Đề thi thử học kì 1 môn hóa lớp 10 (đề 1) 2016

THPT BÌNH KHÁNH ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN HOÁ LỚP 12

THPT BÌNH KHÁNH ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN HOÁ LỚP 12
... Fe bị ăn mòn x D / Cặp Fe /cu Fe bị ăn mòn 25/Tính chất hoá học đặc trưng kim loại là: A/Tác dụng với axit B/Thể tính khử phản ứng hoá học C/Dễ nhường e để trở thành ion dương X D/ Cả B C 26/Ngâm ... C/0,.4mol /l D/0. 3125 mol /l 31/Dựa vào dãy điện hoá kim loại người ta nói rằng: X A/Kim loại dễ bị oxihoá nhất: : K B/Kim loại có tính khử yếu ::K C/Ion kim loại có tính oxi hoá mạnh : : K+ D/Ion ... /Có chất rắn đựng lọ nhãn NaCl ,CaCl2 MgCl2 dùng hoá chất sau để nhận biết A/ AgNO3 , HCl , x B/ Na2CO3 ,NaOH C/ HCl CaCO3 D/ BaCl2 , HCl 19/ Cặp hoá Ch ất n có th ể làm m ềm nuớc c ứng tạm thời...
 • 3
 • 54
 • 0

Đề thi thử học 2 môn toán lớp 10 đề số 3 & 5 potx

Đề thi thử học kì 2 môn toán lớp 10 đề số 3 & 5 potx
... cách O1O2 ngắn ĐỀ SỐ Câu ( điểm  xx x 2    ):  x  x 1 x x 1 x 1   a) Rút gọn biểu thức b) Tính giá trị A x   Câu ( điểm ) 2x  x 2 x 1 Giải phơng trình :   x  36 x  x ... hiệu hai nghiệm tích chúng Câu3 ( điểm ) Cho hàm số : y = ( 2m + )x – m + (1) a) Tìm m biết đồ thị hàm số (1) qua điểm A ( -2 ; ) b) Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số qua với giá trị m Câu ( ... ĐỀ SỐ Câu ( điểm ) 1) Giải bất phơng trình : x   x  2) Tìm giá trị nguyên lớn x thoả mãn x  3x   1 Câu ( điểm ) Cho phơng trình : 2x2 – ( m+ )x +m – = a) Giải...
 • 3
 • 608
 • 5

ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN TOÁN LỚP 10K2 – ĐỀ SỐ 1 docx

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 10K2 – ĐỀ SỐ 1 docx
... hoành độ âm ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 10 K2 ĐỀ SỐ Câu (2 điểm) Giải bất phương trình sau: 3−x a) − x2 + x + 21 > b) 2x − 10 x − 12 b) x2 + 7x + 12 x − ( m + 1) x + m − = Câu (1, 5 điểm) Cho phương trình a) Chứng minh phương trình có ngiệm phân biệt x1 , x2 b) Gọi ngiệm phương trình Tìm m x1 = 5x để ...
 • 4
 • 624
 • 14

Đề thi học I môn Hóa lớp 10

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10
... chú: Học sinh đợc sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học máy tính bỏ t i Trờng thpt chu văn an đề kiểm tra học i năm học 2008 - 2009 Tổ hóa - sinh môn hóa học lớp 10 đề 682 Th i gian: ... tra học i năm học 2008 - 2009 Trờng thpt chu văn an Tổ hóa - sinh Mã đề 286 môn hóa học lớp 10 Th i gian: Trắc nghiêm 15 phút; Tự luận: 30 phút I/ - Phần trắc nghiệm (3,0 i m) Học sinh chọn ... Tổ hóa - sinh môn hóa học lớp 10 đề 741 Th i gian: Trắc nghiêm 15 phút; Tự luận: 30 phút I/ - Phần trắc nghiệm (3,0 i m) Học sinh chọn phơng án để trả l i Câu 1: Phản ứng sau phản ứng oxi hoá...
 • 6
 • 1,031
 • 64

ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN TOÁN LỚP 11 docx

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 docx
... khoảng cách hai đường thẳng BD SC ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ LỚP 11A5 + 11A8 Page of Chứng minh: Câu (2 điểm) Tính giới hạn sau: lim a) −3n5 + 7n3 − 11 lim n + n − 3n Câu (1 điểm) ... Tính góc , ( SCD ) ( SAB) c) Tính khoảng cách hai đường thẳng AB SD ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ LỚP 11A5 + 11A8 Câu (2 điểm) Tính giới hạn sau: Page of lim a) ( n4 + )( ) lim...
 • 4
 • 2,379
 • 30

đề thi thử học kỳ 2 môn Hóa lớp 8 ppt

đề thi thử học kỳ 2 môn Hóa lớp 8 ppt
... Na2O NaOH b/ K H2 H2O KOH Cõu 22 : Cho cỏc cht sau õy, cht no phn ng c vi nc, vit PTP: K; Na2O; Fe2O3; BaO; HCl; CuO; Ca; H2SO4; NaCl; S; SO2; SiO2; MgO Cõu 23 Cõn bng cỏc PTP sau: a/ Fe2O3 ... -> ZnCl2 + H2 c ? + 02 > P205 d KMn04 -> K2Mn04 + Mn 02 + ? e Cu0 + ? -> Cu + H20 Câu 35: Để hòa tan hoàn toàn gam oxit kim loại M cần dùng 10,65 gam HCl Hãy xác định công thức hóa học oxit ... th iu ch c 2, 32 gsm oxit st t b) Tớnh s gam Kali pemanganat KMnO4 cn dựng cú c lng oxi dựng cho phn ng trờn Bit KMnO4 nhit phõn theo PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 Bi 8: t chỏy 21 gam mt mu...
 • 2
 • 379
 • 4

Đề thi học 2 Môn Hóa lớp 10 ppsx

Đề thi học kì 2 Môn Hóa lớp 10 ppsx
... SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 (1) 2H2S + SO2 3S + 2H2O (2) Câu sau diễn tả không tính chất chất phản ứng trên? A B C D Phản ứng (1): Br2 chất oxi hóa, phản ứng (2) : H2S chất khử Phản ứng (2) : ... cấu hình electron lớp là: A ns2np3nd2 B ns2np3 3 C ns np nd D ns2np5 Câu 14: Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4 Vai trò clo phản ứng là: A Chất oxi hóa C Chất oxi hóa chất khử B Chất ... H2O chất oxi hóa ,Cl2 chất khử D H2S chất bị khử ,Cl2 chất khử Câu 8: Cho phản ứng :Fe +H2SO4 đặc nóng → sản phẩm Sản phẩm gồm: A FeSO4, H2 B Fe2(SO4)3, H2O C Fe2(SO4)3, SO2, H2O D FeSO4, SO2,...
 • 4
 • 838
 • 25

Bộ đề thi thử HKI môn Toán lớp 11 Có đáp án

Bộ đề thi thử HKI môn Toán lớp 11 Có đáp án
... 5B (2,0 i m) a học sinh kh i lớp 10, học sinh kh i lớp 11 10 học sinh kh i lớp 12 Chọn ngẫu nhiên học sinh Tính xác suất biến cố A: “ Để học sinh chọn thuộc khơng q kh i lớp b Gi i phương ... i n www.VNMATH.com Luyện gi i đề thi HỌC KÌ I §Ị Sè Mơn Tốn 11 §Ị THI HäC K× I M¤N TO¸N LíP 11 TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH - ĐÀ NẴNG Th i gian làm b i: 90 phút I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH ... kh i lớp 11 10 học sinh kh i lớp 5B.a 12 Chọn ngẫu nhiên học sinh Tính xác suất biến cố A: “ Để học sinh chọn thuộc khơng q kh i lớp 1,0 i m - Ω = c24 = 735471 0,25 + Chọn học sinh kh i lớp: Có...
 • 48
 • 487
 • 2

10 đề thi thử học 2 môn Toán lớp 6

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6
... giác yOb (1đ) ĐỀ Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số: a) ( −13) 9 .10 b) ( −3) ( −5) 26 15.8 + 15.4 12. 3 Bài 2: (3đ) Tìm x, biết: b) x 10 −1 − = 21 c) x − 25 %x = d) −5 29 −1 + + ≤x≤ +2+ 6 2  −4   −5 ... giác xOz Tính mOy ĐỀ 10 Bài 1: (2 ) Thực phép tính  −3    a)  + ÷:  − ÷    12   − 16    158 b) 1, 75  ÷−  + 2, 25 ÷:  21    60  1999 20 11   − 12 12  − − Bài 2: (1đ) Tính nhanh: ... −15  4 +  0, − ÷: 64  15  Bài 2: (2 ) Tính nhanh: a)  2  + + ÷  11  b) −5 −5 2 + + 13 13 Bài 3: (2 ) Tìm x, biết: b) + : x = = −90 Bài 4: (2 ) Một lớp học 52 học sinh bao gồm ba...
 • 5
 • 134
 • 0

Đề thi học 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Ngô Gia Tự

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Ngô Gia Tự
... A Fe2+ B Cu2+ C Pb2+ D Cd2+ 14 Hấp thụ hết 6, 72 lit khí H2S dung dịch chứa 16 gam NaOH thu m gam muối Na2S Giá trị m là: A 15,6 B 23 ,4 C 11 ,2 D 7,8 15 Muối bạc halogenua ... Cho: O = 16 ; K = 39 ; S = 32 ; Fe = 56; Na = 23 ; Cl = 35,5; Br = 80 ; F = 19; Mg = 24 ; Cu = 64 ; I = 127 ; Li = 7, Rb = 85,5 ; Cs = 133 Phần tự luận (6,0đ) Câu (2, 0đ): Hoàn thành phương trình ... H2SO4 thu khí SO2 (sản phẩm khử nhất) 16,56 g muối Biết số mol Fe phản ứng 37,5% số mol H2SO4 Khối lượng Fe dùng là: A 5,6 g B 5,04 g C 4,48 g D 8,40 g PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Câu ĐA 10 11 12...
 • 3
 • 242
 • 2

Đề thi thử học 2 môn Ngữ văn 10 năm học 2014-2015

Đề thi thử học kì 2 môn Ngữ văn 10 năm học 2014-2015
... TỈNH / THÀNH PHỐ ………… NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN: Ngữ văn; lớp 10 (THPT, GDTX) ĐÁP ÁN (Hướng dẫn chấm có 03 trang) CÂU NỘI DUNG ĐIỂM a/ Văn chủ yếu sử dụng phong cách ngôn ngữ nghệ thuật b/ Kể tên ... văn diễn đạt thành văn hoàn chỉnh, đảm bảo yêu cầu sau: + Biết cách làm văn nghĩ luận xã hội (dạng đề mở) + Đảm bảo văn hoàn chỉnh, yêu cầu đề (khoảng 01 trang giấy thi) + Bài văn chặt chẽ, diễn ... vầng trăng giới mà 0 ,25 0 ,25 d/ Viết đoạn văn ngắn từ – 10 câu trình bày suy nghĩ thân tình mẹ gợi từ câu thơ “Mẹ! Có nghĩa mãi / Là cho – – không – đòi lại – bao giờ” - Học sinh trình bày theo...
 • 4
 • 1,628
 • 3

Đề thi học I môn Hóa lớp 10 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 03) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 03) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
... ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 2- 2013 Môn Hóa học - Lớp 10 - Chương trình (cơ bản) Câu i m 0,5đ 0,5đ a Từ hợp chất khí v i H: RH3 R thuộc nhóm VA CT oxit cao R2O5 Lập phương trình tính % kh i ... 0,5đx2 Viết trình oxi hóa- khử Xác định chất khử, chất oxi hóa Cân a Viết phương trình phản ứng: R2O3 + 6HCl  2RCl3 + 3H2O (1) 0,1 mol 0,6mol 0,2mol - Tính số mol chất: M(R2O3) =10, 2/0,1 =102 =2MR ... 16x3MR=27 (Al) Tổng 2,00đ 1,0 đ 3,00đ 0,5đ 0,5 đ 2,00đ b mdd (HCl) = 1,12x600 = 672g m dd (X) = mdd(HCl) + m oxit mdd (X) = 672 + 10, 2 = 682,2 g C% AlCl3 = 0,2x133,5/682,2 = 3,91% 0,5 đ 0,5...
 • 2
 • 100
 • 1

Đề thi học 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Ngô Gia Tự

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Ngô Gia Tự
... Cho: O = 16 ; K = 39 ; S = 32 ; Fe = 56; Na = 23 ; Cl = 35,5; Br = 80 ; F = 19; Mg = 24 ; Cu = 64 ; I = 127 ; Li = 7, Rb = 85,5 ; Cs = 133 Phần tự luận (6,0đ) Câu (2, 0đ): Hoàn thành phương trình ... dịch H2SO4 thu khí SO2 (sản phẩm khử nhất) 16,56 g muối Biết số mol Fe phản ứng 37,5% số mol H2SO4 Khối lượng Fe dùng là: A 5,6 g B 5,04 g C 4,48 g D 8,40 g PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Câu 10 11 12 ... 14 Hấp thụ hết 6, 72 lit khí H2S dung dịch chứa 16 gam NaOH thu m gam muối Na2S Giá trị m là: A 15,6 B 23 ,4 C 11 ,2 D 7,8 15 Muối bạc halogenua sau tan nước: A AgF...
 • 4
 • 94
 • 1

Đề thi học I môn Hóa lớp 10 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 2- 201 3- (ĐỀ 1) Môn Hóa học - Lớp 10 - Chương trình (cơ bản) Câu i m 0,5đ 0,5đ a Từ CT oxit cao  R thuộc nhóm IVA Viết hợp chất khí v i H: RH4 Lập phương ... - Tính kh i lượng mol R: MR= 4,8/0,2= 24 - Tìm MR = 24  R Mg 0,5đx2 0,5đx2 0,5đx2 2,00đ 1,0 đ 3,00đ 0,5đ 0,5đ 2,00đ b mdd (X) + m H2 = mddHCl + mR mdd(HCl)=200+0,2x2 – 4,8 =195,6 g 0,5đ Vdd(HCl)= ... 0,5đ 2 Tổng 1,00đ 2,00đ a Viết cấu hình electron 19X 9Y b Viết sơ đồ hình thành lk ion hợp chất XY 0,5đx2 Viết trình oxi hóa- khử Xác định chất khử, chất oxi hóa Cân a Viết phương trình phản ứng:...
 • 2
 • 126
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử học kì 2 môn hóa lớp 12đề thi thử học kì 2 môn hóa lớp 11đề thi thử học kì 2 môn toán lớp 10đề cương thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10đề thi thử học kì i môn toán lớp 10đề thi thử học kì 2 môn hóa 12đề thi thử học kì 2 môn toán lớp 11đề thi thử học kỳ 2 môn hóa lớp 8đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 11đề thi học kì ii môn hóa lớp 10đề thi thử học kì 2 môn toán lớp 12đề thi học kì 2 môn hóa lớp 10đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 8đề thi cuối học kì 2 môn hóa lớp 8đề thi cuối học kì 2 môn hóa lớp 11Các loại dịch truyền sử dụng tại bệnh việnVật lí đại cương lương duyên bình48 đề kiểm tra 1tiết học kỳ 2 lý 8 tphcm 20152016Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayNHỮNG mấu TRUYỆN NGẮN ý nghĩa của NEU confessions (1)Bài Tập Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương MạiCHỦ TRƯƠNG của ÐẢNG về xây DỰNG hợp tác xã NÔNG NGHIỆP từ năm 1958 đến năm 1965 (QUA NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TỈNH hà ÐÔNG)ĐẶC điểm dân cư TỈNH HƯNG yênBÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu, PHÁT TRIỂN ĂNG TEN VI dải KÍCH THƯỚC NHỎ BĂNG THÔNG SIÊU RỘNGGiáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonKỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhGiải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhMột số thông tin về thuốc chứa GlycyrrhizinPhòng ngừa và hạn chế rủi ro của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Nam ĐịnhĐấy mạnh tiêu thụ sản phẩm tạịcông ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ anh nguyênVận động và sử dụng ODA của WB cho thành phố Hồ Chí Minhquản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinhNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”
Đăng ký
Đăng nhập