Tuyển tập 6 đề thi môn pháp luật đại cương

Tuyển tập 6 đề thi môn pháp luật đại cương

Tuyển tập 6 đề thi môn pháp luật đại cương
... tình vi phạm pháp luật phân tích yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật Câu ( 1đ) Đối tượng điều chỉnh luật hiến pháp gì? Câu (1đ) Hãy giải thích phương pháp mệnh lệnh quyền uy phương pháp điều chỉnh ... khẳng định sau hay sai? “ Pháp luật yếu tố để điều chỉnh quan hệ xã hội” Câu Quan hệ pháp luật trách nhiệm pháp lí đươc xuất từ kiện pháp lí nào? Câu “Vi phạm pháp luật hành người làm quan hành ... tượng lịch sử? Câu 2(1.5đ): Phân biệt lực pháp luật lực hành vi? Câu 3(1.5đ): Khẳng định sau hay sai? Giải thích? Chủ thể pháp luật chủ thể quan hệ pháp luật ngược lại Câu 4(1.5đ): Những khẳng...
 • 6
 • 1,899
 • 1

đề thi môn Pháp luật đại cương ngày 30.6.2011 đại học thương mại

đề thi môn Pháp luật đại cương ngày 30.6.2011 đại học thương mại
... 11;nguuồn gốc pháp luật là: A: cai trị giai cấp với giai cấp khác B: xuất tư hữu giai cấp C: có nhà nước D: \ câu 12: văn xử phạt hành laọi văn thuộc laọi đây> A: văn quy phạm pháp luật B: vb hành ... A: văn quy phạm pháp luật B: vb hành C: vb áp dụng pháp luật C: khác huhuhu nói chung tầm tầm tập rắc rối thui hihihi bạn chưa thi cố gắng thi tốt nha! ...
 • 2
 • 194
 • 0

Đề thi môn pháp luật đại cương

Đề thi môn pháp luật đại cương
... người có thể gây loại thi ̣t hại nào sau đây? a chỉ là thi ̣t hại chung cho xh b chỉ là thi ̣t hại trực tiếp về vật chất vầ tinh thần cho cá nhân c chỉ là thi ̣t hại trực tiếp ... xã hội chủ nghĩa thi có quan này b bộ máy nhà nước tư sản không tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc pháp chế còn bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa thi tổ chức và ... điều chỉnh quan hệ xã hội còn đạo đức thi không điều chỉnh quan hệ xã hội b pháp luật mang tính bắt buộc chung còn đạo đức thi không mang tính bắt buộc chung c pháp...
 • 26
 • 4,825
 • 29

ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
... quy phạm pháp luật Câu 15: Loại văn quy phạm pháp luật sau văn luật: a Hiến pháp, đạo luật b Hiến pháp, đạo luật, luật c Hiến pháp, đạo luật, pháp lệnh d Hiến pháp, đạo luật, luật, pháp lệnh ... Bộ luật hình Phần II: Nhận định sau hay sai, giải thích: Văn áp dụng pháp luật văn quy phạm pháp luật Mọi quan hệ xã hội quan hệ pháp luật Mọi hành vi vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật ... đặc điểm quan hệ pháp luật là: a Là quan hệ xã hội b Khơng mang tính ý chí c Được bảo đảm thực biện pháp cưỡng chế nhà nước d Xuất sở quy phạm pháp luật Câu 10: Vi phạm pháp luật cấu thành bởi:...
 • 4
 • 1,399
 • 31

Đề thi môn pháp luật đại cương trường ĐH Ngân Hàng pot

Đề thi môn pháp luật đại cương trường ĐH Ngân Hàng pot
... điều XYZ luật Tố tụng hình "không xem có tội án chưa có hiệu lực pháp luật" +Ví dụ minh họa/Liên hệ với hệ thống tư pháp Việt Nam Câu 2: +Hiệu lực hồi tố? Khái niệm-Ví dụ minh họa +Trường họp ... gì?(HTPL-Quân đội-Nền Kt riêng) 3/Giải thik nguyên tắc pháp chế XHCN "Công dân dc làm việc mà PL không cấm Viên chức, quan nhà nước dc làm việc mà pháp luật cho phép?" 4/Việc nước ta sd nguồn ... nguồn VBQPPL loại PL có họp lý khách quan hay không?Tại sao? 5/Tù treo?Ví dụ minh họa? 6/Mỗi hiến pháp VN đời vào năm (1946/1956/-1980/1992) phản ánh sk bước ngoặc ls Vn nào? Phân tích ...
 • 3
 • 805
 • 3

đề thi môn pháp luật đại cương

đề thi môn pháp luật đại cương
... quy phạm pháp luật Câu 15: Loại văn quy phạm pháp luật sau văn luật: a Hiến pháp, đạo luật b Hiến pháp, đạo luật, luật c Hiến pháp, đạo luật, pháp lệnh d Hiến pháp, đạo luật, luật, pháp lệnh ... Bộ luật hình Phần II: Nhận định sau hay sai, giải thích: Văn áp dụng pháp luật văn quy phạm pháp luật Mọi quan hệ xã hội quan hệ pháp luật Mọi hành vi vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật ... đặc điểm quan hệ pháp luật là: a Là quan hệ xã hội b Khơng mang tính ý chí c Được bảo đảm thực biện pháp cưỡng chế nhà nước d Xuất sở quy phạm pháp luật Câu 10: Vi phạm pháp luật cấu thành bởi:...
 • 3
 • 495
 • 3

Đề thi môn Pháp luật đại cương

Đề thi môn Pháp luật đại cương
... ĐỀ THI HẾT MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (Lớp anh văn – SP- Khóa 33 Thời gian: 120 phút – không kể phát đề) Câu 1(6 đ): Nêu định nghĩa quy phạm pháp luật? Các phận cấu thành quy phạm pháp luật? ... vi phạm pháp luật - + Hành vi xác định thực tế + Xâm hại quan hệ xã hội pháp luât bảo vệ + Chủ thể có lỗi + Chủ thể đủ lực trách nhiệm pháp lý lực hành vi Chỉ yếu tố cấu thành vi phạm luật + Chủ ... nhiệm pháp lý Năng lực trách nhiệm pháp lý khả phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý chủ thể, NN quy định Điều kiện:`Độ tuổi, điều kiện trí óc + Tóm lại, Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật, ...
 • 5
 • 228
 • 0

đề thi môn Pháp luật đại cương (có đáp án) đại học thương mại

đề thi môn Pháp luật đại cương (có đáp án) đại học thương mại
... Câu 27: Cá ứ ệ o : a Tuân thủ pháp luật thực thi pháp luật b Tuân thủ pháp luật áp dụng pháp luật c Tuân thủ pháp luật thực pháp luật sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật d Tu n t p p uật t ực t ... Câu 14: Cá ứ ệ o : i Tuân thủ pháp luật thực thi pháp luật j Tuân thủ pháp luật áp dụng pháp luật k Tuân thủ pháp luật thực pháp luật sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật l Tu n t p p uật t ực t ... C : Cá ứ ệ o : e Tuân thủ pháp luật thực thi pháp luật f Tuân thủ pháp luật áp dụng pháp luật g Tuân thủ pháp luật thực pháp luật sử dụng pháp luật áp dụng pháp luật h Tu n t p p uật t ực t p...
 • 13
 • 218
 • 1

Tổng hợp đề thi môn pháp luật đại cương

Tổng hợp đề thi môn pháp luật đại cương
... 4: Người đại diện pháp nhân tham gia quan hệ pháp luật có phải chủ thể quan hệ pháp luật không? _Answer_ Người đại pháp nhân tham gia quan hệ pháp luật chủ thể quan hệ pháp luật đặc thù pháp nhân ... quan hệ pháp luật thông qua người đại diện, người đại diện theo pháp luật đại diện làm phát sinh quyền nghĩa vụ pháp lí cho pháp nhân cho người đại diện Do đó, chủ thể quan hệ pháp luật pháp nhân ... hội khác lại có kiểu pháp luật khác nhau: Kiểu pháp luật chủ nô Kiểu pháp luật phong kiến Kiểu pháp luật tư sản Kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa Khi xã hội nhà nước pháp luật không tồn biến mất,...
 • 26
 • 144
 • 0

Đề thi môn pháp luật đại cương

Đề thi môn pháp luật đại cương
... tính cưỡng chế trái với quy phạm pháp luật đk coi vi phạm pháp luật Câu 4: văn quy phạm pháp luật? Phân biệt văn pháp luật với văn luật Cho ví dụ - văn quy phạm pháp luật văn quan nhà nước ban hành ... như: nghị định phủ, thông tư liên bộ, văn cụ thể hóa việc thi hành pháp luật pháp lệnh Văn pháp luật: luật, phạm vi chế tài luật rộng cao pháp lệnh Câu 5: nguồn gốc đời nhà nước? + Trong trình sống ... nó, hay tìm hiểu đặc tính bản, thực chất bên pháp luật trình sâu xa diễn nội Bản chất pháp luật: ß Tính giai cấp pháp luật: - Tính giai cấp pháp luật thể chỗ thể ý chí giai cấp thống trị hay...
 • 7
 • 138
 • 0

Đề cương ôn thi Môn pháp luật đại cương

Đề cương ôn thi Môn pháp luật đại cương
... Hiến pháp, luật, nghị quốc hội + Hiến pháp luật nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao hệ thống luật pháp quy định vấn đề nhà nước + Luật (đạo luật) văn quy phạm pháp luật có giá trị sau Hiến pháp ... công tác xây dựng vàhoàn thi n hệ thống pháp luật xã hộichủ nghĩa Pháp luật xã hội chủ nghĩa tiền đề pháp chế xã hội chủ nghĩa Muốn tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa quản lý xã hội pháp luật ... mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật; … _ Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán pháp lý có đủ trình độ phẩm chất trị khả công tác đểs ắp xếp vào quan làm công tác pháp luật...
 • 24
 • 838
 • 0

Tài liệu De thi mau phap luat dai cuong doc

Tài liệu De thi mau phap luat dai cuong doc
... áp dụng với chủ thể thực hành vi phạm tội quy định Bộ luật hình  HẾT  CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI THI TỐT! BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN I: Chọn: a Bỏ câu chọn: a Chọn lại: a a Câu a b c d Câu 11 a...
 • 3
 • 420
 • 3

Câu hỏi và đáp án ôn thi môn Pháp luật đại cương

Câu hỏi và đáp án ôn thi môn Pháp luật đại cương
... vụ thi hành án định tòa án, báo cáo cho chánh án tòa án định thi hành án - Giám đốc thẩm : xem xét lại án định có hiệu lực pháp luật việc xét xử vụ án + Căn kháng nghị : việc điều tra xét hỏi ... biệt tố tụng dân tòa án có thẩm quyền xét lại vụ án án định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị phát có vi phạm pháp luật trình giải vụ án Các án định tòa án có hiệu lực bị kháng nghị có sau: ... bị sửa + Sửa án, định có hiệu lực pháp luật + Hủy án, định có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm phúc thẩm + Hủy án, định có hiệu lực pháp luật đình việc giải vụ án - Thi hành án dân sự: Là...
 • 21
 • 4,510
 • 2

câu hỏi học tập và thảo luận môn pháp luật đại cưong

câu hỏi học tập và thảo luận môn pháp luật đại cưong
... quy phạm pháp luật pháp luật? II CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH (Người học phải chuẩn bị trước cho buổi thảo luận nhóm) Hệ thống pháp luật tập hợp có tính hệ thống văn quy phạm pháp luật Hệ thống pháp luật (về ... bản) hệ thống ngành luật văn quy phạm pháp luật quốc gia Quy phạm pháp luật thể bên điều luật, chế định pháp luật thể bên Chương văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật quan Nhà nước, cá ... hệ pháp luật 25 Nhà nước chủ thể quan hệ pháp luật 26 Nghĩa vụ pháp lý đồng với hành vi pháp lý chủ thể 27 Chủ thể hành vi pháp luật (lý) chủ thể quan hệ pháp luật ngược lại 28 Năng lực pháp luật...
 • 19
 • 1,006
 • 0

Đáp án ôn thi Môn pháp luật đại cương

Đáp án ôn thi Môn pháp luật đại cương
... vụ án viện vụ án thẩm phán có Hủy việc kết hôn trái Khi giải lại vụ Các án ngành kiểm sát tham gia thể tiến hành pháp luật án theo thủ tục phúc định tòa án có niệm, tượng, pháp điều luật pháp luật ... phán với việc giải pháp luật tòa án pháp luật vụ án dân người tham gia tố phân công giải quyết cấp bị kháng trình giải vụ Trả lời: tụng phát sinh vụ án Để lập hồ sơ việc sau: cáo kháng nghị án ... bảo luật dân định chức thẩm có quyền án định kháng nghị, phát đảm thông qua có số quan hệ nghiệp, định: tòa án, báo cáo tình tiết biện pháp luật dân chủ nông Giữ nguyên án cho chánh án tòa án...
 • 18
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn pháp luật đại cươngngân hàng đề thi môn pháp luật đại cươngđề thi môn pháp luật đại cương tu luanđề thi môn pháp luật đại cương tự luậnđề thi môn pháp luật đại cương trắc nghiệmđáp án đề thi môn pháp luật đại cươngđề thi môn pháp luật đại cương đại học thương mạimột số đề thi môn pháp luật đại cươngde thi mon phap luat dai cuong ly thuyet co loi giaiđề thi môn pháp luật đại cương có đáp án truong dh tay nguyen nam 2012đề cương ôn thi môn pháp luật đại cươngbài tập ôn thi môn pháp luật đại cươngđề cương thi môn pháp luật đại cươngcâu hỏi ôn thi môn pháp luật đại cươngtài liệu ôn thi môn pháp luật đại cươngECO102 CKTN17 NHOM6Bài tập nhóm môn QTKD MAN413 TOPICACHƯƠNG 2. NƯỚC VÀ XỬ LÍ NƯỚC Ô NHIỄMTính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nayQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh thị xã Phú Thọ (Lv thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tóm tắt đề tài NCKH Bài tập “Xác suất thống kê” ( dành cho sinh viên các ngành không chuyên toán).Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38Tăng cường huy động vốn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt)quần thể di tích cố đô huếBG SINH THÁI học QUẦN THỂ QUẦN xãMỘT số bài TOÁN BIÊN và bài TOÁN CAUCHY CHO các PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC và PARABOLICNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngCHƯƠNG 11 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAMCHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ HY lạp c ổ đạiCHƯƠNG 5 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ tây âu TRUNG cổTổng hợp các quy trình kỹ thuật canh tác mãng cầu Xiêm“Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”6 1 mach tuan tu part 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập