Tiếng việt lớp 3 NHÂN HÓA. ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI “Ở ĐÂU ?”

Tiếng việt lớp 3 NHÂN HÓA. ÔN TẬP CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI “Ở ĐÂU ?”

Tiếng việt lớp 3 NHÂN HÓA. ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI “Ở ĐÂU ?”
... mt nh th no ? Luyện từ câu Nhân hoá Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi đâu? Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng trốn Đất nóng lòng chờ đợi Xuống nào, mưa ơi! Tên vật nhân hoá Mưa! Mưa Mưa ... Quc Khỏi, nhõn dõn lp n th quờ hng ụng ễng T ngh thờu n th ụng T ngh thờu M ụng t ngh thờu Bài 4: Đọc tập đọc lại với chiến khu trả lời câu hỏi: Câu hỏi Câu trả lời a Câu chuyện kể a Câu chuyện ... nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc Chớp loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ Đỗ Xuân Thanh Cách nhân hoá a) Các vật gọi b) Các vật tả từ ngữ c) Cách...
 • 13
 • 527
 • 1

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 21 bài luyện từ câu nhân hóa ôn tập cách đặt trả lời câu hỏiđâu

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 21 bài luyện từ và câu  nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu
... Tên vật nhân hoá Ma! xung tht ri ! Ma Maxung t h hờ ung nc ễng sm v v tay tay ci ci Lm bng tnh gic Chp bng loố chúi mt Soi sỏng khp rung ! ễng tri bt la Xem lỳa va tr bụng Xuõn Thanh Cách nhân ... Xuõn Thanh Cách nhân hoá a) Các vật gọi TH NGY 22 THNG 01 NM 2010 b) Các vật tả từ ngữ TIU HC HNG SN - ễ LNG NGH AN c) Cách tác giả nói với mưa Luyn t v cõu Nhõn hoỏ ễn cỏch t v tr li cõu hi Bi 1: ... AN Luyn t v cõu Nhõn hoỏ ễn cỏch t v tr li cõu hi õu? Bi 1: Bi 2: Bi 3: Chn b phn tr li ỳng cho cõu hi õu? a) Trn Quc Khỏi quờ huyn Thng Tớn, tnh H Tõy huyn Thng Tớn, tnh H Tõy huyn Thng...
 • 15
 • 257
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 21 bài luyện từ câu nhân hóa ôn tập cách đặt trả lời câu hỏiđâu

Giáo án tiếng việt 3 tuần 21 bài luyện từ và câu  nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu
... phận câu trả lời cho câu hỏi đọc làm a huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây b Trung Quốc lần sứ c quê hương ông đâu ? - HS làm vào - nhận xét - 5, em đọc làm - Nhận xét - Lời giải * Bài tập / ... thơ vật - Chúng nhân hoá cách : gọi, nhân hoá, chúng nhân hoá bằng từ ngữ dùng để tả người, cách nào? cách nói thân mật nói với người - làm cá nhân Nhiều HS tiếp nối nhận xét * Bài tập / 27 - Nêu ... BT đọc lại với chiến khu trả lời câu hỏi a Câu chuyện kể diễn vào thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến khu b Trên chiến khu, chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống lán c Vì lo cho chiến sĩ...
 • 3
 • 326
 • 0

Bài giảng LT&C T 21_ NHÂN HÓA. ÔN TẬP CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU?

Bài giảng LT&C T 21_ NHÂN HÓA. ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU?
... Ơ! Ông trời b t lửa Xem lúa vừa trổ Đỗ Xuân Thanh Cách nhân hoá a) Các v t gọi b) Các v t tả t ngữ c) Cách t c giả nói với mưa Luyện t câu Nhân hoá Ôn t p cách đ t trả lời câu hỏi đâu? Bài ... c) Trong câu Xuống nào, mưa ơi!, t c giả nói với mưa thân m t nào? Luyện t câu Bài 1: Bài 2: Nhân hoá Ôn t p cách đ t trả lời câu hỏi đâu? Ông trời b t lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng trốn Trăng ... trả lời câu hỏi đâu? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Chọn phận trả lời cho câu hỏi đâu? a) Trần Quốc Khái quê huyện Thường T n, t nh Hà T y huyện Thường T n huyện Thường T n, t nh Hà T y b) Ông học nghề thêu...
 • 8
 • 1,864
 • 5

Nhân hoá. Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi: " Ở đâu ? "

Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi:
... tởng nhớ công lao Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ quê hơng ông Nhân dân lập đền thờ quê hơng ông quê hơng ông Thứ t ngày 23 tháng 01 năm 2008 Luyện từ câu Nhân hoá Ôn tập cách đặt trả lời ... cho chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trởng khuyên họ đâu? Thứ t ngày 23 tháng 01 năm 2008 Luyện từ câu Nhân hoá Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi đâu? Ngoài sông thím Vạc thímVạc Lặng mò tôm Lặng ... Thanh Cách nhân hoá a) Các vật đợc gọi b) Các vật đợc tả từ ngữ c) Cách tác giả nói với ma Thứ t ngày 23 tháng 01 năm Luyện2008 từ câu Nhân hoá Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi Bài 1: Bài 2: đâu? ...
 • 11
 • 754
 • 3

Nhân hoá. Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi Ở đâu?

Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
... tháng năm 2010 Luyện từ câu: Nhân hoá Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi đâu? Đọc lại tập đọc lại với chiến khu trả lời câu hỏi: thờivà kì chống a) Câu chuyện kể diễn vào đâu?thực dân Pháp, chiến ... trổ ông vỗ tay cười Thân mật:như với người bạn Xuống mưa ơi! PBT Bµi 3: Thứ bảy ngày 16 tháng năm 2010 Luyện từ câu: Nhân hoá Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi đâu? Tìm phận trả lời cho câu hỏi ... Trên chiến khu chiến sĩ nhỏ tuổi sống đâu? lán Thứ bảy ngày 16 tháng năm 2010 Luyện từ câu: Nhân hoá Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi đâu? Làm lại tập học vào tập Chuẩn bị sau ...
 • 8
 • 136
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài luyện từ câu nhân hóa ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi khi nào

Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài luyện từ và câu nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào
... phận câu trả lời câu hỏi ? - phát biểu ý kiến, làm vào - nhận xét + Câu * Bài tập / - Anh Đom Đóm lên đèn gác trời - Nêu yêu cầu BT tối + Trả lời câu hỏi - nhận xét chốt lại lời giải - đọc câu hỏi, ... trả lời - nhận xét + Lời giải : - Cò Bợ : gọi bẳng chị, biết ru * Bài tập / - Nêu yêu cầu BT - Vạc : gọi thím, biết mò tôm + Tìm phận câu trả lời câu hỏi: Khi nào? - đọc kĩ câu văn, làm nháp - ... xét chốt lại lời giải - đọc câu hỏi, nhẩm câu trả lời, phát biểu ý kiến làm vào IV Củng cố, dặn dò - Em hiểu nhân hoá ? ( Nhân hoá gọi tả vật, đồ đạc, cối từ ngữ vốn để gọi tả người ) - GV nhận...
 • 3
 • 215
 • 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 23 bài luyện từ câu nhân hóa ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi như thế nào

Giáo án tiếng việt 3 tuần 23 bài luyện từ và câu  nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào
... đôi câu hỏi a,b,c - Các nhóm trình bày trước lớp - Cả lớp GV nhận xét, bổ sung Bài tập 2: - Biết cách đặt trả lời câu hỏi Như nào? - HS đọc yêu cầu tập - HS làm việc theo nhóm đôi: em hỏi em trả ... đôi: em hỏi em trả lời - HS số nhóm trình bày trước lớp - HS GV nhận xét Bài tập 3: - Đặt câu hỏi cho phận câu trả lời cho câu hỏi đó? - HS đọc yêu cầu tập - HS làm việc cá nhân HS làm bảng phụ ... nhân HS làm bảng phụ - Cả lớp GV nhận xét, sửa chữa C Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại Chuẩn bị Từ ngữ nghệ thuật.Dấu phẩy ...
 • 2
 • 171
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 23 bài luyện từ câu nhân hóa ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi như thế nào

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 23 bài luyện từ và câu  nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào
... Rung mt hi chuụng vang * Trong bi th trờn, nhng vt no c nhõn hoỏ ? * Cách nhân hoá * Những vật Những vật Những vật tả từ ngữ nhân hoá gọi Kim gi bỏc thn trng, nhớch tng li, tng li Kim phỳt Kim ... Luyn t v cõu Kim tra bi c: - t mt cõu cú s dng phộp nhõn húa ? Luyn t v cõu Tit 23: Nhõn húa ễn cỏch t v tr li cõu hi Nh th no ? Bi c bi th sau v tr li cõu hi: ng h bỏo thc Bỏc ... ch em nhỡn chỳ Lý nh th no? -Ting nhc ni lờn rộo rt - Ting nhc ni lờn nh th no? Luyn t v cõu Tit 23: Nhõn húa ễn cỏch t v tr li cõu hi Nh th no ? - Chn cõu cú dựng cỏch nhõn hoỏ ? A A Anh om úm...
 • 10
 • 212
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 25 bài luyện từ câu nhân hóa ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi vì sao

Giáo án tiếng việt 3 tuần 25 bài luyện từ và câu  nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao
... câu hỏi sao? - HS đọc yêu cầu tập - HS làm cá nhân - HS sửa - HS GV nhận xét Bài tập 3: - Trả lời 2- câu hỏi sao? tập HS khá, giỏi làm tập - HS đọc yêu cầu tập - HS làm việc cá nhân HS ... vật nhân hoá Sự vật, vật gọi gì? Sự vật, vật tả từ ngữ nào? Cách gọi tả có hay? - Các nhóm trình bày trước lớp - Cả lớp GV nhận xét, bổ sung Bài tập 2: - Xác định phận câu trả lời cho câu hỏi ... nhân HS làm bảng phụ - Cả lớp GV nhận xét, sửa chữa C Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại Chuẩn bị Từ ngữ lễ hội Dấu phẩy ...
 • 2
 • 318
 • 4

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 25 bài luyện từ câu nhân hóa ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi vì sao

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 25 bài luyện từ và câu  nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao
... từ câu Bài : Nhân hóa Ôn tập cách đặt câu trả lời câu hỏi sao ? Môn : Luyện từ câu Bài : Nhân hóa Ôn tập cách đặt câu trả lời câu hỏi sao ? Bài 1:Đoạn thơ tả vật vật ? Cách gọi tả chúng ... nhớ lời mẹ dặn không làm phìền người khác Môn : Luyện từ câu Bài : Nhân hóa. Ôn tập cách đặt câu trả lời câu hỏi sao ? Bài 3: Dựa vào nội dung tập đọc “Hội vật” trả lời câu hỏi sau : a .Vì người ... khó quên đạp xe qua núi Môn : Luyện từ câu Bài : Nhân hóa. Ôn tập cách đặt câu trả lời câu hỏi sao ? Baøi 2: Gạch phận câu trả lời cho câu hỏi sao? a.Cả lớp cười lên câu thơ vô lý b Những...
 • 12
 • 297
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 28 bài luyện từ câu nhân hóa ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi để làm gì

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 28 bài luyện từ và câu  nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì
... nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông c) Ngày mai, muông thú rừng mở hội thi chạy để chọn vật nhanh 2 Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi Để làm ? ” Bài 2: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm ... thi chạy để chọn vật nhanh 2 Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi Để làm ? ” Bài 2: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm ?” c) Ngày mai, muông thú rừng a) Con phải đến bác thợ rèn để xem lại ... mình… cách nhân hóa Khi đó, thấy cối, vật, vật không xa lạ mà trở nên gần gũi, thân thiết với người bạn bè 2 Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi Để làm ? ” Bài 2: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi...
 • 19
 • 172
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 28 bài luyện từ câu nhân hóa ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi để làm gì

Giáo án tiếng việt 3 tuần 28 bài luyện từ và câu  nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì
... Cách xưng hô có tác dụng gì? - Các nhóm trình bày trước lớp - Cả lớp GV nhận xét, bổ sung Bài tập 2: - Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì? - HS đọc yêu cầu tập - HS làm nhân - ... làm nhân - HS sửa - HS GV nhận xét Bài tập 3: - Đặt dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống câu - HS đọc yêu cầu tập - HS làm việc cá nhân HS làm bảng phụ - Cả lớp GV nhận xét, sửa ... nhân HS làm bảng phụ - Cả lớp GV nhận xét, sửa chữa C Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại Chuẩn bị Từ ngữ thể thao Dấu phẩy ...
 • 2
 • 139
 • 0

Nhân hoá. Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi “Để làm gì?”Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than.

Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi “Để làm gì?”Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than.
... lự Con ng no mi p T ln bng tm Trn Nguyờn o - Bèo lục bình tự xưng Chiếc xe lu tự xưng tớ - Cách xưng hô làm cho ta có cảm giác bèo lục bình xe lu giống người bạn gần gũi nói chuyện ta Bi 2: Tỡm ... hi lm gỡ? Du chm, chm hi, chm than Chn cõu hi cho b phn gch chõn cõu sau : Chúng em tích cực ôn tập để chuẩn bị cho kì thi học kì hai a) Khi no? b) lm gỡ? c) Nh th no? - Hai ch em Hoa n cm...
 • 15
 • 2,442
 • 12

nhân hóa. ÔN TẬP CÁCH ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN.

nhân hóa. ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN.
... Thứ nm ngày 21 tháng năm 2013 Luyện từ câu KIM TRA BI C Trong bi hỏt trờn, nhng vt no c nhõn hoỏ ? Cú chim vnh khuyờn nh Dỏng trụng tht ... - Lm c bi 1, 2, - Rốn k nng dựng t, t cõu, s dng du cõu Thứ nm ngày 21 tháng năm 2013 Luyện từ câu NHN HểA ễN TP CCH T V TR LI CU HI LM Gè? DU CHM, DU CHM HI, DU CHM THAN Bi 1: Trong nhng cõu ... nờn gn gi thõn thit vi ngi nh bn bố Chic xe lu t xng l T Thứ nm ngày 21 tháng năm 2013 Luyện từ câu NHN HểA ễN TP CCH T V TR LI CU HI LM Gè? DU CHM, DU CHM HI, DU CHM THAN Khi cõy ci, vt, s vt...
 • 12
 • 1,129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhân hoá ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gìnhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời khi nàogiáo án lớp 2 môn luyện từ và câu bài 21 từ ngữ về chim chóc đặt và trả lời câu hỏi ở đâu ppsgiáo án luyện từ và dấu câu lớp 3 đề bài nhân hoá ôn cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nàogiáo án luyện từ và dấu câu lớp 3 đề bài nhân hoá ôn cách đặt và trả lời câu hỏi vì saogiáo án luyện từ và dấu câu lớp 3 đề bài ôn cách đặt và trả lời câu hỏi bằng gìôn cách đặt và trả lời câu hỏi vì saobiết cách đặt và trả lời câu hỏi với như thõ nµo bt2 bt3 biết đáp lời kh¼ng ®þnh phñ ®þnh trong tình huống giao tiếp cụ thể 1 trong 3 tình huống ở bt4tieng viet lop 3 tuan 27 on tap giua hoc ki haitieng viet lop 3 tuan 27 on tap em thuonggiáo án lớp 2 môn luyện từ và câu bài 9 từ ngữ về cây cối đặt và trả lời câu hỏi để làm gì ppsgiáo án lớp 2 môn luyện từ và câu bài 20 từ ngữ về thời tiết đặt và trả lời câu hỏi khi nàoluyện từ và câu lớp 2 tuần 23 từ ngữ về muông thú đặt và trả lời câu hỏi như thế nàobài tập đọc hiểu và trả lời câu hỏiyêu cầu hs quan sát hình minh hoạ trang 120 121 sgk và trả lời câu hỏi gv ghi nhanh câu hỏi định hướng lên bảngPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Giải pháp Marketingmix tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập