DI TRUYỀN CỦA VI KHUẨN DƯỢC SĨ ĐH

Tính biến dị di truyền của vi khuẩn gây bệnh hại thực vật potx

Tính biến dị di truyền của vi khuẩn gây bệnh hại thực vật potx
... tự dung dịch chủng vi khuẩn khác để tạo thành cá thể tái tổ hợp vi khuẩn tính trạng bổ sung Tải nạp Là kiểu tái tổ hợp cách mang truyền đoạn vật chất di truyền DNA chủng vi khuẩn vi khuẩn cho ... chủng vi khuẩn chủ, để sau chuyển tải sang tế bào vi khuẩn khác Vi khuẩn chủ mang bên thực khuẩn thể ôn hòa gọi vi khuẩn sinh tan (lisogene) Hiện tượng tải nạp chế biến dị quan trọng vi khuẩn ... bào vi khuẩn khác giới tính để truyền phần vật chất di truyền từ tế bào vi khuẩn cho (vi khuẩn giới tính dương F+) vào genome tế bào vi khuẩn nhận (vi khuẩn giới tính âm F-), dẫn đến hình thành...
 • 3
 • 271
 • 1

Nghiên cứu đa dạng di truyền của vi khuẩn bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. Oryzae) và chọn tạo giống lúa kháng bạc lá Báo cáo tông hop

Nghiên cứu đa dạng di truyền của vi khuẩn bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. Oryzae) và chọn tạo giống lúa kháng bạc lá Báo cáo tông hop
... Nghiên cứu đa dạng di truyền vi khuẩn bạc (Xanthomonas oryzae pv oryzae) chọn tạo giống lúa kháng bệnh bền vững” Mục tiêu - Xác định thành phần chủng bệnh bạc lúa, vùng phân bố, tính độc đa dạng ... vụ Nghiên cứu đa dạng di truyền vi khuẩn bạc (Xanthomonas oryzae pv oryzae) chọn tạo giống lúa kháng bệnh bền vững” Thuộc: Nhiệm vụ hợp tác quốc tế khoa học công nghệ theo nghị định thư Vi t-Nhật ... chóng đa dạng, đòi hỏi cần phải có nghiên cứu xác chủng vi khuẩn Xoo tồn để lựa chọn gen kháng hữu hiệu, từ có kế hoạch chọn tạo giống kháng bệnh bền vững 1.3 Chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc...
 • 163
 • 195
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền của vi khuẩn bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. Oryzae) và chọn tạo giống lúa kháng bạc lá

Nghiên cứu đa dạng di truyền của vi khuẩn bạc lá (Xanthomonas oryzae pv. Oryzae) và chọn tạo giống lúa kháng bạc lá
... dịch vi khuẩn vi khuẩn Xanthomonas Oryzae • - Nguồn vi khuẩn X .oryzae: Sử dụng nhóm chủng vi khuẩn X .oryzae gây bệnh bạc chủng 3A phổ biến tồn hầu hết vùng trồng lúa Miền Bắc Vi t Nam Vi khuẩn ... Trịnh Thanh Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp suất cao, cảm ôn, kháng bệnh bạc Tiến sĩ QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHỌN TẠO GIỐNG KHÁNG BỆNH BẠC LÁ BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ I ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh bạc bệnh nguy ... 1.8 Giống lúa công nhận sản xuất thử : NV1 II DANH SÁCH SẢN PHẨM DẠNG 2.1 Quy trình kỹ thuật chọn tạo giống kháng bệnh bạc thị phân tử ADN 2.2 Quy trình chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc gây tạo...
 • 65
 • 108
 • 0

Khảo sát tính đa dạng di truyền của vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học phân lập từ chất thải trong ao nuôi cá tra và ứng dụng vào xử lý nước ao nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long

Khảo sát tính đa dạng di truyền của vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học phân lập từ chất thải trong ao nuôi cá tra và ứng dụng vào xử lý nước ao nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long
... muốn, đề tài: Khảo sát tính đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học phân lập từ chất thải ao nuôi tra ứng dụng vào xử nƣớc ao nuôi tra đồng sông Cửu Long tiến hành ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẶNG THỊ HUỲNH MAI KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA VI KHUẨN TỔNG HỢP CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC PHÂN LẬP TỪ CHẤT THẢI TRONG AO NUÔI CÁ TRA ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÝ ... cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn tạo chất kết tụ sinh học phân lập từ bùn đáy ao nuôi tra đồng sông Cửu Long môi trường polysaccharide ứng dụng vào xử nước ao nuôi tra quy mô phòng thí...
 • 28
 • 187
 • 0

Khảo sát tính đa dạng di truyền của vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học phân lập từ chất thải trong ao nuôi cá tra và ứng dụng vào xử lý nước ao nuôi cá tra ở đồng bằng sôn

Khảo sát tính đa dạng di truyền của vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học phân lập từ chất thải trong ao nuôi cá tra và ứng dụng vào xử lý nước ao nuôi cá tra ở đồng bằng sôn
... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẶNG THỊ HUỲNH MAI KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA VI KHUẨN TỔNG HỢP CHẤT KẾT TỤ SINH HỌC PHÂN LẬP TỪ CHẤT THẢI TRONG AO NUÔI CÁ TRA ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÝ ... kết tụ, xác định điều kiện để kết tụ đạt tỉ lệ cao Đó yêu cầu đề tài: Khảo sát tính đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học phân lập từ chất thải ao nuôi tra ứng dụng vào xử ... truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học phân lập từ chất thải ao nuôi tra ứng dụng vào xử nƣớc ao nuôi tra đồng sông Cửu Long” tiến hành nhằm tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả tạo chất...
 • 246
 • 181
 • 0

khảo sát sự đa dạng di truyền của vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá tra (pangasianondon hypophthalmus) ở đồng bằng sông cửu long

khảo sát sự đa dạng di truyền của vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá tra (pangasianondon hypophthalmus) ở đồng bằng sông cửu long
... KHOA THỦY SẢN DƯƠNG THANH QUY KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH TRÊN CÁ TRA (Pangasianondon hypophthalmus) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... THỦY SẢN Cán hướng dẫn PGs Ts Từ Thanh Dung 2014 KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypopthalmus) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Dương ... trên, đề tài Khảo sát đa dạng di truyền vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây bệnh tra nuôi (Pangasianodon hypophthalmus) Đồng sông Cửu Long thực với mục tiêu: phân lập, định danh khảo sát đa...
 • 14
 • 120
 • 1

50_3186.pdfSự trao đổi di truyềnvi khuẩn

50_3186.pdfSự trao đổi di truyền ở vi khuẩn
... truyền biết đến vi khuẩn, biến nạp, tiếp hợp tải nạp * Biến nạp (Transformation): Định nghĩa: Biến nạp biến đổi genotip vi khuẩn ảnh hưởng ADN nhận từ vi khuẩn cho ADN thể dung dịch vi khuẩn thể cho ... khuẩn thể cho giải phóng ra, truyền can thiệp nhân tố cấu trúc nhiễm sắc thể epixom, phage vi khuẩn vectơ Như nòi vi khuẩn bị biến đổi mặt di truyền tiếp thu ADN vi khuẩn thuộc nòi khác Thí nghiệm ... cho trao đổi với ADN tế bào nhận Tuỳ theo cách vận chuyển ADN, người ta phân biệt kiểu truyền tính trạng vi khuẩn, biến nạp, tiếp hợp tải nạp Hay nói cách khác, có đường truyền nguyên liệu di truyền...
 • 10
 • 333
 • 1

Sự trao đổi di truyềnvi khuẩn

Sự trao đổi di truyền ở vi khuẩn
... truyền biết đến vi khuẩn, biến nạp, tiếp hợp tải nạp * Biến nạp (Transformation): Định nghĩa: Biến nạp biến đổi genotip vi khuẩn ảnh hưởng ADN nhận từ vi khuẩn cho ADN thể dung dịch vi khuẩn thể cho ... khuẩn thể cho giải phóng ra, truyền can thiệp nhân tố cấu trúc nhiễm sắc thể epixom, phage vi khuẩn vectơ Như nòi vi khuẩn bị biến đổi mặt di truyền tiếp thu ADN vi khuẩn thuộc nòi khác Thí nghiệm ... cho trao đổi với ADN tế bào nhận Tuỳ theo cách vận chuyển ADN, người ta phân biệt kiểu truyền tính trạng vi khuẩn, biến nạp, tiếp hợp tải nạp Hay nói cách khác, có đường truyền nguyên liệu di truyền...
 • 10
 • 418
 • 1

Di truyền học vi khuẩnvi rút

Di truyền học vi khuẩn và vi rút
... triển di truyền học phân tử góp phần xây dựng nên kỹ thuật di truyền Có thể nói di truyền học vi sinh vật đóng vai trò “cách mạng hóa” di truyền học, góp phần chủ yếu vào phát triển sinh học phân ... sinh học I DI TRUYỀN HỌC CỦA VIRUS • Sinh học virus • Virus phát vào cuối kỷ 19 nhận thấy qua màng lọc ngăn vi khuẩn lại Virus nhỏ có đường kính 20 nm - nhỏ ribosom Năm 1935, W.M Stanley phát virus ... đối tượng mơ hình cho di truyền học sinh học phân tử Nhờ nghiên cứu đối tượng virus, vi khuẩn nhiều chế sống cấp độ phân tử phát Ngồi ra, phát q trình di truyền đặc biệt vi khuẩn biến nạp, tải...
 • 115
 • 597
 • 0

di truyền học vi khuẩn và virus

di truyền học vi khuẩn và virus
... chất di truyền truyền qua ống tiếp hợp Tải nạp (transduction): Có tham gia phage hay thể thực khuẩn (virus lây nhiễm vi khuẩn) A Biến nạp (transformation)   Khái niệm Xây dựng đồ di truyền ... hợp Hfr F- Lập đồ di truyền tiếp hợp vi khuẩn Plasmid F’ B Tiếp hợp (conjugation) Khái niệm  Là tượng tiếp xúc trực tiếp hai tế bào vi khuẩn kèm theo vi c truyền vật chất di truyền từ tế bào ... nhập vi khuẩn, sử dụng nguyên liệu tế bào vi khuẩn để tái ADN chúng, tạo vỏ protein phá vỡ tế bào vi khuẩn giải phóng phage Các phage tạo thành tiếp tục xâm nhiễm tế bào vi khuẩn liền kề Virus...
 • 49
 • 1,708
 • 0

DI TRUYỀN HỌC VI KHUẨN docx

DI TRUYỀN HỌC VI KHUẨN docx
... DNA 01/04/11 MaMH: DTH Vi khuẩn 13 13 Tải nạp chung Tải nạp chung gen VK A chuyển sang VK B nhờ phage 01/04/11 MaMH: DTH Vi khuẩn 14 14 01/04/11 MaMH: DTH Vi khuẩn 15 VI GIAO NẠP & TÁI TỔ HP ... phân bào 4- Hai tế bào 5- Chu trình lặp lại 01/04/11 MaMH: DTH Vi khuẩn 7 • Sự sinh sản vô tính ngắt đôi vi khuẩn 01/04/11 MaMH: DTH Vi khuẩn III CÁC ĐẶC ĐIỂM NUÔI CẤY & CÁC TÍNH TRẠNG Đặc điểm nuôi ... Latinh, Bacterium – chữ Hy Lạp) Phẩy khuẩn – Vibrio • Dấu phẩy Xoắn khuẩn – Spirillum (xoắn thưa) Xoắn thể – Spirochaetes (xoắn khít) 01/04/11 MaMH: DTH Vi khuẩn 3 Kích thước : Đường kính Dài...
 • 18
 • 148
 • 0

Di truyền của vi sinh vật: 70 ppsx

Di truyền của vi sinh vật: 70 ppsx
... trình phiên mã - (2b) trình gọi phiên mã ngược Một số virut ADN nên vật chất di truyền ARN, để lắp genom thân vào nhiễm sắc thể tế bào chủ virut phải tổng hợp dạng ADN trung gian từ sợi khuôn ... tương đồng với theo nguyên tắc bổ sung, từ sợi ADN kép hình thành - (3a) trình sinh tổng hợp protein hay dịch mã di n phức hợp bao gồm sợi mARN, riboxôm (có chứa rARN) tARN (mang axit amin) -...
 • 3
 • 69
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật chất di truyền của vi khuẩnvật chất di truyền của vi khuẩn và virusvật chất di truyền của vi khuẩn là gìcơ sở vật chất di truyền của vi khuẩn 1đột biến di truyền của vi khuẩn e colicơ sở vật chất di truyền của vi khuẩndi truyền học vi khuẩnvật chất di truyền của vi rútvật chất di truyền ở vi khuẩnđặc điểm di truyền của vi sinh vậtphương thức truyền đạt vật chất di truyền ở vi khuẩnvi di truyền học vi khuẩn 8 tiếtdi truyền của vi sinh vậtcác đặc điểm chung về di truyền của vi sinh vậtdi truyền học vi khuẩn  CÂU hỏi TRỌNG tâm ôn tập TRƯỚC kì THI THPTQG 2017 MÔN VẬT LÝSƠ đồ tư DUY môn TOÁN ôn thi thpt quốc giaBÁO CÁO CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓMMinds on FIRE Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0KẾ HOẠCH ĐỘI TÌNH NGUYỆNGiáo trình pre toeic reading ms hoaAffective and instrumental commitment a special referece to self service technologies in domestic and foreign banksĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANGHorizontal technology spillover effects from foreign dirrect investment on labor producttivty in manufacturing industry in vietnamLý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho việt namXây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty CP kinh đô giai đoạn 2015 2020Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ung bướu ban hành kèm theo quyết định số 25qđ BYT ngày 03012013 của bộ y tếNuclear oncology GIÁO TRÌNH UNG THƯ học hạt NHÂNCopy 1the wizard of ozThe meaning of gifts stories from turkeyĐẠI CƯƠNG CẢNH GIÁC DƯỢCGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 25Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 30Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 8Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 12
Đăng ký
Đăng nhập