ĐỀ THI TIN học TRẺ KHỐI TIỂU học năm học 2013 2014

Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2009 khối Tiểu học

Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2009 khối Tiểu học
... B Nháy trái chuột vào màu cần chọn hộp màu C Nháy phải chuột vào biểu tợng hình bình sơn công cụ D Nháy phải chuột vào phần trang vẽ Phần II: Thi thực hành (80 điểm) - Thời gian : 90 phút Yêu ... công cụ Elip em phải nhấn giữ phím bàn phím kéo thả chuột A Phím Cách B Phím Ctrl C Phím Alt D Phím Shift Câu 20: Để chọn đợc màu vẽ chơng trình vẽ hình Paint em làm nh sau A Nháy phải chuột vào ... A, B C Câu 15: Word, Paint, Calculator thuộc nhóm phần mềm A Hệ thống B Giải trí C ứng dụng D Không phải A, B C Câu 16: Muốn di chuyển nhanh trỏ soạn thảo từ vị trí đầu trang văn ta sử dụng A Ctrl...
 • 3
 • 2,773
 • 166

Đề thi Tin học trẻ An Giang 2013- Khối Tiểu học

Đề thi Tin học trẻ An Giang 2013- Khối Tiểu học
... -Hội thi tin học trẻ Đề thi Lý thuyết khối THCS (Đề A) Trang 2/2 HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG ¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG B - KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ Khóa ngày: 26-01-2013 ĐỀ CHÍNH ... -Hội thi tin học trẻ Đề thi Lý thuyết khối THPT (Đề A) Trang 2/2 HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG ¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG C - KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Khóa ngày: 26-01-2013 ĐỀ CHÍNH ... - HẾT -Hội thi tin học trẻ Đề thi Lý thuyết khối THCS (Đề B) Trang 2/2 HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG ¯¯¯¯¯¯¯¯ BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG B - KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ Khóa...
 • 13
 • 316
 • 9

Đề thi Tin học trẻ An Giang 2013- Phần thực hành(Khối Tiểu học-THCS)

Đề thi Tin học trẻ An Giang 2013- Phần thực hành(Khối Tiểu học-THCS)
... HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỰC HÀNH BẢNG B - KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ Khóa ngày: 26-01-2013 Thời gian : 150 phút (không kể thời gian phát đề) SBD: Phòng: Đề thi ... HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỰC HÀNH BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC Khóa ngày: 26-01-2013 Bài : (2 điểm) - Bảng vẽ có đủ yếu tố cấu trúc thi p : - Nét ... N: Input: tệp văn HOANVI.INP chứa số N, < N < Output: tệp văn HOANVI.OUT, dòng hoán vị Ví dụ: HOANVI.INP HOANVI.OUT 1 2 3 3 3 - Hết - HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG...
 • 4
 • 447
 • 10

TỔNG HỢP ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN KHỐI TIỂU HỌC 2007-2015

TỔNG HỢP ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN KHỐI TIỂU HỌC 2007-2015
... thư mục BAIDUTHI_SBD với tên “Bai_5” ĐỀ Câu ( 10 điểm): Tạo thư mục ổ C với tên BAIDUTHI_SBD…? Ví dụ: BAIDUTHI_01 (trong 01 số báo danh) Câu 2: Sử dụng phần mềm paint vẽ tranh với đề tài “Tả quang ... chỗ trống : Họ tên học sinh : Số báo danh : Học lớp : Trường : Câu : Bảo vệ động vật ĐỀ Câu ( 10 điểm): Tạo thư mục ổ C với tên BAIDUTHI_SBD…? Ví dụ: BAIDUTHI_01 (trong 01 số ... desktop với tên BAIDUTHI_SBD…? Ví dụ: BAIDUTHI_01 (trong 01 số báo danh) Câu (30 điểm): Sử dụng phần mềm paint vẽ tranh với đề tài “ Giờ chơi trường em” sau lưu vào thư mục “BAIDUTHI_SBD” Câu (30...
 • 12
 • 466
 • 5

Đề thi tin học trẻ huyện Dĩ An 2009-Tiểu học

Đề thi tin học trẻ huyện Dĩ An 2009-Tiểu học
... Hội Thi Tin Học Trẻ Huyện An 2009 Bài 4: Dùng chương trình Paint (Start \ Programs \ Accessories \ Paint) Hãy...
 • 2
 • 1,569
 • 103

Đề thi tin học trẻ huyện Dĩ An 2009 - khối phong trào THPT

Đề thi tin học trẻ huyện Dĩ An 2009 - khối phong trào THPT
... Hội Thi Tin Học Trẻ Huyện An 2009 Phần Excel: KẾT QUẢ THI HỌC KỲ II Năm học 2008 -2 009 STT Mã Số [1] 20_0 30_1 50_0 30_1 70_1 70_0 10_0 20_1 ... Học bổng" Hãy điền giá trị vào cột [13] 150000 trường có cho học bổng Hãy trích học sinh học trường An Bình An - Hết 2/2 Học Bổng [ 13 ] ... Đào Hương Dương Quốc Nguyễn Thị Lê Thanh Trần Hồng Nguyễn Kim Đặng Lệ Bùi Văn Trịnh Hoài Trần Cận [3] Tên Toán Văn NN Phái Duyên Thanh Lệ Nam Long Hằng Sang Luyến Tú Nam [4] 6.5 4.5 8.5 9.5 4.5...
 • 2
 • 288
 • 2

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ TIỂU HỌC 2009

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ TIỂU HỌC 2009
... động máy tính d Nơi lưu giữ thông tin cho 4/ Các dạng thông tin thường gặp máy tính là: a Văn b Âm c Hình ảnh d Cả dạng thông tin 5/ Thi t bị sau dùng để đưa thông tin vào máy tính: a Thân máy tính ... lượng: a 15 Kg b 27 Kg c 15 d 27 9/ Máy tính lưu trữ thông tin để sử dụng lại sau vào: a Bộ xử lý b Trên mạng c Bộ nhớ d Bộ nhớ 10/ Thi t bị giúp em điều khiển máy tính nhanh chống thuận tiện: ... tính: a Thân máy tính b Màn hình c Bàn phím d Bộ nhớ 6/ Để thực phép tính 15+26=41 Ta cần đưa thông tin vào máy tính là: a 15 26 b 26 41 c 41 15 7/ Phát biểu sau sai: a Chương trình phần mềm b tính...
 • 6
 • 325
 • 14

đề thi tin học trẻ tỉnh đồng tháp bảng a tiểu học năm 2012

đề thi tin học trẻ tỉnh đồng tháp bảng a tiểu học năm 2012
... CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2012 Ngày thi: 08/06 /2012 =============== HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI THỰC HÀNH BẢNG A- TIỂU HỌC (hướng ... với nhóm bạn tối thi u cần phải nói ngoại ngữ gì? Nội dung giải soạn phần mềm soạn thảo văn lưu với tên TH4 Hết Đề thi Tin học Trẻ - Bảng A- TH2012 Trang:2/3 UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ... Tom, Jerry Tí (hoặc trả lời ba người lại) Tom Jerry Tiếng Anh tiếng Pháp Tiếng Việt tiếng Tây Ban Nha Điểm 2,0 1,0 1,0 1,0 Hết Đề thi Tin học Trẻ - Bảng A- TH2012 Trang:3/3 ...
 • 3
 • 1,439
 • 69

Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2009 khối THCS

Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2009 khối THCS
... B Thông qua môi trường không khí - đặt máy tính gần C Thông qua hệ thống điện - sử dụng nhiều máy tính lúc D Các câu sai ... cập làm cho tốc độ đường truyền giảm, thường bò nghẽn mạch D Do Internet có tốc độ chậm PhÇn II: Thi lËp tr×nh (80 ®iĨm) – Thêi gian: 120 Yªu cÇu chung: Häc sinh viÕt ch¬ng tr×nh b»ng ng«n ng÷...
 • 3
 • 6,875
 • 322

Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2009 khối THPT

Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2009 khối THPT
... :",a); Sẽ ghi hình A KQ la 1.9E+01 B KQ la 19 C KQ la a D Không đa Phần II: Thi Lập trình (80 điểm) - Thời gian : 120 phút Yêu cầu chung: Học sinh viết chơng trình ngôn ngữ Pascal Tên File chơng ... Real; (D) Type aa=array[-n n+2] of byte; Câu 12: Hàm pos('tre', 'Tin hoc tre Hai Duong') cho kết nh nào? (A) (C) (B) (D) 16 Câu 13: Khi thi t lập chế độ đồ hoạ ngời lập trình sử dụng hàm thực vẽ hình ... 12467 Câu 17: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để kiểm tra số nguyên dơng X có số nguyên tố hay không, đoạn chơng trình sau thực công việc gì? (A) D := 0; (C) D := 0; For i:=2 to (X mod 2) For...
 • 3
 • 1,694
 • 53

Đáp án Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2009 khối THPT

Đáp án Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2009 khối THPT
... 0) then d:=d+1; writeln('so phan tu cua mang chia het cho la: ',d); readln end Câu 3: (Đề thức THPT) Thi t lập chế độ đồ hoạ mô bóng tròn màu đỏ chuyển động đập vào cạnh hình dới góc 450 ? Program ... a:=320; b:=240; dx:=2; dy:=2; Repeat Setcolor(red); {Thiet lap ve hinh tron rong voi mau vien mau do} Circle(a,b,r); Delay(100); Setcolor(black); {Thiet lap ve hinh tron rong voi mau vien mau den ... - r) then dy:=-2; If (a < r) then dx:=2; Until keypressed; closegraph; readln end Câu 2: ( (Đề dự bị THPT) ) Viết chơng trình tính giá trị tổng X(N) = + 33 + 53 + + (2N + 3, với N lần lợt 0, 1,...
 • 9
 • 1,101
 • 47

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TQ LẦN THỨ I-1995 Khối C doc

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TQ LẦN THỨ I-1995 Khối C doc
... Bộ đĩa g c có file DISK1, DISK2, DISK3 đĩa tương ứng Trên ổ đĩa c ng c n tạo thư m c có dạng sau: C: \VNSOFT SYSTEM DATA Vi c cài đặt c n th c yêu c u sau: - C c file c đuôi EXE DBL c n chép vào ... m c SYSTEM - C c file c đuôi DAT DBF c n chép vào thư m c DATA - C c file lại c n chép vào thư m c VNSOFT Hãy viết file BATCH c tên INSTAL.BAT dùng để th c toàn trình c i đặt phần mềm File c n ... Bài Hai số tự nhiên A, B coi hữu nghị số tổng ư c số số ngư c lại Lập trình tìm chiếu lên hình c p số hữu nghị phạm ci từ đến 10000 (Lưu ý: số coi ư c số số số không coi ư c số nó) ...
 • 2
 • 424
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tin học trẻ không chuyên khối tiểu họcđề thi tin học trẻ không chuyên khối tiểu học 2013đề thi tin học trẻ khối tiểu họcmột số đề thi tin học trẻ khối tiểu họcde thi tin hoc tre khoi tieu hoctinh tien giang phan trac nghiem nam20072014 co ket quade thi tin hoc tre lan thu xx khoi tieu hocđề thi tin học trẻ không chuyên khoi thptđề thi tin học trẻ không chuyên khối thptđề thi tin học trẻ bậc tiểu họcđề thi tin học trẻ không chuyên bậc tiểu họcđề thi tin học trẻ không chuyên tiểu học năm 2013đề thi tin học trẻ không chuyên tiểu học 2012đề thi tin học trẻ không chuyên tiểu học 2013đề thi tin học trẻ không chuyên tiểu họcđề thi tin học trẻ cấp tiểu họcNghiên cứu đặc tính nước thải từ khai thác chế biến quặng phóng xạ và khả năng sử dụng vật liệu khoáng để xử lýNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọNghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình di cư con người tại vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên HuếPhương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chậpSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa KỳHợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt NamMô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse đánh giá bài giảng với trợ giúp ra quyết định thông minhMô hình tương tác dựa trên role trong hệ đa agentMô hình Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung QuốcMôi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt NamMỘT SỐ CHUYỆN KỂ VỀ DÒNG HỌ PHẠM BÁ VÀ CÁC DI TÍCH LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ CỦA ÔNG TỔ KHẰM BAN THEO VUA LÊ THÁI TỔ ĐÁNH GIẶC MINH THẾ KỶ XVMột số lỗi thông thường khi sử dụng câu hỏi có - không trong tiếng Anh nguyên nhân và cách khắc phụcMột số phương pháp khai phá dữ liệu và ứng dụng trong bài toán lập thời khoá biểuMỘT SỐ TƢ LIỆU VỀ DẤU VẾT CỦA NGƢỜI THÁI TRONG VÙNG CƢ DÂN MƢỜNG DỌC SÔNG MÃ THANH HOÁNâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại DươngMức độ linh hoạt khi ghi nhớ từ tiếng Anh của học sinh lớp 6Mười năm phát triển thương mại và thị trường Miền núi Việt NamKhiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lí hành chính Nhà nước (Qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội hiện nay)GIAO AN TUAN 22
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập