Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 69-2

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5
... 83. 053 .470 .50 4 02 Yt .21 43 .5 52 . 347 .21 4 53 .7 45 .22 7.8 82 67. 650 .311.4\8 83.0s3.470.s04 Gi6 v6n hhng bfn 1l YT .22 35. 121 .640. 52 8 40.708 .20 0.039 52 . 223 .486.9 42 64.140 .21 9. 923 8.430.706.686 13.037. 027 .843 ... 178. 9 25 .331.7 45 173.401.36r.3s3 72. 296 .55 0.734 39.013 .20 3.110 72. 296.ss0.734 10.7 62. 006.s 55 13.467 471 2' ,7 10.1 62. 006 .55 5 84.699.018.s33 20 6. 359 .098.334 184.699.018 53 3 26 7. 757 .57 5. 822 25 8.839.7 72. 719 26 7. 757 .57 5. 822 ... Vi0t 2. 711 .53 9. 928 1.440.'714.000 1.099.846 .21 9 1.099.846 .21 9 2. 484.866.8 82 7 .28 4.866.8 82 20.878 .21 3.100 24 .878 .21 3.100 3.7 12. 714 .21 9 1.347.686.t 25 369 .54 0.489 5. 77 26 9 23 8 5. 114 .22 3 .53 0 7.114 .22 3 .53 0...
  • 29
  • 57
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... 664 .20 0 25 5 .20 0 1 62. 180.400 44 .20 0 44 .20 0 32. 428 .733.780 25 .166.814.400 99 .26 7.300 514.830 .26 8 2. 7 42. 353 2. 7 42. 353 33.085.071.818 25 .166.814.400 421 .000 .20 0 2. 765.584 2. 7 42. 353 2. 7 42. 353 55. 422 .7 92. 288 ... 763.400.889 20 0 B TAl SAN DAI ~N 181. 725 .661 .26 9 183.4 72. 233.93a j ) 22 0 22 1 Hi san ca dinh hCiuhinh 22 2 - Nguyen giG GiG trj hao mon fup kJ 22 3 22 7 153 .24 7. 829 .9 92 II Tai san e6 djnh Hi san ca dinh ... 1.564.741 .20 0 4.875 .23 7.500 Cu6i kY VND 25 .000.000 801.008. 823 (29 3.185) (315 .21 8) ( 62. 207. 622 ) (2. 698.153) (2. 698.153) (22 .994.058.508) (22 .661 .29 7 .25 2) (380.008. 623 ) (1 02. 7 32. 518) (86.843.193) 21 4.800...
  • 30
  • 85
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: NHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiQUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYTÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAY20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.Quy đổi đơn vị gray, rem, msvChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoRenewables information2017 overviewBản đồ địa chất thành phố hà nộiBộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ánnghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạnluyện tập tin học lớp 5 học kì 2đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng TRUNG tâm THƯƠNG mại CHUNG cư thành phố việt trì
Đăng ký
Đăng nhập