Báo cáo nghiệm thu nghiên cứu áp dụng kỹ thuật PCR điện di phát hiện tác nhân gây hội chứng AHPND EMS ở tôm

Báo cáo y học: "NGHIêN CứU ÁP DụNG Kỹ THUậT QF-PCR TRONG chẩn đoÁN MộT Số hội CHứNG BấT TH-ờNG NHiễM SắC THể" docx

Báo cáo y học:
... trờn phn mm chuyờn dng cho kt lun chớnh xỏc mu bnh trisomy 13, 18, 21, XXY v XO Bng 2: c hiu ca k thut QFPCR so vi k thut chn oỏn NST Kỹ thuật di Thể bất thờng Kỹ thuật truyền tế bào QF-PCR S ca ... tin quy trỡnh chn oỏn cỏc hi chng trisomy 13, 18, 21 v bt thng s lng NST X, Y bng k thut QF-PCR S ln sinh 2,2 1,1 2,4 1,4 - ỏnh giỏ k thut QF-PCR chn oỏn cỏc hi chng trờn đối tợng phơng pháp nghiên ... 28/28 100% Trisomy 13,18 3/3 100% 3/3 100% XXY, XO 3/3 100% 3/3 100% Trisomy 21 S dng k thut QF-PCR cho kt qu chn oỏn tng ng nh k thut di truyn t bo vi chớnh xỏc 100% Kt qu ny b sung s liu khoa...
 • 5
 • 270
 • 1

Báo cáo y học: "Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật chọc hút tinh hoàn, mào tinh và sinh thiết tinh hoàn trong hỗ trợ sinh sản tại trung tâm công nghệ phôi" pdf

Báo cáo y học:
... Mụ tinh hon phúng i 100X Mụ tinh hon phúng i 400X Khụng thy hỡnh nh ng sinh tinh Mụ liờn kt tng sinh Mụ tinh hon phúng i 100X Mụ tinh hon phúng i 400X Mng y; Lũng ng sinh tinh Mng y; Tinh ... nng sn xut tinh trựng suy gim, tuyn y n tng tit FSH v LH thụng qua t bo Sertoli v t bo Leydig kớch thớch biu mụ tinh phỏt trin Tuy nhiờn, lp biu mụ tinh ó suy gim chc nng, ri lon sinh tinh nhiu ... ỏnh giỏ kh nng sinh tinh cng nh x y dng quy trỡnh cỏc bc tin hnh trc mt BN khụng cú tinh trựng tinh dch đối tợng phơng pháp nghiên cứu i tng nghiờn cu 325 BN khụng cú tinh trựng tinh dch c thc...
 • 5
 • 193
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật QFPCR trong chẩn đoán trước sinh một số hội chứng lệch bội NST

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật QFPCR trong chẩn đoán trước sinh một số hội chứng lệch bội NST
... ********************** NGUYN HOI NAM NGHIÊN CứU ứng dụng kỹ thuật qf-pcr chẩn đoán trớc sinh số hội chứng lệch bội nhiễm sắc thể Chuyờn ngnh : Húa sinh Y hc Mó s : 60.72.04 LUN VN THC ... cú NST Y Marker HPRT chn oỏn cho NST X cú nh suy cú NST X Marker AMXY, DXYS218 chn oỏn cho c NST X v Y cú t l 1:1, Marker X22 cú nh nh vy ngh n alen ng hp t Kt lun bnh nhõn ny cú NST X v NST ... QFPCR T l phỏt hin bt thng s lng NST cỏc NST la chn (13, 18, 21 v X, Y) l 98,6% Bt thng NST gii tớnh chim t l õm tớnh gi cao nht (7/74), ngc li ch cú 3/551, 3/222 v 0/80 chn oỏn nhm ln lt NST...
 • 81
 • 665
 • 6

Báo cáo thực tập "Nghiên cứu tình hình, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tình hình sử dụng đất đai, vốn tín dụng, đánh giá thị trường" pptx

Báo cáo thực tập
... tầng kỹ thuật; giao thông, thuỷ lợi, đất ở, khu trung tâm văn hoá - thể thao thơng mại - kinh doanh dịch vụ tất yếu phải lấy vào đất sản xuất nông nghiệp p dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất ... 30,51%, đất cha sử dụng 3,82 ha, chiếm 0,3% Đất đai xã Quyết Thắng đợc hình thành hai nguồn gốc: Đất hình thành chỗ phong hoá đá mẹ đất hình thành phù sa bồi tụ Do chia thành nhóm đất sau: * Nhóm đất ... loại, giá ổn định góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng nhân dân Các dịch vụ vật t nông nghiệp, dịch vụ bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ ăn uống, góp phần tích cực vào chuyển dịch...
 • 21
 • 331
 • 1

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu áp dụng mô hình Wasp mô phỏng chất lượng nước hồ Dầu Tiếng potx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu áp dụng mô hình Wasp mô phỏng chất lượng nước hồ Dầu Tiếng potx
... thực mơ chất lượng nước hồ Dầu Tiếng phần mềm WASP Các liệu tải lượng nhiễm sử dụng từ đề tài nghiên cứu khoa học hồ DT [2] Do thời điểm nghiên cứu nhóm tác giả chưa có đồ lưu vực hồ Dầu Tiếng ... chất lượng nước hồ cải thiện 20-30% Nếu muốn chất lượng nước hồ tố nưã cần tác động cát giảm nguồn dinh dưỡng ngồi hồ 4.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc nghiên cứu áp dụng hình WASP để mơ chất lượng ... lượng vào hồ, tiếp nhận phần lớn lượng phù sa đổ vào hồ Hiện hồ Dầu Tiếng chưa có trạm quan trắc dành cho việc đánh giá chất lượng nước hồ, chưa có sách, cơng cụ để quản lý chất lượng nguồn nước...
 • 12
 • 273
 • 0

nghiên cứu áp dụng kỹ thuật diafiltration để nâng cao độ tinh khiết của fructooligosaccharides (fos) bằng membrane ds-5-dl

nghiên cứu áp dụng kỹ thuật diafiltration để nâng cao độ tinh khiết của fructooligosaccharides (fos) bằng membrane ds-5-dl
... dng k thut diafiltration nõng cao tinh khit ca Fructooligosaccharides (FOS) bng membrane DS-5-DL 123 Application of diafiltration to increase Fructooligosaccharides' purity by membrane DS-5-DL ... APPLICATION OF DIAFILTRATION TO INCREASE FRUCTOOLIGOSACCHARIDES' PURITY BY MEMBRANE DS-5-DL This article presented results of application of diafiltration in fructooligosaccharides by membrane DS-5-DL ... cú th c dựng tinh sch FOS mt cỏch thnh cụng, v tinh khit ca FOS cao nht t 86,84% vi membrane DS-5-DL KT LUN K thut diafiltration quỏ trỡnh lc nano thc s cú hiu qu vic nõng cao tinh khit ca...
 • 12
 • 245
 • 1

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tiểu bậc thang kết hợp che phủ đất cho ngô trồng trên đất dốc huyện văn chấn tỉnh yên bái

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tiểu bậc thang kết hợp che phủ đất cho ngô trồng trên đất dốc huyện văn chấn tỉnh yên bái
... đỡ tận tình đồng nghiệp thuộc Bộ môn Khoa học Đất Sinh thái vùng cao, đồng chí Lãnh đạo xã Sơn Thịnh, Lãnh đạo huyện Văn Chấn, Lãnh đạo tỉnh Yên Bái nhiều động viên gia đình, bạn bè Tôi xin chân ... (khụng cú TBT, khụng che ph ủ t) (ủ i ch ng) + Cụng th c (T1.1): Che ph ủ t (7 t n/ha) + Cụng th c (T1.2): Ti u b c thang + khụng che ph ủ t + Cụng th c (T1.3): Ti u b c thang + che ph ủ t (7 t n ... ti u b c thang k t h p che ph ủ t 60 3.3 nh h ng c a bi n phỏp ti u b c thang k t h p che ph ủ t ủ n xúi mũn v ủ phỡ ủ t d c 63 3.3.1 nh h ng c a bi n phỏp ti u b c thang ủ n...
 • 104
 • 292
 • 1

nghiên cứu áp dụng kỹ thuật trích tinh trùng hỗ trợ điều trị vô sinh bệnh nhân vô tinh

nghiên cứu áp dụng kỹ thuật trích tinh trùng hỗ trợ điều trị vô sinh ở bệnh nhân vô tinh
... tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật trích tinh trùng hỗ trợ điều trị sinh bệnh nhân tinh Với mục tiêu sau: Khảo sát lâm sàng, cận lâm sàng bệnh sinh tinh Đánh ... bệnh nhân xạ trị để điều trị ung thư, người ta trữ lạnh tinh trùng trước xạ trị để trì khả sinh sản bệnh nhân [25] Khả trữ lạnh tinh trùng sử dụng sau để điều trị sinh áp dụng thành công Bệnh ... vụ hỗ trợ điều trị sinh [22] Gần Khoa Ngoại Tiết niệu Đơn vị sinh muộn thuộc Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế thực phương pháp trích tinh trùng để chẩn đoán hỗ trợ điều trị sinh...
 • 90
 • 204
 • 0

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật di truyền phân tử để chẩn đoán bệnh di truyền phổ biến người Việt Nam nhằm hạn chế hiệu quả gen bệnh và đề xuất hướng điều trị

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật di truyền phân tử để chẩn đoán bệnh di truyền phổ biến ở người Việt Nam nhằm hạn chế hiệu quả gen bệnh và đề xuất hướng điều trị
... Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật di truyền phân tử để chẩn đoán bệnh di truvền phổ biến người V iệt N am nh ằm hạn c h ế hiệu gen bệnh đề xuất hướng điều trị M ã số: Q G -03-13 Chủ trì đề ... lượng mẫu hạn chế, chúng tòi chưa 14 đưa nhận định tỉ lệ dị hợp tử lan truyền quần thể Việt nam bước đầu xây dựng triển khai phương pháp sinh học phân tử để chẩn đoán bệnh di truyền người Bệnh nhân ... NghiÊn cưu ap dụng ky thuạt di truỵcn phân tư đẽ chân đoán bẻnh di truvển phố bicn người Việt Nam nhằm hạn chế hiệu gen bệnh đề xuất hướn° điéu iri Mã số: QG-03-13 Cơ quan q u ả n lý đề tài: Đại...
 • 48
 • 135
 • 0

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật di truyền phân tử đểxác định gen liên quan đến tính trạng sinh sản của lợn tại Việt nam

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật di truyền phân tử đểxác định gen liên quan đến tính trạng sinh sản của lợn tại Việt nam
... 2 Phân tích sai khác di truyền gen tiếp nhận Oestrogen cá thể v giống lợn Nghiên cứu ảnh hởng gen tiếp nhận Oestrogen đến tính trạng số lứa, tốc độ sinh trởng v tỷ lệ thịt xẻ lợn Kết thảo ... thú v quan trọng việc tìm hiểu s ng lọc đoạn gen liên quan đến tính trạng kinh tế quan trọng, đồng thời xác định đợc tính đồng quần thể giống Kết luận * Bớc đầu phát sai khác di truyền kiểu gen ... giống lợn truyền thống Việt nam v lơn cao sản nhập nội Landrace Điều n y liên quan đén tính trạng ho n to n khác số sinh lứa đẻ, suất v chất lợng thịt giống v cần phải tiếp tục nghiên cứu Summary...
 • 5
 • 102
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo nghiệm thu công trình xây dựngbáo cáo nghiệm thu dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển kinh tế tại tỉnh phú yênnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép và trồng dưa leo kháng bệnh héo rũ fusarium oxysporum tại vĩnh longnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử vào chẩn đoán một số bệnh nhiễm human papillomavirus hpvnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị tắc ruột sau mổáp dụng kỹ thuật pcr trong chẩn đoán clamidia trachomatis đường sinh dục tiết niệubáo cáo tốt nghiệp nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương phẩm lươnnghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịnghiên cứu công nghệ chế biến bã đậu nành tạo chế phẩm dinh dưỡng giàu chất xơ báo cáo nghiệm thu trường đại học bách khoa tphcmmẫu viết báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở để nghiệm thunội dung báo cáo đề tài nghiên cứunghiên cứu áp dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường thpt phan thúc trực yên thành nghệ annghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho ngành bao bì nhựabáo cáo thực tập nghiên cứu đánh giá tình hình thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã thanh bình huyện trảng bom tỉnh đồng nai docxnghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho ngành bao bì nhựa– nghiên cứu điển hình công ty cổ phần văn hóa tân bìnhCHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHPhân tích phương sai với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Phân tích khác biệt với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Một số kiểm định phi tham số và ứng dụng với SPSS (LV tốt nghiệp)Ứng dụng khai triển kì dị trong nén ảnh (LV tốt nghiệp)Quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh TườngTỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHYẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 110KVBiểu tượng về đất nước trong thơ Nguyễn Khoa ĐiềmHoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm trong tin học lớp 10Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máyBaigiang b4 food and drink chuyên đề từ vựng proa cô điệuChuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhChuyên đề khử ASEAN trong nước ngầmTừ vựng theo chủ điểm health and medicine (2)Lý thuyết và bài tập Lượng tử ánh sáng hayQuản lý công tác sinh viên ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại thành phố hồ chí minhChí nhàn dật trong thơ chữ hán nguyễn bỉnh khiêm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập