Ứng dụng vi sinh vật trong chăn nuôi

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG Ủ CHUA THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC ppt

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG Ủ CHUA THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC ppt
... thức ăn chua cho gia súc ngày tăng vì: Sử dụng thức ăn chua cho gia súc đảm bảo nâng cao hiệu chăn nuôi Thức ăn chua cho gia súc mang lại lợi nhuận cho người nông dân Thức ăn chua có ... nước mưa thấm vào hố Sau Page 14 of 25 Lớp: DH10QM • Ứng dụng VSV chua thức ăn chăn nuôi gia súc tháng sử dụng thức ăn chua cho gia súc; cần lưu ý sau lấy thức ăn ta phải che đậy kín ... dưỡng thức ăn gia súc gia cầm Vi t Nam”, Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm, Vi n chăn nuôi quốc gia, NXB Hà Nội, 1995) II QUY TRÌNH CHUA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC II.1 chua...
 • 25
 • 541
 • 5

SỬ DỤNG ĐỘN LÓT NỀN CHUỒNG LÊN MEN VI SINH VẬT TRONG CHĂN NUÔI GÀ ĐẺ TRỨNG LƯƠNG PHƯỢNG

SỬ DỤNG ĐỘN LÓT NỀN CHUỒNG LÊN MEN VI SINH VẬT TRONG CHĂN NUÔI GÀ ĐẺ TRỨNG LƯƠNG PHƯỢNG
... Tỷ lệ nuôi sống kỳ (%) 95,0 93,5 215 Sử dụng độn lót chuồng lên men vi sinh vật chăn nuôi đẻ trứng Lương Phượng KẾT LUẬN Sử dụng lớp độn lót chuồng lên men vi sinh vật chăn nuôi đẻ cải ... 5,4x10 7,2x10 211 Sử dụng độn lót chuồng lên men vi sinh vật chăn nuôi đẻ trứng Lương Phượng phạm vi đo H2S: 0- 500 ppm, giới hạn phát tối thiểu 0,1 ppm Kết khí H2S tồn chuồng nuôi với nồng độ ... ± 0,25 92,07 TB 59,12 4,14 78,41 57,23 4,01 77,07 213 Sử dụng độn lót chuồng lên men vi sinh vật chăn nuôi đẻ trứng Lương Phượng Tỷ lệ đẻ (%) 90 80 70 60 50 TN 40 ĐC 30 20 10 22 23 24 25 26...
 • 8
 • 730
 • 12

Luận văn sử dụng độn lót nền chuồng, lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt tại xã liên chung, huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Luận văn sử dụng độn lót nền chuồng, lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt tại xã liên chung, huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... Ô NHI M TRONG CHĂN NUÔI GÀ 2.2 VAI TRÒ C A VI SINH V T TRONG X LÝ CH T TH I ð NG V T 2.3 MÔI TRƯ NG KHÔNG KHÍ CHU NG NUÔI 2.4 GI I THI U V ð N LÓT LÊN MEN VI SINH V T TRONG CHĂN NUÔI GÀ 13 27 ... ng lên men vi sinh v t chăn nuôi th t t i Liên Chung, huy n Tân Yên, t nh B c Giang ” 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung : ðánh giá hi u qu c a mô hình s d ng ñ n lót lên men vi ... n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………………… 26 2.4 GI I THI U V ð N LÓT LÊN MEN VI SINH V T TRONG CHĂN NUÔI GÀ Hi n th gi i ñã áp d ng nhi u phương th c chăn nuôi chăn nuôi h u cơ, chăn nuôi...
 • 97
 • 1,024
 • 10

Luận văn sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà đẻ trứng giống lương phượng tại xã liên sơn, huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Luận văn sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà đẻ trứng giống lương phượng tại xã liên sơn, huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... thi u v ñ n lót lên men vi sinh v t chăn nuôi Hi n th gi i ñã áp d ng nhi u phương th c chăn nuôi chăn nuôi h u cơ, chăn nuôi an toàn sinh h c … m i ñây công ngh chăn nuôi sinh thái không ... ñ tr ng v i tên ñ tài: "S d ng ñ n lót n n chu ng lên men vi sinh v t chăn nuôi ñ tr ng gi ng Lương Phư ng t i Liên Sơn, huy n Tân Yên, t nh B c Giang" 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M ... s d ng th c ăn lên men b ng ch ph m sinh h c ñ chăn nuôi v t r t b b nh, ñi u có th gi i thích vi sinh v t gây b nh ñã b tiêu di t trình lên men V y trình lên men ñ n lót c a vi sinh v t có ích...
 • 92
 • 515
 • 3

Đánh giá hiệu quả sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt trang trại

Đánh giá hiệu quả sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt trang trại
... ðánh giá hi u qu c a mô hình chăn nuôi l n th t l p ñ m lót n n chu ng lên men vi sinh v t vi c ñ m b o su t chăn nuôi v sinh môi trư ng - M c tiêu c th : ðánh giá s tác ñ ng c a ñ m lót lên men ... ðánh giá hi u qu c a chăn nuôi l n th t ñ m lót lên men - ðánh giá kh sinh trư ng phát tri n c a l n ñư c nuôi ñ m lót lên men - ðánh giá kh kháng b nh c a l n nuôi ñ m lót lên men - Xác ñ nh xu ... 2.5 GI I THI U V ð M LÓT LÊN MEN VI SINH V T Hi n th gi i ñã áp d ng nhi u phương th c chăn nuôi chăn nuôi h u cơ, chăn nuôi an toàn sinh h c … m i ñây công ngh chăn nuôi sinh thái không ch t...
 • 98
 • 1,553
 • 19

sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà tàu vàng giai đoạn 6-10 tuần tuổi

sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà tàu vàng giai đoạn 6-10 tuần tuổi
... NGHIỆP VÀ SHƯD TRẦN HỮU LỢI SỬ DỤNG ĐỘN LÓT NỀN CHUỒNG LÊN MEN VI SINH VẬT TRONG CHĂN NUÔI GÀ TÀU VÀNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 10 TUẦN TUỔI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y CÁN BỘ HƯỚNG ... trấu trấu có chộn men vi sinh (PALASA) làm độn lót chuồng để nuôi Tàu Vàng giai đoạn 6-10 tuần tuổi nhằm đánh giá hiệu vi c sử dụng độn lót sinh học lên khả sinh trưởng Thí nghiệm bố trí ... vi sinh vật 3.2.1.1 Nguyên liệu: chế phẩm vi sinh sinh vật sử dụng để lên men vi sinh vật sản phẩm BALASA N01 3.2.1.2 Phương pháp làm độn lót lên men vi sinh vật + Làm độn lót trước nuôi Chuẩn...
 • 47
 • 183
 • 0

Sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt tại thị trấn ba sao, huyện kim bảng, tỉnh hà nam

Sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt tại thị trấn ba sao, huyện kim bảng, tỉnh hà nam
... NÔNG NGHI P HÀ N I - L I TH NHUNG S D NG ð M LÓT N N CHU NG LÊN MEN VI SINH V T TRONG CHĂN NUÔI L N TH T T I TH TR N BA SAO, HUY N KIM B NG, T NH HÀ NAM CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI MÃ S : ... ðánh giá tình hình d ch b nh c a l n nuôi ñ m lót lên men 53 3.3.4 Sơ b c tính hi u qu chăn nuôi l n th t ñ m lót lên men vi sinh v t t i th tr n Bao Sao, Nam 56 K T LU N VÀ ð NGH 58 K t lu ... qu c a mô hình chăn nuôi l n th t l p ñ m lót n n chu ng lên men vi sinh v t vi c ñ m b o su t chăn nuôi v sinh môi trư ng - M c tiêu c th ðánh giá s tác ñ ng c a ñ m lót lên men ñ i v i môi...
 • 79
 • 156
 • 1

Sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt lai f1 (landrace x móng cái) tại sóc sơn, hà nội

Sử dụng đệm lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt lai f1 (landrace x móng cái) tại sóc sơn, hà nội
... pháp chăn nuôi ñiều kiện Vi t Nam cần thiết Chính lý trên, tiến hành ñề tài: Sử dụng ñệm lót chuồng lên men vi sinh vật chăn nuôi lợn thịt lai F1( Landrace x Móng cái) Sóc Sơn, Nội Trường ... cầu sản xuất với quy mô trang trại chăn nuôi tập trung Hiện ứng dụng công nghệ vi sinh x lý chất thải chăn nuôi ñã ñược áp dụng Vi t Nam Hầu hết vi sinh vật sử dụng ñể x lý phế thải chăn nuôi ... áp dụng nhiều phương thức chăn nuôi chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học… ñây công nghệ chăn nuôi sinh thái không chất thải Công nghệ chăn nuôi dựa tảng công nghệ lên men vi sinh ñệm lót...
 • 94
 • 67
 • 0

Ứng dụng vi sinh vật trong công nghệ thực phẩm và sinh dưỡng của vi sinh vật trong quá trình nuôi cấy

Ứng dụng vi sinh vật trong công nghệ thực phẩm và sinh dưỡng của vi sinh vật trong quá trình nuôi cấy
... khoảng 10 • Ví dụ: bổ sung Zn vào môi trường nuôi cấy nấm mốc, Co nuôi cấy vi khuẩn sinh tổng hợp vitamin B12 -6 -10 -8 M 3 Dịch dinh dưỡng cho vi sinh vật dị dưỡng a) Nguồn cacbon lượng Rỉ ... Na, Fe vi sinh vật nhận từ môi trường dinh dưỡng dạng muối vô nước pha môi trường dinh dưỡng e) Vitamin Các Yếu Tố Sinh Trưởng Khác - Trong môi trường dinh dưỡng dùng cho công nghiệp, vitamin ... Trần Thị Duyên 2006130090 I Ứng dụng vi sinh vật công nghiệp thực phẩm Nấm men Nấm sợi Tảo Nấm thể Vi khuẩn Xạ khuẩn Vi khuẩn lam Nấm men  Thường tồn dạng đơn bào, đa số sinh sản theo lối nảy chồi,...
 • 47
 • 361
 • 0

ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân vi sinh

ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân vi sinh
... hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử lý sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh Các công đoạn sản xuất phân lân vi sinh tiến hành tương tự quy trình sản xuất phân bón vi sinh vật cố định ... phẩm lân vi sinh vật sử dụng loại phân bón vi sinh vật bổ sung vào phân hữu dạng chế phẩm vi sinh vật làm giàu phân ủ, qua nâng cao chất lượng phân ủ Tại Vi t Nam, sản xuất phân lân vi sinh vật chất ... tác sinh học Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA VI SINH VẬT VÀ PHÂN BÓN 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA VI SINH VẬT VỚI PHÂN BÓN Để dễ dàng theo dõi nắm vai trò vi sinh vật sản xuất phân bón, tìm hiểu vai trò vi sinh...
 • 52
 • 853
 • 2

Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân bón vi sinh

Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân bón vi sinh
... hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử lý sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh Các công đoạn sản xuất phân lân vi sinh tiến hành tương tự quy trình sản xuất phân bón vi sinh vật cố định ... phẩm lân vi sinh vật sử dụng loại phân bón vi sinh vật bổ sung vào phân hữu dạng chế phẩm vi sinh vật làm giàu phân ủ, qua nâng cao chất lượng phân ủ Tại Vi t Nam, sản xuất phân lân vi sinh vật chất ... tác sinh học Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA VI SINH VẬT VÀ PHÂN BÓN 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA VI SINH VẬT VỚI PHÂN BÓN Để dễ dàng theo dõi nắm vai trò vi sinh vật sản xuất phân bón, tìm hiểu vai trò vi sinh...
 • 52
 • 1,179
 • 6

Ứng dung vi sinh vật trong sản xuất phân bón vi sinh

Ứng dung vi sinh vật trong sản xuất phân bón vi sinh
... hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử lý sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh Các công đoạn sản xuất phân lân vi sinh tiến hành tương tự quy trình sản xuất phân bón vi sinh vật cố định ... phẩm lân vi sinh vật sử dụng loại phân bón vi sinh vật bổ sung vào phân hữu dạng chế phẩm vi sinh vật làm giàu phân ủ, qua nâng cao chất lượng phân ủ Tại Vi t Nam, sản xuất phân lân vi sinh vật chất ... tác sinh học Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA VI SINH VẬT VÀ PHÂN BÓN 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA VI SINH VẬT VỚI PHÂN BÓN Để dễ dàng theo dõi nắm vai trò vi sinh vật sản xuất phân bón, tìm hiểu vai trò vi sinh...
 • 52
 • 679
 • 3

Ứng dung vi sinh vật trong sản xuất bánh mì

Ứng dung vi sinh vật trong sản xuất bánh mì
... HỎNG BÁNH DO VI SINH VẬT 45 VIII.A Vi sinh vật bột 45 VIII.B Ảnh hưởng vi sinh vật đến phẩm chất bột bảo quản 46 VIII.C Hệ vi sinh vật bánh 47 VIII.D Hư hỏng bánh vi sinh vật 47 IX MỘT SỐ ỨNG ... GIỐNG 38 VI QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH MÌ 39 VI. A Quy trình sản xuất chung 39 VI. B Giải thích quy trình 40 VI. C Quy trình sản xuất nước ta 42 VII VAI TRÒ CỦA NẤM MEN TRONG QUY TRÌNH S ẢN XUẤT 44 VIII ... Báo cáo vi sinh môi trường Aspergillus Trang 46 Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Khoa Môi Trường Tài Nguyên VIII.C HỆ VI SINH VẬT BÁNH M Ì: Hệ vi sinh vật bánh bắt nguồn từ bột mì, men bánh tạp...
 • 57
 • 692
 • 5

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT THẠCH DỪA

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT THẠCH DỪA
... khác Cho đến nay, vi c ứng dụng thạch dừa dừng lại nghiên cứu chế biến thành sản phẩm kẹo, jelly, sản phẩm giải khát - Hàm ẩm thạch dừa: Theo kết nghiên cứu khảo sát cấu trúc thạch dừa thầy cô Phan ... monosaccharide thạch dừa socboza nằm dạng L-socboza, thường chứa vi khuẩn lên men dịch trái Công thức cấu tạo L-socboza : CH2OH-CO-HOCH-HCOH-HOCH-CH2OH Vi sinh vật sản xuất thạch dừa: a Đặc điểm giống vi ... 28-32oC Ở nhiệt độ trình hình thành sản phẩm có thạch dừa tốt Trang Trường CĐ Lương Thực - Thực Phẩm 2.Quy trình sản xuất thạch dừa Mô hình quy trinh sản xuất thạch dừa Trang Bài Tiểu Luận Trường...
 • 28
 • 850
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: các ứng dụng vi sinh vật trong chăn nuôi thú yứng dụng của vi sinh vật trong chăn nuôiung dung vi sinh vat trong u chua thuc an chan nuoiứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sảnứng dụng vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệpứng dụng vi sinh vật trong công nghiệpứng dụng vi sinh vật trong y tếứng dụng vi sinh vật trong sản xuất biaứng dụng vi sinh vật trong nông nghiệpứng dụng vi sinh vật trong y họcứng dụng vi sinh vật trong thực phẩmứng dụng vi sinh vật trong môi trườngứng dụng vi sinh vật trong xử lý nước thảiứng dụng vi sinh vật trong sản xuất thực phẩmứng dụng vi sinh vật trong chế biến thực phẩmQuản lý cửa hàng bách hóa Bình MinhQuản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhQuản lý vốn chủ sở hữu đối với ngân hàng thương mạiQuản Trị Mạng Với Windows Server 2003quản trị nguồn nhân lực mớiQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Châu ĐốcQuy hoạch mạng viễn thông tỉnh Quảng NinhQuy hoạch môi trường khu vực phát triển Kinh tế xã hội Hàm Rồngquy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chínhQuy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn Rồng ViệtQuy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiệnPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Sản xuất nông lâm kết hợp ở Việt NamSáng kiến kinh nghiệm Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm nonSáng kiến kinh nghiệm Phát hiện và giải quyết vấn đề trong bài toán hình giải tích phẳng từ những mối quan hệ ba điểmSÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAMSố liệu môi trường tự nhiên và lâm nghiệp Việt NamSo sánh năng suất và khả năng chịu ngập của tám giống dòng cao lương trồng trong chậuChuyên đề fbrt gggggggggggggggggggggggĐề tài điều khiển mức nước trong bình chứa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập