Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 21-08-2012 - Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long

BÁO cáo cập NHẬT ngành bất động sản 18 tháng 04 năm 2014 CÔNG TY cổ PHẦN đầu NAM LONG

BÁO cáo cập NHẬT ngành bất động sản 18 tháng 04 năm 2014 CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư NAM LONG
... cộng 2. 104 hộ Tiến độ triển khai: bắt đầu xây dựng từ tháng 5/2013 Năm 2014, công ty bàn giao hộ block B1,B2 từ tháng 3; xây dựng block C3,C4 từ tháng bàn giao từ tháng 10; tiến hành thi công block ... hơn, năm 2014, NLG lên kế hoạch cấu lại hệ thống quản trị cách phát hành thêm 10 – 12 triệu cổ www.fpts.com.vn www: Mã cổ phiếu: NLG phiếu để hoán đổi tiến tới sở hữu 100% cổ phần công ty Nam Long ... ý nhận định báo cáo mang tính chất chủ quan chuyên viên phân tích FPTS Nhà đầu sử dụng báo cáo tự chịu trách nhiệm định FPTS dựa vào thông tin báo cáo thông tin khác để định đầu mà không...
 • 12
 • 186
 • 0

luận văn phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu nam long chi nhánh cần thơ

luận văn phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư nam long chi nhánh cần thơ
... u Nam Long chi nhánh C n Thơ ñ m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh doanh c a Chi Nhánh 1.2.1 M c tiêu c th M c tiêu 1: Phân tích hi u qu kinh doanh c a công ty C Ph n ð u Nam Long ... ng kinh doanh c a công ty C Ph n ð u Nam Long chi nhánh C n Thơ 1.3 Ph m vi nghiên c u 1.3.1 Ph m vi v không gian ð tài ñư c th c hi n t i Công ty C Ph n ð u Nam Long Chi Nhánh C n Thơ ... kinh doanh, doanh thu, chi phí, l i nhu n ñ phân tích tình hình kinh doanh c a Công ty C Ph n ð u Nam Long - Chi Nhánh C n Thơ M c tiêu s d ng suy lu n logic phân tích tình hình công ty k t h...
 • 54
 • 113
 • 1

phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu nam long - chi nhánh cần thơ

phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư nam long - chi nhánh cần thơ
... CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ 4.1 PHÂN TÍCH CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM ... động kinh doanh công ty Cổ phần Đầu Nam Long Chi nhánh Cần Thơ phân tích đánh giá kết hoạt động kinh doanh chi nhánh, qua đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh, ... CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY NAM LONG - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Nam Long - Trụ sở chính: Số Nguyễn Khắc...
 • 112
 • 81
 • 0

kế toán tiêu thụ và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu nam long – chi nhánh cần thơ

kế toán tiêu thụ và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư nam long – chi nhánh cần thơ
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM THÀNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN ... 42 Chƣơng 4: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ 43 4.1 Kế toán tiêu thụ t i công ty 43 4.1.1 ... Phòng kế toán Công ty Cổ phần đầu Nam Long - Chi nhánh Cần Thơ, 2013 Nguồn: Phòng kế toán công ty Cổ phần đầu Nam Long Chi nhánh Cần Thơ, 2013 Hình 3.6 Biểu đồ khái quát tình hình kinh doanh...
 • 116
 • 52
 • 0

phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu nam long chi nhánh cần thơ

phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư nam long chi nhánh cần thơ
... động kinh doanh công ty cổ Phần Đầu Nam Long - chi nhánh cần Thơ ❖ Mục tiêu 3: Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ Phần Đầu Nam Long - chi nhánh cần Thơ ... pháp phân tích ❖ Mục tiêu 1, sử dụng mô hình phân tích hoạt động kinh doanh, doanh thu, chi phí, lợi nhuận để phân tích tình hình kinh doanh Công ty cổ Phần Đầu Nam Long - Chi Nhánh cần Thơ ... ảnh hưởngcủa nhân tố: Aa + Ab + Ac = AQ 12 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NAM LONG - CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 Giới thiệu công ty Công ty TNHH Xây dựng Nam Long hình...
 • 42
 • 6
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập