Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Licogi 13

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Licogi 13

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Licogi 13
... i dung Báo cáo thư ng niên cho năm báo cáo 2012 c a Công ty c ph n LICOGI 13 Báo cáo c l p ngày 21/04/2 013 CÔNG TY C PH N LICOGI 13 Nơi nh n: CH T CH H QT - U ban ch ng khoán Nhà nư c; - S Giao ... LICOGI 13: Không có - Công ty có 50% v n c ph n LICOGI 13 n m gi : + Công ty c ph n LICOGI 13 - N n móng xây d ng (LICOGI1 3-FC): V n i u l tính n 31/12 /2012: 60.000.000.000 ng (Sáu mươi t ng), ó LICOGI1 3 ... LICOGI1 3 n m gi 51%; + Công ty c ph n LICOGI 13 - Xây d ng K thu t Công trình (LICOGI1 3E&C): V n i u l tính n 31/12 /2012: 11.266.644.000 ng (Mư i m t t hai trăm Báo cáo thư ng niên Công ty c ph n LICOGI...
 • 15
 • 11
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Licogi 166

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Licogi 166
... TÀI CHÍNH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 I THÔNG TIN CHUNG Thông tin chung công ty Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 Tên tiếng Anh: LICOGI 166 JOINT ... Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài - 38 Công ty Cổ phần Licogi 166 THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY Công ty Cổ phần Licogi 166 ( Công ty ) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh Nghiệp ... 2012 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN Công ty cổ phần LICOGI 16 Công ty cổ phần LICOGI 16 thành viên sáng lập Công ty Hiện nay, Công ty cổ phần LICOGI 16 nắm giữ 4.307.753 cổ phần Công ty tương ứng với...
 • 75
 • 61
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần LICOGI 16

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần LICOGI 16
... Kinh tế - Kỹ thuật Công ty Cổ phần LICOGI 16 • 2010 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16; Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16. 2 TỔNG QUAN VỀ LICOGI 16 TÌNH HÌNH HOẠT ĐÔNG TRONG NĂM Kế ... Cổ phần Licogi 16; 05/200 7-0 3/2011 : Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 16, Phó Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 16. 6; 04/201 1- đến : Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 16, Phó ... Công ty Xây dựng phát triển Hạ tầng (LICOGI) ; 02/200 6-0 6/2007 : Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16; 07/2007 đến : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 16 Báo cáo thường niên...
 • 67
 • 13
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Licogi 13

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Licogi 13
... ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - CƠ GIỚI HẠ TẦNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 – VẬT ... Không Báo cáo thường niên Công ty cổ phần LICOGI 13 năm 2014 3.2 Các công ty con, công ty liên kết:  Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng (LICOGI 13 – FC): Tập trung thi công công trình ... DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU CHUYÊN DỤNG LICOGI 13 Báo cáo thường niên Công ty cổ phần LICOGI 13 năm 2014 − Các công ty con, công ty liên kết: Giá trị Tỷ lệ Thi công móng công trình...
 • 19
 • 72
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Licogi 13

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Licogi 13
... licogi1 3.com.vn) V CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: - Công ty n m gi 50% v n c ph n c a LICOGI1 3: Báo cáo thư ng niên Công ty c ph n LICOGI1 3 năm 2011 - Công ty có 50% v n c ph n LICOGI1 3 n m gi : + Công ... VNð, ñó LICOGI1 3 n m gi 51%; + Công ty c ph n LICOGI1 3 - Cơ gi i H t ng (LICOGI1 3-IMC): V n ñi u l 10 t VNð, ñó LICOGI1 3 n m gi 51%; + Công ty c ph n LICOGI1 3 - V t li u xây d ng (LICOGI1 3-CMC): ... m gi : + Công ty c ph n LICOGI1 3 - N n móng xây d ng (LICOGI1 3-FC): V n ñi u l 60 t VNð, ñó LICOGI1 3 n m gi 51%; + Công ty c ph n LICOGI1 3 - Xây d ng K thu t Công trình (LICOGI1 3E&C): V n ñi...
 • 14
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Licogi 13

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Licogi 13
... trước IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Báo cáo thường niên Công ty cổ phần LICOGI 13 Báo cáo tài Báo cáo tài hợp Công ty cổ phần LICOGI 13 năm 2011 kiểm toán theo quy định đính kèm (Nội dung Báo cáo đăng ... www .licogi1 3.com.vn) V CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: - Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần LICOGI 13: - Công ty có 50% vốn cổ phần LICOGI 13 nắm giữ: + Công ty cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng (LICOGI1 3-FC): ... 11/6/2009; - Cổ phần nắm giữ: 1.437.870 cổ phần, chiếm 11,98% vốn điều lệ Trên toàn nội dung Báo cáo thường niên cho năm báo cáo 2011 Công ty cổ phần LICOGI 13 Báo cáo lập ngày 10/04/2012 CÔNG TY CỔ PHẦN...
 • 15
 • 54
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần công nghệ tiên phong innovative technology development corporation

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần công nghệ tiên phong innovative technology development corporation
... Báo cáo thường niên năm 2012 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Trang 2/47 Báo cáo thường niên năm 2012 Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong - Tên giao dịch: Innovative ... sinh lời Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a Cổ phần: - Tổng số lượng cổ phần công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD): 12.771.195 cổ phần Loại cổ phần: cổ phần phổ thông - ... 23/47 Báo cáo thường niên năm 2012 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Trang 24/47 Báo cáo thường niên năm 2012 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động công ty: Năm 2012...
 • 47
 • 309
 • 1

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần xi măng hà tiên

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần xi măng hà tiên
... trương xi măng Tiên với dây chuyền 900.000 clinker /năm 500.000 xi măng /năm Kiên Lương; 500.000 xi măng /năm Thủ Đức 1993: Nhà máy liên hợp xi măng Tiên tách thành nhà máy xi măng Tiên 1, nhà ... Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh 29/12/2009: ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 Công ty thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần xi măng Tiên vào Công ty Cổ phần xi măng Tiên ... Tiên 1, nhà máy xi măng Tiên 1994: Nhà máy xi măng Tiên đổi tên thành Công ty xi măng Tiên 1” 10/1999: Cải tổ công tác tiêu thụ sản phẩm, thành lập hệ thống Nhà phân phối 10/2000:...
 • 38
 • 237
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần đầu tư & xây dựng tây hồ tp hồ chí minh ngày 07 tháng 4 năm 2012 niềm tin vững bến

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần đầu tư & xây dựng tây hồ tp hồ chí minh ngày 07 tháng 4 năm 2012 niềm tin vững bến
... ngân hàng nguồn ứng trước Chủ đầu công trình xây dựng Tháng 1/2 007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ tỷ đồng ... thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 07/ 01/2 007 mắt Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 MỤC LỤC Trang LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 CÁC CÔNG TY CÓ...
 • 27
 • 243
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bao bì nhựa tân tiến

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bao bì nhựa tân tiến
... đốc Công ty Bao Nhựa Tân Tiến − 2005 – : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến ... trưởng Công ty Bao Nhựa Tân Tiến − 01/2005 – : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến ... đốc Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến Chúng kiểm toán báo cáo tài Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến lập ngày 22 tháng 02 năm 2013 gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo...
 • 43
 • 297
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn
... bao cao ki&mtoan 12 CBc c6ng ty c6 lien qua11 r , 14 , ~8 chuc nirn gi3 tren 50% v8n c6 ph2nIv8n g6p tai CBng ty 14 CBng ty n i m giii tren 50% v6n c8 phinlvbn ... tru siu Sai Gbn chinh thirc trb Cbng ty thubc t r i ~ S9i Gbn c siu N h 1997, CBng ty thu6c tlim sAu Sai Gbn la d m vi vien trpc thuac ~ nghiep Sai Gbn CBng ty Nbng n ~ ~ 30/06/2004, the0 quy&tdjnh ... ph&duyet phumg in v&chuy&ndBi Cbng ty TNHH Mot vi@n b ve B thpc vat Saigon CBng ty ~6 phhn Bao ve thuc vat Saigon (SPC) Ngiy 09/6/2008, Dai hai c6 dbng lin dku cua CBng ty ~6 p h h Bao ve thqc vat Sai...
 • 32
 • 182
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần thủy điện thác bà

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần thủy điện thác bà
... toán c l p: Công ty d ch v ki m toán t v n UHY - Ý ki n ki m toán Công ty c ph n th y c l p: iên Thác 16 Báo cáo th ng niên 2011 - Công ty c ph n th y iên Thác 17 Báo cáo th ng niên 2011 ... t i Công ty ang u ãi, khuy n khích ng &i lao , kinh nghi m công tác v công tác lâu dài t i Công ty Tr Công ty c ph n th y iên Thác ng c a Công ty ng có trình c sau c 24 Báo cáo th ng niên ... s thu c Công ty CP Thu i n Thác i n, Th c s" Qu n tr kinh doanh - Quá trình công tác Công ty c ph n th y iên Thác 26 Báo cáo th ng niên 2011 + T 1981 ÷ 1999: Công tác t i Công Ty + T 2000...
 • 38
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 27 CÂU ÔN TẬP LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌCCân bằng tải cho 02 động cơ xoay chiều nối cứng trục, chung tảiĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN CÓ KÈM ĐÁP ÁN THPT QUỐC GIA MỚI NHẤTGIÁO TRÌNH CĂN BẢN VỀ XML, GIÁO TRÌNH XMLBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn escherichia coli gây tiêu chảy ở lợn con dưới 2 tháng tuổi nuôi tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và biện pháp điều trịNghiên cứu thu hồi amoni và photphat trong nước tiểu dưới dạng cấu trúc struviteQuản lý phát triển chương trình nhà trường ở các trường THCS huyện vũ thư, tỉnh thái bìnhVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiNghiên cứu ảnh hưởng của bón mg và bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kì kinh doanh tại huyện văn chấn tỉnh yên báiCustomer emotion recognition through facial expressionNghiên cứu vấn đề xác thực giao dịch ngân hàng trực tuyến sử dụng mật khẩu dạng OTPĐề kiểm tra sql server 2Đề kiểm tra sql server 1Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hữu nghị viêng chăn hà nộiĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN JAVANghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại tổng công ty xây dựng đường thủyNghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện văn yên, tỉnh yên báiThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện mường nhé, tỉnh điện biênNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã tân thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập