 .640. 52 8 40.708 .20 0.039 52 . 223 .486.9 42 64.140 .21 9. 923 8.430.706.686 13.037. 027 .843 ... 178. 9 25 .331.7 45 173.401.36r.3s3 72. 296 .55 0.734 39.013 .20 3.110 72. 296.ss0.734 10.7 62. 006.s 55 13.467 471 2' ,7 10.1 62. 006 .55 5 84.699.018.s33 20 6. 359 .098.334 184.699.018 53 3 26 7. 757 .57 5. 822 25 8.839.7 72. 719 26 7. 757 .57 5. 822 ... Vi0t 2. 711 .53 9. 928 1.440.'714.000 1.099.846 .21 9 1.099.846 .21 9 2. 484.866.8 82 7 .28 4.866.8 82 20.878 .21 3.100 24 .878 .21 3.100 3.7 12. 714 .21 9 1.347.686.t 25 369 .54 0.489 5. 77 26 9 23 8 5. 114 .22 3 .53 0 7.114 .22 3 .53 0...
  • 29
  • 45
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... 664 .20 0 25 5 .20 0 1 62. 180.400 44 .20 0 44 .20 0 32. 428 .733.780 25 .166.814.400 99 .26 7.300 514.830 .26 8 2. 7 42. 353 2. 7 42. 353 33.085.071.818 25 .166.814.400 421 .000 .20 0 2. 765.584 2. 7 42. 353 2. 7 42. 353 55. 422 .7 92. 288 ... 763.400.889 20 0 B TAl SAN DAI ~N 181. 725 .661 .26 9 183.4 72. 233.93a j ) 22 0 22 1 Hi san ca dinh hCiuhinh 22 2 - Nguyen giG GiG trj hao mon fup kJ 22 3 22 7 153 .24 7. 829 .9 92 II Tai san e6 djnh Hi san ca dinh ... 1.564.741 .20 0 4.875 .23 7.500 Cu6i kY VND 25 .000.000 801.008. 823 (29 3.185) (315 .21 8) ( 62. 207. 622 ) (2. 698.153) (2. 698.153) (22 .994.058.508) (22 .661 .29 7 .25 2) (380.008. 623 ) (1 02. 7 32. 518) (86.843.193) 21 4.800...
  • 30
  • 77
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhTăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quangNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang, biện pháp phòng chốngLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh THPT tỉnh hà giang trong dạy học nội dung phương trình lượng giácĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cam sành trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quangQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh tây hà nộiQuản lý ngân sách cấp huyện cho nông nghiệp nông thôn của huyện cô tô, tỉnh quảng ninhKiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dươngquy định mức điểm sàn năm 2018Hướng dẫn thực hành photoshopParameter estimation in complex nonlinear dynamical systemsHướng dẫn sử dụng phần mềm ADOBE FLASHĐánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp bình vàng trên địa bàn xã đạo đức huyện vị xuyên, tỉnh hà giang giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón n+k dạng nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện văn yên, tỉnh yên báiTanin và dược liệu chứa taninChia sẻ của một bạn đạt 8 0 speaking, writingChất lượng thanh tra viên ở tỉnh Quảng Nam (LV thạc sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập