Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 69-2

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5
... 83. 053 .470 .50 4 02 Yt .21 43 .5 52 . 347 .21 4 53 .7 45 .22 7.8 82 67. 650 .311.4\8 83.0s3.470.s04 Gi6 v6n hhng bfn 1l YT .22 35. 121 .640. 52 8 40.708 .20 0.039 52 . 223 .486.9 42 64.140 .21 9. 923 8.430.706.686 13.037. 027 .843 ... 178. 9 25 .331.7 45 173.401.36r.3s3 72. 296 .55 0.734 39.013 .20 3.110 72. 296.ss0.734 10.7 62. 006.s 55 13.467 471 2' ,7 10.1 62. 006 .55 5 84.699.018.s33 20 6. 359 .098.334 184.699.018 53 3 26 7. 757 .57 5. 822 25 8.839.7 72. 719 26 7. 757 .57 5. 822 ... Vi0t 2. 711 .53 9. 928 1.440.'714.000 1.099.846 .21 9 1.099.846 .21 9 2. 484.866.8 82 7 .28 4.866.8 82 20.878 .21 3.100 24 .878 .21 3.100 3.7 12. 714 .21 9 1.347.686.t 25 369 .54 0.489 5. 77 26 9 23 8 5. 114 .22 3 .53 0 7.114 .22 3 .53 0...
  • 29
  • 37
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... 664 .20 0 25 5 .20 0 1 62. 180.400 44 .20 0 44 .20 0 32. 428 .733.780 25 .166.814.400 99 .26 7.300 514.830 .26 8 2. 7 42. 353 2. 7 42. 353 33.085.071.818 25 .166.814.400 421 .000 .20 0 2. 765.584 2. 7 42. 353 2. 7 42. 353 55. 422 .7 92. 288 ... 763.400.889 20 0 B TAl SAN DAI ~N 181. 725 .661 .26 9 183.4 72. 233.93a j ) 22 0 22 1 Hi san ca dinh hCiuhinh 22 2 - Nguyen giG GiG trj hao mon fup kJ 22 3 22 7 153 .24 7. 829 .9 92 II Tai san e6 djnh Hi san ca dinh ... 1.564.741 .20 0 4.875 .23 7.500 Cu6i kY VND 25 .000.000 801.008. 823 (29 3.185) (315 .21 8) ( 62. 207. 622 ) (2. 698.153) (2. 698.153) (22 .994.058.508) (22 .661 .29 7 .25 2) (380.008. 623 ) (1 02. 7 32. 518) (86.843.193) 21 4.800...
  • 30
  • 36
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xác định mức năng lượng trao đổi, protein thô, lysine và methionine trong khẩu phần của gà Sao (Numida meleagris) nuôi lấy thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long (3)_unprotectedXây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinhXây dựng hệ thống đấu gái khớp lệnh định kỳ trên cơ sở mạng ngang hàng JXTAXây dựng hệ thống quản lý chứng chỉ số sử dụng công nghệ IAIK và SSLXây dựng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tây hiện nayGiải bài toán về va chạm dọc của hai thanh đàn hồi và ứng dụng vào bài toán đóng cọcHợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamHệ thống lai ghép CDMA đa sóng mang-đa mãCải cách kinh tế ở Ấn Độ và bài học kinh nghiệm đối với Việt NamĐổi mới tổ chức và hoạt động Hội đồng dân tộc của Quốc HộiPhân tích biến đổi A10398G ty thể trên bệnh nhân ung thư vú ở Việt NamNgôn ngữ Truyền thông Xã hội tiếng Việt qua các thông điệp Truyền thông Phát triển Cộng đNhững thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn Nghiên cứu tình huống tại một doanh nghiệNonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using tOn some controversially discussed Raman and IR bands of beryl Objective and Subjective Factors Influence on Demand of Drainage by Pumpingin Red River DeltaPháp luật giải quyết tranh chấp kết nối viễn thông tại Việt NamPhát hiện ảnh giả mạo dựa trên mẫu nhiễu cảm biếnPHÉP TÍNH TENXƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNGQuản lý cơ sở dữ liệu trên mạng Internet bằng mô hình cơ sở dữ liệu phân tánSome Difficulties and Suggestions for Sustainable Marine Eco-tourism in Vietnam and Japan Case Studies of Vân Đồn District, Quảng Ninh Province and Akkeshi Town, Hokkaido
Đăng ký
Đăng nhập