Lượng giá giá trị cảnh quan của Vườn quốc gia Bái Tử Long, Tỉnh Quảng Ninh

Lượng giá giá trị cảnh quan của Vườn quốc gia Bái Tử Long, Tỉnh Quảng Ninh

Lượng giá giá trị cảnh quan của Vườn quốc gia Bái Tử Long, Tỉnh Quảng Ninh
... định giá thị trường, giá trị cảnh quan môi trường bị ẩn sau giá trị trực tiếp khác Do nghiên cứu đánh giá giá trị cảnh quan điều cần thiết Vườn quốc gia Bái Tử Long nằm địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh ... định giá trị cảnh quan khu du lịch cần thiết để khai thác hợp lý tiềm du lịch kết hợp với mục tiêu bảo tồn Đó lí lựa chọn đề tài: Lượng giá giá trị cảnh quan Vườn quốc gia Bái Tử Long, Tỉnh Quảng ... với vườn quốc gia, tổng giá trị kinh tế thể sơ đồ sau: Hình 1.3 Mô hình hóa tổng giá trị kinh tế Vườn quốc gia 22 (Nguồn: Tác giả tự xây dựng trình tổng quan tài liệu) Vườn quốc gia Bái Tử Long...
 • 82
 • 872
 • 0

Lượng giá giá trị cảnh quan của Vườn quốc gia Bái Tử Long, Tỉnh Quảng Ninh

Lượng giá giá trị cảnh quan của Vườn quốc gia Bái Tử Long, Tỉnh Quảng Ninh
... định giá thị trường, giá trị cảnh quan môi trường bị ẩn sau giá trị trực tiếp khác Do nghiên cứu đánh giá giá trị cảnh quan điều cần thiết Vườn quốc gia Bái Tử Long nằm địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh ... định giá trị cảnh quan khu du lịch cần thiết để khai thác hợp lý tiềm du lịch kết hợp với mục tiêu bảo tồn Đó lí lựa chọn đề tài: Lượng giá giá trị cảnh quan Vườn quốc gia Bái Tử Long, Tỉnh Quảng ... Mức sẵn lòng chi trả Tổng giá trị kinh tế Giá trị sử dụng Giá trị tùy chọn Giá trị không sử dụng Giá trị sử dụng trực tiếp Giá trị sử dụng gián tiếp Giá trị tùy thuộc Giá trị tồn Du lịch sinh thái...
 • 64
 • 124
 • 0

Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long, tỉnh quảng ninh

Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long, tỉnh quảng ninh
... triển cộng đồng Du lịch thiên nhiên du lịch định nghĩa du lịch sinh thái Du lịch có giáo dục môi tr-ờng Du lịch đ-ợc quản lý bền vững Hỡnh 1.1 S cu trỳc DLST Nguyn Th Hng Võn Vn Húa Du Lch Trang: ... Cỏc c bn v du lch sinh thỏi 1.1.1 Khỏi nim v du lch sinh thỏi 1.1.2 c trng ca du lch sinh thỏi 11 1.1.3 Cỏc nguyờn tc c bn 13 1.2 Mi quan h gia phỏt trin du lch v VQG ... ch cỏi vit tt VQG Vn quc gia DLST Du lch sinh thỏi H sinh thỏi HST DSH a dng sinh hc RNM Rng ngp mn TVNM Thc vt ngp mn TVPD Thc vt phự du XHH Xó hi hc TNDL Ti nguyờn du lch Danh mc hỡnh Hỡnh...
 • 89
 • 462
 • 2

áp dụng phương pháp chi phí du lịch ( tcm ) để đánh giá giá trị cảnh quan của vườn quốc gia cúc phương

áp dụng phương pháp chi phí du lịch ( tcm ) để đánh giá giá trị cảnh quan của vườn quốc gia cúc phương
... Phương pháp mô hình hóa - Phương pháp thống kê - Phương pháp chi phí du lịch Trong phương pháp chi phí du lịch ( TCM ) nội dung bản, phương pháp sử dụng trình làm chuyên đề .Phương pháp dựa thông ... 1.2.2 Giới thiệu phương pháp chi phí du lịch Có hai cách tiếp cận phương pháp chi phí du lịch tiếp cận theo phương pháp chi phí du lịch theo vùng, tiếp cận theo phương pháp chi phi du lịch theo cá ... value .Giá trị tồn TCM: Travel cost method .Phương pháp chi phí du lịchl ITCM: Individual travel cost method .Phương pháp chi phí du lịch cá nhân ZTCM: Zone travel cost method .Phương pháp chi phí du lịch...
 • 58
 • 619
 • 3

Sử dụng phương pháp chi phí du lịch để đánh giá giá trị cảnh quan của vườn quốc gia Ba Bể và khu du lịch hồ thác bà

Sử dụng phương pháp chi phí du lịch để đánh giá giá trị cảnh quan của vườn quốc gia Ba Bể và khu du lịch hồ thác bà
... sỏng to cho phỏt trin bn vng c lng chi phớ du lch theo vựng Vùng Vườn quốc gia Ba Bể Chi phí lại Chi phí thời gian Hồ Thác Chi phí khác Tổng Chi phí thời gian Tổng 90.000 36.000 126.000 30.000 ... to cho phỏt trin bn vng T l du khỏch trờn 1000 ngi dõn Vườn quốc gia Ba Bể Hồ Thác Vùng Số lượng khách/ nm Tổng dân số trưởng thành/ nghi`n ngi Tỷ lệ lượt Số lượng du khách/ khách/ nghỡn người ... nghiờn cu: Vn quc gia Ba B-Tnh Bc Kn Khu du lch H Thỏc B-Tnh Yờn Bỏi Ni dung nghiờn cu: Xỏc nh giỏ tr cnh quan ca VQG Ba B v Khu du lch H Thỏc B Xỏc nh mc sn lũng chi tr ca du khỏch cho vic ci...
 • 19
 • 603
 • 5

LUẬN VĂN THẠC SĨ: Đánh giá tính đa dạng thực vật VQG Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh

LUẬN VĂN THẠC SĨ: Đánh giá tính đa dạng thực vật VQG Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh
... đầy đủ, toàn diện đa dạng thực vật bậc cao có mạch nơi Do vậy, đề xuất đề tài: Đánh giá tính đa dạng thực vật VQG Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh, để tìm hiểu nguồn tài nguyên thực vật, tạo sở sử dụng ... Yếu Tố Dạng sống Công dụng ĐL … 2.4.3 Phân tích đánh giá đa dạng thực vật 2.4.3.1 Đánh giá đa dạng thực vật phân loại + Đánh giá đa dạng taxon ngành Thống kê số loài, chi họ theo ngành thực vật ... kê thành phần loài HTV, VQG BTL + Phân tích đánh giá tính đa dạng hệ thực vật mặt: đa dạng phân loại, đa dạng yếu tố địa lý, dạng sống, giá trị tài nguyên quần xã thực vật 2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN...
 • 92
 • 442
 • 2

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên địa hình karst vịnh hạ long và bái tử long tỉnh quảng ninh phục vụ phát triển bền vững

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên địa hình karst vịnh hạ long và bái tử long tỉnh quảng ninh phục vụ phát triển bền vững
... phân tích, đánh giá địa hình theo tiêu chí cụ thể chưa thực Đề tài luận văn Nghiên cứu đánh giá tài nguyên địa hình karst Vịnh Hạ Long Bái tử Long tỉnh Quảng Ninh phục vụ phát triển bền vững nhằm ... khai thác tài nguyên địa hình .43 CHƢƠNG III ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐỊA HÌNH KARST VỊNH HẠ LONG VỊNH BÁI TỬ LONG 45 3.1 Đặc điểm địa hình karst Vịnh Hạ Long Vịnh Bái Tử Long ... Khang NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐỊA HÌNH KARST VỊNH HẠ LONG VÀ BÁI TỬ LONG TỈNH QUẢNG NINH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường Mã số: 60850101 LUẬN VĂN THẠC...
 • 111
 • 217
 • 1

Định giá giá trị cảnh quan tại vườn quốc gia bạch mã bằng phương pháp chi phí du lịch

Định giá giá trị cảnh quan tại vườn quốc gia bạch mã bằng phương pháp chi phí du lịch
... quốc gia Bạch Ở nghiên cứu tác giả Lê Thanh An sử dụng phương pháp chi phí du lịch, cụ thể phương pháp chi phí du lịch cá nhân “ Ước lượng lọi ích du lịch Vườn quốc gia Bạch phương pháp chi ... ẩn sau nhiều giá trị trực tiếp khác • Đánh giá giá trị du lịch vùng phương pháp chi phí du lịch theo vùng • Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao giá trị cảnh quan Vườn quốc gia Bạch Phạm vi ngiên ... CHƯƠNG 2: ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DU LỊCH TAI VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH 2.1 Tổng quan vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế Giới thiệu chung VQG Bạch Mã, Thừa Thiên Huế Hình...
 • 63
 • 112
 • 0

áp dụng phương pháp chi phí du lịch ( tcm ) để đánh giá giá trị cảnh quan của vqg cúc phương .doc

áp dụng phương pháp chi phí du lịch ( tcm ) để đánh giá giá trị cảnh quan của vqg cúc phương .doc
... gia - Phương pháp mô hình hóa - Phương pháp thống kê - Phương pháp chi phí du lịch Trong phương pháp chi phí du lịch ( TCM ) nội dung bản, phương pháp sử dụng trình làm chuyên đề .Phương pháp dựa ... 1.2.2 Giới thiệu phương pháp chi phí du lịch Có hai cách tiếp cận phương pháp chi phí du lịch tiếp cận theo phương pháp chi phí du lịch theo vùng, tiếp cận theo phương pháp chi phi du lịch theo cá ... value .Giá trị tồn TCM: Travel cost method .Phương pháp chi phí du lịchl ITCM: Individual travel cost method .Phương pháp chi phí du lịch cá nhân ZTCM: Zone travel cost method .Phương pháp chi phí du lịch...
 • 58
 • 381
 • 2

áp dụng phương pháp chi phí du lịch ( tcm ) để đánh giá giá trị cảnh quan của vqg cúc phương

áp dụng phương pháp chi phí du lịch ( tcm ) để đánh giá giá trị cảnh quan của vqg cúc phương
... gia - Phương pháp mô hình hóa - Phương pháp thống kê - Phương pháp chi phí du lịch Trong phương pháp chi phí du lịch ( TCM ) nội dung bản, phương pháp sử dụng trình làm chuyên đề .Phương pháp dựa ... 1.2.2 Giới thiệu phương pháp chi phí du lịch Có hai cách tiếp cận phương pháp chi phí du lịch tiếp cận theo phương pháp chi phí du lịch theo vùng, tiếp cận theo phương pháp chi phi du lịch theo cá ... value .Giá trị tồn TCM: Travel cost method .Phương pháp chi phí du lịchl ITCM: Individual travel cost method .Phương pháp chi phí du lịch cá nhân ZTCM: Zone travel cost method .Phương pháp chi phí du lịch...
 • 40
 • 252
 • 0

Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia cúc phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia cúc phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học
... Vườn quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Cúc Phương biết đến VQG đơn vị bảo tồn thiên nhiên Việt Nam với tính đa dạng sinh học cao Thông qua kết lượng hóa giá trị kinh tế Cúc ... hóa số giá trị kinh tế Vườn quốc gia Cúc Phương;  Đề xuất giải pháp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Cúc Phương CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Mối quan hệ hệ thống sinh thái vƣờn quốc gia ... giá trị đa dạng sinh học Ước tính tổng giá trị đề tài lượng hóa VQG Cúc Phương 1.547,604 tỷ đồng thời điểm nghiên cứu Đây kết lượng hóa giá trị kinh tế, thực tế tổng giá trị kinh tế VQG Cúc Phương...
 • 21
 • 419
 • 0

luận văn: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH ( TCM ) ĐỂ ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CẢNH QUAN CỦA VQG CÚC PHƯƠNG doc

luận văn: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH ( TCM ) ĐỂ ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CẢNH QUAN CỦA VQG CÚC PHƯƠNG doc
... gia - Phương pháp mô hình hóa - Phương pháp thống kê - Phương pháp chi phí du lịch Trong phương pháp chi phí du lịch ( TCM ) nội dung bản, phương pháp sử dụng trình làm chuyên đề .Phương pháp dựa ... 1.2.2 Giới thiệu phương pháp chi phí du lịch Có hai cách tiếp cận phương pháp chi phí du lịch tiếp cận theo phương pháp chi phí du lịch theo vùng, tiếp cận theo phương pháp chi phi du lịch theo cá ... value .Giá trị tồn TCM: Travel cost method .Phương pháp chi phí du lịchl ITCM: Individual travel cost method .Phương pháp chi phí du lịch cá nhân ZTCM: Zone travel cost method .Phương pháp chi phí du lịch...
 • 59
 • 252
 • 0

lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia cúc phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia cúc phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học
... đề tài Lượng hóa số giá trị kinh tế Vườn quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Cúc Phƣơng đƣợc biết đến VQG đơn vị bảo tồn thiên nhiên Việt Nam với tính đa dạng sinh học cao ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Ngọc Ánh LƢỢNG HÓA MỘT SỐ GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA VƢỜN QUỐC GIA CÚC PHƢƠNG GÓP PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Chuyên ... hóa số giá trị kinh tế Vƣờn quốc gia Cúc Phƣơng;  Đề xuất giải pháp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Vƣờn quốc gia Cúc Phƣơng 10 CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Mối quan hệ hệ thống sinh thái vƣờn quốc gia...
 • 92
 • 252
 • 0

tiểu luận Nghiên cứu đánh giá tổng giá trị kinh tế của Vườn Quốc Gia Giao Thuỷ (Huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định) cho mục đích quản lý và phát triển bền vững

tiểu luận Nghiên cứu đánh giá tổng giá trị kinh tế của Vườn Quốc Gia Giao Thuỷ (Huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định) cho mục đích quản lý và phát triển bền vững
... XH Vườn Quốc Gia Giao Thuỷ Chính định chọn đề tài Nghiên cứu đánh giá tổng giá trị kinh tế Vườn Quốc Gia Giao Thuỷ (Huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định) cho mục đích quản phát triển bền vững ... dạng cấu kinh tế vùng Vườn Quốc Gia Giao Thuỷ khu đất ngập nước nằm cửa sông tiếp giáp với biển Theo quan điểm kinh tế Vùng giá trị kinh tế Vườn đánh giá sở vị trí địa Vườn Giá trị đánh giá nh ... 2.2 Đánh giá giá trị kinh tế mét hệ sinh thái ĐNN sở kinh tế học II Phương pháp đánh giá giá trị kinh tế cho mét HST đất ngập nước Sử dụng phương pháp Tổng giá trị kinh tế (TEV)” để đánh giá...
 • 46
 • 192
 • 0

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH ( TCM ) để ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CẢNH QUAN của VQG cúc PHƯƠNG

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH ( TCM ) để ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CẢNH QUAN của VQG cúc PHƯƠNG
... 1.2.2 Giới thiệu phương pháp chi phí du lịch Có hai cách tiếp cận phương pháp chi phí du lịch tiếp cận theo phương pháp chi phí du lịch theo vùng, tiếp cận theo phương pháp chi phi du lịch theo cá ... thống kê - Phương pháp chi phí du lịch Trong phương pháp chi phí du lịch ( TCM ) nội dung bản, phương pháp sử dụng trình làm chuyên đề .Phương pháp dựa thông tin trực tiếp từ khách du lịch thông qua ... môi trường khu vực cần đánh giá. Vậy sử dụng phương pháp này, phương pháp đánh giá chất lượng môi trường phương pháp đánh giá gián tiếp Phương pháp sử dụng hữu ích việc đánh giá chất lượng khu vực...
 • 20
 • 44
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: áp dụng phương pháp chi phí du lịch tcm để đánh giá giá trị cảnh quan của vườn quốc gia cúc phươngđánh giá tính đa dạng thực vật vqg bái tử long tỉnh quảng ninháp dụng phương pháp chi phí du lịch tcm để đánh giá giá trị cảnh quan của vqg cúc phươngphương pháp nghiên cứu giá trị cảnh quan của rừngđánh giá giá trị kinh tế của vườn quốc gia xuân thủy tỉnh nam định nhằm hướng tới phát triển bền vữngđánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninhbảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh quảng ninhvuon quoc gia bai tu longđơn giá xây dựng 2013 tỉnh quảng ninhđơn giá đền bù gpmb tỉnh quảng ninhbiện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giai đoạn 20112020quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường thpt ngô quyền thành phố hạ long tỉnh quảng ninh theo chuẩn nghề nghiệpquản lý công tác bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở thành phố hạ long tỉnh quảng ninhquá trình hình thành và phát triển của trung tâm hướng nghiệp và gdtx tỉnh quảng ninhcơ cấu tổ chức chức năng nhiệm vụ của trung tâm hướng nghiệp và gdtx tỉnh quảng ninhNghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Kinh nhật tụng chùa hoằng phápKinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcMột số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Hạn chế tài chính và quyết định đầu tư của các công ty trên thị trường chứng khoán việt namHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Nghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập