POWERPOINT đường lối CNH-HĐH-KTTT

POWERPOINT TTHUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN

POWERPOINT TTHUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN
... trực tiếp xâm lược miền Nam Tình hình buộc Đảng ta phải mở hội nghị trung ương lần thứ 11 12 nhằm đánh giá tình hình đề đường lối kháng chiến nước Trên sở Đảng nhận định “Mặc dù đế quốc Mỹ đưa hàng ... Đánh giá Tất vấn đề Đảng ta phân tích nghiên cứu kĩ, không chủ quan nóng vội, khinh địch mà khoa học, thể tư nhạy bén quân tiến công Chính nhận định vừa giúp Đảng ta đề đường lối đấu tranh đắn, ... miền Nam Bắc Chủ trương, sách lược Đảng Ý nghĩa đường lối Diễn biến chiến tranh miền Nam Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại Mĩ, vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1968) 1 Thuận lợi...
 • 33
 • 98
 • 0

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc
... nông dân.Trong đó,chống đế quốc ,giải phóng dân tộc nhiêm vụ hàng đầu Câu3:Phân tích phong trào yêu nước.Ý nghĩa phong trào đó? Trả lời; *Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến vừa ... đình phong kiến nhà Nguyễn ký hiệp ước ácmăng năm 1883 Patơnốt năm 1884,đầu hang thục dân Pháp,song phong trào chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra.Phong trào Cần Vương(1885-1896),một phong trào ... Câu4:Nguyên nhân thất bại phong trào yêu nước nước ta theo khuynh hướng Tư sản-phong kiến đầu kỷ 20 Phong trào yêu nước bị thất bại trước đàn áp đẫm máu đế quốc phong kiến tay sai Nguyên nhân...
 • 8
 • 3,729
 • 77

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 3.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 3.doc
... trở thành đảng cầm quyền -Trên giới, hệ thống XHCN hình thành Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển mạnh Phong trào dân chủ, hoà bình vươn lên mạnh mẽ *Khó khăn: Sau Cách ... gồm tính chất: dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến +cách mạng việt nam có đối tượng chủ nghĩa đế quốc xâm lược đối tượng phụ nửa phong kiến +nhiệm vụ cách mạng việt nam lúc đánh đuổi ... việt nam lúc đánh đuổi đế quốc xâm lược giành độc lập thống cho dân tộc,xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến,làm cho người cày có ruộng,phát triển chế độ dân chủ nhân dân,gây sở cho chủ nghĩa...
 • 13
 • 4,618
 • 29

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 4.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 4.doc
... Trong kinh tế tri thức, nhuồn nhân lực nhanh chóng tri thức hóa; sáng tạo, đổi mới, học tập trở thành yêu cầu thường xuyên người phát triển cong người trở thành nhiệm vụ trung tâm xã hội - Trong ... phẩm nước (GDP) - Trong kinh tế tri thức, tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, vốn quý nhất, nguồn lực quan trọng hàng đầu, định tăng trưởng phát triển kinh tế - Trong kinh tế tri thức, ... thức tổ chức cho phù hợp với điều kiện môi trường cạnh tranh quốc tế Trong 25 năm đổi mới, đạt thành tựu kinh tế ấn tượng, song khách quan mà nói kinh tế nước ta tình trạng lạc hậu, đổi tư kinh...
 • 37
 • 3,460
 • 21

Dap an cau hoi duong loi cm ĐCSVN.doc

Dap an cau hoi duong loi cm ĐCSVN.doc
... Động lực CM (lực lượng CM) : công nhân, nông dân, tiểu TS, trí thức, tư sản dân tộc, địa chủ yêu nước tảng g/c công nhân nông dân - Đặc điểm CM: CM dân chủ nhân dân - Triển vọng CM: CM dân tộc ... trung tâm + Phương pháp đấu tranh: từ đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ sang đánh đổ quyền đế quốc tay sai Chuyển từ đấu tranh công khai, hợp pháp sáng đấu tranh bí mật, bất hợp pháp + Thành ... phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại - Nắm vững hai mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tế Đấu tranh để hợp tác, tránh trực diện đối đầu,bị đẩy vào cô lập - Mở rông quan hệ với quốc gia vùng...
 • 25
 • 825
 • 15

Đường lối ngoại giao

Đường lối ngoại giao
... Quốc buộc Đảng ta phải chuyển hướng đường lối đối ngoại Trung Quốc chuyển hướng đường lối xem Mĩ kẻ thù trực tiếp nguy hiểm Với chuyển hướng đường lối đối ngoại hội nghị trung ương lần VI khóa ... tác ngoại giao ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trang - -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Chuyên Đề Đường Lối Ngoại Giao Về ngoại ... thời kì toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp Đường lối đối ngoại Đảng thời kì chống thực dân Pháp can thiệp Mĩ (1946-1954) a Đường lối đối ngoại Đảng thời kì kháng chiến bị cô lập Cuộc kháng...
 • 23
 • 611
 • 2

39 câu hỏi và đáp án thi môn đường lối.doc

39 câu hỏi và đáp án thi môn đường lối.doc
... ca thi i, thi i cỏch mng chng quc, thi i gii phúng dõn tc, thi i cỏch mng vụ sn ng cng sn Vit Nam i xut phỏt t yờu cu thc tin ca cỏch mng Vit Nam T nm 1858, thc dõn Phỏp xõm lc v tng bc thit ... rt nhiu Nhiu vựng nụng thụn nỳi cũn thiu lng thc, hoc ch cú bp khụng cú go, thiu nc sinh hot, thiu cỏc dch v cụng cng ti thiu Hai l, tỡnh trng tht nghip, thiu vic lm quỏ ln ó gõy rt nhiu khú ... Phỏp bn v hnh ng ca chỳng ta ó d bỏo thi c cỏch mng nc ta Thi c l tỡnh th xut hin thi im nht nh cú li nht cho vic ch ng phỏt huy mi sc mnh ginh thng li Thi c ú cú th l sai lm ca i phng, nng...
 • 43
 • 3,789
 • 89

BÀI TẬP NHÓM MÔN ĐƯỜNG LỐI.doc

BÀI TẬP NHÓM MÔN ĐƯỜNG LỐI.doc
... văn minh”! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2007 Hỏi đáp: Môn Đường lối cách mạng Đảng công sản Việt Nam TS Bùi ... Minh chủ trì, định chủ trương phát động kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược phạm vi nước; đề đường lối, chủ trương kháng chiến chống Pháp xâm lược kháng chiến lâu dài Ngay đêm 19-12-1946, gia ... kháng chiến Bác Hồ cương lĩnh kháng chiến mang tính khái quát cao, chứa đựng tư tưởng, quan điểm, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lâu dài, tự lực cánh sinh định thắng lợi Từng...
 • 8
 • 998
 • 2

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN
... tượng chủ yếu môn học hệ thống quan điểm, chủ trương, sách Đảng tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa Môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng ... với nội dung môn học Ý nghĩa việc học tập môn ĐLCMCĐCSVN - Môn đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên hiểu biết đời Đảng, quan điểm, đường lối Đảng cách mạng dân tộc ... Lao động Việt Nam kế thừa phát triển đường lối cách mạng cương lĩnh trị trước Đảng thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đường lối phản ánh Chính cương Đảng Lao động Việt Nam với nội...
 • 107
 • 3,315
 • 47

Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf

Chuong 5- Duong loi xay dung nen kinh te thi truong dinh huong XHCN.pdf
... phần Thể chế kinh tế Thể chế kinh tế thị trường Mục tiêu hoàn thi n Quan điểm hoàn thi n Thể chế kinh tế thị trường tổng thể bao gồm quy tắc, luật lệ hệ thống thực thể, tổ chức kinh tế tạo lập ... trình đổi nhận thức kinh tế thị trường Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi Sự hình thành tư Đảng kinh tế thị trường trước thời kỳ đổi II Tiếp tục hoàn thi n thể chế kinh tế thị trường định ... trị  Thống nhận thức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  Hoàn thi n thể chế sở hữu thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh  Hoàn thi n thể chế đảm bảo...
 • 32
 • 2,251
 • 28

Đề cương bi giảng mn Đường lối c(1).doc

Đề cương bi giảng mn Đường lối c(1).doc
... đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên hiểu bi t đời Đảng, quan điểm, đường lối Đảng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc bi t đường lối ... Lao động Việt Nam kế thừa phát triển đường lối cách mạng cương lĩnh trị trước Đảng thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đường lối phản ánh Chính cương Đảng Lao động Việt Nam với nội ... Xác định thuận lợi khó khăn sở để Đảng đề đường lối cho kháng chiến b Quá trình hình thành nội dung đường lối kháng chiến Quá trình hình thành - Đường lối kháng chiến Đảng hình thành bước trình...
 • 94
 • 318
 • 4

ĐỀ THI CUỐI K ĐƯỜNG LỐI.doc

ĐỀ THI CUỐI K ĐƯỜNG LỐI.doc
... sở hòa Tưởng; Bài học kinh nghiệm DH 6; Vì Trọng tâm phát triển kinh tế ? Câu 2: Bài học k t hơp sm dt sm thời đại, Đề thi Đường lối (tên gọi Lịch sử Đảng) hôm 08/11/2009 K4 7 mình: 1- Trả lời ... nhiệm k đh (2 đề nhau) quan điểm đàng công nghiệp hóa đchình thành thay đổi bổ sung PT ntn wa cáckì đh? (rõ khoai+.+) câu 1: trả lời ngắn gọn câu sau: a Nêu nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh ... đó) học kinh nghiệm "K t hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nước sức mạnh quốc tế"? Trong thời k (thời k không nhớ luôn) cần phải làm để phát huy sức mạnh thời đại??? Đề 1 a)...
 • 3
 • 997
 • 13

Duong loi cach mang cua DCSVN(1).doc

Duong loi cach mang cua DCSVN(1).doc
... dân tiến lên CNXH Nội dung cương là: + Xác định tính chất xã hội: Xã hội việt nam giai đoạn thời mang tính chất: tính dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến Mâu thuẫn xã hội mâu thuẫn ... môi trường, giữu gìn sắc văn hóa dân tộc, ổn định trị xã hội, quốc phòng an ninh - Là kinh tế mở, mang tính chất quốc tế hóa, khu vực hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm phát...
 • 31
 • 943
 • 4

Nội dung đường lối đổi mới

Nội dung đường lối đổi mới
... môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học III/ Nội dung định hướng công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức 1/ Nội dung - Phát triển mạnh ngành sản phẩm kinh tế có giá ... thác sử dụng tài nguyên nước IV/ Kết quả, ý nghĩa, hạn chế nguyên nhân 1/ Kết thực đường lối ý nghĩa Sau 20 năm đổi mới, đất nước ta thu thành tựu to lớn, có thành tựu bật công nghiệp hóa, đại hóa: ... hợp tác quốc tế; đưa chiến lược phát triển kinh tế vùng phù hợp với chiến lược chung nước Thực đường lối công nghiệp hóa Đại hội VII, kinh tế có bước phát triển cao hơn, có chất lượng hơn, vào thực...
 • 9
 • 2,357
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: powerpoint đường lối xây dựng hệ thống chính trịpowerpoint đường lối công nghiệp hóapowerpoint đường lối cách mạngbài soạn powerpoint chương 5 đường lối cách mạngđường lốiđường lốiđường lối cách mạngđường lối của đảngđường lối công nghiệp hóaduong loi cach mang cua dcsvnđường lối đổi mớiđường lối kinh tếđường lối công nghiệp hóađường lối đảngđường lối kháng chiếnBáo cáo thực tập ngành quản trị văn phòng tại phòng nội vụ huyện hướng hóaSINH LÝ BỆNH MÁU VÀ TẠO MÁUCông nghệ chế biến thịtMột số nhãn sai phạm trên thị trườngBài kiểm traKỷ yếu Giáo dục công dânSKKN môn Tiếng Việt lớp 5Bài khóa luận tốt nghiệptài chính doanh nghiệp thương mại chuong 2tài chính doanh nghiệp thương mại chuong 5CAM NGHI VE MAI TRUONGchuyên đề một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hộiXemtailieu danh gia hien trang va de xuat mot so giai phap bao ve moi truong tai nha may san xuat do trang suc my ky cong ty tnhh shinhan vina kcn spresentation about feelingsBÀI SOẠN GIẢNG VĂN HÓA DU LỊCHSáng kiến kinh nghiệm tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong giảng dạy bài 41 – diễn thế sinh thái, sinh học 12 cơ bảnSAPB1 vn 20121218 doubleÔn lý thuyết thi đại học vật lý (tập 1) phần 2 (bản năm 2004)de cuong LLDEm phải đến harvard học kinh tế (tập 1) phần 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập