Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lilama 7

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lilama 5

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Lilama 5
... 01101t20t4 t5 1 ,53 0,900 1, 52 0 ,369,944 1, 52 0 ,369,844 838, I 65, 7 45 2, 138,1 65, 7 45 1 ,57 4,7 45, 729 1 ,58 6,7 45, 729 2, 2 95, 9 02, 50 4 2, 2 85, 8 02, 50 4 1 72, 313, 029 4 15, 464,390 193 ,51 7,1 92 3,6 95, 429 ,938 3,406,0 02, 51 8 ... 3,4 85, 5s6,1 l8 341,9 45, 0 05 541,9 45, 0 05 141,800,000 22 7,600,000 750 ,701,033 950 ,701,033 29 4,990,6 95 29 4,880,6 85 149, 059 ,53 0 t48, 059 ,s30 1 ,22 1 ,23 2 ,22 4 1 , 25 1 ,23 2 ,22 4 55 0, 054 , 624 2, 977,634,7 52 8,879 ,22 3 ,5 52 ... 5, 6 15, 666,013 13, 724 ,20 4,946 10 ,59 9, 954 ,9 52 10 ,59 8, 954 ,8 52 Chi phi bdn hing 24 lf 25 3 ,51 9, 728 ,6 12 3, 053 ,9 72, 6 62 5, 3 05, 353 ,3 35 5,416, 355 ,146 75, 423 ,039 153 , 721 ,3 62 160,139,996 24 0,9 12, 3 62 29,086,138...
  • 12
  • 42
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... hoan Il;li Ti~n nQp Quy he; trQ'thanh toan Tai san dai hl;illkhac TONG C(>NG TAl SAN (27 0=100 +20 0) 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 3 26 8 27 0 V.05 V.06 ( 16,4 62, 511.3 12) ... 140 24 1,0 02, 720 1,461,755,863 165,1 72, 243.937 (8,581,957 ,26 0) 311,7 82, 720 2, 314, 027 , 527 21 9,3 62, 268,3 12 (7,9 12, 874,953) 150 5, 029 ,21 5,0 92 1,4 92, 629 ,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1, 526 ,614,091 ... 10,000 26 ,107,694,185 4 02, 1 10,000 151,107,694,185 15 ,24 1,807,039 1, 622 ,814 ,27 3 1, 622 ,814 ,27 3 15 ,24 1,807,039 1, 622 ,814 ,27 3 1, 622 ,814 ,27 3 4 02, II 0,000 4 02, 110,000 4 02, 110,000 4 02, 110,000 16,4 62, 511,312...
  • 14
  • 31
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Alphanam E&C
... ddi han kh6c 21 8 v.07 Dr7 phdng ph6i thu ddi han kh6 ddi (-) 21 9 - Nquv6n qi5 1.0e., 929 ,7 7e 2, 333,051, 628 115, 025 ,796,1 12 84,818, 928 ,856 "1'9.1.9'9? -2 , 999 9,9Q1.,-o'!.!,?99 21 1 21 2 -cg.flinlr ... TAi s6n c6 oinn hou hinh " 21 0 !, v61 fi1f 9oalh sQe.9gl ui IrHg !hy99 riisin 2, 998 ,23 0,380 22 0 22 1 22 2 v08 4,916, 322 ,960 5,561 ,015 ,29 8 13, 327 ,374, 824 13, 327 ,374, 824 fl; \\r \ Mi sii Thuy6t ... oAu nim N9r DUNG (30/06 /20 14) (01t01t20141 (-) Tdi sdn c6 elnn thuo tdi chinh - Gid tri hao mdn luY kC oia ruouven - G!6 tri hgo mon 7?9 I 22 ! 22 6 k6 (:) !9.y 22 7 lt- 22 9 Chi ohi xAv duno ccv...
  • 20
  • 22
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh huyện Lục NgạnMở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam- chi nhánh Hoàn Kiếm thực trạng và giải phápMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiBài giảng di truyền họcNghiên cứu khả năng ứng dụng của hệ mật trên bài toán LOGARIT rời rạc trong chữ ký sốĐề cương bài giảng hàn thép hợp kimGiải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa của Tổng công ty Hàng không Việt NamGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ di động của Trung tâm thông tin di động khu vực II – Công ty VMS MobiphoneCÁC LỪA ĐẢO TRÊN MẠNG MÁY TÍNH VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH LUẬNde cuong Kinh te dau tuĐề tài Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400130 test bank for introduction to management accounting 16th edition131 test bank for managerial accounting tools for business decision making 3rd132 test bank for intermediate accounting spiceland 7th edition135 test bank for financial accounting tools for business decision making 6th162 test bank for managerial accounting 2nd edition by braun164 test bank for cornerstones of financial accounting 2nd173 test bank for accounting principles 1st173 test bank for financial accounting 10th edition by harrison173 test bank for managerial accounting 4th edition by wild
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập