Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

báo cáo thường niên 2013 công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

báo cáo thường niên 2013 công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
... sản Minh Phú Cty TNHH ni tơm trồng thủy sản Minh Phú- Lộc An Cty TNHH MTV ni tơm trồng thủy sản Minh Phú- Hòa Điền Cty TNHH thủy hải sản Minh Phú- Kiên Giang Cty TNHH chế biến thủy sản Minh PhúHậu ... BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi Nhà đầu tư Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài hợp đính kèm Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú (“Cơng ty ) cơng ty ... Giang Các cơng ty cơng ty liên kết STT Tên Cơng ty Cơng ty Mseafood USA Cơng ty cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang Cơng ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Q Cơng ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phát Địa...
 • 92
 • 451
 • 3

Phân tích tài chính công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

Phân tích tài chính công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
... cáo tài đặc biệt Phân tích công ty xem quan trọng Bài phân tích nhóm Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, công ty dẫn đầu ngành thủy sản Việt Nam nhiều năm qua Trong năm gần đây, ngành thủy ... năm 2012 NHÓM 15 PHÂN TÍCH TCDN Thị trường tiêu thụ Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Corp) doanh nghiệp thủy sản đứng đầu xuất tôm Việt Nam Công ty chuyên xuất tôm ... nuôi trồng thủy sản Minh PhúLộc An với vốn điều lệ 50 tỷ đồng CTCP tập đoàn thủy sản Minh Phú sở hữu 100% 2011 - Ngày 15/02/2011, tăng vốn điều lệ Công ty TNHH nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An...
 • 79
 • 178
 • 0

slide Phân tích tài chính công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

slide Phân tích tài chính công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
... Hải sản Minh Phú - Kiên Giang TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang TNHH MTV Nuôi tôm Sinh TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Minh thái Minh Phú Phú PHÂN TÍCH CÁC CH Ỉ TIÊU TÀI CHÍNH C Ơ B ẢN PHÂN ... phẩm CÔNG TY THÀNH VIÊN TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú - TNHH Chế biến Thủy sản Minh Lộc An Quí TNHH MTV SX Chế phẩm SH Minh Phú TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát Mseafood Corporation TNHH Thủy ... HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY GiỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY GiỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY LỊCH SỬ 1992 2011 CTCP TẬP ĐOÀN MINH PHÚ DNTN cung ứng hàng XK Minh Phú Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH...
 • 43
 • 310
 • 0

giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh doanh xuất khẩu thủy sản tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh doanh xuất khẩu thủy sản tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 3.1.1 Giới thiệu chung công ty Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY ... CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ***** MAI HỮU TÀI MSSV: 4117272 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ LUẬN VĂN ... CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀNError! Bookmark not defined 5.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH...
 • 85
 • 48
 • 0

phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú giai đoạn từ 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014

phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú giai đoạn từ 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014
... Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 Bảng 3.2: Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú từ năm 2011 đến 2013 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2011 Năm ... KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DIỄM HƢƠNG MSSV: 411 865 4 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ GIAI ĐOẠN TỪ 2011 ... ngạch xuất theo cấu sản phẩm công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú tháng đầu năm 2013 tháng đầu năm 2014 64 Bảng 4 .6: Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần...
 • 113
 • 30
 • 0

luận văn tốt nghiệp đề tài phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú giai đoạn 2010 - 2012

luận văn tốt nghiệp đề tài phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú giai đoạn 2010 - 2012
... Nguyễn Công Tòa Phân tích hoạt động xuất Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú giai đoạn 201 0- 2012 5.3 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ ... XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU MINH PHÚ GIAI ĐOẠN 201 0- 2012 Bảng 4.1: Sản lƣợng kim ngạch xuất Cty cổ phần Tập đoàn Thủy sản ... 22 - SVTH: Nguyễn Công Tòa Phân tích hoạt động xuất Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú giai đoạn 201 0- 2012 Hình 3.3: Những sản phẩm Minh Phú Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh...
 • 81
 • 523
 • 4

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
... HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TOÁ PHÍ XUẤ GIÁ THÀ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN PHẨ PHẦ THỦ GVHD: ThS Đàm Thị Phong Ba vii SVTH: Trần Tú Như Kế toán chi phí sản ... Như Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tôm đông lạnh Cty CPTĐTS Minh Phú + Chi phí sản xuất chung: chi phí để sản xuất sản phẩm không kể chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí ... - 2008, từ đưa đánh giá hoàn thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành - Luận văn: "Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần chế biến xuất thủy sản CADOVIMEX" sinh...
 • 134
 • 77
 • 0

giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu cho sản phẩm tôm của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú_mpc

giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu cho sản phẩm tôm của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú_mpc
... Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xuất cho sản phẩm tôm công ty Cổ phẩn tập đoàn thủy sản Minh Phú_MPC LỜI CẢM TẠ Thời gian thực tập Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú khoảng ... Trang Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xuất cho sản phẩm tôm công ty Cổ phẩn tập đoàn thủy sản Minh Phú_MPC CHƯƠNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU SẢN PHẨM TÔM XUẤT KHẨU CỦA ... PTO Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xuất cho sản phẩm tôm công ty Cổ phẩn tập đoàn thủy sản Minh Phú_MPC Hình 3.2: Sơ đồ quy trình sản xuất MPC Hình 3.2: QUY TRÌNH CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY...
 • 112
 • 464
 • 0

một số giải pháp nâng cao giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường nhật bản của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

một số giải pháp nâng cao giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường nhật bản của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
... TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ Tên gọi công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ Tên giao ... hình xuất thủy sản sang thị trường Nhật Bản Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú từ năm 2009 đến sáu tháng đầu năm 2012 Qua phân tích đề xuất giải pháp nâng cao giá trị xuất thủy sản Công ty ... điểm công ty, nhận thấy việc thực đề tài Một số giải pháp nâng cao giá trị xuất thủy sản sang thị trƣờng Nhật Bản Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú cần thiết Đề tài đề số giải pháp phù...
 • 86
 • 154
 • 0

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
... 33 36,77 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú tập trung vào lĩnh vực sản xuất ... Tiến Dũng Trang 27 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú Chương PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH PHÚ TỪ 2009-2011 ... PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 3.1 KHÁI QUÁT CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Tiền thân công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú...
 • 91
 • 154
 • 0

KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ

KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ
... THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THẢO NGUYÊN MSSV: LT11228 KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ LUẬN ... kế toán nâng cao kết hoạt động kinh doanh Công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu thực trạng công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - Phân tích ... nghiên cứu công tác kế toán Công ty với đề tài: Kế toán tiêu thụ thành phẩm phân tích kết kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung...
 • 102
 • 99
 • 0

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
... ph Giá thành n ph chuy + Chi phí nguyên v + Chi phí ch T ành Giá thành n ph chuy + Chi phí ch ành T ành Chi phí ch T ành v ành thành ph Hình có tính giá thành n - Vi th T thành n ành ph ành T thành ... n thành = ph -1) + Chi phí s d + Chi phí s xu k giai - Chi phí s d cu giai i 20 (2.11) t ph ành n ành thành ph ành ch ành ph ình t ùng Do v giá thành th n1 Chi phí s Chi phí s Chi phí s Chi phí ... thu Công ty TNHH MTV nuôi tr th inh Phú –Hòa B ho B k tài 29 B lý ch B xu Công ty MSEAFOOD USA Công ty TNHH ch Minh Phú- H Công ty TNHH s s Công ty TNHH nuôi tr Minh Phú- L Công ty TNHH ch Minh...
 • 97
 • 51
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tập đoàn thuỷ sản minh phú

luận văn tốt nghiệp phân tích năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tập đoàn thuỷ sản minh phú
... Tuấn Phân tích lực cạnh tranh Công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Tên Công ty : C .TY CỔ PHẦN ... sản Minh Phú 29 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ 30 4.1 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CPTĐ THỦY SẢN MINH PHÚ ... tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú năm qua nào? Những nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Công ty cổ phần tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú? Những giải pháp giúp Công ty cổ phần tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú...
 • 99
 • 2,137
 • 20

phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú thành phố cà mau

phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú thành phố cà mau
... KIÊN Phân tích thực trạng xuất thủy sản Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú Chương PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 4.1 PHÂN TÍCH THỰC ... trạng xuất thủy sản Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú Ngày 01/07/2010 đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ Tên ... Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 35 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ ...
 • 86
 • 556
 • 2

phân tích tác động biện pháp chống bán phá giá của hoa kỳ đối với hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

phân tích tác động biện pháp chống bán phá giá của hoa kỳ đối với hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
... cho hoạt động xuất Vì thế, đề tài "Phân tích tác động biện pháp chống bán phá giá Hoa Kỳ hoạt động xuất công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú" đóng góp cho công ty đánh giá diễn biến tác động ... KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỂN TRỌNG NHÂN MSSV: 4114775 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH ... phân tích diễn biến xu hướng biện pháp chống bán phá Hoa Kỳ áp dụng, phân tích tác động biện pháp hoạt động xuất công ty, để từ có giải pháp thích hợp chủ động đối phó với công cụ chống bán phá giá...
 • 72
 • 101
 • 2

Xem thêm