Bài giảng tiếng việt lớp 3 luyện từ và câu

Bài giảng tiếng việt lớp 3 luyện từ câu

Bài giảng tiếng việt lớp 3 luyện từ và câu
... 10 năm 2011 Luyện từ Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 2: - Những âm so sánh với từ so sánh : Âm Từ so sánh Âm a) Tiếng suối Tiếng đàn cầm b) Tiếng suối Tiếng hát xa c) Tiếng chim Tiếng xóc rổ ... 2011 Luyện từ Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 1: Tiếng mưa rừng cọ so sánh với tiếng thác dội về, với ào trận gió Bài 2: - Những âm so sánh với từ so sánh : Âm Từ so sánh Âm a) Tiếng suối Tiếng ... Tiếng đàn cầm b) Tiếng suối Tiếng hát xa c) Tiếng chim Tiếng xóc rổ tiền đồng Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 3: Ngắt đoạn thành câu chép lại cho...
 • 24
 • 582
 • 0

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 3) potx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 3) potx
... c) Ôn luyện kiểu mở b i, kết văn kể chuyện -G i HS đọc yêu cầu -Yêu cầu HS đọc truyện Ông trạng thả diều -1 HS đọc thành tiếng -G i HS n i tiếp đọc phần Ghi nhớ -1 HS đọc thành tiếng Cả lớp ... thêm câu chuyện -Yêu cầu HS làm việc cá nhân +Kết không mở rộng: Chỉ cho biết kết cục câu chuyện, không bình -G i HS trình bày GV sửa l i dùng từ, diễn luận thêm đạt cho i m HS viết tốt -HS viết ... mở gián tiếp kết mở rộng cho câu chuyện ông Nguyễn Hiền -3 đến HS trình bày Ví dụ: a) Mở gián tiếp: Ông cha ta thường n i Có chí nên, câu n i thật v i Nguyễn Hiền- Trạng nguyên nhỏ tu i nước...
 • 4
 • 570
 • 0

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ câu: LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NÓI pdf

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NÓI pdf
... - GV giao việc - HS đọc to, lớp đọc thầm - Lắng nghe - Làm - Cho HS làm (GV - Lớp nhận xét mở bảng phụ) - Nhận xét + chốt lại kết - HS đọc to, lớp đọc thầm HĐ 2: Cho HS làm - Lắng nghe BT2: - ... bày - Nhận xét + chốt lại kết - HS đọc to, lớp đọc thầm HĐ 2: Cho HS làm BT2: - Lắng nghe - Cho HS đọc yêu cầu BT2 + đọc mẩu chuyện vui - GV giao việc - Cho HS làm (GV - Làm - Lớp nhận xét dán ... đọc Luyện tập 13’ – 14’ BT1: - Cho HS đọc yêu cầu - HS nối tiếp đọc BT1 + đọc Qua mùa hoa - GV giao việc - Lắng nghe - HS làm - Cho HS làm (GV - HS trình bày phát bút + phiếu) - Lớp nhận xét -...
 • 6
 • 1,774
 • 8

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG pptx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG pptx
... tiết luyện từ câu giúp em mở rộng vốn từ , biết cách dùng từ nói , viết thành câu hay Bài học hôm giúp em hiểu cấu trúc tạo tiếng Bài mới: a) Tìm hiểu ví dụ - HS đọc thầm đếm số tiếng Sau - Yêu ... xem câu HS trả lời : có 14 tiếng tục ngữ có tiếng GV ghi bảng câu thơ : Bầu thương lấy bí - HS đếm Tuy khác giống chung Câu đầu có : tiếng giàn Câu sau có : tiếng - Yêu cầu HS đếm thành tiếng ... c ) Luyện tập Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc - HS phân tích vào nháp - Yêu cầu bàn HS phân tích tiếng - HS lên chữa - Gọi bàn lên chữa - Nhận xét làm HS Bài - HS đọc yêu cầu - HS...
 • 7
 • 13,474
 • 39

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG ppsx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG ppsx
... cố lại cấu tạo tiếng âm đầu tiếng b) Hướng dẫn HS làm tập Bài - Chia HS thành nhóm nhỏ - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc đề mẫu - Phát giấy khổ to kẻ sẵn cho nhóm - HS đọc trước lớp - Yêu ... ? - HS : Tiếng Việt có dấu ? Đó dấu ? Bài mới: a) Giới thiệu bài: - Tiếng gồm phận ? Gồm phận ? - Tiếng gồm phận : âm đầu , vần - Giới thiệu : Bài học hôm giúp , , tiếng phải có vần em luyện tập ... -GV kiểm tra chấm tập nhà anh số HS Thanh hỏi huyền nặng - Nhận xét , cho điểm HS làm huyền bảng - Tương tự làm câu - HS : Em vẽ sơ đồ cấu tạo tiếng ? Tìm ví dụ tiếng có đủ phận , ví dụ tiếng...
 • 6
 • 3,502
 • 7

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU , ĐOÀN KẾT pps

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU , ĐOÀN KẾT pps
... loại : nói chung người sống + “ nhân ” có nghĩa “ người : nhân trái đất , loài người chứng , nhân công , nhân danh , nhân Nhân : yêu thương người khẩu, nhân kiệt , nhân quyền , nhân Nhân hậu : ... trợ , bắt nạt , hành hạ tình nhân , tình địa , ác nghiệt , bênh vực , bảo vệ , đánh đập , áp thương mến , yêu , tợn , dằn , , chở che , che , bóc quý , xót thương , bạo tàn , cay nghiệt , chắn , ... loại M : lòng thương M : độc ác , ác, M : cưu mang , M : ức hiếp , ăn người , lòng nhân nanh ác , tàn ác , tàn cứu giúp , cứu trợ hiếp, hà hiếp , , lòng vị tha , bạo , cay độc , độc , ủng hộ , hổ...
 • 8
 • 10,163
 • 15

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - DẤU HAI CHẤM ppsx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DẤU HAI CHẤM ppsx
... - lớp , em học dấu câu -dấu chấm , dấu phẩy , dấu chấm hỏi , ? dấu chấm than - Lắng nghe - Bài học hôm giúp em hiểu vế tác dụng cách dùng dấu hai chấm b) Tìm hiểu ví dụ - Gọi HS đọc ... dụng dấu hai chấm - HS đọc thành tiếng trước lớp câu văn - Thảo luận cặp đôi - Gọi HS chữa nhận xét - HS tiếp nối trả lời nhận xét có lời giải a) + Dấu hai chấm thứ ( phối hợp với dấu gạch ... Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc thành tiếng yêu cầu SGK a) Yêu cầu HS đọc thầm trả lời câu - Đọc thầm , tiếp nối trả lời đến có câu trả lời : Dấu hai chấm hỏi Trong câu dấu hai chấm có tác dụng ?...
 • 7
 • 9,609
 • 12

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - TỪ ĐƠN TỪ PHỨC docx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC docx
... tiếng tạo nên từ đơn , hai tiếng trở lên tạo nên từ phức + Từ dùng để đặt câu + Từ dùng để làm ? + Từ đơn từ gồm có tiếng , từ + Thế từ đơn ? Thế từ phức phức từ gồm có hai hay nhiều tiếng ? c) ... yêu cầu - Yêu cầu HS dùng từ điển giải thích : - HS đọc yêu cầu SGK Từ điển Tiếng Việt sách tập hợp từ - Lắng nghe tiếng Việt giải thích nghĩa từ Từ từ đơn từ phức - Yêu cầu HS làm việc nhóm ... nhận xét số tiếng - Lắng nghe ba từ học , học hành , hợp tác xã - Bài học hôm giúp em hiểu rõ từ tiếng ( từ đơn ) từ gồm nhiều tiếng - HS đọc thành tiếng : (từ phức) b) Tìm hiểu ví dụ - Yêu cầu...
 • 7
 • 6,089
 • 13

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - TỪ GHÉP TỪ LÁY pdf

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY pdf
... bảng từ ? - Hai từ từ phức + Từ khéo tay có tiếng , âm , vần khác - Qua hai từ vừa nêu , em thấy có khác cấu tạo từ phức Sự + Từ khéo léo có vần eo giống khác tạo nên từ ghép từ láy - Lắng ... cứng cáp , , - Hỏi lại HS : Tại em xếp từ bờ bãi - tiếng bờ tiếng bãi có nghĩa vào từ ghép ? * Chú ý : Nếu trường hợp HS xếp cứng cáp từ ghép ,GV giải thích thêm : từ ghép , nghĩa tiếng phải ... nhận xét , bổ sung - HS đọc thành tiếng yêu cầu nội - Kết luận lời giải dung - Nhận đồ dùng học tập - Hoạt động nhóm - Dán phiếu , nhận xét , bổ sung - Chữa Câu Từ ghép Từ láy a ghi nhớ , đền...
 • 6
 • 1,905
 • 11

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP TỪ LÁY potx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY potx
... luyện tập từ ghép từ láy Biết mô hình cấu tạo từ ghép từ láy b Hướng dẫn làm tập Bài - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc thành tiếng - Thảo luận cặp đôi trả lời : - Yêu cầu HS ... vài từ láy - Ví dụ : - Nhận xét , tuyên dương em hiểu nhút nhát : lặp lại âm đầu nh Củng cố – dặn dò: - Hỏi : + Từ ghép có loại ? Cho ví dụ ? - HS trả lời + Từ láy có loại ? Cho ví dụ ? - ... lời câu + Từ bánh trái có nghĩa tổng hợp hỏi + Từ bánh rán có nghĩa phân loại - Nhận xét câu trả lời câu HS Bài - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc thành tiếng - Nhận đồ dùng học tập...
 • 4
 • 2,993
 • 8

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG ppt

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG ppt
... rộng vốn từ theo chủ điểm Trung thực- Tự trọng b Hướng dẫn làm tập: Bài 1: -Gọi HS đọc yêu cầu mẫu -1 HS đọc thành tiếng -Phát giấy+ bút cho nhóm Yêu -Hoạt động nhóm cầu HS trao đổi, tìm từ đúng, ... lòng với -Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để tìm -1 HS đọc thành tiếng nghĩa tự trọng Tra tự điển -Hoạt động cặp đôi để đối chiếu từ có nghĩa từ cho, chọn nghĩa phù hợp -Tự trọng: Coi trọng giữ ... phẩm giá -Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung (nếu sai) +Tin vào thân: Tự tin -Mở rộng: Cho HS tìm từ từ + Quyết định lấy công việc mình: tự điển có nghĩa a, b, d -Yêu cầu HS đặt câu với từ tìm...
 • 5
 • 2,145
 • 8

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - DANH TỪ pot

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ pot
... quý mến… +Danh từ đơn vị: Cái, , d Luyện tập: -2 HS đọc thành tiếng Bài 1: -Hoạt động theo cặp đôi -Gọi HS đọc nội dung yêu cầu -yêu cầu HS thảo luận cặp đội vài tìm danh -Các danh từ khái niệm: ... đơn vị danh từ +Danh từ người từ dùng để -Hỏi: +Danh từ gì? người +Không đếm, nhìn “cuộc + Danh từ người gì? sống”,”Cuộc đời” hình thái rõ rệt +Khi nói đến “cuộc đời”, “cuộc sống”, em +Danh từ khái ... sung Từ vật: sông, dừa, chân trời -Kết luận phiếu Từ tượng: nắng, mưa Từ khái niệm: Cuộc sống, truyện cổ, tiếng, xưa, đời Từ đơn vị: Con, rặng -Lắng nghe -Những từ vật, người, vật, +Danh từ từ...
 • 7
 • 12,814
 • 54

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - DANH TỪ CHUNG DANH TỪ RIÊNG pot

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG pot
... danh cụ thể luôn phải viết hoa c Ghi nhớ: +Danh từ chung tên loại vật: -Hỏi : +Thế danh từ chung, danh từ sông, núi, vua, chúa, quan, cô giáo, học riêng? Lấy ví dụ sinh,… +Danh từ riêng tên riêng ... học sinh ngoan -Hỏi : + Em có nhận xét cách viết danh từ vừa tìm câu trên? -Tại có danh từ viết hoa, có danh từ lại -Danh từ Hùng viết hoa, không viết hoa? Bài học hôm giúp danh từ khác không ... viết danh từ riêng, cần ý điều gì? +Danh từ riêng luôn viết hoa -Gọi HS đọc phần Ghi nhớ Nhắc HS đọc -3 HS đọc thành tiếng thầm để thuộc lớp d Luyện tập: Bài 1: -Yêu cầu HS đọc yêu cầu nội dung -2 ...
 • 6
 • 9,366
 • 19

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC- TỰ TRỌNG pptx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC- TỰ TRỌNG pptx
... -Trong luyện từ câu hôm nay, -Lắng nghe mở rộng hệ thống hoá từ ngữ thuộc chủ điểm Trung thực – Tự b Hướng dẫn làm tập: Bài 1: -Yêu cầu HS đọc yêu cầu nội dung -2 HS đọc thành tiếng -Yêu ... sung -Kết luận lời giải thu, trung bình, trung tâm + Trung có nghĩa “một lòng dạ”: Trung thành ,trung nghĩa, trung kiên, trung thực ,trung hậu -2 HS đọc thành tiếng -Gọi HS đọc lại nhóm từ -1 HS ... Bài 4: -Gọi HS đọc yêu cầu -Gọi HS đặt câu GV nhắc nhở, sửa chữa từ cho HS +Lớp em HS trung bình +Đêm trung thu thật vui lí thú -Nhận xét, tuyên dương HS đặt câu hay Củng c - dặn dò: -Nhận...
 • 5
 • 4,188
 • 8

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ CÂU - LUYỆN TẬP VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM doc

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LUYỆN TẬP VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM doc
... nhóm nhiều nơi -Viết tên địa danh vào nhất Củng cố – dặn dò: -Hỏi : Tên người tên địa Việt Nam cần viết nào? -Nhật xét tiết học -Dặn HS nhà ghi nhớ tên địa danh vừa tìm tìm hiểu tên, thủ đô ... Hà Nội Bài 2: -Gọi HS đọc yêu cầu -1 HS đọc thành tiếng -Treo bảng đồ địa Việt Nam lên bảng -Quan sát -Các em du lịch khắp miền đất -Lắng nghe nước ta Đi đến đâu em nhớ viết lại tên tỉnh, thành ... -Gọi HS đọc đoạn văn giao nhà -2 HS đọc trả lời cho biết em viết hoa danh từ đoạn văn? Vì lại viết hoa? -Nhận xét cho điểm HS Hướng dẫn làm tập: Bài 1: -Gọi HS đọc nội dung yêu cầu phần -2 ...
 • 4
 • 895
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tiếng việt lớp 4 luyện từ và câu tính từ tiếp theo docxgiáo án tiếng việt lớp 2 luyện từ và câu từ ngữ về họ hàng –dấu phẩy dấu chấm doctiếng việt lớp 4 luyện từ và câu mở rộng vốn từ nhân hậu đoàn kết ppstiếng việt lớp 4 luyện từ và câu mở rộng vốn từ trung thực – tự trọng ppttiếng việt lớp 4 luyện từ và câu mở rộng vốn từ ý chí – nghị lực potxtiếng việt lớp 4 luyện từ và câu mở rộng vốn từ trung thực tự trọng pptxtiếng việt lớp 4 luyện từ và câu mở rộng vốn từ đồ chơi trò chơi doctiếng việt lớp 4 luyện từ và câu luyện tập về câu hỏi pdftiếng việt lớp 4 luyện từ và câu dùng câu hỏi vào mục đích khác ppsxgiáo án tiếng việt lớp 2 luyện từ và câu từ chỉ hoạt động trạng thái – dấu phẩy potgiáo án tiếng việt lớp 5 luyện từ và câutiếng việt lớp 4 luyện từ và câu giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi docxgiáo án tiếng việt lớp 5 luyện từ và câu mở rộng vốn từ trật tự – anh ninh potxgiáo án tiếng việt lớp 5 luyện từ và câu mở rộng vốn từ truyền thống ppsgiáo án tiếng việt lớp 5 luyện từ và câu mở rộng vốn từ nam và nữ potPhương pháp xác định chất hữu cơCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửHarry Potter and the Order of the PhoenixHarry Potter and the Half-Blood PrinceBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8AMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDLuật dạy nghề nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt naBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTĐề cương Dược liệu Đại học Cao đẳngNâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐAU TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸNâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quanbài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 10Giáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinhVở bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập