giáo án bàn tay nặn bột sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường

giáo án bàn tay nặn bột sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường

giáo án bàn tay nặn bột sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường
... - Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hóa học, sinh học, môi trường bị thay đổi, gây tác hại đến đời sống người sinh vật khác - Nguyên nhân gây ô nhiễm ... môi trường do: + Do chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt + Do hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học + Do chất phóng xạ + Do chất thải rắn + Do vi sinh vật gây bệnh - Ô nhiễm môi ... học + Do chất phóng xạ + Do chất thải rắn + Do vi sinh vật gây bệnh - Ô nhiễm môi trường tạo điều kiện cho nhiều loại sinh vật gây bệnh cho người động vật phát triển ...
 • 6
 • 246
 • 0

giáo án bàn tay nặn bột sinh học 7 đa dạng và đặc điểm chung của sâu bọ

giáo án bàn tay nặn bột sinh học 7 đa dạng và đặc điểm chung của sâu bọ
... ảnh số loài sâu bọ có tự nhiên - Lớp sâu bọ đa dạng phong phú : Số loài, cấu tạo, môi trường sống tập tính có đặc điểm chung sau: + Phần đầu có đôi râu + Phần ngực có đôi chân đôi cánh + Phần ... Dựa vào hiểu biết em Em kể tên số loài sâu bọ mà em biết? Quan sát số hình ảnh sau (?) Các em có nhận xét suy nghĩ lớp sâu bọ? Từng cá nhân em ghi lại nhận xét suy nghĩ vào sổ thực hành ... thống ống khí để hô hấp - Lớp sâu bọ đóng vai trò quan trọng thiên nhiên đời sống người Ngoài có số sâu bọ làm hại trồng truyền bệnh cho người  Cần giữ gìn loài sâu bọ có lợi ...
 • 9
 • 297
 • 1

giáo án bàn tay nặn bột hóa học 8 bài sự cháy (có file word kèm theo)

giáo án bàn tay nặn bột hóa học 8 bài sự cháy (có file word kèm theo)
... em nêu lên để tìm hiểu + Sự cháy oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng + Điều kiện phát sinh cháy là: Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy có đủ khí oxi cho cháy + Muốn dập tắt cháy phải thực đồng thời ... xem cho biết thông tin gì? Các đám cháy gây thiệt hại nặng nề cho xã hội, tổn thất tài sản nhà cửa nhân dân (?) Vậy em biết cháy biện pháp để dập tắt đám cháy Em ghi hiểu biết vào sổ thực hành ... cháy + Muốn dập tắt cháy phải thực đồng thời biện pháp sau: Hạ nhiệt độ chất cháy xuống nhiệt độ cháy; cách ly vật cháy với khí oxi cách hợp lí ...
 • 10
 • 205
 • 0

giáo án bàn tay nặn bột hóa học 8 bài tính chất của nước

giáo án bàn tay nặn bột hóa học 8 bài tính chất của nước
... biết nước? Từng cá nhân em ghi lại hiểu biết vào giấy nháp thời gian phút - Tính chất vật lí: Nước chất lỏng, không màu, không mùi, sôi 1000C, hóa rắn 00C, hòa tan nhiều chất rắn, lỏng, khí - Tính ... khí - Tính chất hóa học: +Tác dụng với kim loại ( K; Na; Ba; Ca; ) tạo thành bazơ hiđro + Tác dụng với oxit bazơ ( Na2O; CaO; ) tạo thành thành dd bazơ ( Dung dịch bazơ làm cho quỳ tím hóa xanh, ... hóa xanh, dung dịch phenolphthalein không màu hóa đỏ) + Tác dụng với oxit axit ( P2O5; SO2; SO3;… ) tạo thành dd axit ( Dung dịch axit làm cho quỳ tím hóa đỏ) ...
 • 7
 • 221
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (17)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (17)
... 61 BÀI 54 Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG Nhà máy điện ngun tử Khai thác quặng titan Thử vũ khí hạt nhân TIẾT 61 BÀI 54 Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG I Ơ nhiễm mơi trường gì? II Các tác nhân chủ yếu gây nhiễm mơi trường: ... trường: Ơ nhiễm chất khí thải từ hoạt động cơng nghiệp sinh hoạt: Ơ nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học: Ơ nhiễm chất phóng xạ: Ơ nhiễm chất thải rắn: - Điền tên chất thải rắn gây nhiễm ...  tích tụ đất  ô nhiễm mạch nước ngầm * Các chất độc theo mưa  tích tụ ao, sông, biển Hoá chất bảo vệ thực vật Chuyển thành Nước vận chuyển Bò phân tán Bốc Bốc Tích tụ đất Ô nhiễm nước ngầm...
 • 22
 • 136
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (31)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (31)
... dùng Bài 55 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (tiếp theo) III – Hạn chế ô nhiễm môi trường - Hạn chế ô nhiễm không khí - Hạn chế ô nhiễm nguồn nước - Hạn chế ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật - Hạn chế ô nhiễm ... cá (thòt cá sống) bò nhiễm bệnh sán gan Bài 54 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I – Ô nhiễm môi trường ? Là tượng môi trường tự nhiên bò bẩn, làm thay đổi tính chất vật lí hoá học môi trường, gây tác hại đến ... Bài 54 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I – Ô nhiễm môi trường ? Là tượng môi trường tự nhiên bò bẩn, làm thay đổi tính chất vật lí hoá học môi trường, gây tác hại đến đời sống...
 • 19
 • 158
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (2)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (2)
... loại… Ô nhiễm môi trường gì?  Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường , vi phạm tiêu chuẩn vốn có môi trường Còn ngày nay, ô nhiễm môi trường hiểu chuyển chất thải lượng môi trường ... triển sinh vật làm suy giảm chất lượng môi trường từ ảnh hưởng đến đất nước, không khí… Ô nhiễm môi trường gồm:  Đầu tiên ô nhiễm không khí  Tiếp theo ô nhiêm nguồn nước  Cuối ô nhiễm đất Ô nhiễm ... sống trái đất  Môi trường bao gồm hai loại môi trường tự nhiên môi trường xã hội Trong : +Môi trường tự nhiên bao gồm thành phần tự nhiên rừng, núi, khí hậu, nước, ánh sang +Môi trường xã hội...
 • 21
 • 176
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (4)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (4)
... NHIỄM MÔI TRƯỜNG Hiện Nhiệm vụ I – Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ? ô nhiễm không khí ô nhiễm nước Thế ô nhiễm môi trường ? + môi trường bị nhiễm bẩn + tính chất vật lí , hóa học, sinh học môi trường ... BÀI CŨ 1) Trình bày nguyên nhân dẫn đến suy thoái môi trường hoạt động người 2) Kể tên việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường mà em biết ? Tác hại việc làm đó? Cách khắc phục BÀI 54 Ô NHIỄM MÔI ... thức ăn thừa,….) / ô nhiễm sinh vật gây bệnh Một số bệnh sinh vật có hại gây : + sốt rét + sốt xuất huyết + giun sán + tả, lị ,… Ô nhiễm môi trường tạo điều kiện cho nhiều loại sinh vật gây bệnh...
 • 15
 • 162
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (5)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (5)
... 57 - Bài 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG(t1) I, Ô nhiễm môi trường gì? - Là tượng môi trường Ô nhiễm môi trường gì? tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hoá học, sinh học môi Ô nhiễm môi trường ... nhiên Bài 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I, Ô nhiễm môi trường -Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hoá học, sinh học môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống người sinh ... SO2, NO2 … bụi gây ô nhiễm không khí Bài 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I, Ô nhiễm môi trường II Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 1/ Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt - Các chất...
 • 29
 • 145
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (50)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (50)
... 02/04/20 09 Hiện trạng môi trường Môi trường ô nhiễm trầm trọng Và ô nhiễm môi trường phức tạp bò gây lợi ích người  Vì vậy, cần góp sức chung tay người 02/04/20 09 Một số hoạt động gây ô nhiễm ... Bài 54- 55: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô nhiễm môi trường:  Hiện trạng môi trường  Một số hoạt động gây ô nhiễm  Ví dụ thực tế  Tác nhân chủ yếu, yếu ... Xác đông vật chết   Ô nhiễm môi trường sống 02/04/20 09 Một số hoạt động gây ô nhiễm  Nguồn nước bò ô nhiễm nặng hóa chất đổ biển •  Ô nhiễm hóa chất 02/04/20 09 Một số hoạt động gây ô nhiễm...
 • 17
 • 126
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (12)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (12)
... hng gỡ n i sng ngi v sinh vt? Tit 56 - Bi 54: ễ NHIM MễI TRNG ễ nhim mụi trng l gỡ? ễ nhim mụi trng tợng môi tr ờng bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hoá học, sinh học môi trờng bị thay đổi ... mang ký sinh trựng st rột: dit b gy, gi cho ni thoỏng óng sch s, gi v sinh ngun nc mui khụng sinh sn, ng phi mc mn Nguyờn nhõn dn n mc bnh t, l? * Do n thc n khụng v sinh, b nhim cỏc sinh vt ... nh - Bụng bng bn, kim tiờm Hot ng thi cht thi - Sinh hot, sn xut cụng nghip - Sinh hot xõy dng nh, cụng s Cht thi bnh vin, sinh hot Tit 56 Bi 54: ễ NHIM MễI TRNG II Cỏc tỏc nhõn...
 • 34
 • 178
 • 1

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (2)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (2)
... thực trạng môi trường sao? TiẾT 57 BÀI 54: I/ Ô nhiễm môi trường gì? - Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị bẩn tính chất vật lí, hóa học, sinh học bị Theo thếconnào ô sinh thay*đổi, ... khác nhiễm môi trường? Do đâu - Ô nhiễm hoạt động tự nhiên(núi lửa, lũ lụt ) môi trường ô nhiễm? hoạt động conbị người gây II/ Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm TiẾT 57 BÀI 54: I/ Ô nhiễm môi trường ... 57 BÀI 54: I/ Ô nhiễm môi trường gì? II/ Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 1 nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt 2 nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học 3 nhiễm...
 • 32
 • 122
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (26)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (26)
... Thế ô nhiễm môi trường? Thế ô nhiễm môi trường? Ô nhiễm môi trường tình trạng môi trường bị ô nhiễm chất hóa học, sinh học gây ảnh hưởng đến sức khỏe người, thể sống khác • Ô nhiễm môi trường ... Ngoài ra, ô nhiễm số hoạt động tự nhiên Nguyên nhân cách hạn chế gây ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường Không khí Chất thải rắn Hóa chất Ô nhiễm không khí • Việc ô nhiễm môi trường không khí ... trường gì? • II.Thế ô nhiễm môi trường? • III.Nguyên nhân cách hạn chế gây ô nhiễm môi trường Vậy môi trường gì? • Vâng, môi trường tất yếu tố tự nhiên xã hội cần thiết cho sinh sống, sản xuất...
 • 34
 • 149
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (43)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (43)
... cảitạo tạomơi mơitrường trườngtự tự nhiên? nhiên? Bài 54: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG I Ơ nhiễm mơi trường gì? Khái niệm : -Là tượng mơi trường tự nhiên bị bẩn -Tính chất lý- hố sinh học mơi trường thay đổi ... người Ngun nhân gây nhiễm mơi trường ? Bài 54: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG I Ơ nhiễm mơi trường gì? Khái niệm : -Là tượng mơi trường tự nhiên bị bẩn -Tính chất lý- hố sinh học mơi trường thay đổi -Gây ... sinh hoạt Do hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học Do chất phóng xạ Do chất thải rắn Do sinh vật gây bệnh Bài 54: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG I Ơ nhiễm mơi trường gì? II Các tác nhân chủ yếu gây nhiễm...
 • 23
 • 112
 • 0

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (24)

Bài giảng sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường (24)
... lại loại môi môi Ô nhiễm môi trường Nơi bị ô nhiễm Ô nhiễm chủ yếu trường sống Biểu sinh gì? trầm trường trọng? vật? ô nhiễm → Có nhiều loạiđó ô nhiễm môi môi trường - Ô nhiễm môi trường trường: ... loại trường sống bị môimôi trường tự nhiên sinhbẩn, vật: -của Ô nhiễm môi ồng trường nhiễm thờiđất làm thay đổi tính chất lí hóa, -Môi Ở thành rác thải, bụi trường đất Ô nhiễm môiphố: trường không ... hệ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT 22 Ti ết 57: Ô nhi ễm môi tr ường II ––Click Nghiên cTitle ứTitle utrph ả Ô nhi ễadd madd môi ường toto Click gì? hệ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 22 Ti ết 57: Ô nhi ễm môi...
 • 25
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bàn tay nặn bột khoa học 4 bài nóng lạnh và nhiệt độgiao an ban tay nan bot sinh 6giáo án bàn tay nặn bột khoa học lớp 4 bài; không khí cần cho sự sốnggiáo án bàn tay nặn bột khoa học 4giao an ban tay nan bot khoa hoc lop 5giao an ban tay nan bot khoa hoc lop 4 bai 52giáo án bàn tay nặn bột khoa học bài chất dẻogiao an ban tay nan bot khoa hoc lop 4 tuan 28giao an ban tay nan bot sinh 6 tiet 60giao an ban tay nan bot khoa hoc lọp 5 cay con moc len tu hatgiáo án bàn tay nặn bột khoa học lớp 4 tuần 30giao an ban tay nan bot khoa hoc bai moi truonggiao an ban tay nan bot khoa hoc 4 hoc ky iigiao an ban tay nan bot khoa hoc lop 4giao an ban tay nan bot tieu hocCHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ HY lạp c ổ đạiCHƯƠNG 5 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ tây âu TRUNG cổCHƯƠNG 6 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở ANH THỜI cần đạitách, xác định và làm giàu chì bằng vật liệu đá ông biến tínhTổng hợp các quy trình kỹ thuật canh tác mãng cầu XiêmSÁCH bài tập Làm CHỦ kỹ NĂNG mềmCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcSoạn bài Vịnh khoa thi hươngTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namSÁCH SCAN Công trình đường thủy (TS. Đào Văn Tuấn)TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họcĐề cương anh văn khối 10 tây thạnh 2017SÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập