Điện hóa học và các dạng bài tập

ĐIỆN hóa học các DẠNG bài tập bồi DƯỠNG học SINH GIỎI

ĐIỆN hóa học và các DẠNG bài tập bồi DƯỠNG học SINH GIỎI
... núng chy 2MXn điện phân nóng chảy 2M + nX2 Phng phỏp ny dựng iu ch cỏc kim loi kim v cỏc kim loi kim th Thớ d: điện phân 2NaCl 2Na + Cl2 nóng chảy MgCl2 Mg + Cl2 nóng chảy điện phân 2.2 ... hiroxit núng chy điện phân 4M + nO2 + 2nH2O nóng chảy 4M(OH)n Phng phỏp ny dựng iu ch cỏc kim loi kim Thớ d: 4NaOH điện phân 4Na + O2 + 2H2O nóng chảy 2.3 in phõn oxit núng chy điện phân ... loi t Al v trc dóy in hoỏ thỡ xy phn ng: điện phân Mui + H2O Hiroxit kim loi + H2 + phi kim dung dịch Thớ d: in phõn dung dch NaCl cú mng ngn xp gia in cc điện phân 2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2...
 • 49
 • 255
 • 0

ĐIỆN hóa học các DẠNG bài tập bồi DƯỠNG học SINH GIỎI

ĐIỆN hóa học và các DẠNG bài tập bồi DƯỠNG học SINH GIỎI
... đại cương điện hóa học: I/ PIN ĐIỆN HÓA TẾ BÀO ĐIỆN HOÁ (ô điện hoá): Là hệ gồm điện cực hai vật dẫn điện loại (vật dẫn điện electron: dây dẫn) nhúng vào hay hai dung dịch điện li chất điện li ...  đề Điện hóa học   F2, Cl2…; điều chế số hợp chất KMnO4, NaOH, H2O2, nước Gia-ven,… mạ điện ( mạ Cu, Ni, Cr, Ag, Au,…) D BÀI TẬP ÁP DỤNG I Bài tập Bài Hãy thiết lập pin gồm điện cực hiđro điện ... tạo thành ngăn điện cực → Tại điện cực có có cặp oxi hoá - khử Khi tế bào Chuyên  đề Điện hóa học   điện hoá hoạt động có dòng điện chạy từ điện cực sang điện cực Trên bề mặt điện cực xảy oxi...
 • 49
 • 170
 • 0

hóa học 12 .các dạng bài tập về este

hóa học 12 .các dạng bài tập về este
... lời đúng? A este axit có gốc hiđrocacbon giống gốc axit este B axit rượu C este rượu có gốc hiđrocacbon giống gốc rượu este D.Cả A,B,C VII ESTE TRÁNG BẠC Câu 1: Thuỷ phân 11,18 gam este X đơn ... thu 34,5 gam kết tủa Các este thuộc loại gì? (đơn chức hay đa chức, no hay không no) A Este thuộc loại no B Este thuộc loại không no C Este thuộc loại no, đơn chức D Este thuộc loại không no ... phản ứng este hoá là: A 62,50% B 50,00% C 40,00% D 31,25% Câu : Cho 12 g axit axetic tác dụng với 4,6 g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) Sau p.ứ thu 4,4 g este Hiệu suất p.ứ este hóa là:...
 • 9
 • 331
 • 0

tài liệu ôn tập hóa học 12 các dạng bài tập căn bản

tài liệu ôn tập hóa học 12 các dạng bài tập căn bản
... thành công, dấu chân kẻ lười biếng” TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG TÀI LIỆU HỌC TẬP: HÓA Câu 9: Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản CH 2O X tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Natri Công ... 0933759420 “Trên bước đường thành công, dấu chân kẻ lười biếng” TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG TÀI LIỆU HỌC TẬP: HÓA * Este đựơc tạo axít no đơn chức ancol no đơn chức II/ BÀI TẬP ÁP DỤNG: 1/ Đốt cháy hoàn ... “Trên bước đường thành công, dấu chân kẻ lười biếng” TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG C CH3 –COO-C2H5 TÀI LIỆU HỌC TẬP: HÓA D H-COO-CH(CH3)2 2/ Xà phòng hóa 9,25 gam 1este có công thức C3H6O2 dung dịch...
 • 62
 • 91
 • 1

ĐỀ CƯƠNG các DẠNG bài tập hóa học HK II

ĐỀ CƯƠNG và các DẠNG bài tập hóa học HK II
... nước vôi dư Tính khối lượng kết tủa thu được? Xác định CTPT, CTCT chất dựa vào TCHH: Bài tập 3/tr 144; Bài tập 5/ tr 149 Dạng VI: Tính hiệu suất Cho benzen tác dụng với brom tạo brombenzen Viết ... Trường THCS Hưng Phong CH3COOC2H5 → CH3COOH c C → CO2 → CaCO3 → CaO Na2CO3 → NaHCO3 → NaCl Dạng IV Bài tập hỗn hợp: 1.Cho 0,56lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4 , C2H2 tác dụng hết với dd brom dư, ... phi kim tăng dần (giải thích): a Na, Mg, Al, K, Rb b F, O, N, P, As Bài tập 6/tr 103 SGK Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lit khí meta (các thể tích đo đktc) Hãy tính a Thể tích khí oxi cần dùng và...
 • 3
 • 304
 • 1

ĐỀ CƯƠNG các DẠNG bài tập hóa học 9 HK 1

ĐỀ CƯƠNG và các DẠNG bài tập hóa học 9 HK 1
... tên HS: ………………………………………………………………… HKI_2 013 -2 014 Cặp chất tác dụng với nhau: SGK: 1, 2/tr 6; 5/tr 11 ; 3/tr 14 ; 1/ tr 21; 2/tr 25; 3,4/tr 33; 2/tr 41; 3/tr 51; … VD1: Có oxit sau: SO3, FeO, K2O, CO2 ... 10 % dư thu 1, 12 lit khí (đktc) a Tính % chất hỗn hợp b Tính khối lượng dd HCl dùng Dạng 2: Bài tập tăng/giảm lượng KL:SGK:6/tr 51; … SBT: 15 .7; 15 .8; 19 . 8;… VD: Cho sắt có khối lượng 5,6 gam vào ... Dung dòch có màu vàng nâu d Dung dòch không màu e Khí không màu mùi hắc, nặng KK Bài toán: Dạng 1: Bài tập hỗn hợp: 7*/ tr 19 ; 5/tr 54; 6/ tr58; 7*/tr 69; (SGK),… VD 1: Cho 10 gam hỗn hợp hai...
 • 2
 • 605
 • 5

DÃY điện hóa của KIM LOẠI các DẠNG bài tập LIÊN QUAN

DÃY điện hóa của KIM LOẠI và các DẠNG bài tập LIÊN QUAN
... DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN A/ Đặt vấn đề: Dãy điện hóa kim loại hóa học 12 Đây lý thuyết khô khan, khó hiểu trình ... 2.3 Dạng 3: Các dạng tập trắc nghiệm đề thi đại học, cao đẳng vận dụng kiến thức dãy điện hóa kim loại a Bài tập dãy điện hóa kim loại : Câu 1: Để khử ion Fe A kim loại Ag 3+ dd thành ion Fe B kim ...  → ¬   Pb + Sn2+ xảy thuận nghịch Phần II MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN HÓA VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN HÓA Ở LỚP 12 BAN A 2.1 Dạng 1: Xác định chiều hướng phản ứng 2.1.1 Phương pháp...
 • 34
 • 245
 • 0

Hệ thống lý thuyết các dạng bài tập vật lý luyện thi đại học

Hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập vật lý luyện thi đại học
... t: có dạng hình sin b) Đồ thị theo li độ x: - Đồ thị v theo x: Đồ thị có dạng elip (E) Đồ thị có dạng đoạn thẳng - Đồ thị a theo x: c) Đồ thị theo vận tốc v: - Đồ thị a theo v: Đồ thị có dạng ... , v 30 Email: Jackie9x.spb@gmail.com E sang B v ) + Khi - - + Sơ đồ khối hệ thống phát thu dùng sóng điện từ: a) Hệ thống phát thanh: ống nói: biến âm thành dao động điện âm tần Dao động cao ... động âm với dđct dđct biến điệu Khuếch đại cao tần: khuếch đại dđct biến điệu đ- a anten phát Anten phát: phát xạ sóng cao tần biến điệu không gian b) Hệ thống thu thanh: Anten thu: cảm ứng với...
 • 86
 • 883
 • 16

Hệ thống lý thuyết các dạng bài tập môn vật lý ôn thi đại học

Hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập môn vật lý ôn thi đại học
... động âm với dđct dđct biến điệu Khuếch đại cao tần: khuếch đại dđct biến điệu đ- a anten phát Anten phát: phát xạ sóng cao tần biến điệu không gian b) Hệ thống thu thanh: Anten thu: cảm ứng với ... thời gian t: có dạng hình sin b) Đồ thị theo li độ x: - Đồ thị v theo x: Đồ thị có dạng elip (E) - Đồ thị a theo x: Đồ thị có dạng đoạn thẳng c) Đồ thị theo vận tốc v: Đồ thị có dạng elip (E) - ... ,B , v E sang B v ) , c - - 39 Email: Jackie9x.spb@gmail.com + Sơ đồ khối hệ thống phát thu dùng sóng điện từ: a) Hệ thống phát thanh: ống nói: biến âm thành dao động điện âm tần Dao động cao...
 • 99
 • 418
 • 5

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CÁC DẠNG BÀI TẬP LỚP 4 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LỚP 4 CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC
... giác có 0 =4 0 4= 4×1 4+ 4 =4 2 4+ 4 +4= 4×3 … + + ⋯ + = × 99 Số hình tam giác tạo thành là: × 99 = 396 (tam giác) Có thể rút công thức tổng quát cho dạng 𝟒 × ( 𝒏 − 𝟏) 𝒗ớ𝒊 𝒏 lần vẽ thứ 𝒏 II - Dạng 2: ... luật số hình (dựa vào quy luật dãy số) Từ dựa vào quy tắc công thức để tính CÁC BÀI TẬP CỤ THỂ: Bài 1: Cho hình vẽ bên: Hình có cạnh, nối đỉnh không thuộc cạnh đường chéo Hỏi có đường chéo? Bài giải ... hình bé số 1; 2; 3; … Đọc tên hình theo yêu cầu đề mà gồm hình ghi số (1 hình bé) được, tiếp tục đọc tên hình ghép hình hình bé thế… Khi đọc lưu ý hình lặp lại đọc lần 2) Loại 2: Tính số hình...
 • 14
 • 2,530
 • 3

ÔN TẬP CHO HỌC SINH THPT CÂU BỊ ĐỘNG CÁC DẠNG BÀI TẬP THỰC HÀNH

ÔN TẬP CHO HỌC SINH THPT CÂU BỊ ĐỘNG VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP THỰC HÀNH
... giúp học sinh dễ nhớ, dễ vận dụng tình Đối tượng nghiên cứu - Học sinh THPT, ôn thi tốt nghiệp Đại Học Cách thức thực -Trước kết thúc phần ôn tập, cho học sinh biết trước kế hoạch ôn tập học ... không thực hành động mà ngược lại bị tác động lên yếu tố khác Chỉ có ngoại động từ ( động từ có tân ngữ theo sau ) đổi sang câu bị động ) - Để yêu cầu học sinh học thuộc lòng cấu trúc câu bị động ... ngôn ngữ phổ thông Ngay từ học sinh bước vào THPT, phải nghiên cứu làm để có cách dạy học hiệu thu hút quan tâm ý học sinh Cấu trúc câu bị động phần kiến thức ngữ pháp quan trọng cho học sinh...
 • 21
 • 425
 • 1

Một số kinh nghiệm giúp học sinh cũng cố ngữ pháp luyện tập hiệu quả môn tiếng Anh thông qua Câu bị động các dạng bài tập trắc nghiệm

Một số kinh nghiệm giúp học sinh cũng cố ngữ pháp và luyện tập hiệu quả môn tiếng Anh thông qua Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm
... Câu bị động dạng tập trắc nghiệm Trong đề tài mình, tập trung vào số vấn đề lý thuyết câu bị động như: cấu trúc, cách sử dụng, cách chuyển từ chủ động sang bị động, số dạng đặc biệt câu bị động ... viên giúp học sinh hiểu, ghi nhớ phân biệt loại câu bị động cách dễ nhất, xác khoa học cách làm tập tự luận trắc nghiệm câu bị động - Học sinh biết làm tập liên quan đến câu bị động V PHƯƠNG PHÁP ... liên quan sau đây: * Giới thiệu câu bị động * Các dạng tập tự luận câu bị động * Bài tập trắc nghiệm khách quan III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Mỗi câu thể thể chủ động hay bị động Chúng ta dùng câu chủ động...
 • 27
 • 118
 • 0

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2011 - CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2011 - CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
... without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 13 trang b Tỡm giỏ tr ca cỏc linh kin PHN TRC NGHIM Cõu 1: Cho mt on mch xoay ... without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) B LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 13 trang Cõu 27: Cng dũng in qua mch A, B cú dng i I cos 100 t (A) Ti thi ... lười biếng! Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Cõu 36: Mt mch in xoay chiu RLC khụng phõn nhỏnh cú R...
 • 13
 • 84
 • 0

Chuyên đề số học toán lớp 6 cơ bản nâng cao các dạng bài tập

Chuyên đề số học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao và các dạng bài tập
... thoả mãn (16a +17b) (17a +16b)  11 CMR: (16a +17b) (17a +16b)  121 Giải Có 11 số nguyên tố mà (16a +17b) (17a +16b)  11 Tuyển tập chuyên đề toán 16a  17b11   (1) 17a  16b11 Có 16a +17b ... n (ĐPCM) BÀI TẬP TƯƠNG TỰ Bài 1: CMR: Tồn n  N cho 17n -  25 Bài 2: CMR: Tồn bội số 1993 chứa toàn số Bài 3: CMR: Với 17 số nguyên tồn tổng số chia hết cho Bài 4: Có hay không số dạng 19931993 ... Nếu 17 số số chia cho có số dư tổng chúng chia hết cho Nếu 17 số số có số dư chia cho  tồn số số dư khác  tổng số dư là: + + + + = 10  10 Vậy tổng số chia hết cho Bài 4: Xét dãy số a1...
 • 25
 • 809
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Chai nhuabai giang cad cam cnc phay tien2005Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoánPHRASAL VERB THÔNG DỤNGCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)DI TRUYỀN học PHÂN tửTăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayphương pháp giải nhanh Chuyên đề hình học tọa độ oxyzQuang học huỳnh huệĐánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thôngTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông 3đồ án công nghệ sản xuất mặt hàng chuối sấy nguyên quả và dạng látHướng dẫn học và làm bài ngữ văn 11Tuyen tap 40 de thi dai hoc mon vat ly 2017Hoàn thiện hoạt động quản trị chuỗi cung ứng ngành hàng nhựa bao bì của công ty cổ phần sản xuất nhựa duy tân giai đoạn 2015 2020Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuHoàn thiện công tác quản trị đội ngũ công chức kho bạc nhà nướcThe impact of perceived leadership styles on organizational commitmentGiải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đồng nai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập